ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล135671011141517192122242628292.12.220.120.223.123.225.125.24.14.24.34.48.18.28.38.412.112.212.312.416.116.216.316.4913273018135671011141517192122242628292.12.220.120.223.123.225.125.24.14.24.34.48.18.28.38.412.112.212.312.416.116.216.316.4913273018ว 1.2
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
421441341223131323626261512211121211212123333533333333333333333222222221111111111111111333357.0
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาวัฒน์ ฉัตรรักษา
13990000703801423211321422223321212261521211211221112121.511.511330003303030000330002222200111001101011111.511.5113.0
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พันกร ทองสันต์
13990000723151343131324131234122425251222111221112121121.511.511000003300000030030020202001011011010000111.511.5110.0
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ดนุพล กุลแก้ว
13904011416891331321343223121124624241521122211211212121.51.51.51.52.5003003330333303030220202200000001111111111.51.51.51.52.52.0
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐากร โกวิทย์
13990000720051421241141323132123624242521212121212121121.521.51.52.5333033033033330032220200200110111110000111.521.51.52.57.0
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐภูมิ พลูเกษม
13999003721611432211214342331221626563421222111121211121.51.51.51.52.5300003000000033030222020000100101001110111.51.51.51.52.55.0
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กฤษฎา เอกอุ่น
14199026085951413144112124122431516162241221112212122121111130003000003030000000202000010110011000111111113.0
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทิวิภาพ ภูผิว
14799008637411441441144323413121626253621212121212121121.51.51.51.53303333030033000030222200000110111110000111.51.51.51.535.0
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็็กชายกรวิชญ์ วรรณะโส
1399000070789121313131243132212242613341122122112111211111.522.500000330000000003002200001010101100101110111.522.50.0
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กชายภัทรชนน เถื่อนช้าง
14497000244101421341344122143321626152621211112122111211.52222.5333033330030300330222000000111100000010001.52222.55.0
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิติพงษ์ อินทร์กอง
16402000694491421322311211431313524132512122121121212111.51.51.512.5333000303300033302020000211000111001111101.51.51.512.55.0
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จงเจตน์ ผิวดี
13999003809621421321341221424221626152622112112211212122222333300333333000003022200000101010011111111222235.0
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพล พุฒชนะ
13999003583631432211321223123222626463621121121211211221.51.51.522.5300003303333300030222020000001111111110011.51.51.522.55.0
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปิยะวัฒน์ ศรีเคน
13999003614611414444344221424133645152622111121122111121.521.51.52.5300330330330000002200000001011111000010111.521.51.52.57.0
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรวัฒน์ ประเสริฐแก้ว
13990000692411321443433421242422626154621211112122111211.521.522.5033330000030000030222000000111100000010001.521.522.52.0
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ยงยุทธ รัตนทิพย์
13990000726761214334241243123421626251422222222212212121111100000003330330003022220200110001011011111111112.0
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐานวัฒน์ แสงสุเทพ
13990000707381242211321212142311223133421212212211211221.51.531.52.5000003303300300300020000000110000111110011.51.531.52.50.0
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ทรงสิทธิ์ โพธิ์บุญมา
13994000843291223411344131324241636162621121112121112121.51.51.522.5030303330000000000202020000001100001011111.51.51.522.52.0
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูวดล สิทธิประภาพร
14199026509911421321341132141231616251612121122121211121.521.51.52.5333003333000303000202202011001110001110111.521.51.52.55.0
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภควัติ โค๊ะแสง
13990000728111342424424443242314626151622112121122121211.51122.5000300000003000300222002001010111000000001.51122.52.0
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีระศักดิ์ ชินตุ
1399000073222
1312211343343123222526463621121121122111221.51.51.512.5000003330003300030022020000001111000010011.51.51.512.50.0
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อรรถพล อ่อนตาแสง
1399000074369
1241311344423112231626451421111212222122211.51.51.51.51.5003003330033300000222002000011000100001001.51.51.51.51.52.0
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรพงษ์ วงค์ศรีจันทร์
1399000071483
14423413442223242426461345112212211211122221.51.522.53000333303300000002020002101010110010110121.51.522.55.0
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อริยพล บุญเรือง
1439600095633
1411341331221324422445242521122121122112121.51.51.522.5303033303330000030000200200000111000011111.51.51.522.53.0
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตินันนท์ พืชสิงห์
1399000073508
2311211344243413122624252321112111221212121.53223003003330303000030220200000010101101111111.532232.0
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นันทิดา มาตย์วิเศษ
1399900357391
2323441321223413124624252321211121211211121.52223030333303333000030220200000111111111110111.522232.0
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัญชิสา สวนโสกเชือก
1399000074571
2421212341422414323626163611121111211221121.53222.5333000333030000332222020010001101111100111.53222.57.0
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชรินรัตน์ ชะชม
1399000072790
2121141344443412124624252321212111221212121.52223033033330003000030220200000110101101111111.522232.0
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิศวรา ศรีคูณ
1399000075233
2241441322443111121226462621211122122121121.52223003333300003303030022020000111110000000111.522230.0
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ขวัญข้าว ภูดวงจิต
1399000072927
2421411324243411322624242321111221122112121.52223333303300303003330220200000011011000011111.522235.0
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธัญญาลักษณ์ อินทร์เพชร
1399000076001
2241441322443111121226462621221122122121121.51.5222.5003333300003303030022020000101110000000111.51.5222.50.0
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธาสินี ธนูทอง
1409903830101
2122331312431322122426261512212111112221211.51.51.51.52.5030003300000000030022222211110101010100001.51.51.51.52.50.0
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิวพร ทุมวงษ์
1409600462385
2421241344323412121626253621212122212121121.51.51.522.5333033330033000030222200000110110110000111.51.51.522.55.0
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนัชชา เงินลุนปา
1399900365947
24213314212231232226264636212211121122211222222.53330030033333000302220200001011000101001122222.55.0
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เกตุน์นิภา บุญหวัง
1399000076787
2341221314333422321625163621222111122121121.52222.5003003300003000330220020000100101000000111.52222.52.0
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชุตินันท์ หลุมคำ
1399900370312
2432412324134232342625261411212121212212211111130030030000003030022022201011011111011100111115.0
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฎฐธิดา นามวงศ์
1430301463900
2322321223233122422635263621212112211221212.52223030003000303300030200220000110100111100002.522232.0
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อัจฉริกา ภูนาสูง
1679900781808
242143132343142123362536252122112221121112321.53433330330000000300222002020010111011111011321.5347.0
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุภารัตน์ แสงโพธิ์
1399900387878
2342111323431421331625362521222111122121121.51.51.512.5000003300000003300220020200100101000000111.51.51.512.52.0
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วรรณวิภา ละม้าย
1399000075772
23414313332442223216362436212211221221121221.51.522.50033033003000003302022000001011100000111121.51.522.52.0
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วาสนา สอใบ
1119902540896
2422411333144114332626252621122211122112121.51.51.522.5330303300000300300222200000000001000011111.51.51.522.55.0
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วนิดา นามสม
1779800360605
2331421324433122423625362412221121121212121.52222.5003303300003300032220020011101111001111111.52222.54.0
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธีราพร ไพรเขต
1409903878073
2421431321123131323626162511112121211211122222333330330303333333222202021001011111111011222237.0
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภัทราพร วงค์ลา
1399000071548
2411221321434113325626465321112121122112121.51.51.522.5303003303000300330222022000010111000011111.51.51.522.55.0
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิรัชญา เหล็กกล้า
1419902612886
2421441323243131323626262511112121211211122222333333330030333333222222021001011111111011222237.0
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริพัฒน์ กำหยุก
1399900374521
144242132142143124261524352121212111221122221.52330030330303003300020020020011011101011001221.5235.0
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพัฒน์ สวนมอญ
1399000070061
112144143312131213352612262121211111211221221.52303333300003000000202202000011010101001100221.5232.0
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนายุต สุกุล
139990037320611241113232314241416252546211121122212121211.5222.50300033003000000002202000000101001011111111.5222.52.0
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนวัฒน์ แสงมา
13990000745471322233232113121221624231421222122211212211.51.50.1522.5030000000003303030220202000100110111111001.51.50.1522.52.0
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ป้านภูมิ
13999003578211421114311123214315626232612212122211212121.51.51.523333000303033000300222200011110110111111111.51.51.5235.0
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กวิน วิรัชชู
139900007143212444214111421414314243625121212122121121211112.50003030030003030000200202110010001100111111112.50.0
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จักรภัทร สุริเยศ
13990000766551341411432413423425626465621212121212111221.51.5222.5003303000003000030222022000110111110010011.51.5222.52.0
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐกิตต์ อินทุใส
13990000756411223141343132221431626351611212211211212211.521.523030033330000003000222002010110001111111001.521.5232.0
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ภูริวัฒน์ วงงอ
11008016454571412233423442121411226142421111221122121221.51.51.522.5300000000000303000022000000011011000000011.51.51.522.53.0
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
กิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
145990132553114121324432234231324253525212212112222212121.51.522.53000000303330000000200002001010011001000021.51.522.53.0
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กชายยุทธภูมิ ถมมา
13999003630811414134314223234421524121422121121222122211.51.51.522.5300000300333030030020022001001111100001001.51.51.522.53.0
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นรวุฒิ นามเกาะ
13999003671921442421324114114241635132422211122112121211.511.522.5300303300000300000200000001111110010000001.511.522.55.0
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนากร นาชัยเวช
13990000742611312411434334113245626261221121122122112221.51.51.522.5000303000000300000222222000001110000011011.51.51.522.52.0
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
รัชตะ ศรีจันทร์
11031010923341432131324341134343436451211222211221111121.51.51.522.5300003300000330302002002010100001101010111.51.51.522.55.0
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พงศธร สิงโนรักษ์
139900007105012113213444312323234261625122121211121121121112.50030033300000303320220202111101110100111021112.52.0
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภัทร ต้นโนนเชียง
13999003776781441441313421122311625262522111112122111121.521.522.5303333300030300300220220201011100000010111.521.522.55.0
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณัฐพนธ์ อยู่นา
139900007642611241114214114321426143626122111212111121111112.50300030030000300002000200111111111110111011112.52.0
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จิตติพงษ์ ฮามพรม
140990384998714233313312231234156251234222121211221121122222.53300033033333000002200200011101110000111022222.55.0
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พลภัทร ทีอุทิศ
110200408544114312413241241314115253626122112221212112111112.53030333000303330000200200111110100011100011112.53.0
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คุนัชญ์ น้อยเรือง
1399000079115144311134244342324161326252111121111212112221.522.530000333000300000020022020001100101000011221.522.55.0
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พัฒนศักดิ์ ค่ายเพชร
12208000759401421441331221124323626241612211112122112122222333333330333030033222220201111110000001111222237.0
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ก้องวรุต ก้องอัจฉริยะกุล
1399900383007144343132342312323161634561112211222212122111.512.530030330003330000020200201000010010000001111.512.55.0
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปัญจพล นนทวงศ์
139990036992614233211341423231311225242621211122122121121.51.51.522.5330003000000000300020200000111110000000111.51.51.522.53.0
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อนุกูล แสงโพธิ์
139900007470912423113242142331326261623111121211221122121.5112.50000033003000300002220200100101110000110021.5112.52.0
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
คณพศ วงษ์ชมภู
13999003743001342122323212242432625361622212111212222121.521.512.5000000300300000000220022001110101110101111.521.512.52.0
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศิริรัตน์ ศรีสมศักดิ์
13990000762642443231313421324231626251611212211211212212322330000330003000000022220201011000111111100232235.0
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนาภรณ์ สนลา
13990000716372442342311423214211414161512112212211212121.51.51.51.52.5300030303033000000000022211010000111111111.51.51.51.52.53.0
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
พรรณปพร บุตรเกตุ
13999003705922321431321423423412626465611211112112111221.52232.5033303303033000000222022010111100010010011.52232.52.0
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชานชะลา
110200407959024214113114343423236226635122111122121121233233.53333033030000003322222202111111001100111133233.57.0
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชาวดี แก้วพลงาม
13999003694972332411324422242312626241621212112111112221.521.523000303300030000300222202000110100011011011.521.5232.0
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ณิชานันท์ ชินบุตร
13990000739232313411344431223332624251612212121112112111.51.51.522.5000303330000000300220202011110111010011101.51.51.522.52.0
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วชิราภรณ์ สูนทอง
13990000701772321411321123114431224452622111121211221121.522.532.5033303303033300000020000001011111111100111.522.532.50.0
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ฐิตามร นามวงค์
14303014639182432444232324112212616162521211122121221211.51.51.522.5300330000030300000202020200111110001100001.51.51.522.55.0
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
สุธีธิดา พิมพ์พุก
13999003806872441231321224134432626163421111121211211121.51.51.522.5303003303330330000222020000011111111110111.51.51.522.55.0
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ปาณิสรา หนุมาน
13999003827442443134134432314241624142511121112222112121.521.522.5300000000000000000220000210001100100011111.521.522.55.0
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
จารุวรรณ บัวสอน
13999003788102223444322344232232613233421212111122121221.51.51.522.5030330300000030000200200000110101000000011.51.51.522.52.0
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธิติมา นาลา13990000744402421311321421112212626163211111122122111122222333300330303030000022202001001111000001011222235.0
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เขมจิรา ศรีไชย
13999003894122122314131131244112625162612212211221111221.51.51.522.5030000003000000000220020011110001101010011.51.51.522.52.0
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิิงณัฐญา พระระฆัง
13999002411441323223132223626262612211121211212122222330333330033333003222222001111111111111111222237.0
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
นุชนาท เสนาจ
13990000749712124411332432313411646241421212111222121121.51.51.522.5030303300000000000202202000110101100000111.51.51.522.52.0
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
อุษามณี มะลิหวล
11999012491282422441323442112211626142521211111222121123323333033330000030000022200020011110110000011332335.0
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วฤทรัชต์ โชคเจริญ
13990000724632113131333124132324646241421122121122112121.521.522.5000003300030330330202202000000111000011111.521.522.52.0
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนภรณ์ พรมไตร
139900007011821324124313241321416241315122121212221211221.521.530003000030303300002200022111101111000001121.521.532.0
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ชลิดา แก้วสวาท
110200412906622314413412231433126341326222112212221221221.51.522.50033333333333003002000000011110111000011121.51.522.52.0
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วัชรากร ปิ่นคำ
1390401141778143214324112431221262616142112221211212112221.522.530003003303000000022202200000000001000011221.522.55.0
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรัญย์กร อาร้อน
110430120173114321413241243122115261614211221121121211221.51.522.53000333000300000000220220000001000100001121.51.522.53.0
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วีรวัฒน์ สุริเยศ
139990037049511212413311431342214262613121211222112111221.51.522.50330333030033300300222220110011101111101121.51.522.50.0
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนพล ศรีสมศักดิ์
139900007535713231313231113344216163646221221212112111221.5222.50300033000000300302020200010001111111101121.5222.52.0
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ธนโชติ มีบุญมา
141990261074314213121244413232223261425211211211221111121.5222.53330000000000000302220002000011110000101021.5222.55.0
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ประติพัทธ์ ปั้นไล้
139990036801611322413214231244223352616211211212112111221.5222.50000333030333000302002220000011111111101121.5222.52.0
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
51039760139
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
วุฒิชัย หมอกมืด
11018016315201224134231414241432516263512121122211212121.52222.5030000003000003000002220211001110111111111.52222.50.0