ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Công việcMô tả công việcNgười phụ trách Người quản lýDeadlineChú ýTiến độCheckbox
2
Họp bàn phân chia cá nhân, tập thể được khen thưởng Tạo group, bàn trước với các trưởng mảng để phân chia số lượng người được khen thưởng mỗi mảng, sau đó các mảng sẽ đưa danh sách những người được khen thưởng (dự kiến trong 3-4 ngày sẽ có danh sách)Phan Thanh TùngBùi Lương Hà An02/10Đã hoàn thành
3
Tổ chức cuộc họp (offline) thống nhất các cá nhân và tập thể được khen thưởngChuẩn bị kịch bản, mượn phòng, gửi giấy mời, in ấn mượn khánh tiết, lên lịch họp, ghi biên bảnTrần Minh Đức 11/10Đã hoàn thành
4
Nguyễn Khắc Anh TuấnĐã hoàn thành
5
Hoàn thành công văn gửi đoàn trường và danh sách đề nghị khen thưởngCông văn gửi đoàn trường đã có mẫu sẵn chỉ cần thay đổi cho phù hợp với năm học hiện tại, tương tự với danh sách khen thưởngTriệu Hoàng Long03/10Có thể bắt đầu ngay sau khi có danh sách các cá nhân và tập thể được khen thưởng Đã hoàn thành
6
Hoàn thành báo cáo thành tích cá nhân- Kiểm tra số lượng và trình bày văn bản đã đúng và hợp lý chưa
- Tổng hợp các file word và gửi cho người quản lý
Triệu Hoàng LongNguyễn Thị Vân Anh08/10Đã hoàn thành
7
Nguyễn Bá ThànhĐã hoàn thành
8
Hoàn thành báo cáo thành tích tập thể (các chi đoàn)- Gửi mẫu báo cáo thành tích tập thể, kiểm tra số lượng và trình bày văn bản đã đúng và hợp lý chưa
- Tổng hợp các file word và gửi cho người quản lý
Cao Thị Khánh Chi08/10Đã hoàn thành
9
Trần Minh Đức Đã hoàn thành
10
Gửi các giấy tờ liên quan cho đoàn trường- Công văn đề nghị khen thưởng
- Danh sách tóm tắt thành tích
- Bản báo cáo thành tích tập thể và cá nhân
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng
- Danh sách đề nghị khen thưởng của cán bộ
Phan Thanh Tùng11/10Đã hoàn thành
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100