โครงการเผยแพร่บทความผลงานทางวิชาการ งานวิจัยสู่อาเซียน
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการเผยแพร่บทความผลงานทางวิชาการ งานวิจัยสู่อาเซียน
2
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560
3
เวลา 08.30 - 16.00 น.
4
ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
ที่ชื่อ - สกุลที่อยู่เบอร์โทรวันที่เวลา
6
1
นายสมภพ ชนะสิทธิ์
29/1 ม.3 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
063-82970371/8/201713.00 น.
7
2
นายภูธิป มีถาวรกุล
2/154 ถ.พหลโยธิน 40 เสนานิคม จักตุจักร กทม.
089-14186582/8/2017ทั้งวัน
8
3
นางชานานันท์ ประดิษฐบาทุกา
99/73 ถ.ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ นนทบุรี
089-44665142-3/08/60ทั้งวัน
9
4
นางสาวปวีณา คุตชนม์
77 หมู่ 2 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
085-329-45682-3/08/60ทั้งวัน
10
5
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
2-3/08/60ทั้งวัน
11
6
นายอรรณพ นิลพันธุ์
59/112 หมู่5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
086-789-44882-3/08/60
วันที่3 อาจไม่ได้ร่วม
12
7
นายพิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย
577/13 ถ.ยมราชสุขุม ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
081-903-16632-3/08/60ทั้งวัน
13
8 จิราภรณ์ ทองใบ
14
9จเร พระอภัย
15
10
กชมน จริยานันทเนตร
16
11วรรทณี คีรีรักษ์
17
12นาฏนดา จันทร์สุ
18
13
ศรีประกอบ พุทธวงค์
19
14
รสสุคนธ์ มากรัตน์
20
15
ระเบียบรัตน์ มณีศรีบุษราคัม
21
16ลักขณา มีจินด
22
17นายธนกร กลิ่นนาค
116 หมู่ 14 ตใเสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
08362671062-3/8/60ทัั้งวัน
23
18
กสิณา ฤทธิ์เลิศชัย
085-32728282-3/08/60ทัั้งวัน
24
19
วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
081-71858582-3/08/2560
วันที่2อาจครึ่งวัน
25
20นายธานี จงยัง081-05245842-3/08/2560ทัั้ั้งวัน
26
21
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
086-560-5458
2-3 ส.ค. 2560
ทั้งวัน
27
22
ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ
099-19829682-3/08/2560ทั้งวัน
28
23วราภรณ์ โพธิ์งาม095-69542892-3/08/2560ทั้งวัน
29
24
ประกิตฐิ์ชัย ตันติพงศ์
086-561-15612-3/8/60ทั้งวัน
30
25
ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส
095-168-36542-3/08/2560ทั้งวัน
31
26อานนท์ วงษ์เชียง081-560-93942-3/08/2560ทั้งวัน
32
27
สิทธิโชค สุขเจริญยิ่งยง
10/6 ม.4 ถ.เลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
081-936-452202/08/2560ทั้งวัน
33
28
นางสาวทิตา เชยแสง
ศาลจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 132 หมู่ 8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
088 494 8919
2 - 3 ส.ค. 2560
ทั้งวัน
34
29
พฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง
48/15 ซอยนิมิตใหม่40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.10510
08-6468-9131
2 - 3 ส.ค. 2560
ทั้งวัน
35
30
รุ้งรวี สุกิจจานนท์
8949482852/8/60ทั้งวัน
36
31
ลัาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร
089-205-3868
2 - 3 ส.ค. 2560
ทั้งวัน
37
32
นางสาวเบญจวรรณ สุขนิยม
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
088-16562652 ส.ค.60ทั้งวัน
38
33
39
34
40
35
41
36
42
37
43
38
44
39
45
40
46
41
47
42
48
43
49
44
50
45
51
46
52
47
53
48
54
49
55
50
56
51
57
52
58
53
59
54
60
55
61
56
62
57
63
58
64
59
65
60
66
61
67
62
68
63
69
64
70
65
71
66
72
67
73
68
74
69
75
70
76
71
77
72
78
73
79
74
80
75
81
76
82
77
83
78
84
79
85
80
86
81
87
82
88
83
89
84
90
85
91
86
92
87
93
88
94
89
95
90
96
91
97
92
98
93
99
94
100
95
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น3