ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
* 本表已開放編輯權限,還請板友多多補充。
2
3
錯誤翻譯名稱正確翻譯名稱正名新聞或官方網頁(維基百科不納入)
4
李俊基李準基http://ppt.cc/JR-Q
5
韓智敏韓志玟http://ppt.cc/2qk~
6
宋鐘基宋仲基http://ppt.cc/4yf8
7
大成大聲http://ppt.cc/sEHB
8
林時完任時完http://ppt.cc/2vCE
9
金善雅金宣兒http://ppt.cc/aui-
10
趙仁成趙寅成http://ppt.cc/ih0M
11
金晶恩金廷恩http://ppt.cc/tU6v
12
鄭俊浩鄭俊鎬http://ppt.cc/tU6v
13
金在元金載沅http://ppt.cc/7GHS
14
文根英文瑾瑩http://ppt.cc/VOSJ
15
車太賢車太鉉http://ppt.cc/6rfl
16
金泰熙金泰希http://ppt.cc/bXXG
17
張瑞姬張瑞希http://ppt.cc/AN1~
18
姜志煥姜至奐http://ppt.cc/p5V2
19
李勝基李昇基http://ppt.cc/E9Mq
20
李弘基李洪基http://ppt.cc/AVK1
21
盧宏哲/盧洪哲盧弘喆http://i.imgur.com/n36Tzk5.jpg
22
成東日成東鎰http://goo.gl/2V5B2s
23
閔度希閔都熙http://goo.gl/G50yIC
24
申勇在申容財http://goo.gl/YwjXPw
25
池石鎮池錫辰http://i.imgur.com/ovWoz6l.jpg
26
金申英金信英http://ppt.cc/1XkD
27
鄭俊河鄭埻夏http://ppt.cc/VcxT
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100