ABCDEFGHI
1
TytułKategoriaGwiazdkiOpisFormat; ilość strongdzie kupićskąd ściągnąć (legalnie)
2
Benedykt XVIEncyklika Deus caritas estDuchowość i etyka***Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Poświęcona jest miłości, w jej wymiarze seksualnym, społecznym i nadprzyrodzonym. Papież podkreśla w niej, że miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i stanowią jedno przykazanie. Autor porusza także temat charytatywnej działalności Kościoła i relacji między wiarą i polityką. Encyklika ta przynosi wierzącym przypomnienie, że najważniejszym posłaniem i misją każdego z nas jest ukazywanie miłości do Boga poprzez konkretne działania w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest ponowieniem wezwania do dawania świadectwa wiary niezależnie od tego, w jakim miejscu i w jakim środowisku przebywamy i działamy. Papież mówi, że żyjemy w czasie szczególnym i wymagającym tego, by nieść pomoc potrzebującym i opuszczonym.
3
Benedykt XVIEncyklika Spe salviDuchowość i etyka***Encyklika o nadziei chrześcijańskiej. Punktem wyjścia rozważań papieża są słowa świętego Pawła z Listu do Rzymian: "W nadziei już jesteśmy zbawieni". Benedykt XVI przypomina: "Odkupienie, zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem". Zwraca uwagę, iż chrześcijan wyróżnia to, że "mają przyszłość" - "Nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko wtedy, kiedy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości". Przypomina, iż "Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie." Duża część encykliki poświęcona jest kwestii wolności, szczególnie w kontekście kryzysu wiary.
4
Baden-Powell RobertSkauting dla chłopcówIdea i metoda*Niewątpliwy dowód geniuszu twórcy ruchu skautowego. W warstwie merytorycznej (techniki harcerskie) wymaga nieco uwspółcześnienia wiedzy, ale metodyka, porady dla drużynowego, system małych grup, cała organizacja pracy skautowej jest z wszech miar aktualna i pomocna w pracy. Mało tego, jest wręcz konieczna, by oczyścić wiedzę instruktorską z błędów i naleciałości wielu lat walki o polskie harcerstwo. Współcześnie obowiązkowa pozycja każdego kursu drużynowych, każdej harcerskiej biblioteczki. Cenna pozycja dla wychowawców i organizatorów wolnego czasu młodzieży.
5
Baden-Powell RobertWędrówka do sukcesuIdea i metoda*Książka zamykająca Trylogię Skautową. Jest to podręcznik wędrownictwa, przez lata niedostępny ze szkodą dla harcerstwa w Polsce. Dodatkowego smaku książce nadaje tłumaczenie Aleksandra Kamińskiego, nie dopuszczane wcześniej do publikacji. Chociaż niektóre rady Bi-Pi nieco się zdezaktualizowały, to wiele tematów (problemy z alkoholem, wygłupami, oszustwami, brakiem wiary) są ważne także dla dzisiejszych wędrowników.
6
Baden-Powell RobertWskazówki dla skautmistrzówIdea i metoda*Jeden z najważniejszych tekstów na temat metody skautowej, napisany przez twórcę ruchu - Roberta Baden-Powella. Absolutny kanon lektur dla każdego instruktora, pozwalający lepiej zrozumieć zachowania chłopca, jego motywacje, a także w pełni pokazujący na czym polega prostota ruchu skautowego, wykorzystującego naturalne skłonności dzieci. Książka, którą należy czytać przynajmniej raz w roku.
7
Bocheński Józef M. OPSens życia i inne esejeDuchowość i etyka***Co to jest sens życia? Można by odpowiedzieć na to pytanie zestawiając zwroty, w których wyrażenie "sens życia" występuje, czyli stosując dobrą analityczną metodę. Chcę jednak tutaj użyć innego sposobu a mianowicie podejść do sprawy od konkretnego przykładu utraty tego sensu, bo z nim jest podobnie jak ze zdrowiem: czym jest i jak jest ważne odkrywamy dopiero, gdyśmy je stracili. W książce czytelnik znajdzie przemyślenia jednego z najbardziej znanych domini-kańskich kaznodziei - solidna dawka wiedzy popartej doświadczeniem.
8
Baran Adam F.Harcerska Alternatywa. ZHR w latach 1989-1990Historia*Praca Adama Barana jest ważnym przyczynkiem do badań początków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1989–1990. Ma charakter chronologiczno-problemowy, a poszczególne części poświęcone są etapom powstawania ZHR, takim jak spotkania instruktorów ZHP reprezentujących nurt odnowy ruchu harcerskiego z przedstawicielami niezależnych środowisk harcerskich, powołanie ZHR i przygotowania do Pierwszego Walnego Zjazdu ZHR, pierwsze działania organizacyjne ZHR oraz stosunki z ZHP. Ostatni rozdział zamyka opis okoliczności towarzyszących legalizacji i powołaniu Głównej Kwatery ZHR. Uzupełnienie całości stanowią obszerne aneksy zawierające różnorodne dokumenty (np. fragmenty wywiadów prasowych, rozkazów organizacyjnych, korespondencji międzyorganizacyjnych itp.). Celem, jaki postawił sobie autor, było opisanie wydarzeń towarzyszących powstaniu ZHR oraz zaprezentowanie rozmaitych środowisk harcerskich, których działalność powiązana była z początkami ZHR. Obowiązkowa lekcja historii naszej organizacji.
9
Jan Paweł IIEncyklika Evangelium vitaeDuchowość i etyka***Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Porusza zagadnienie moralnego nauczania Kościoła na temat poszanowania ludzkiego życia. W dokumencie papież potępia m.in. aborcję i eutanazję, określające je jako okrutne zbrodnie. Jan Paweł II wskazuje także, że jedynie do Boga może należeć decyzja o momencie śmierci człowieka.
10
Benedykt XVIBoża rewolucjaDuchowość i etyka*Książka jest zapisem wszystkich przemówień papieża w czasie XX Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Są one skierowane do młodzieży, duchowieństwa katolickiego oraz wyznawców innych religii – wspólnot żydowskich, muzułmańskich i protestanckich. Kluczowe słowa publikacji to: "Tylko od Boga pochodzi prawdziwa rewolucja, decydująca przemiana świata".
11
Jan Paweł IIEncyklika Fides et ratioDuchowość i etyka***Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem z punktu widzenia Kościoła. Jednym z najbardziej charakterystycznych zdań encykliki ukazujących komplementarność wiary i rozumu jest zdanie: "wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Główną tezą encykliki jest wykazanie, że wiara i rozum nie muszą się wzajemnie zwalczać, lecz powinny się wzajemnie uzupełniać, tak, by rozum nie popadł w pychę, zaś wiara by nie przekształciła się w błędny, bezrefleksyjny fideizm. Wiara nadaje ludzkiej egzystencji sens, ukazuje jej przyczynę i cel. Natomiast rozum sprawia, że wiara jest dojrzała i ugruntowana.
12
Jan Paweł IIMężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwaDuchowość i etyka***Katechezy papieskie poświęcone sakramentowi małżeństwa, relacjom kobieta - mężczyzna oraz kwestiom etyki seksualnej. Część pierwsza jest poświęcona analizie słów Chrystusa na temat jedności i nierozerwalności małżeństw, "pożądania'' jako ''cudzołożenia w sercu'' oraz zmartwychwstania ciał w ''świecie przyszłym''. Część druga poświęcona jest analizie sakramentu małżeństwa poprzez tekst z Listu do Efezjan "opuści człowiek ojca swego i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem".
13
Maxwell John C.EtykaDuchowość i etyka***Wielu ludzi uważa, że etyka ograniczyłaby ich możliwości działania, szansę na sukces, np. w biznesie. A jak to dziś jest z tą etyką w biznesie? Wspaniale? Nie, myślę że większość ludzi ma serdecznie dość nieuczciwości i podejrzanych transakcji. Maxwell stawia tezę: nie ma czegoś takiego jak etyka biznesu - jest po prostu etyka. Próbujemy trzymać się jednego zbioru zasad etycznych w życiu zawodowym, innego w życiu duchowym, a jeszcze innego w życiu osobistym i rodzinnym. Dlatego mamy problemy. Etyka to etyka. Jeśli chcesz postępować etycznie, to musisz trzymać się zawsze jednego standardu. Prowadzenie etycznego życia nie zawsze jest łatwe, ale wcale nie musi być skomplikowane. Ta zajmująca książka świetnie pokazuje, jak postępowanie wedle moralnych zasad przyczynia się do wygranej wszystkich stron i wywiera korzystny wpływ na pracowników, klientów, inwestorów, a nawet na własny stan umysłu.
14
Woroniecki Jacek OPKatolicka etyka wychowawczaDuchowość i etyka***Tematem książki jest ludzkie życie moralne, ujęte w perspektywie teologicznej, etycznej i pedagogicznej. Człowiek, według autora, jest bytem osobowym, który wymaga się korelacji wiedzy intelektualnej i dzielności moralnej. Skutkiem tego "Katolicka etyka wychowawcza" obejmuje rozważania na temat: celu ludzkiego działania (jakim jest dobro), poznania dobra (z którym wiąże się nieodłącznie hierarchia dóbr), wysiłku podejmowania decyzji (która jest bytem moralnym), oraz sprawności moralnych (czyli cnót). W konsekwencji, człowiek jawi się jako podmiot życia społecznego (politycznego), które stanowi nieodzowny warunek i naturalne środowisko jego fizycznego, moralnego i duchowego rozwoju. Jedna z najważniejszych pozycji dla wychowawców, przybliżająca w głęboki sposób wiele zagadnień, przydatnych w codziennej pracy.
15
Bly RobertŻelazny JanPsychologia i wychowanie*Fascynująca opowieść o istocie męskości i męskiej inicjacji, ale także o problemach i wyzwaniach w życiu współczesnego mężczyzny. Jest nowoczesną, a zarazem bardzo starą wizją tego, co nazywamy męskością. Potwierdza siłę mitów i tradycji w przypominaniu i utrwalaniu odwiecznych prawd. Robert Bly jest poetą, gawędziarzem, tłumaczem i wykładowcą. Za swoje poezje uzyskał wiele nagród, m.in. National Book Award w USA. Po opublikowaniu Żelazny Jan przez wiele miesięcy zajmował pozycję nr 1 na prestiżowych listach najpoczytniejszych nowości.
16
Fenigsen RyszerdEutanazja, śmierć z wyboru?Duchowość i etyka**Książka profesora medycyny, który przez kilkadziesiąt lat pracował w Holandii, gdzie eutanazja jest otwarcie praktykowana i aprobowana społecznie. Fenigsen porusza wiele ciekawych kwestii. Pisze między innymi o kryptonazji, czyli uśmiercaniu bez woli i wiedzy pacjenta, o filozofii tajgetejskiej, etyce lekarskiej i wreszcie o stosunku prawnym w poszczególnych częściach świata do procederu eutanazji. Pozycja ważna, szczególnie w kontekście zmian postępujących w europejskich społeczeństwach.
17
Frossard Andre36 dowodów na istnienie diabłaDuchowość i etyka**36 dowodów... André Frossarda, autora sławnej książki Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II, to ujęte w formę listów diabła do dziennikarza rozważania, dotyczące największych zagrożeń współczesności. Narrator - diabeł wtajemnicza w swe sekrety dziennikarza, demaskuje wiele współczesnych zdobyczy, które pod pozorami dobra kryją w sobie groźbę degradacji wartości, upadku człowieka i tryumfu zła. Książka ta, pod wieloma względami, przypomina Listy starego diabła do młodego C. S. Lewisa.
18
Bouchet HenrieSkauting i indywidualnośćIdea i metoda*Książka autorstwa wybitnego filozofa Henriego Boucheta - w tłumaczeniu i ze wstępem hm. RP Stanisława Sedlaczka. Podręcznik ideowo - metodyczny przeznaczony dla instruktorów, poruszający kwestię metod indywidualnego kształtowania osobowości i samorozwoju w ujęciu i odniesieniu do metod skautowych. Jest to książka, z którą obowiązkowo powinien zapoznać się każdy, pragnący świadomie wychowywać swoich harcerzy.
19
Galerowicz JanNowy elementarz etycznyDuchowość i etyka**W czasach chaosu moralnego "Elementarz etyczny" Jana Galarowicza - jednego z najbardziej twórczych myślicieli polskich, utalentowanego popularyzatora filozofii - jest znakomitym przewodnikiem na drodze poszukiwania prawdy o życiu dobrym, pięknym i szczęśliwym. Książka jest przeznaczona dla każdego, komu zależy na rozświetleniu i pogłębieniu własnych intuicji etycznych, przede wszystkim jednak dla uczniów starszych klas gimnazjalnych i liceum oraz studentów i nauczycieli. Publikacja zawiera nie tylko rozważania na temat wartości i wolności, dobra i zła, sumienia i winy, sensu życia i szczęścia, ale również fragmenty tekstów myślicieli, słowniczek etyków i pojęć etycznych oraz wykaz literatury umożliwiającej dalsze zgłębianie poruszonych zagadnień. "Elementarz etyczny" jest napisany z talentem dydaktycznym - z pasją i "egzystencjalnym nerwem" oraz jasno, przystępnie i pięknie.
20
Grün Anselm OSBKsiążeczka o dobrym życiuDuchowość i etyka**Zaskakująca, inspirująca, prosta – mała książeczka o wielkich życiowych pytaniach. Czy moje życie jest dobre? Za czym gonię? Kim tak naprawdę chcę być? Ojciec Anselm Grün nie daje wskazówek, a raczej płynące z serca sugestie: głębiej zakorzenić się w codzienności, dobrze układać swoje relacje, znaleźć własną miarę – a potem żyć pełnią serca. I to czyni nas szczęśliwymi, radosnymi.
21
Jan Paweł IIAdhortacja Ecclesia in EuropaDuchowość i etyka**Adhortacja ta stanowi podsumowanie aż dwóch synodów biskupów Europy, które zebrały się w 1991 oraz 1999. Jan Paweł II podpisał dokument 28 czerwca 2003, w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, pierwszych ewangelizatorów kontynentu europejskiego. Papież ukazuje w nim wnioski synodów określające zarówno znaki nadziei, jak i zagrożenia dla cywilizacji europejskiej i wiary chrześcijańskiej w Europie. Adhortacja nazywana jest magna charta Starego Kontynentu.
22
Jan Paweł IIList apostolski Novo millennio ineunteDuchowość i etyka**List apostolski Jana Pawła II, wydany na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. W liście tym papież wylicza największe wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w trzecim tysiącleciu, m.in. wierność Ewangelii, osobista świętość katolików, także świeckich, wychowanie do wiary w rodzinach, czynienie miłosierdzia, ekologia.
23
Kempis Tomasz A.O naśladowaniu ChrystusaDuchowość i etyka**Klasyka duchowości chrześcijańskiej, najbardziej poczytne po Biblii dzieło chrześcijańskie. Książka, która od późnego Średniowiecza cieszy się niesłabnącym powodzeniem w całym (nie tylko chrześcijańskim) świecie.. Choć napisana przede wszystkim na użytek mnichów, głębią rozważań i spostrzeżeń łatwo "dzieli się" ze współczesnymi. Książeczka ta nawróciła więcej ludzi, aniżeli zawiera liter na swoich kartach.
24
Kongregacja Nauki WiaryNota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznymDuchowość i etyka**Dokument zawierający bardzo praktyczne wskazania dla katolików w dobie skomplikowanych procesów politycznych w świecie. Prezentuje zasadnicze treści nauczania Kościoła odnośnie pluralizmu i laickości, pomagając zrozumieć na czym polega właściwa autonomia Kościoła i władzy publicznej. Pomaga walczyć z błędnym rozumieniem laickości, nadużyciami na płaszczyźnie "upolityczniania", jednocześnie precyzując prawa katolików do zajmowania stanowiska w debacie publicznej.
25
Kushner Harold S.Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziomDuchowość i etyka**Autor - amerykański teolog i rabin, autor bestsellera "Czy musimy być doskonali?" - przeżył śmierć swego czternastoletniego syna i wówczas napisał tę książkę, aby pomóc innym cierpiącym. Jak sam mówi: "Napisałem ją dla tych wszystkich, którzy chcą zachować wiarę ale ich gniew na Boga wiarę tę podważa i nie pozwala im na znalezienie pociechy w religii". Dlaczego ludzie uczciwi i sprawiedliwi cierpią? Dlaczego nieszczęścia i śmierć spotykają ludzi niewinnych? Bez żadnego powodu. Gdzie jest Bóg, gdy giną i umierają dobrzy ludzie? Książka Kushnera, jeden z największych bestsellerów wśród książek duchowych i poradników, odpowiada w sposób wnikliwy i mądry na to pytanie. Nie jest to książka teologiczna, ale życiowy poradnik, nie jest to książka o Bogu i religii, ale o naszych najbardziej życiowych problemach, o cierpieniu i wyzwoleniu, o miłości i gniewie, o akceptacji i rezygnacji.
26
Lewis Clive StaplesChrześcijaństwo po prostuDuchowość i etyka**Książka filozoficzno-religijna stawiająca pytania i odpowiadająca na nie, podsuwająca wątpliwości i rozwiewająca je. Jest zarówno przygodą intelektualną, jak i duchową, przeznaczoną dla wątpiących i poszukujących, dla chrześcijan i niechrześcijan. Przede wszystkim jednak uczy tolerancji dla cudzych wierzeń i przekonań.
27
Lewis Clive StaplesListy starego diabła do młodegoDuchowość i etyka**W Listach starego diabła do młodego "piekielna ekscelencja", podsekretarz stanu w piekle, wymienia urzędowe listy ze swoim podwładnym, bratankiem, młodszym diabłem, który ma okazać swoje zdolności w służbie kusicielskiej. Za tym humorem, dowcipem, elegancją, za tą dociekliwością i przewrotnością kryją się ważne przesłania i pytania. Najważniejsze z nich to pytanie o rolę i miejsce zła w świecie stworzonym przez Boga.
28
Louf AndréReguły życia duchowegoDuchowość i etyka**Życie duchowe człowieka, jakkolwiek całe jest oparte na łasce, to jednak rządzi się własnymi prawami, które od Boga pochodzą i które Bóg szanuje. Kiedy więc wkraczamy na drogę życia duchowego i chcemy je w sobie rozwijać, dobrze jest znać te prawidła i nimi się kierować. André Louf w tej niewielkiej książeczce prezentuje podstawowy zarys reguł życia duchowego. Odwołując się do bogatej chrześcijańskiej tradycji różnych wieków i kręgów kulturowych, wydobywa z nich to, co najbardziej istotne i wspólne dla chrześcijańskiej drogi.
29
Newman John HenryO sumieniuDuchowość i etyka**List do księcia Norfolk autorstwa bł. kardynała Johna H. Newmana należy do najważniejszych wypowiedzi polemicznych w dyskusji nad kwestią sumienia. Napisany został jako głos w sporze wokół ogłoszenia w roku 1870 dogmatu o nieomylności papieża. Książka, mimo swojej małej objętości, pozwala uważniej przyjrzeć się relacjom pomiędzy sumieniem, wolną wolą, przykazaniami, a stosunkami społecznymi.
30
Nouwen Henry J.Powrót syna marnotrawnegoDuchowość i etyka**Henri J.M. Nouwen zobaczył pewnego dnia na drzwiach francuskiego biura Arki, wspólnoty dla upośledzonych, plakat z reprodukcją Rembrandtowskiego "Powrotu syna marnotrwanego". Wydarzenie to stało się początkiem duchowej odysei. Niedługo potem Nouwen zdecydował się opuścić Harvard, gdzie pracował przez wiele lat i przeniósł się do Daybreak, gdzie żył z upośledzonymi umysłowo. Zanim to nastąpiło, pojechał do Związku Radzieckiego, gdzie w Ermitażu, dzięki nieoczekiwanym znajomościom, udało mu się spędzić kilka dni przed dziełem Rembrandta i napatrzeć się do woli na Rembrandtowską interpretację jednej z najpopularniejszych ewangelicznych przypowieści. Owocem tej kontemplacji stała się książka "Powrót syna marnotrawnego. Rozważania o ojcach, braciach i synach". Książka pomaga nam lepiej zrozumieć nasze własne relacje z innymi ludźmi poprzez pryzmat ewangelicznego posłania.
31
Papieska Rada Iustitia et PaxProgram społeczny. Wybór tekstów Magisterium KościołaDuchowość i etyka**Ta książka nie jest lekturą dla przeciętnego czytelnika, ale pomocą dla osób szukających na własny użytek rozwiązania kwestii społecznych w świetle katolickiej nauki społecznej. Na 230 stronach, według haseł tematycznych, znajdujemy wypisy z dokumentów, które w całości obejmują ponad 10 tys. stron. Chrześcijanin nie może ignorować praw ekonomii, a równocześnie nie może dopuszczać się technokratycznego instrumentalizowania człowiekiem. Gdzie zatem jest złoty środek między bezrobociem a polityką pełnego zatrudnienia, prowadzącą do recesji i jeszcze większego bezrobocia? Jaka jest różnica między ewangelicznym ubóstwem a biedą, która nie tylko uwłacza człowiekowi, ale również nie pozwala państwu wypełnić zobowiązań w zakresie służby zdrowia lub edukacji? Program społeczny jest pomocą dla tych, którzy w społeczeństwie pełnią ważne funkcje decyzyjne, informacyjne i edukacyjne, a ze względu na ilość zajęć nie mają czasu na szukanie odpowiedzi w opasłych tomiszczach kilkuset encyklik, adhortacji i innych dokumentów.
32
Dąbrowski JuliuszGry i zabawy w izbie harcerskiejIdea i metoda*Choć napisana przed kilkudziesięciu laty, książka nadal może być wartościową pomocą w pracy drużyny. Autor zebrał i opracował sporo ciekawych gier, które często odeszły w zapomnienie, a nadal są doskonałą szkołą życia. Każdy kto potrzebuje nowych ciekawych pomysłów dla urozmaicenia zbiórki znajdzie je w tym tomie.
33
Praca zbiorowaKompendium Katechizmu Kościoła KatolickiegoDuchowość i etyka**Kompendium to jedyna w swoim rodzaju synteza wiary katolickiej, której bardzo pragnął Jan Paweł II, a którą zrealizował Benedykt XVI. Dzieło to jest wierną i pewną syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego. Obejmuje w sposób zwięzły wszystkie istotne i podstawowe elementy wiary Kościoła tworząc pewien rodzaj vademecum, który pozwoli osobom wierzącym i niewierzącym, objąć jednym całościowym spojrzeniem całą panoramę wiary katolickiej. Zostało zrealizowane z myślą o wierzących jak i niewierzących, aby dać im możliwość poznania w ciekawy sposób prawd chrześcijaństwa we współczesnym kontekście kulturowym.
34
Ratzinger JosephJezus z NazaretuDuchowość i etyka**Książka dotyczy fundamentu wiary każdego chrześcijanina - osoby Jezusa Chrystusa. Jest odpowiedzią na współczesny kryzys wiary i zaufania. W rzeczywistości zagubienia współczesnego świata, które obejmuje również postrzeganie osoby Jezusa z Nazaretu, Benedykt XVI z niezwykłą siłą ukazuje współczesnemu człowiekowi kim na prawdę był i jest Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Boży i Zbawiciel. Dlatego wnikliwa lektura książki jest niezbędna dla współczesnego chrześcijanina.
35
Eldredge JohnDzikie serce. Tęsknoty męskiej duszyPsychologia i wychowanie*Czy mężczyzna chrześcijanin powinien być spokojnym i miłym facetem? Czy taką rolę w życiu przewidział dla mężczyzn Bóg? Dlaczego kobieta nie jest w stanie wychować syna na mężczyznę? Jakie krzywdy nieświadomie wyrządzają swoim synom ojcowie i jak je wyleczyć? Czy w czasach emancypacji i równouprawnienia mężczyzna wciąż może być głową rodziny? Jakie wyłącznie męskie cechy są najbardziej potrzebne w dzisiejszym świecie? Książka przeznaczona jest dla mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy lubią walczyć (choć może już przestali walczyć, to nigdy nie przestali tego kochać), którzy szukają swojej prawdziwej tożsamości.
36
Faber Adele, Mazlish ElaineJak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiałyPsychologia i wychowanie*Światowy bestseller pośród publikacji poświęconych problemom, z jakimi każdego dnia zmagają się wychowawcy i dzieci. Autorki poruszają typowe problemy wieku dorastania, piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym buncie, przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Poruszają także kwestie związane ze zmianami obyczajowymi, przedwczesnym zainteresowaniem seksem, łatwym dostępem do narkotyków, niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów. Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi i... nie tylko z nimi sprawiają, że książka ta nie jest "zarezerwowana" tylko dla profesjonalistów. Książkę uzupełnia suplement: "Doświadczenia rodziców polskich".
37
Faber Adele, Mazlish ElaineJak mówić, żeby dzieci nas słuchały - jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiłyPsychologia i wychowanie*W sposób niezwykle osobisty, pełen życzliwości i prostoty autorki dzielą się własnymi doświadczeniami oraz głęboką wiedzą na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar. Jeden z najlepiej sprzedających się poradników w dziedzinie wychowania. Polskie wydanie wzbogaca suplement zawierający doświadczenia polskich rodziców. Warto ją czytać razem z tomem dotyczącym nastolatków.
38
Ratzinger JosephWprowadzenie w chrześcijaństwoDuchowość i etyka**Pierwsza szeroko znana książka Jozepha Ratzingera (dziś Benedykta XVI) z czasów gdy nie był nawet jeszcze biskupem. We Wprowadzeniu w chrześcijaństwo poprzez analizę Credo autor wprowadza czytelników w głębokie rozumienie kluczowych zagadnień wiary, dając świadectwo zarówno doskonałej znajomości sytuacji dzisiejszego człowieka, jak i ogromnej otwartości na współczesne prądy myślowe.
39
Szostek Andrzej MICPogadanki z etykiDuchowość i etyka**Przystępnie napisany podręcznik etyki. Prosty styl, metodyczny układ treści i liczne odniesienia do życia codziennego czynią z książki pozycję atrakcyjną dla młodzieży i dorosłych.
40
Terlikowski Tomasz P.Nowa kultura życia Apologia bioetyki katolickiejDuchowość i etyka**W XX wieku, w efekcie gwałtownego rozwoju nauk, a zwłaszcza technik medycznych, lekarze i uczeni stanęli przed nowymi, zupełnie nieznanymi im wcześniej dylematami moralnymi. Pojawiła się potrzeba stworzenia dyscypliny, która wciąż aktualizując swoją wiedzę o dorobku nauk empirycznych (takich jak fizyka, chemia, biologia czy medycyna) poddawałaby go refleksji humanistycznej w oparciu o instrumentaria filozofii, socjologii, prawa czy teologii. W ten sposób wyodrębniła się bioetyka. Książka pokazuje, jak na takie fenomeny i zarazem wyzwania moralne dnia dzisiejszego, jak: antykoncepcja, zapłodnienie in vitro, macierzyństwo zastępcze, klonowanie, badania prenatalne, transplantacje, uporczywa terapia czy eutanazja - odpowiadają bioetycy katoliccy. Lektura nieodzowna dla wszystkich, którzy chcą wyrobić sobie zdanie o najistotniejszych sporach bioetycznych współczesności.
41
Wojtyła KarolElementarz etycznyDuchowość i etyka**Książeczka, która uczy podstaw chrześcijańskiego myślenia etycznego. Jest to wiedza praktyczna, wiedza o ludzkim działaniu, jego podmiocie i przedmiocie, o ludzkim dobru, o ludzkich prawach i obowiązkach. Aby postępować zgodnie z tym, czym człowiek jest i czym winien być, aby postępować godziwie, czyli czynić dobro godne człowieka, trzeba poznać prawdę. Trzeba dotrzeć do prawdy o człowieku i jego dobru - po to, by mógł czynić się bardziej człowiekiem, by mógł "bardziej być", by stawał się dobry. W książce poruszone są takie zagadnienia jak m.in.: moralność i pokora, stosunek do przyjemności, sprawiedliwość a miłość.
42
Glass AndrzejPodstawy duchowości instruktorskiejDuchowość i etyka*Książka jest wynikiem doświadczeń w realizowaniu cyklu formacyjnego na kursach podharcmistrzowskich. Jest zbiorem gawęd i rozważań o istocie duchowości, wolności, wiary i in. Kierunek przedstawionych w publikacji rozważań wytycza myśl przewodnia harcerstwa zawarta w Przyrzeczeniu Harcerskim - służba Bogu, Polsce i bliźnim.
43
Glass AndrzejWielka przygoda życiaIdea i metoda*Synteza duchowego kształtu harcerstwa, jego podstawowych założeń i wartości jakie niosą ze sobą Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie. Autor wraca do korzeni harcerstwa przedstawiając jego myśl przewodnią widzianą oczami jego twórców, a zarazem pokazuje perspektywy harcerskiego wychowania duchowego we współczesnym świecie.
44
Glass HenrykGawędy z drużynowymIdea i metoda*Podręcznik metodyczny dla drużynowych, autorstwa hm. Henryka Glassa - jednego z twórców polskiego harcerstwa. Wśród wielu pozycji w harcerskiej literaturze "Gawędy z drużynowym" zajmują jedno z czołowych miejsc. Tak jak "Scouting for Boys", tak i do tej książki chętnie wracają drużynowi, w poszukiwaniu wciąż nowych i aktualnych pomysłów na zbiórki i harcerskie zajęcia. Książka zawiera wiele cennych informacji, niezbędnych w prawidłowym prowadzeniu harcerskich drużyn.
45
Bagiński HenrykGeneza Polskiego skautinguHistoria**Praca historyczna pod redakcją jednego z pionierów harcerstwa polskiego - hm. Henryka Bagińskiego, zawierająca unikalne dokumenty i materiały dotyczące powstawania skautingu we Lwowie w 1910 roku. Czytelnik znajdzie w niej m.in. fotokopię decyzji sądu honorowego, nakazującą Andrzejowi Małkowskiemu przetłumaczenie na język polski książki "Scouting for boys"
46
Baran Adam F.Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależniHistoria**Celem pracy było ukazanie działalności harcerskich środowisk "niepokornych" (działających jawnie, niezależnie od władz i wbrew statutowi organizacji w ramach ZHP) i "niezależnych" (podejmujących jawne działania harcerskie i skautowe poza ZHP), na przestrzeni lat 1980-1990 w Polsce. Książka podejmuje próbę pełnego odtworzenia najważniejszych wydarzeń, ustalenia rzeczywistych struktur, form podjętej działalności oraz inicjatorów, liderów poszczególnych środowisk i wybranych przez te struktury władz krajowych. Opisuje także etapy kształtujących się relacji "niepokornych" i "niezależnych" z opozycją (np. NSZZ "Solidarność") i szczegółowo z Kościołem katolickim. Ustala też wzajemne relacje międzyśrodowiskowe "niepokornych" i "niezależnych" oraz ich strategię wobec oficjalnego, krajowego ZHP, a także władz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (z siedzibą władz w Londynie) i światowego skautingu. Opisuje również pionierską działalność tych struktur wobec Polaków żyjących w ZSRR i ich pomoc w odrodzeniu się polskiego harcerstwa na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Jej treść oparta jest głównie na archiwaliach krajowych i zagranicznych, wielu relacjach osobowych, prasie drugiego obiegu i wydawnictwach oficjalnych.
47
Ciura GrzegorzPełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939-1945Historia**Książka przedstawia wojenne losy organizacji Harcerstwo Polskie, założonej przez hm. RP Stanisława Sedlaczka. Działająca pod kryptonimem "Hufce Polskie" organizacja różniła się od Szarych Szeregów poglądami na metody prowadzenia bieżącej działalności harcerskiej - np. była mniej zmilitaryzowana, nie wprowadzono w niej regulaminów i stopni wojskowych, lecz zachowano przedwojenne programy wychowawcze i stopnie harcerskie. Autor przybliża czytelnikowi założenia ideowe i metodyczne, jak również przybliża praktykę codziennych działań organizacji - zbiórek, szkolenia, służby. Pozycja wartościowa dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat pluralizmu ruchu harcerskiego.
48
Grodecka EwaO metodzie harcerskiej i jej stosowaniuIdea i metoda*W nieco ponad stu stronicowej książeczce napisanej w okresie międzywojennym Ewa Grodecka rozkłada na czynniki pierwsze wszystko co znaleźć można w harcerstwie. Wyróżnia metodę harcerską, system zastępowy, a także kolejne etapy wychowania - wszędzie uwypuklając konieczność ich stosowania i ogrom możliwości jakie z sobą niosą. Całość okraszona jest cytatami ze „Wskazówek dla Skautmistrzów”, co dodatkowo ułatwia lekturę i naprowadza na tok myślenia autorki. Choć książka napisana jest głównie z myślą o harcerstwie żeńskim, to przedstawia myśli i wartości uniwersalne, przez co z powodzeniem stosować je może także kadra drużyn męskich.
49
Gromski AntoniHarce młodzika i wywiadowcyIdea i metoda*Zbiór gier, zabaw i ćwiczeń podzielonych na trzy działy: gry harcerskie - zawierające w sobie materiał na próby młodzika i wywiadowcy, gry towarzyskie - rozrywkowe, ćwiczące zmysły, orientację, zręczność, gry ruchowe
50
Czopowicz StanisławBogu, Polsce, bliźnim. Obraz Harcerstwa Rzeczypospolitej NiepodległejHistoria**Autor przedstawia w książce ideały, wartości, symbole, formację kadry instruktorskiej, organizację, program pracy i metodę wychowawczą międzywojennego harcerstwa. Faktycznie jednak mówi o tym, czym w ogóle jest harcerstwo. Dużą zaletą pozycji jest odejście od prezentacji kalendarium czy też „kartek z dziejów harcerstwa”. Zamiast tego autor próbuje dokonać syntezy podstawowych wartości i cech charakterystycznych, które składały się na międzywojenne harcerstwo. Książka ta doskonale porządkuje szereg pojęć, nawet tych najbardziej oczywistych dla czynnych instruktorów.
51
Błażejewski WacławZ dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)Historia***Szczegółowa historia nieskrępowanego rozwoju ruchu harcerskiego od jego początków do wybuchu II Wojny Światowej. Książka obfituje w bogaty materiał faktograficzny.
52
Hansen WalterWilk, który nigdy nie śpi: Pełne przygód życie lorda Baden-PowellaIdea i metoda*Jedna z najlepszych biografii założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella. Autor przedstawia czytelnikowi wiele ciekawych informacji na temat późniejszego Naczelnego Skauta: od jego drzewa genealogicznego, przez młodość i edukacje, służbę wojskową, do śmierci. Całość jest przedstawiona w formie opowieści o przygodach nieprzeciętnego człowieka, jakim bez wątpienia był Bi-Pi. Wiedza o jego życiu na pewno pozostanie dłużej w pamięci czytelnika, niż "sucha" biografia.
53
Czopowicz StanisławKIHAM - zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacjiHistoria***Praca pod redakcją hm. Stanisława Czopowicza, Przewodniczącego Porozumienia KIHAM, będąca zbiorem dokumentów obrazujących działalność Kręgów. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1987 roku w drugim obiegu. Jest to jedyna w swoim rodzaju rzetelna publikacja opisująca próbę oddolnej odnowy ZHP w czasie zrywu „Solidarności" na początku lat 80. XX wieku.
54
Hauser WojciechHistoryczne harce, czyli opowieści z dziejów harcerstwaHistoria*Zbiór gawęd i opowiadań obrazujących narodziny i kształtowanie idei oraz ruchu harcerskiego od jego zarania aż po czasy współczesne. Napisana przez hm. Wojciecha Hausnera książka świetnie nadaje się zarówno dla instruktorów jak i harcerzy. W książce załączone jest kalendarium harcerskie lat 1989-1998.
55
Czopowicz StanisławSzczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980Historia***Książka, wbrew podtytułowi, nie jest pozycją mówiącą tylko o harcerstwie. Autor, omawiając przemiany ideowe i wychowawcze w Związku Harcerstwa Polskiego (także w OH ZMP i OHPL) w latach 1945–1980 i politykę władz państwowych wobec harcerstwa, przedstawia metody stosowane przez komunistów w zwalczaniu społecznego oporu wobec narzuconej ideologii, w podporządkowywaniu sobie oświaty, szkolnictwa i organizacji młodzieżowych. Ukazuje mechanizmy zwalczania tradycyjnych wartości – religijnych, narodowych i społecznych – stanowiących fundament prawdziwego harcerstwa i szerzej – światowego skautingu. Pokazuje wykorzystywanie harcerstwa przez partyjny aparat jako narzędzia do „walki o rząd dusz” młodzieży polskiej. Przedstawia niektóre sylwetki i dokonania działaczy najbardziej zaangażowanych w zwalczanie tradycyjnych wartości, prostując przy okazji wiele – upowszechnianych także po roku 1989 – mitów o rzekomych harcerskich zasługach oraz o „zawsze niekomunistycznym” charakterze ZHP. Przypomina jednocześnie wysiłki wielu środowisk w utrzymaniu lub odzyskaniu wartości wychowawczych tradycyjnego harcerstwa. Dzięki nim możliwe było odrodzenie harcerstwa, rozpoczęte w roku 1980 a uwieńczone powstaniem alternatywnych wobec ZHP organizacji oraz stopniowymi zmianami zachodzącymi po roku 1990 także w tej największej polskiej organizacji młodzieżowej, jaką nadal jest ZHP.
56
Parzyński JerzyRuch Harcerski Rzeczypospolitej 1983-1989Historia**Historia Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej opowiedziana z perspektywy bezpośredniego uczestnika wydarzeń, pierwszego Przewodniczącego Ruchu. Autor pokazuje tło zdarzeń historycznych, przywołuje dokumenty i zdjęcia, dokumentujące m.in. nielegalną Białą Służbę w 1983 roku, a także opisuje towarzyszące jej represje.
57
Jan Paweł IIDialogi z młodzieżąDuchowość i etyka*Książka zawiera 24 teksty - przemówienia, rozważania i homilie Jana Pawła II skierowane do młodzieży, w większości polskiej, w latach 1979 2004. Pomaga lepiej zrozumieć papieskie przesłanie skierowane do osób młodych.
58
Strzembosz TomaszSzare Szeregi jako organizacja wychowawczaHistoria**Tekst prelekcji wygłoszonej 7 czerwca 1981 roku. Autor poddaje refleksji sprawy sumienia ludzi, których sytuacja zmuszała do zabijania wroga, neguje zasadę niemieckiej odpowiedzialności zbiorowej, rozróżnia pojęcia Niemca i Niemca-prześladowcy, odwołuje się do etosu rycerskiego i harcerskiego.
59
Strzembosz TomaszW stronę zachodzącego słońcaHistoria**Książka jest swego rodzaju autobiografią hm. RP Tomasza Strzembosza. Sam autor napisał o niej tak: "Pomysł opublikowania tej książki pojawił mi się nagle w końcu maja tego roku, podczas urlopu. Po prostu uświadomiłem sobie, że to, co dotychczas już napisałem, układa się w pewną spójna całość. Nie są to przy tym właściwie wspomnienia, lecz relacje o tych sprawach, które wypełniały mi życie i były dla mnie ważne. Pomyślałem, że można by je zebrać w jedną całość i pozostawić po sobie świadectwo, tym bardziej, iż mam pełną świadomość, że życie moje przekroczyło pewien punkt, po którym trzeba zamykać, kończyć i podsumowywać".
60
Wiśniewski AdamKorzenie harcerstwa polskiegoHistoria**Praca autorstwa Adama Wiśniewskiego opowiadająca o początkach skautingu i harcerstwa na ziemiach polskich oraz o kształtowaniu się jego podstaw ideowych. Historia przedstawiona w formie gawędy zrozumiałych dla wszystkich harcerzy.
61
Zadura RobertBłogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)Historia**Praca jest najpełniejszą biografią historyczną dotyczącą życia bł. ks. Stefana Wincentego. Autor wykorzystał szeroki wachlarz źródeł począwszy od dokumentów urzędowych, listów, pamiętnika, zapisek seminaryjnych, a skończywszy na relacjach świadków składanych do procesu beatyfikacyjnego ks. Frelichowskiego. Dzięki wielu unikalnym fotografiom oraz rycinom możemy oglądać świat oczami samego Bohatera. Wartościowa pozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać patrona polskich harcerzy.
62
Broniewski Stanisław "Orsza"Całym życiemIdea i metoda**Historia Szarych Szeregów widziana oczyma Naczelnika - Stanisława Broniewskiego "Orszy". Zawiera bardzo interesujące rozważania na temat motywacji i dylematów moralnych młodzieży harcerskiej, która zdecydowała się na podjęcie walki na śmierć i życie o wolność Ojczyzny.
63
Jan Paweł IIPamięć i tożsamośćDuchowość i etyka*Ostatnia książka papieża Jana Pawła II, wydana 23 lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. Zbiór filozoficznych i historycznych refleksji oraz wspomnień papieża, który zastanawia się nad takimi pojęciami jak „naród”, „ojczyzna”, „Europa”, zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny (tradycja jagiellońska, opór przeciwko nawracaniu siłą, orędzie św. Faustyny o miłosierdziu Bożym itp.). Jednocześnie ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć jako na historię zbawienia.
64
Salij Jacek OPPatriotyzm dzisiajIdea i metoda**Mówienie o Ojczyźnie i o miłości Ojczyzny wielu Polaków dzisiaj drażni. Wynika to nie tylko ze współczesnej alergii na patos i gołosłowność. Socjologowie sygnalizują zatrważająco niską ocenę własnego narodu u wielu dzisiejszych Polaków, zwłaszcza u młodych. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, wielu z nas wstydzi się tego, że jest Polakami. Ojciec Jacek Salij przybliża w swojej książce właściwe rozumienie słów takich jak "patriotyzm" i "Ojczyzna" i pokazuje, jak można do nich praktycznie podchodzić we własnym życiu.
65
Kamecki MarekStosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzyIdea i metoda*Podręcznik dla drużynowych autorstwa hm. Marka Kameckiego jasno pokazujący mechanizm harcerskiego wychowania w podstawowej jednostce wychowawczej jaką jest drużyna. Jedna z książek należących do kanonu wiedzy każdego drużynowego. Pokazuje, że planowanie pracy wychowawczej, jeśli ma być rzeczywiście harcerskie, musi opierać się na konkretnym chłopcu i zawsze odnosić do stawianych dla niego celów.
66
Kamiński AleksanderAndrzej MałkowskiHistoria*Biografia założyciela polskiego harcerstwa - Andrzeja Małkowskiego. Książka ilustruje nie tylko dorobek życia legendy naszego ruchu, ale przede wszystkim doskonale ukazuje atmosferę lat walki młodzieży skautowej o wolną Polskę.
67
Kamiński AleksanderKrąg radyIdea i metoda*Jeśli chcesz poznać u źródła, na czym polega specyficzna metoda zuchowa, weź do ręki tę książkę. Napisał ją twórca metody zuchowej - hm. Aleksander Kamiński jako trzecią część swojej trylogii zuchowej. "Antek Cwaniak" pokazywał jak się bawić z zuchami. "Książka Wodza Zuchów" zawierała zbiór setek ćwiczeń i zabaw zuchowych. "Krąg rady" jest książką przeznaczoną dla świadomych wychowawców. Uświadamia po co są te zabawy i jaka z nich płynie korzyść wychowawcza.
68
Kamiński AleksanderKsiążka wodza zuchówIdea i metoda*Twórca metody zuchowej - hm. Aleksander Kamiński opisuje w tej książce program zuchowy w postaci setek pożytecznych ćwiczeń i zabaw adresowanych do najmłodszych uczestników naszego ruchu.
69
Kamiński AleksanderAntek CwaniakIdea i metoda*Książka opisuje przygody młodego zuchmistrza (wodza zuchów) Antka, który otrzymał odpowiedzialną misję założenia nowej gromady i uczy się pracować z zuchami. Ta gromada istniała kiedyś naprawdę, a jej przygody barwnie opisał sam Aleksander Kamiński.
70
Kamiński AleksanderKamienie na szaniecHistoria*Powieść oparta na autentycznych wydarzeniach z okresu okupacji niemieckiej Warszawy podczas II wojny światowej. Książka w sposób beletrystyczny opisuje autentyczne historie z działań podziemnej działalności harcerskiej Szarych Szeregów - przede wszystkim bohaterów "Akcji pod Arsenałem".
71
Strzembosz TomaszRefleksje o harcerstwie i wychowaniuIdea i metoda**Zbiór tekstów (listów, artykułów, wystąpień) hm. RP Tomasza Strzem-bosza - pierwszego Przewodniczącego ZHR, dotyczących szerokiego zakresu tematów związanych z harcerstwem i postępowaniem instruk-tora. W książce czytelnik odnajdzie odniesienia autora do kwestii obecności religii w życiu harcerskim, problemów historycznych, nie tylko w harcerskim wymiarze, praktyczne wskazania dotyczące posta-wy obywatelskiej instruktorów i opis wyzwań cywilizacyjnych, a przede wszystkim ciepłą i życzliwą postać człowieka, dla którego braterstwo było sposobem życia. Pozycja, którą warto przeczytać, aby lepiej zrozumieć, co to znaczy, że harcerstwo jest ruchem społecznym i wychowawczym.
72
Kamiński Aleksander, Wasilewski AntoniJózef Grzesiak "Czarny"Historia*Książka opowiada o życiu i działalności legendy ruchu harcerskiego - Józefa Andrzeja Grzesiaka "Czarnego", założyciela między innymi 13 KDH i 13 WDH oraz komendanta Chorągwi Wileńskiej Szarych Szeregów.
73
Światowe Biuro SkautoweElementy programu skautowegoIdea i metoda**Zbiór publikacji przygotowanych przez instruktorów z różnych krajów pod auspicjami Światowego Biura Skautowego w Genewie. W krótkich rozdziałach prezentuje najważniejsze założenia programu skautingu, pokazując te z nich, które stanowią o oryginalności zasad i metody ruchu. Pokazuje także jednocześnie, że skauting nie jest ruchem martwym, ale żywą społecznością, która powinna dostosowywać propozycje form do zmieniających się czasów. Wartościowa lektura pokazująca, na czym w praktyce polega rozwój skautingu i harcerstwa.
74
Terlikowski Tomasz P.Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do PolakówIdea i metoda**30 lat temu Jan Paweł II na krakowskich Błoniach apelował do Polaków, aby „całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Czy wielki papieski projekt odnowy Polski - a zarazem odnowy serc Polaków - po doświad-czeniach wojny i komunizmu może być jeszcze aktualny w XXI wieku? Tematyka książki obejmuje sprawy znane, niejednokrotnie dyskutowa-ne i funkcjonujące w powszechnej świadomości, a jednak odbierane powierzchownie, „zakopane pod tonami cukru z papieskich kremówek”. Poszczególne rozdziały dotyczą: postrzegania przez papieża historii Polski jako nauczycielki wiary i patriotyzmu, znaczenia „Solidarności” w dziejach narodu, projektu moralnej odnowy społeczeństwa po doświadczeniu stanu wojennego, wychodzenia Polski z komunizmu i budowaniu nowych fundamentów, moralnych aspektów demokracji, przemian zachodzących w Polsce po 1991 roku oraz dalszej szkoły wiary w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.
75
Bernacka DanutaOd słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształceniaKształcenie**Książka jest przewodnikiem po współczesnych metodach kształcenia. Jest to skrótowe zaprezentowanie znanych i mniej znanych metod nauczania - uczenia się oraz próba przejścia od teorii pedagogicznych do praktycznych wskazówek. Autorka - doświadczony pedagog-praktyk, wieloletni kurator oraz wykładowca wyższej uczelni prezentuje przegląd najnowszych metod nauczania, ale sprawdzonych już praktycznie przez różnych nauczycieli w różnych krajach. Podstawowy wniosek jaki wynika z tego przeglądu sprowadza się do stwierdzenia, że zanim wybierzemy określoną metodę musimy dokładnie poznać swoich wychowanków.
76
Kudasiewicz MarekObrzędowy piecIdea i metoda*"Kultowa książka" dająca praktyczne wsparcie w pracy każdego drużynowego. Najlepsze i najpełniejsze kompendium obrzędowości w historii ruchu harcerskiego. Czytelnik dowie się z niej m.in. jak można rozpocząć rok harcerski, jak bez większych problemów wykonać przejście zuchów do harcerzy, jak pracować z bohaterem drużyny. Ukazuje, że każdy zastęp powinien posiadać swój własny okrzyk, hymn, czy godło i nazwę i proporzec zastępu - jednym słowem coś, co będzie go odznaczało od innych. Opisuje znaczenie obozu i harcówki dla tworzenia tożsamości drużyny.
77
Łaguna MariolaSzkolenia. Jak je prowadzić, by…Kształcenie**Jak prowadzić szkolenia, by uczestnicy czuli się zmotywowani do nauki, praca w grupie przebiegała sprawnie i w dobrej atmosferze, a cel zajęć został osiągnięty? W czasie szkoleń i wszelkiego typu nauki najistotniejsza jest dobra współpraca między uczącym a uczestnikami zajęć. Aby ją osiągnąć, trzeba przede wszystkim mieć świadomość tego, czym są szkolenia, i umieć je odnieść do koncepcji szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Autorka przystępnie prezentuje etapy cyklu szkoleniowego, opisuje sposoby prowadzenia zajęć i sprawdzone metody aktywizujące pracę z grupami. Książka przyda się każdej osobie prowadzącej szkolenia, trenerom i psychologom, ale także nauczycielom w szkołach i pedagogom.
78
Majewska-Opiełka IwonaJak mówić, by nas słuchanoKształcenie**Znana i ceniona autorka oraz jedna z najciekawszych postaci rynku szkoleniowego Iwona Majewska-Opiełka dzieli się z czytelnikiem wiedzą na temat pozytywnej komunikacji. Świetna pozycja, ucząca jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi. Autorka w przystępny sposób zgłębia tajniki interesującego sposobu mówienia i wyjaśnia i uczy jak sprawić, by nasz przekaz nie nużył odbiorcy. Zwraca też uwagę czytelnika na to, że ważne jest nie tylko to, jak się mówi, ale również to, jak się słucha innych osób. Książka ta to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy pragną opanować bądź udoskonalić swoje umiejętności oratorskie, na przykład dla szkoleniowców czy wykładowców.
79
Neczaj Roksana, Turek KatarzynaOrganizacja procesu dydaktycznego szkoleńKształcenie**Artykuł traktuje o prawidłowościach i efektywności uczenia się dorosłych i dostarcza wiele ciekawych spostrzeżeń, które można i warto wykorzystać w planowaniu kształcenia instruktorów harcerskich. Autorki są absolwentkami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego gdzie specjalizowały się z zakresu andragogiki - czyli subdomeny pedagogiki zajmującej się procesami kształcenia, samokształcenia, wychowania i samowychowania osób dorosłych (http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/43.pdf)
80
Arterburn StephenMężczyźni i ich sekretyPsychologia i wychowanie**Stephen Arterburn stara się opisać i zrozumieć to, co mężczyźni chcą ukryć głęboko w sobie. Jego zdaniem skrywanie spraw dotyczących własnej samooceny, pracy, finansów, seksu, rodziny i wiary pochłania niesłychanie wiele energii. Dlatego podpowiada, jak mądrzej tę energię spożytkować.
81
Berne EricW co grają ludzie. Psychologia i wychowanie stosunków międzyludzkichPsychologia i wychowanie**Książka popularnonaukowa o wielkich walorach dydaktycznych. Przedstawia zagadnienie stosunków międzyludzkich w kategoriach tzw. analizy transakcyjnej. Uczy sposobów poprawy wzajemnych kontaktów między ludźmi, pozwalając czytelnikowi lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i drugiego człowieka. W książce przedstawiono 30 typowych sytuacji społecznych, analizując je w konwencji tzw. "gier". Część pierwsza książki zawiera teorię potrzebną do analizy i jasnego zrozumienia gier, część druga prezentuje opisy poszczególnych gier, a część ostatnia mieści w sobie materiał kliniczny i teoretyczny, który pozwala zrozumieć, co znaczy być wolnym od gry.
82
Lorda Juan LuisByć chrześcijaninemDuchowość i etyka*„Być chrześcijaninem” to wyzwanie i program życia, to poszukiwanie sensu i celu życia. Jeśli ktoś pyta: czy warto być chrześcijaninem dziś, w XXI w., to książka J.L. Lordy daje nie tylko pozytywną odpowiedź, ale także wskazuje, jak nim być. Konkluzja tej książki wydaje się prosta:, aby być chrześcijaninem, trzeba najpierw być w pełni człowiekiem. Potrzeba odkryć obecność Boga, aby być sobą. Odkrycie siebie samego daje szansę oddania siebie Bogu.
83
Cialdini RobertWywieranie wpływu na ludziPsychologia i wychowanie**Jest to przegląd klasycznych, a także najnowszych teorii i badań z zakresu psychologii wpływu społecznego, zajmującej się mechanizmami, dzięki którym ludzie wywierają wpływ na innych i mogą się przed takim wpływem bronić. Autor tej niezwykle interesującej publikacji w umiejętny sposób - nie stroniąc od dowcipu - łączy wykład teoretyczny z praktycznymi zastosowaniami omawianych teorii. Jest to książka adresowana zarówno do studentów psychologii, jak i do dziennikarzy, nauczycieli, menedżerów, polityków i specjalistów zajmujących się marketingiem, zarządzaniem, rozwiązywaniem konfliktów, innymi słowy – do wszystkich osób, dla których umiejętność wpływania na innych jest elementem zawodowego kunsztu. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy pragną się obronić przed niepożądanym wpływem. Jest to więc książka dla każdego z nas.
84
Cloud HenryReguły sukcesuPsychologia i wychowanie**Sukces rządzi się określonymi regułami. Niektórzy je odkrywają i czerpią z tego korzyści. Nie ma nic szczególnego w ludziach, którym się udaje. Sukces nie wynika z nich samych - nie jest efektem ich unikalnych talentów i zdolności. Jest efektem życiowych zasad i mądrości, które przenikają wszystkie możliwości lub braki człowieka. Możesz się nauczyć "jak to robią ludzie sukcesu" - sam możesz być takim człowiekiem!
85
Covey Stephen R.7 nawyków skutecznego działaniaPsychologia i wychowanie**Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak - kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne - doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.
86
De Bono EdwardNaucz się myśleć kreatywniePsychologia i wychowanie**Znana na całym świecie "biblia" twórczego myślenia. Jak korzystać z informacji, by generować twórcze idee? Jak nabywać nowe umiejętno-ści. Jak rozwijać zdolności intelektualne? Jak łączyć naukę z zabawą?
87
Aaronson ElitotCzłowiek - istota społecznaPsychologia i wychowanie***Ciągłe zmiany w świadomości społecznej i nowe zjawiska psychospołeczne stały się inspiracją dla wybitnego psychologa społecznego, Elliota Aronsona do nowych badań, znajdujących swe odzwierciedlenie w prezentowanej pozycji. W najnowszym, zmienionym i zaktualizowanym wydaniu jego znanej na całym świecie książki została znacznie rozwinięta i rozszerzona problematyka toksycznego wpływu środków masowego przekazu, propagandy, stosowanych obecnie w mediach sposobów przekonywania, a także zagadnienie stereotypów i uprzedzeń. Każdy rozdział pracy zawiera uzupełnienia i zmiany odpowiadające rozwojowi wiedzy w danym zakresie. Chociaż książka polecana jest szczególnie studentom psychologii, pedagogiki, politologii, socjologii może stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich interesujących się odkrywaniem tajemnic życia społecznego
88
Małkowski AndrzejJak skauci pracująIdea i metoda*Klasyczna pozycja napisana przez twórcę polskiego harcerstwa, Andrzeja Małkowskiego, jako efekt jego wizyty na pierwszym Jamboree w Birmingham w roku 1913. Książka w założeniu miała być sprawozdaniem ze zlotu, jednak ostatecznie przekształciła się w pełną analiz i postulatów opinię o koniecznych zmianach w „polskim skautostwie". Autor, już na progu istnienia harcerstwa, zwracał uwagę na zagrożenie sprowadzenia ruchu na złe tory, co spowodowane być może złym zrozumieniem relacji w organizacji (szczególnie na linii władze centralne - drużyny). W niemal 100 lat po pierwszym (i jedynym) wydaniu książka nadal aktualna i ciekawa.
89
Maracewicz TomaszObóz harcerzyIdea i metoda*Podręcznik o organizacji samodzielnego obozu drużyny harcerzy. Klasyczna pozycja harcerska przypominająca czytelnikowi, że na pierwszym planie zawsze stać musi planowanie i celowość wszystkich elementów harcerskiego obozowania. Tak jak w wychowaniu harcerskim nie ma miejsca na przypadkowość, tak samo przypadki nie mogą rządzić jednym z najważniejszym narzędzi metodycznych, jakim jest obóz.
90
Goffman ErvingCzłowiek w teatrze życia codziennegoPsychologia i wychowanie**Książka Goffmana należy do światowego kanonu badań socjologicznych. Na podstawie przeróżnych źródeł - od anonsów reklamowych po podręczniki dobrego wychowania - autor rozważa "teatralny" charakter ludzkich zachowań społecznych. Uświadamia nam ich mechanizmy, z których na ogół nie zdajemy sobie sprawy: prezen-tujemy siebie za pomocą "fasady" w pewnych "dekoracjach", wycofuje-my się za "kulisy". "Fasad", masek mamy wiele w zależności od "sytu-acji". Wszyscy jesteśmy aktorami, wszyscy też widzami, ale jak przeko-nuje zebrany przez Goffmana materiał, nie musimy mieć z tego powodu wyrzutów sumienia, bo taka "gra", taka "interakcja symboliczna" są wprost niezbędne do właściwego funkcjonowania społeczeństwa.
91
Braun-Gałkowska MariaPsychologia i wychowanie domowaPsychologia i wychowanie***Pozycja w sposób szeroki omawiająca różne aspekty życia rodzinnego. Autorka porusza w niej tematy dotyczące współżycia w rodzinie (w tym np. rozwiązywanie konfliktów rodzinnych), relacji małżeńskich, wychowywania dzieci. Można dowiedzieć się z niej i tego, jak zorganizować święta, i tego jak rozmawiać z rodzicami, i tego, co do naszego życia rodzinnego wnoszą wizyty przyjaciół.
92
Cianciara Jolanta, Uścińska BożenaKomunikowanie się z mediami w praktycePsychologia i wychowanie***Niniejsza książka jest bezpośrednią odpowiedzią na liczne pytania zadawane autorkom w kwestii komunikowania się z mediami. Dostosowana do potrzeb osób mających jeszcze niewielkie doświadczenie w kontaktach ze środkami masowego przekazu ma pomóc im w porozumiewaniu się z pracownikami prasy, radia, telewizji. Publikacja zawiera praktyczne rady, w jaki sposób zaplanować, a następnie podtrzymać przyjazne kontakty z mediami. Znajdują się w niej zarówno informacje o rodzajach mediów, jak i podstawowych formach dziennikarskich (np. informacja, notatka, wywiad, rozmowa, udział w audycjach i programach publicystycznych, relacje z uroczystości, imprez itp.). Autorki poświęciły dużo uwagi zachowaniu przed kamerą i mikrofonem, co z pewnością przyda się tym, którzy z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji społecznej powinni utrzymywać stały kontakt ze środkami przekazu. Książka adresowana jest do studentów dziennikarstwa, słuchaczy kursów i szkoleń z zakresu public relations, menedżerów, szefów firm, urzędników, polityków, działaczy itp.
93
Fengler JorgPomaganie męczyPsychologia i wychowanie***Książka dla osób, które zawodowo lub bezinteresownie poświęcają swój czas innym, czyli m.in. dla psychologów, lekarzy, nauczycieli, księży, prawników, a także instruktorów harcerskich. Jak rozpoznać symptomy wypalenia? Jak sobie z nimi poradzić? Jak przeformułować swoje myślenie, tak, aby znaleźć nowe siły?
94
Goleman DanielInteligencja emocjonalnaPsychologia i wychowanie***Jakie cechy umysłu czy ducha decydują o tym, kto odniesie sukces? Dlaczego niektórzy ludzie wydają się posiadać umiejętność życia, a inni nie? Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przecięt-nymi pracownikami, albo że osoby o wysokim ilorazie inteligencji nierzadko z trudem radzą sobie w życiu. Na te pytania odpowiada Goleman w swej książce. Przedstawia w niej nową koncepcję psychologiczną, która stwierdza, że najwięcej zależy od naszej umiejętności kontroli emocji i współdziałania z innymi ludźmi. Autor prezentuje także sposoby, jak można wzmóc współpracę między naszą inteligencją racjonalną i emocjonalną, by osiągnąć życiowy sukces.
95
Nassalski Olgierd MICJak pracować nad charakteremDuchowość i etyka*Książka jest prostym i rzeczowym przewodnikiem samowychowania, skłaniającym do poznawania siebie i do obiektywnego oceniania własnego postępowania. Autor, przyjmując formę rozmów z czytelnikiem, w kolejnych rozdziałach książki omawia takie tematy, jak: samopoznanie, ideał osobisty człowieka, samokontrola, ćwiczenia woli, ćwiczenia umysłu, kształtowanie uczuć dziewcząt i chłopców, miłość bliźniego oraz warunki skutecznego samowychowania. Dodatkowym, ale istotnym sposobem zbliżenia problematyki książki o kształtowaniu charakteru ludzi młodych są przykłady opisane w drugiej części publikacji.
96
Grifin EmPodstawy komunikacji społecznejPsychologia i wychowanie***Omawiana pozycja jest obszernym przeglądem wybranych teorii komunikacji, na podstawie których prezentowane są kolejno: komunikacja międzyludzka, komunikacja w grupie i komunikacja publiczna, komunikacja masowa, kulturowy kontekst komunikacji oraz próba integracji koncepcji wyjaśniających zjawisko porozumiewania się. Każdy rozdział zakończony jest autorską krytyką przedstawionej teorii oraz odesłaniem czytelnika do innych prac zajmujących się omawianymi obszarami.
97
Jan Paweł IIList do wychowawców, katechetów i rodzicówPsychologia i wychowanie**Jan Paweł II wiele uwagi poświęcał sprawie wychowania i osób odpowiedzialnych za wychowanie. Ojciec Święty kieruje uwagę wychowawców nie na atrakcyjność metod i bogactwo środków, nie na gwarancje oczekiwanych skutków, ale na świadomość celów. W dokumencie czytamy m.in.: „Wychowawca [...] powinien mieć świadomość celu ostatecznego, ponieważ w sztuce wychowania cele pełnią funkcje decydującą. Ich widzenie niepełne lub błędne bądź też zapominanie o nich jest dowodem niekompetencji i staje się przyczyną jednostronności i wypaczeń” oraz "Na czym polega wychowanie? (...) Wychowawca jest osobą, która rodzi w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo".
98
Nęcka Edward, Orzechowski Jarosław, Słabosz Aleksandra, Szymura BłażejTrening twórczościKształcenie*Czy trenowanie (stymulowanie, rozwijanie) twórczości w ogóle jest możliwe? Jeśli jest możliwe, to czy warto się nim zajmować? Jeśli warto, to w jaki sposób to czynić? Jeśli możliwe jest ćwiczenie ruchów dowolnych lub pamięci, to dlaczego nie mielibyśmy ćwiczyć myślenia twórczego? Trenowanie twórczości jest możliwe tylko pod warunkiem, że myślenie i działanie twórcze potraktujemy tak samo jak wszelkie inne rodzaje aktywności człowieka. Nie chodzi o to, żeby pozbawiać twórczość specyficzności, lecz o to, by ją odmitologizować. A to znaczy, że trzeba odejść od romantycznej wizji twórczości jako czegoś nadzwyczajnego, tajemniczego, niemal nadprzyrodzonego i całkowicie odpornego na działanie zabiegów stymulujących.
99
Laermer Richard, Prichinello MichaelPublic RelationsPsychologia i wychowanie***Autorzy książki, wskazując na wypróbowane na świecie techniki public relations, uczą jak kreować opinię publiczną, prowokować dyskusje i wytwarzać zapotrzebowanie na dany produkt czy usługę. Opisują także rolę Internetu i innych mediów w budowaniu komunikacji. Dzięki ich wskazówkom można stać się prawdziwym profesjonalistą w tej dziedzinie.
100
Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean-LeonGra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwychPsychologia i wychowanie**Metody wywierania wpływu na ludzi budzą nie tylko zainteresowanie – niekiedy można odnieść wrażenie, że umiejętność manipulowania innymi należy do najbardziej pożądanych. Ale jak manipulować, a jednocześnie nie przekraczać granic przyzwoitości? Rozwiązanie tego dylematu kryje się w tej książce – klasyczne techniki wywierania wpływu, takie jak „stopa w drzwiach”, „drzwiami w twarz” czy „niska piłka” i wiele innych, zostały zilustrowane nowymi przykładami oraz anegdotami, które nie tylko bawią, lecz także uczą.