ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ
2
ติดตามผลการดำเนินงาน สั่งซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 กันยายน 2560)
3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุพินญา สุวรรณรัตน์ บรรณารักษ์งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (โทร. 02-218-2427)
4
5
ชื่อหนังสือปีพิมพ์ผู้เสนอสาขาวิชา / หน่วยงานสรุปผลหมายเหตุ
6
Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
7
Flipping 2.0: Practical Strategies for Flipping Your Class2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
8
The Flipped Reading Block: Making It Work: How to Flip Lessons, Blend in Technology, and Manage Small Groups to Maximize Student Learning
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
9
Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day
2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
10
Flipped Learning: Gateway to Student Engagement2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
11
Flipping your English class to reach all learners : strategies and lesson plans
2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
12
Best practices for flipping the college classroom2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
13
Flip It!: Strategies for the ESL Classroom 2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
14
It Works for Me, Flipping the Classroom: Shared Tips for Effective Teaching
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
15
Flipped Learning for Science Instruction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
16
Flipped Learning for Math Instruction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
17
Project-Based Second and Foreign Language Education: Past, Present, and Future
2006จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
18
Teaching to speakers of other languages : an introduction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
19
Gamify Your Classroom: A Field Guide to Game-Based Learning2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
20
Pedagogical Grammar 2014ปราณภา โหมดหิรัญ, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
21
The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศOur of Stock (OS)
22
Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
23
Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
24
Approaches and Methods in Language Teaching2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
25
Principles of Language Learning and Teaching 2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศห้องสมุดมีแล้ว : 418.0071 R384A 2015
26
Second Language Acquisition set: Second Language Acquisition: An Introductory Course
2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
27
Understanding second language acquisition 2008จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
28
Becoming a Language Teacher: A Practical Guide to Second Language Learning and Teaching
2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
29
CLIL: Content and Language Integrated Learning2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
30
CLIL Activities with CD-ROM: A Resource for Subject and Language Teachers
2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
31
Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day
2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
32
Flipped Learning: Gateway to Student Engagement2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
33
Developing Outcomes-Based Assessment for Learner-Centered Education: A Faculty Introduction
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
34
Using Evidence of Student Learning to Improve Higher Education2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
35
Five Dimensions of Quality: A Common Sense Guide to Accreditation and Accountability
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
36
Educating Adolescents: Challenges and Strategies2006จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
37
Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
38
In the Best Interest of Students: Staying True to What Works in the ELA Classroom
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
39
Building Academic Language: Meeting Common Core Standards Across Disciplines, Grades 5-12
2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
40
Academic Conversations: Classroom Talk that Fosters Critical Thinking and Content Understandings
2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
41
Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners
2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
42
English Learners, Academic Literacy, and Thinking: Learning in the Challenge Zone
2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
43
Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching
2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
44
Forest School and outdoor learning in the early years2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
45
Constructing and reconstructing childhood : contemporary issues in the sociological study of childhood
2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
46
Observing young children2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
47
Close relationships : functions, forms and processes2006อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
48
Reframing the emotional worlds of the early childhood classroom2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
49
Engaging with parents in early years settings2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
50
Outdoor play for 1-3 year olds : how to set up and run your own outdoor toddler group
2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
51
Advances and Current Trends in Language Teacher Identity Research
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
52
Team Teaching and Team Learning in the Language Classroom: Collaboration
2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
53
The Future of English in Asia2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
54
A Critical Study of Thailand's Higher Education Reforms2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
55
Secondary School English Education in Asia2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
56
Motivational Currents in Language Learning2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
57
Teaching and Assessing EIL2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
58
Promoting Teacher Reflection in Second2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
59
Ambiguities and Tensions in English2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
60
Effective Curriculum for Teaching L2 Writing2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
61
Sociocultural Theory and the Pedagogical Imperative2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
62
Publishing journal articles2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
63
Blended Learning: Using Technology in and Beyond the Language Classroom
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
64
Thinking in the EFL Class2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
65
Dialect in Film and Literature2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
66
The Work-Based Learning Student Handbook2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
67
Presentation Skills for Students2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
68
Writing for Law2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
69
Word Meaning and Legal Interpretation: An Introductory Guide2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
70
Digital Games in Language Learning and Teaching2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
71
Beyond the Language Classroom2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
72
Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction
2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
73
Teaching and Learning Signed Languages2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
74
Blending Technologies in Second Language Classrooms2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
75
Investigating the Language of Special Education2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
76
Meaningful Action: Earl Stevick's Influence on Language Teaching 2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
77
Values, Philosophies, and Beliefs in TESOL2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
78
The Roles of Language in CLIL2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
79
Multiple Intelligences in EFL: Exercises for Secondary and Adult Students
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
80
Teacher Development in Action2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
81
Educational Leadership and Planning for Technology2010ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
82
Measuring Innovation in Education A New Perspective2014ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
83
School-Community Relations2011ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
84
Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education 2013โกศล ตามะทะ (นิสิต)บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
85
Trust Matters: Leadership for Successful Schools2014มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (นิสิต)บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
86
Guiding Professional Learning Communities: Inspiration, Challenge, Surprise, and Meaning
2010มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (นิสิต)บริหารการศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.203 H666G
87
A problem-based approach for management education : preparing managers for action
2007
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
88
Educational Management: Major Themes in Education (4 vol set)2004
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
89
Implementing Problem Based Learning in Leadership Development
1995
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาOur of Stock (OS)
90
Higher Education Regionalization in Asia Pacific2012
ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, อาจารย์ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
91
Classroom management & assessment2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.1024 C568
92
Achieving your award in education and training2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 374.1102 F819Ae
93
Opening doors to equity : a practical guide to observation-based professional learning
2015
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
94
An introduction to intercultural communication : identities in a global community
2013
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
95
Learning statistics using R2015
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 519.50285 S392L
96
Focus on teaching : using video for high-impact instruction2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.335 K745F
97
Defensible teacher evaluation : student growth through classroom assessment
2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.1440973 S855D
98
Revolutionize assessment : empower students, inspire learning2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
99
Redesigning professional education doctorates : applications of Critical Friendship Theory to the EdD
2013
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
100
Designing for learning : creating campus environments for student success
2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
Loading...
 
 
 
ติดตามผลการสั่งซื้อ