Občanské právo hmotné II 2013/14
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
2
3
Otázky z OPH II pro akademický rok 2013/14. V prvním barevném sloupci je uvedeno, jak moc otázky odpovídají těm loňským (vycházím z tohoto souboru: http://www.vakobobri.cz/download.php?view.2079 ). Dokument je možno upravovat. Zpracoval jsem to do této podoby z toho důvodu, že na Tuláčka se dost těžko někdo zapisuje k vypracování otázky či přidá komentář. Až se to zpracuje, můžeme to tam nahrát celé (či nahrávat postupně).
4
5
6
7
8
Oddíl ALoňské otázkyZpracováváNa wiki nahráváKomentář
9
01.Základní zásady soukromého právaA2x
10
02.Evropské komunitární soukromé právonezpracovánoMonika Vondrovánahráno
11
03.Prameny občanského právaA3x
12
04.Normy občanského práva (kogentnost a dispozitivnost v soukromém právu)A4x
13
05.Právní skutečnostiA5x
14
06.Právní jednání (pojem, druhy, obsah)A6x
15
07.Právní jednání (náležitosti)A8x
16
08.Smlouvy (pojem, vznik)A7x
17
09.Spotřebitelské smlouvy; adhezní smlouvy Monika Vondrová
18
10.Výklad právního jednánív otázce A9Anna Freimannová
19
11.Právní následky vadného právního jednáníčástečně A10Jakub Zechovskýnahráno
20
12.Právní události; právní domněnky a fikceA28 + v otázce A9Aneta Štěpánová
21
13.Subjekty občanského právav otázce A13Aneta Štěpánová
22
14.Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně)částečně A13, A14 a A17Tereza Veverkovánahráno
23
15.Smrt, domněnka smrti, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvéhov otázce A14Baumanová Míšanahráno
24
16.Částečná a omezená svéprávnost; podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednatv otázce A14 a A17Mach Ota
25
17.Ochrana osobnosti člověkaA16x
26
18.Osoby právnické (pojem, pojmové znaky, klasifikace)asi vychází z A17 a A18Adam Gregor
27
19.Osoby právnické (vznik, zánik, jednání)v otázce A18Adam Gregor
28
20.Zastoupení (pojem, účel, druhy)A20x
29
21.Smluvní zastoupeníA21x
30
22.Zákonné zastoupení, opatrovnictví, jiné zastoupeníA22x
31
23.Subjektivní práva (pojem, druhy, výkon) a jejich ochrana (vč. svépomoci)A23x
32
24.Povinnost a odpovědnost (pojmy, druhy)nezpracovánoDominika /M. Vondrovánahráno
33
25.Předmět občanského práva (obecně)nezpracováno (kousek v A1)Monika Vondrová
34
26.Věc v právním smyslu (pojem, druhy - obecný přehled)A25x
35
27.Věci nemovité a věci movitéčástečně v A25, většina chybíTereza Dubravskánahráno
36
28.Věc hlavní a její příslušenství, superficiální zásada; součást věciA26x
37
29.Role času v soukromém právu, lhůty a doby, počátek, trvání, překážkyA29x
38
30.Promlčení (právní podstata), promlčecí lhůtav otázce A30Marek Dvořáknahráno
39
31.Prekluze na rozdíl od promlčení; vydržení (právní podstata); společný základ promlčení, prekluze a vydrženív otázce A30Dominikanahráno
40
41
42
Oddíl BLoňské otázkyZpracováváKontrolujeKomentář
43
01.Věcná práva (pojem, druhy, charakteristiky)B1x
44
02.Držba (podstata, charakteristiky)B2x
45
03.Vlastnické právo (pojem, základní charakteristiky)B4x
46
04.Omezení vlastnického práva (ve veřejném a soukromém zájmu, nezbytná cesta)B5x
47
5Ochrana vlastnického právaB6x
48
06.Nabývání vlastnického práva (způsoby, nabytí smlouvou, vydržení)B7; kus B8; B10; (B11)*Martina Pilařová
49
07.Nabytí vlastnického práva - ostatní (a limine z č. 7)většina B8; B9; (B11)*
50
08.Pluralitní modality vlastnictví (obecně, druhy)B16; B17; B18*
51
09.Podílové spoluvlastnictvíB12; B13; B14*
52
10.Modality spoluvlastnictví - ostatní (a limine z č. 10)B16; B17; B18*
53
11.Věcná práva k věci cizí (pojem, druhy)B20 ? (B1; B12; B24)*
54
12. Právo stavbyB19x
55
13.Věcná břemena obecně, druhyB20x
56
14.Služebnosti (pojem, druhy)B21x
57
15.Reálná břemenaB23x
58
16.Zástavní právo (pojem, účel, předmět)B24x
59
17.Vznik a zánik zástavního právaspojení B25 + B26
60
18. Realizace zástavyv otázce B26
61
19.Zadržovací (retenční) právo(částečně) v otázce B24
62
20.Správa cizího majetku (pojem, subjekty, druhy)B27x
63
21.Svěřenecký fond - pojem (podstata), subjektyB28x
64
22.Právo autorské (pojem a obsah)B29x
65
23.Autorské dílo (pojem a druhy)B30x
66
24.Užití autorského dílaB31x
67
25.Ochrana práva autorskéhoB32x
68
26.Práva související s právem autorskýmB33x
69
70
* Různě prokombinované otázky z loňska B7 a následující, já se v tom docela ztratil, kdyžtak někdo upřesněte - kdyby to někdo zpracoval komplexně, bylo by to super
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...