ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ուղեցույց

Նվերների հաշվառման ձևաթղթի լրացման
13
14
15
Նվերների հաշվառման ձևաթուղթը լրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը․
Քայլ 1․ Մուտք գործելով Հանձնաժողովի պաշտոնակայն կայքէջում հրապարակված հղումով (հղում 1) անհրաժեշտ է ներբեռնել ձևաթուղթը excel ձևաչափով:
Քայլ 2. Պահպանված ձևաթղթի վրա մկնիկի աջ կոճակի միջոցով անհրաժեշտ է բացել poperties դաշտը և unblock կոճակի միջոցով ապաբլոկավորել ձևաթուղթը:
Քայլ 3. Այնուհետև մուտք գործելով ձևաթուղթ, անհրաժեշտության դեպքում Enable Content կոճակի միջոցով թույլատրել փաստաթղթի խմբագրումը:
Քայլ 4․ Ձևաթուղթը պահպանելուց հետո անհրաժեշտ է լրացնել բոլոր պահանջվող դաշտերը և "Արտահանել ձևաթուղթը" կոճակի միջոցով արտահանել այն, ստորագրել և սկանավորված տարբերակով ուղարկել Հանձնաժողովի էլեկտրոնային հասցեին (հղում 2): Էլեկտրոնային նամակին անհրաժեշտ է կցել նաև նվերի, ինչպես նաև դրա արժեքի գնահատման համար օգտագործված աղբյուրների լուսանկարները:
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
հղում 1
30
հղում 2
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100