ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
TidstämpelE-postadress
Adınız ve soyadınız nedir?
Hangi sektörde çalışıyorsunuz?
Hangi pozisyonda çalışıyorsunuz?
1 - OSB Seviyesinde Toplam Gelirlerdeki Yıllık Artış (%)
2 - OSB Seviyesinde Toplam Gelir İçindeki Toplam İhracat Geliri Payının Yıllık Artışı (%)
2a - OSB Seviyesinde Toplam İhracat Gelirinin Yıllık Artışı (%)
3 - OSB seviyesinde satın alınan toplam mal ve hizmetler içinde, yerel (il bazında) olarak tedarik edilen mal ve hizmetlerin oranı (%)
3a - OSB Seviyesinde Toplam İthalat Tutarındaki Yıllık Artış/Azalış Oranı (%)
4 - OSB Yönetiminin Yeşil Altyapı Tesislerine Yönelik Yatırımlarının Toplam Yatırımları İçindeki Payı/Oranı (%)
Görüş ve önerileriniz nelerdir?
5 - OSB Seviyesinde Yaratılan Toplam İstihdamındaki Yıllık Artışı (%)
5a - OSB Seviyesinde Yaratılan Beyaz Yaka/Üniversite Mezunu İstihdamındaki Yıllık Artış (%)
6 - Şikâyet Giderme Mekanizmasına Sahip Olan Firmaların Toplam Firma Sayısına Oranı (%)
7 - Kamu istişaresi ve halk katılımı mekanizmalarının yaygınlığı
8 - OSB Seviyesinde Yaratılan Kadın İstihdamındaki Yıllık Artış (%)
8a - OSB Seviyesinde Yaratılan Toplam İstihdamdaki Kadın Çalışan Sayısı Payının/Oranının Yıllık Artışı (%)
8b - OSB Seviyesinde Yaratılan Dezavantajlı Grup Çalışan Sayısındaki Yıllık Artış (%)
8c - OSB Seviyesinde Yaratılan Toplam İstihdamdaki Dezavantajlı Grup Çalışan Sayısı Payının/Oranının Yıllık Artışı (%)
8d - ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olması
9 - OSB'nin ISO 10002 - Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olması
9a - OSB'nin ISO 90001 - Kalite Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olması
10 - Yeşil Dönüşümü Sağlamakla Görevlendirilmiş Personel veya Departmana Sahip Olması
10a - OSB'nin Yeşil Dönüşümü Sağlamakla Görevlendirilmiş Personel veya Departmanı Olması
10b - OSB'nin ISO 50001 - Enerji Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olması
11 - OSB Yönetiminin Yeşil Dönüşüme Yönelik Yıllık Raporunun Varlığı
12 - OSB Seviyesinde Elde Edilen Yıllık Gelir Başına Tüketilen Su Miktarındaki Yıllık Azalış (%)
13 - OSB Seviyesinde Geri Dönüştürülmüş Suyun Tüketilen Toplam Su Miktarına Oranı (%)
14 - OSB Seviyesinde Üretilen Toplam Atık Su Miktarının Yıllık Artışı (%)
14a - OSB Seviyesinde Üretilen Toplam Atık Su Miktarının Tüketilen Su Miktarına Oranı (%)
14b - OSB Seviyesinde Su Ayak İzinin Hesaplanması
15 - OSB Yönetimi Tarafından Uygulanan Katı Atık Yönetim Programı
15a - OSB'de Sıfır Atık Belgesine Sahip Firmaların Toplam Firmalara Oranı (%)
16 - OSB Seviyesinde Toplam Sera Gazı Emisyon Miktarındaki Yıllık Değişim Oranı (%)
16a - OSB Seviyesinde Elde Edilen Yıllık Gelir Başına Toplam Sera Gazı Emisyon Miktarındaki Yıllık Değişim Oranı (%)
17 - OSB Seviyesinde Toplam Enerji Tüketim Miktarlarındaki Yıllık Değişim Oranı (%)
17a - OSB Seviyesinde Elde Edilen Yıllık Gelir Başına Toplam Elektrik Tüketimi Miktarındaki Yıllık Değişim Oranı (%)
17b - OSB Seviyesinde Elde Edilen Yıllık Gelir Başına Toplam Doğalgaz Tüketimi Miktarındaki Yıllık Değişim Oranı (%)
18 - OSB Seviyesinde Toplam Elektrik Tüketimi İçindeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğin Payı/Oranı (%)
19 - OSB Seviyesinde Toplam Elektrik Tüketimlerindeki Yıllık Değişim Oranı (%)
20 - Endüstriyel Simbiyoza Katılan Firmaların Sayısı
20a - Endüstriyel Simbiyoza Katılan Firmaların Sayısının Toplam Firma Sayısına Oranı (%)
21 - ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Firmaların Toplam Firma Sayısına Oranı (%)
21a - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Firmaların Toplam Firma Sayısına Oranı (%)
[1. Satır]
2
2021-09-17 08.31.51
cihanyalcinjeo@gmail.com
CİHAN YALÇINKamuMÜHENDİS121121Bulunmamaktadır
3
2021-09-17 08.34.16hezgia@gmail.comHasret Ezgi usta KamuMühendis 342514Yok
4
2021-09-17 08.34.19
mahmutacikgoz@gmail.com
MHMTOSBXXXX331555xxxxx
5
2021-09-17 08.36.55
yasemintamay@gmail.com
Yasemin KabaKamuUzman555455
OSB'de çalışanlarla ilgili soru eklenebilir
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100