ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2016-2017