2017./2018. macību gada stundu saraksts 5.-7.b klase
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
5. klase5.a klase5.b klase6. klase6.a klase6.b klase7. klase7.a klase7.b klase
2
PIRMDIENA1
Darģe
matemātika
Kauliņa-Pērkona
informātika
Brūvere
latviešu valoda
Blūmfelde
sociālās zinības
Fedotova
Latvijas vēsture
Strautmane
Audzināšana
Feldberga
sports
Šķesters
bioloģija
3
2
Darģe
matemātika
Šķesters
dabaszinības
Diedrika
literatūra
Plēpe
dabaszinības
Fedotova
Latvijas vēsture
Brūvere
latviešu valoda
Feldberga
sports
Kampe
matemātika
Strautmane
angļu valoda
4
3
Strautmane
angļu valoda
Kauliņa-Pērkona
matemātika
Diedrika
literatūra
Zvaigzne
pasaules vēsture
Šķesters
dabaszinības
Plēpe
dabaszinības
Ml A Grunde
Ml C Miķelsone
Ml a Grunde
Ml c Miķelsone
Kampe
matemātika
5
4
Diedrika
literatūra
Feldberga
sports
Leimane
matemātika
Brūvere
latviešu valoda
Feldberga
sports
Lapiņa
matemātika
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Mitrofanova
krievu valoda
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
6
5
Diedrika
literatūra
S Gribinčika
Fedotova
sociālās zinības
Lapiņa
matemātika
Dzerkale
angļu valoda
Brūvere
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
Zēberga
latviešu valoda
Kampe
matemātika
7
6
Fedotova
sociālās zinības
Blūmfelde
sociālās zinības
Zēberga
latviešu valoda
Kampe
matemātika
Meiere
vizuālā māksla
Diedrika
latviešu valoda
8
7
Diedrika
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
Zēberga
latviešu valoda
Fedotova
pasaules vēsture
Meiere
vizuālā māksla
Šķesters
bioloģija
9
8
10
9
11
10
12
OTRDIENA1
Strautmane
angļu valoda
Šķesters
dabaszinības
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
(meitenes)
S B Miķelsone
Ml A Burve
Ml a Burve
Laizāne-Kote
angļu valoda
Fedotova
Latvijas vēsture
13
2
Plēpe
dabaszinības
Ml Miķelsone
Fedotova
sociālās zinības
Lapiņa
matemātika
Blūmfelde
sociālās zinības
Brūvere
latviešu valoda
Artmane
latviešu valoda
Zēberga
latviešu valoda
Kampe
matemātika
14
3
Diedrika
latviešu valoda
Zaiceva
krievu valoda
Leimane
matemātika
Lapiņa
matemātika
Miteniece
vizuālā māksla
Laizāne-Kote
angļu valoda
Kampe
matemātika
Zēberga
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
15
4Feldberga
sports
Zaiceva
krievu valoda
Diedrika
latviešu valoda
Ml B Miķelsone
S A Voitova
S a Voitova
Lapiņa
matemātika
Artmane
latviešu valoda
Kampe
matemātika
Šķesters
bioloģija
16
5
Zēberga
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
Brūvere
latviešu valoda
Lapiņa
matemātika
Laizāne-Kote
sociālās zinības
Šķesters
bioloģija
Mitrofanova
literatūra
Diedrika
latviešu valoda
17
6
Zēberga
latviešu valoda
Diedrika
latviešu valoda
Feldberga
sports
Zaiceva
krievu valoda
Brūvere
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
Laizāne-Kote
angļu valoda
Fedotova
Latvijas vēsture
18
7
Zaiceva
Audzināšana
Dzerkale
Audzināšana
Feldberga
sports
Zēberga
latviešu valoda
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
(meitenes)
19
8
Šķesters
dabaszinības
S C VoitovaS c Voitova
20
9
21
10
22
TREŠDIENA1
Darģe
matemātika
Laizāne-Kote
angļu valoda
Fedotova
Audzināšana
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
(meitenes)
Brūvere
latviešu valoda
Kampe
matemātika
Mitrofanova
krievu valoda
23
2
Darģe
matemātika
Zēberga
latviešu valoda
Diedrika
latviešu valoda
Zvaigzne
Latvijas vēsture
Lapiņa
matemātika
Miteniece
vizuālā māksla
S A VoitovaS a Voitova
Kampe
matemātika
24
3
Plēpe
dabaszinības
Kauliņa-Pērkona
matemātika
Strautmane
angļu valoda
Miteniece
vizuālā māksla
Fedotova
pasaules vēsture
Lapiņa
matemātika
Kampe
matemātika
Zēberga
latviešu valoda
Diedrika
literatūra
25
4
Fedotova
sociālās zinības
Zaiceva
krievu valoda
Plēpe
dabaszinības
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Lapiņa
matemātika
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Zvaigzne
pasaules vēsture
Kampe
matemātika
Diedrika
literatūra
26
5
Diedrika
latviešu valoda
Kauliņa-Pērkona
matemātika
Brūvere
latviešu valoda
Zaiceva
literatūra
Laizāne-Kote
Audzināšana
Artmane
latviešu valoda
Mitrofanova
literatūra
Fedotova
pasaules vēsture
27
6S A Leimane
Laizāne-Kote
sociālās zinības
Strautmane
angļu valoda
Zaiceva
literatūra
Plēpe
dabaszinības
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
28
7Ml B Miķelsone
Zēberga
latviešu valoda
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
(meitenes)
Šķesters
bioloģija
Fedotova
pasaules vēsture
29
8
Brūvere
Audzināšana
Zaiceva
krievu valoda
Pētersone-Bērziņa
mājturība un tehn.
(meitenes)
Laizāne-Kote
angļu valoda
30
9
31
10
32
CETURTDIENA1Lazda
informātika
Laizāne-Kote
angļu valoda
Diedrika
latviešu valoda
Blūmfelde
sociālās zinības
Dzerkale
angļu valoda
Kampe
matemātika
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
33
2
Diedrika
latviešu valoda
Laizāne-Kote
angļu valoda
Meiere
vizuālā māksla
Pētersone-Bērziņa
Podāns mājt./tehn.
(meitenes; zēni)
Lazda
informātika
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
Kampe
matemātika
Feldberga
sports
Strautmane
angļu valoda
34
3Feldberga
sports
Meiere
vizuālā māksla
Lazda
informātika
Pētersone-Bērziņa
Podānsmājt./tehn.
(meitenes; zēni)
Dzerkale
angļu valoda
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
Zvaigzne
Latvijas vēsture
Šķesters
bioloģija
Laizāne-Kote
sociālās zinības
35
4
Pētersone-Bērziņa
Podāns mājt./tehn.
(meitenes; zēni)
Feldberga
sports
Leimane
matemātika
Lapiņa
matemātika
Feldberga
sports
Lazda
informātika
Strautmane
angļu valoda
Kampe
matemātika
Meiere
vizuālā māksla
36
5
Meiere
vizuālā māksla
Pētersone-Bērziņa
Podāns mājt./tehn.
(meitenes; zēni)
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
Feldberga
sports
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
Lapiņa
matemātika
Beķere
ģeogrāfija
Lazda
informātika
Kampe
matemātika
37
6S B LeimaneS Gribinčika
S B Miķelsone
S A Voitova
S a Voitova
Beķere
ģeogrāfija
Laizāne-Kote
angļu valoda
Lazda
informātika
38
7Lazda
informātika
Ml C Miķelsone
S A Voitova
Ml c Miķelsone
S a Voitova
Beķere
ģeogrāfija
39
8Lazda
informātika
Podāns
mājturība un tehn.
(zēni)
Beķere
ģeogrāfija
40
9
Pētersone-Bērziņa
Podānsmājt./tehn.
(meitenes; zēni)
41
10
42
PIEKTDIENA1
Darģe
matemātika
Ml A BurveMl a Burve
Zvaigzne
sociālās zinības
Kampe
matemātika
43
2
S A Leimane
Ml B Burve
Kauliņa-Pērkona
matemātika
Diedrika
latviešu valoda
Strautmane
angļu valoda
Zēberga
latviešu valoda
Brūvere
literatūra
Ml A Grunde
S C Voitova
Ml a Grunde
S c Voitova
Kampe
matemātika
44
3
S B Leimane
Ml A Burve
Kauliņa-Pērkona
matemātika
Leimane
matemātika
Lapiņa
matemātika
Zaiceva
krievu valoda
Laizāne-Kote
angļu valoda
Artmane
literatūra
Zēberga
latviešu valoda
Diedrika
latviešu valoda
45
4
Diedrika
latviešu valoda
Zaiceva
literatūra
Strautmane
angļu valoda
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Lapiņa
matemātika
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Artmane
literatūra
Laizāne-Kote
sociālās zinības
Kampe
Audzināšana
46
5
Diedrika
Audzināšana
Zaiceva
literatūra
Leimane
matemātika
Plēpe
dabaszinības
Lapiņa
matemātika
Laizāne-Kote
sociālās zinības
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
Beķere
ģeogrāfija
Ļipuncova-vācu v.
Zēberga-krievu v.
47
6
Strautmane
angļu valoda
Laizāne-Kote
sociālās zinības
Plēpe
dabaszinības
Brūvere
literatūra
Zaiceva
krievu valoda
Lapiņa
matemātika
Kampe
matemātika
Beķere
ģeogrāfija
48
7
Zēberga
latviešu valoda
Brūvere
literatūra
Mitrofanova
krievu valoda
49
8
Zaiceva
krievu valoda
50
9
51
10
52
5. klase5.a klase5.b klase6. klase6.a klase6.b klase7. klase7.a klase7.b klase
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2017./2018. macību gada stundu saraksts 5.-7.b klase
 
 
Main menu