(หลัง) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.1 สายคู่เกลียวบิด 4/6 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
11/19/2018 10:14:5540229@anc.ac.th7 / 20
ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
3
11/19/2018 10:17:0840253@anc.ac.th13 / 20นายกิตติธัช บังอร
4
11/19/2018 10:17:0939820@anc.ac.th15 / 20
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
5
11/19/2018 10:17:3740205@anc.ac.th18 / 20นาย วสุ สุพล
6
11/19/2018 10:17:3739912@anc.ac.th10 / 20
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
7
11/19/2018 10:17:4840186@anc.ac.th12 / 20นายคมกริช
8
11/19/2018 10:18:1039981@anc.ac.th11 / 20นาย จีรกิตติ์ สมนึก
9
11/19/2018 10:18:2239845@anc.ac.th15 / 20
ก้องเกียรติ พันนธุ์ดี
10
11/19/2018 10:18:3242773@anc.ac.th8 / 20รุจิรา สุขสะอาด
11
11/19/2018 10:18:3739783@anc.ac.th12 / 20
นางสาวสโรชินี ศรีพลาย
12
11/19/2018 10:18:3839736@anc.ac.th8 / 20
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
13
11/19/2018 10:18:4439802@anc.ac.th9 / 20นาย ณัฐพล นิระพันธ์
14
11/19/2018 10:18:4740208@anc.ac.th9 / 20ศิวกร เห็มสุข
15
11/19/2018 10:18:5540214@anc.ac.th9 / 20อธิบดี หริ่งเจริญ
16
11/19/2018 10:19:1340207@anc.ac.th15 / 20
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
17
11/19/2018 10:19:5040192@anc.ac.th12 / 20ธนาธร ทองเสริม
18
11/19/2018 10:20:0040052@anc.ac.th10 / 20
นางสาว ณัชชา พละศูนย์
19
11/19/2018 10:20:0839884@anc.ac.th9 / 20
นายสิทธศักดิ์ ถูระบุตร
20
11/19/2018 10:20:0940054@anc.ac.th14 / 20นายณัฐภัทร กัลยากา
21
11/19/2018 10:20:2939833@anc.ac.th11 / 20
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
22
11/19/2018 10:21:4539718@anc.ac.th11 / 20ภัทร์ธรเอก บุญโสม
23
11/19/2018 10:21:5339876@anc.ac.th7 / 20
นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
24
11/19/2018 10:22:1939940@anc.ac.th9 / 20นาย อภิวัฒน์ ทานุมา
25
11/26/2018 9:08:3740158@anc.ac.th11 / 20นัสนันท์ คูณค้ำ
26
3/7/2019 14:44:5040291@anc.ac.th3 / 20นายสุธิพงษ์ บรรลุ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...