ติดตามผลการเสนอซื้อหนังสือ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ติดตามผลการเสนอซื้อหนังสือ
2
ติดตามผลการดำเนินงาน สั่งซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 07/01/ 63)
3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุพินญา สุวรรณรัตน์ บรรณารักษ์งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (โทร. 02-218-2427)
4
5
ลำดับที่
ชื่อหนังสือปีพิมพ์ผู้เสนอสาขาวิชา / หน่วยงานสรุปผลหมายเหตุ
6
1Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work 2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
7
2Flipping 2.0: Practical Strategies for Flipping Your Class2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
8
3
The Flipped Reading Block: Making It Work: How to Flip Lessons, Blend in Technology, and Manage Small Groups to Maximize Student Learning
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
9
4Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
10
5Flipped Learning: Gateway to Student Engagement2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
11
6
Flipping your English class to reach all learners : strategies and lesson plans
2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
12
7Best practices for flipping the college classroom2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
13
8Flip It!: Strategies for the ESL Classroom 2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
14
9
It Works for Me, Flipping the Classroom: Shared Tips for Effective Teaching
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
15
10Flipped Learning for Science Instruction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
16
11Flipped Learning for Math Instruction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
17
12
Project-Based Second and Foreign Language Education: Past, Present, and Future
2006จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
18
13Teaching to speakers of other languages : an introduction2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
19
14Gamify Your Classroom: A Field Guide to Game-Based Learning2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
20
15Pedagogical Grammar 2014ปราณภา โหมดหิรัญ, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
21
16The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศOur of Stock (OS)
22
17Transforming Teacher Education: Reconfiguring the Academic Work 2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
23
18
Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
24
19Approaches and Methods in Language Teaching2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
25
20Principles of Language Learning and Teaching 2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศห้องสมุดมีแล้ว : 418.0071 R384A 2015
26
21
Second Language Acquisition set: Second Language Acquisition: An Introductory Course
2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
27
22Understanding second language acquisition 2008จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
28
23
Becoming a Language Teacher: A Practical Guide to Second Language Learning and Teaching
2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
29
24CLIL: Content and Language Integrated Learning2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
30
25
CLIL Activities with CD-ROM: A Resource for Subject and Language Teachers
2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
31
26Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
32
27Flipped Learning: Gateway to Student Engagement2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
33
28
Developing Outcomes-Based Assessment for Learner-Centered Education: A Faculty Introduction
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
34
29Using Evidence of Student Learning to Improve Higher Education2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
35
30
Five Dimensions of Quality: A Common Sense Guide to Accreditation and Accountability
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
36
31Educating Adolescents: Challenges and Strategies2006จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
37
32Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
38
33
In the Best Interest of Students: Staying True to What Works in the ELA Classroom
2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
39
34
Building Academic Language: Meeting Common Core Standards Across Disciplines, Grades 5-12
2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
40
35
Academic Conversations: Classroom Talk that Fosters Critical Thinking and Content Understandings
2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
41
36
Making Thinking Visible: How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners
2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
42
37
English Learners, Academic Literacy, and Thinking: Learning in the Challenge Zone
2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
43
38Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
44
39Forest School and outdoor learning in the early years2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
45
40
Constructing and reconstructing childhood : contemporary issues in the sociological study of childhood
2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
46
41Observing young children2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
47
42Close relationships : functions, forms and processes2006อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
48
43Reframing the emotional worlds of the early childhood classroom2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
49
44Engaging with parents in early years settings2014อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
50
45
Outdoor play for 1-3 year olds : how to set up and run your own outdoor toddler group
2015อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร, รศ.ดร.การศึกษาปฐมวัยออกให้บริการแล้ว
51
46Advances and Current Trends in Language Teacher Identity Research2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
52
47
Team Teaching and Team Learning in the Language Classroom: Collaboration
2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
53
48The Future of English in Asia2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
54
49A Critical Study of Thailand's Higher Education Reforms2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
55
50Secondary School English Education in Asia2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
56
51Motivational Currents in Language Learning2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
57
52Teaching and Assessing EIL2016จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
58
53Promoting Teacher Reflection in Second2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
59
54Ambiguities and Tensions in English2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
60
55Effective Curriculum for Teaching L2 Writing2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
61
56Sociocultural Theory and the Pedagogical Imperative2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
62
57Publishing journal articles2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
63
58
Blended Learning: Using Technology in and Beyond the Language Classroom
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
64
59Thinking in the EFL Class2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
65
60Dialect in Film and Literature2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
66
61The Work-Based Learning Student Handbook2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
67
62Presentation Skills for Students2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
68
63Writing for Law2010จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
69
64Word Meaning and Legal Interpretation: An Introductory Guide2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
70
65Digital Games in Language Learning and Teaching2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
71
66Beyond the Language Classroom2011จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
72
67Qualitative Research in Applied Linguistics: A Practical Introduction2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
73
68Teaching and Learning Signed Languages2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
74
69Blending Technologies in Second Language Classrooms2015จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
75
70Investigating the Language of Special Education2014จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
76
71Meaningful Action: Earl Stevick's Influence on Language Teaching 2013จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
77
72Values, Philosophies, and Beliefs in TESOL2009จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
78
73The Roles of Language in CLIL2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
79
74
Multiple Intelligences in EFL: Exercises for Secondary and Adult Students
2007จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
80
75Teacher Development in Action2012จุฑารัตน์ วิบูลผล, อาจารย์ ดร.การสอนภาษาต่างประเทศออกให้บริการแล้ว
81
76Educational Leadership and Planning for Technology2010ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
82
77Measuring Innovation in Education A New Perspective2014ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
83
78School-Community Relations2011ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
84
79Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education 2013โกศล ตามะทะ (นิสิต)บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
85
80Trust Matters: Leadership for Successful Schools2014มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (นิสิต)บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
86
81
Guiding Professional Learning Communities: Inspiration, Challenge, Surprise, and Meaning
2010มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (นิสิต)บริหารการศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.203 H666G
87
82
A problem-based approach for management education : preparing managers for action
2007
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
88
83Educational Management: Major Themes in Education (4 vol set)2004
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาออกให้บริการแล้ว
89
84Implementing Problem Based Learning in Leadership Development1995
ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บริหารการศึกษาOur of Stock (OS)
90
85Higher Education Regionalization in Asia Pacific2012
ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, อาจารย์ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
91
86Classroom management & assessment2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.1024 C568
92
87Achieving your award in education and training2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 374.1102 F819Ae
93
88
Opening doors to equity : a practical guide to observation-based professional learning
2015
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
94
89
An introduction to intercultural communication : identities in a global community
2013
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
95
90Learning statistics using R2015
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 519.50285 S392L
96
91Focus on teaching : using video for high-impact instruction2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.335 K745F
97
92
Defensible teacher evaluation : student growth through classroom assessment
2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาห้องสมุดมีแล้ว : 371.1440973 S855D
98
93Revolutionize assessment : empower students, inspire learning2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
99
94
Redesigning professional education doctorates : applications of Critical Friendship Theory to the EdD
2013
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
100
95
Designing for learning : creating campus environments for student success
2014
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.กิตติคุณ ดร.
อุดมศึกษาออกให้บริการแล้ว
Loading...