ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
PunktUnderpunktFrekvens (år)ServiceavtaleUtførende / ansvarligPrisantydningSkal utføres år20182019202020212022202320242025202620272028
2
TakNok
3
TaktekkeReparasjon/lapping5Sameiet- Ekstern leverandør100,000.0020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000
4
Nytt tekke40-50Sameiet- Ekstern leverandør700,000.002058
5
SlukReparasjon10Sameiet- Ekstern leverandør50,000.0020185,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
6
Takrenner og beslagReparasjon10Sameiet- Ekstern leverandør50,000.0020185,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
7
Inngangspartier
8
Utvendige dørerBytte40Sameiet- Ekstern leverandør245,000.002058
9
Reparasjoner2Sameiet- Ekstern leverandør45,000.00201822,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,500
10
Maling trappeløpFlekking2-3Sameiet- Ekstern leverandør20,000.0020,00020,00020,000
11
Ommaling10Sameiet- Ekstern leverandør200,000.002023200,000
12
GulvReparasjoner20Sameiet- Ekstern leverandør120,000.002033
13
TrapperReparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør210,000.002033
14
Låsekasser og låserReparasjon/bytte5xCertego25,000.0020185,00025,00025,000
15
Adgangskontroll, lesereReparasjon1xCertego5,000.0020185,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000
16
Elektriske dørpumperReparasjon3-4Sameiet- Ekstern leverandør85,000.00202017,00021,25021,25021,25021,25021,25021,25021,25021,25021,250
17
Garasje
18
DørerBytte40Sameiet- Ekstern leverandør240,000.00
19
Reparasjon5Sameiet- Ekstern leverandør15,000.0020203,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000
20
GarasjeportReparasjon1xIndustriporter50,000.00201850,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000
21
Gulv/Belegg Reparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør420,000.002033
22
Låsekasser og LåserReparasjonxCertego50,000.00
23
P-Plan garasje systemReparasjon5xP-Plan200,000.00201840,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,00040,000
24
Multiparking garasje systemReparasjon5xKlaus Nordic Multiparking150,000.00201830,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000
25
Sameiet- Ekstern leverandør
26
Vinduer og dører
27
VinduerBytte25Sameiet- Ekstern leverandør600,000.002038
28
BalkongdørerBytte40Sameiet- Ekstern leverandør2,160,000.002053
29
Innvendige dørerBytte30Sameiet- Ekstern leverandør675,000.002043
30
Sameiet- Ekstern leverandør
31
Fasader og balkonger
32
Fasade TeglsteinReparasjon40Sameiet- Ekstern leverandør500,000.002053
33
Fasade betongplaterReparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør200,000.002033
34
Fasade treverk, malingReparasjon8Sameiet- Ekstern leverandør2,500,000.0020201,650,000833,333
35
Balkonger rekkverkReparasjon40Sameiet- Ekstern leverandør800,000.002053
36
Balkonger gulvReparasjon12Sameiet- Ekstern leverandør648,000.002025648,000
37
SkilleveggerReparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør432,000.002033
38
Sameiet- Ekstern leverandør
39
Utearealer
40
PlenOppgradering/Bytte5xGårdreform50,000.00202350,000
41
Busker/TujaerOppgradering/Bytte5Tremiljø50,000.00202350,00050,000
42
RekkverkReparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør20,000.002033
43
LekestativReparasjon12Veritas15,000.00202515,000
44
UtelysBytte20Elektroexperten30,000.002033
45
FlaggstangReparasjon20Sameiet- Ekstern leverandør5,000.002033
46
BetongdekkeReparasjon25Sameiet- Ekstern leverandør250,000.002038
47
AsfaltdekkeReparasjon25Sameiet- Ekstern leverandør10,000.002038
48
Sameiet- Ekstern leverandør
49
Elanlegg
50
ElkontrollKontroll5Infratek50,000.00202050,00050,000
51
BrannalarmanleggKontroll5xSchneider50,000.00202050,00050,000
52
AdgangskontrollsystemKontroll5xCertego20,000.00202020,00020,000
53
VideoovervåkningKontroll5xStanley40,000.00202040,00040,000
54
DørtelefonanleggKontroll5Elektroexperten40,000.00202040,00040,000
55
VVS - Vann- og avløpsanlegg
56
Sanitær
314.201 Reduksjonsventiler 0 1
12018
57
314.210 Blandeventil varmtvann 0 1
12018
58
314.300 Filter på vanninnlegg 0 1
12018
59
315.801 NOHA Brannpost med manuell stengeventil - 1 årlig
12018
60
315.821 NOHA Brannpost med manuell stengeventil - 5 årlig
52018
61
Varme
320.100 Generell sjekk av røranlegget 0 1
12018
62
320.101 Statisk trykk i varmeanlegget 0 1
12018
63
324.201 Shuntventil 0 1112018
64
324.401 Kontroll sikkerhetsventiler 0 1
12018
65
325.303 Ekspansjonskar > 100 l 0 2
12018
66
325.410 Elysator 0 112018
67
327.201 Sirkulasjonspumper - Våtløper 0 14
12018
68
Brannslokking332.101 Vedlikehold Våtventil1x54,000.00201854,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,000
69
VannrørxOras2018
70
AvløpsrørOras2018
71
FjernvarmeanleggxOras2018
72
RadiatoranleggVedlikehold1xOras25,000.00201825,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000
73
Sandfangkummer1Sameiet- Ekstern leverandør15,000.00201815,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000
74
SprinkelanleggKontroll1xSameiet- Ekstern leverandør8,000.0020188,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000
75
76
Brannforebygging
77
Brannøvelse1xNorsk Brannvern2018
78
HMS1xNorsk Brannvern2018
79
Røykvarslere1xNorsk Brannvern2018
80
Slukkeutstyr
Kontroll NS3910 / NS-EN 671-3.
1xNorsk Brannvern2018
81
x74,250.00201874,25074,25074,25074,25074,25074,25074,25074,25074,25074,25074,250
82
Ventilasjon
83
VentilasjonsaggregaterService og filterskifte0.5xBryn Byggklima / Haaland Klima60,000.002018120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
84
Reparasjoner1Bryn Byggklima / Haaland Klima25,000.00201825,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000
85
RøykvifterService2xSameiet- Ekstern leverandør15,000.00202015,00015,00015,00015,00015,000
86
Reparasjoner5Sameiet- Ekstern leverandør10,000.0020222,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000
87
Heiser
88
Heiskontroll1xOslo Kommune34,000.00201834,00034,00034,00034,00034,00034,00034,00034,00034,00034,00034,000
89
Service heis1xKone125,000.002018125,000125,000125,000125,000125,000125,000125,000125,000125,000125,000125,000
90
Vedlikehold heis1Kone80,000.00201880,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,00080,000
91
92
Service og kontroll570,250565,250690,250590,250580,250615,250580,250700,250580,250565,250580,250
93
Vedlikehold189,500172,5001,936,750266,7501,032,083398,750846,750323,750248,750218,750198,750
94
Sum759,750737,7502,627,000857,0001,612,3331,014,0001,427,0001,024,000829,000784,000779,000
95
96
97
98
99
100