ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Viện phí tháng 01.2020
2
Do nhu cầu ăn pate, ciao, hạt, cat vệ sinh và thắp điện liên tục nên các cháu bị tính tiền lưu chuồng khoảng 30k/cháu/ngày
3
sttNgày/tháng 1TênbệnhNgày vàoNgày raNgày điều trịviện phítổngghi chúkhácsltiềntổngghi chú
4
128Nicktriệt sản28/1215/11800.000800.000lưu chuồng1530.000450.000
5
5130.000650.000xịt2150.000300.000
6
21Tikanấm1/117/17130.000910.000ksnexgard2180.000360.000
7
3130.000390.000nấm
tắm thuốc nấm
3100.000300.000
8
0lưu chuồng1730.000510.000
9
31bôpbinấm1/122/15100.000500.000tiêm nấmxịt1150.000150.000
10
0
tắm thuốc nấm
2100.000200.000
11
41Xoàighẻ1/123/11500.000500.000thiếnnexgard2150.000300.000
12
5100.000500.000hptắm ghẻ2100.000200.000
13
0lưu chuồng2330.000690.000
14
52handsivx0vx1200.000200.000
15
62otovx0vx1200.000200.000
16
72fostayvx0vx2200.000400.000Quynh trang
17
0
xe ôm Hà đông long biên
1150.000150.000
18
0funguki1150.000150.000
19
83chó contiêu chảy3/111/15100.000500.000Lan fosntru730.000210.000
20
93gãy hàm3/115/1780.000560.000ntru1230.000360.000
21
105
mèo hồng hạnh
0chuyển grap180.00080.000
22
115chó hải phòng5/114/10ntru930.000270.000
23
125Hàođau chân1120.000120.0000
24
137mèo1 fos tâyvx và nấm5/12100.000200.000tắm nấmvx1200.000200.000
25
1100.000100.000tiêm nấm
bột nhổ lông tai
140.00040.000
26
1410
tam thể tầng 3
vr10/115/1580.000400.000test150.00050.000
27
0ntru530.000150.000
28
1512mèo trĩtrĩ12/122/11300.000300.000phẫu thuậtntru1030.000300.000
29
580.000400.000hphaugel gan1170.000170.0003 chân
30
1613cụttắc phân13/122/1480.000320.000ntru930.000270.000
31
1714vànggbc14/116/13180.000540.000test150.00050.000
32
1814
ba chân fostay
test máu0máu1250.000250.000
33
1915Vàng t2vr15/11/21780.000560.000test150.00050.000
34
0ntru730.000210.000
35
20-25166 mèo convr16/122/12560.0001,500.0005con *5 ngàyntru2530.000750.000
36
0grap135.00035.000
37
2616
mèo thủng bụng
16/119/11200.000200.000phẫu thuật0
38
380.000240.000hphau0
39
2716ba chânthiến1200.000200.0000
40
2816fos tây 2 mèo2100.000200.000tiêm nâm0
41
2100.000200.000tắm nấm0
42
2917fox lạc17/122/10ntr430.000120.000
43
3017tika0sữa anova190.00090.000
44
0dây155.00055.000
45
0xịt1150.000150.000
46
0xương140.00040.000fos tika
47
3118tam thểgbc18/121/14180.000720.000grap165.00065.000
48
0test150.00050.000
49
3219
tam thể tầng 3
gbc19/123/14180.000720.000test150.00050.000
50
3319herpervp19/122/1380.000240.000ntr330.00090.000
51
0grap165.00065.000
52
3419vp19/122/1380.000240.000ntr330.00090.000
53
3521trắngvx0vx1200.000200.000Liên
54
3621tikađau chân1100.000100.0000
55
3722mèoquấn xích180.00080.0000
56
3823mèovx0vx1200.000200.000Liên
57
3927mèo180.00080.000test150.00050.000
58
30vpvp28/17/2780.000560.000grap150.00050.000
59
ntru730.000210.000fos
60
4028vừngvx1200.000200.000
61
13,530.000Tổng 19,780.000
62
giảm 30 %4,059.000
63
tổng 29,471.000
64
Tổng
Tổng 1 + tổng 2
19,251.000
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100