PM_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
7
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
8
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
9
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
10
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
11
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
12
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
13
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева16.10.2017 г.понеделник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
14
17.10.2017 г.вторник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
15
18.10.2017 г.сряда17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
16
19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
17
23.10.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
18
24.10.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
19
25.10.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
20
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
21
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
22
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
23
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
24
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
25
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
26
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
27
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
28
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
29
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
30
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
31
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов20.10.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
32
27.10.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
33
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
34
03.11.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
35
10.11.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
36
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
37
17.11.2017 г.петък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
38
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев22.10.2017 г.неделя10:0018:45Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
39
29.10.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
40
05.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
41
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
42
01.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
43
08.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
44
13.11.2017 г.понеделник17:3021:303261к.нсп
45
25.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
46
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
47
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
48
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
49
ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА / СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийски30.10.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
50
31.10.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
51
01.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
52
06.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
53
07.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
54
13.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
55
14.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
56
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов08.11.2017 г.сряда17:3021:301к.сп.
57
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:301к.сп.
58
11.11.2017 г.събота10:0018:451к.сп.
59
12.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп.
60
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИКпроф. Донка Александрова15.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
61
20.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
62
22.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп.
63
24.11.2017 г.петък17:3021:001к.сп.
64
27.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
65
01.12.2017 г.петък17:3021:001к.сп.
66
04.12.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп.
67
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
68
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
69
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
70
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИпроф. Татяна Дронзина18.11.2017 г.събота10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
71
19.11.2017 г.неделя10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
72
25.11.2017 г.събота10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
73
26.11.2017 г.неделя10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
74
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАд-р Стойчо Стойчев21.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
75
28.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
76
05.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
77
12.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
78
19.12.2017 г.вторник17:3021:001к.сп.
79
09.01.2018 г.вторник17:3021:001к.сп.
80
16.01.2018 г.вторник17:3021:001к.сп.
81
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов29.11.2017 г.сряда17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
82
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
83
06.12.2017 г.сряда17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
84
07.12.2017 г.четвъртък17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
85
13.12.2017 г.сряда17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
86
14.12.2017 г.четвъртък17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
87
20.12.2017 г.сряда17:3021:002к.сп. + 2к.нсп.
88
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева02.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
89
03.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
90
16.12.2017 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
91
17.12.2017 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
92
ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИдоц. Албена Танева06.01.2018 г.събота10:0018:452к.сп. + 2к.нсп.
93
20.01.2018 г.събота10:0018:452к.сп. + 2к.нсп.
94
21.01.2018 г.неделя10:0018:452к.сп. + 2к.нсп.
95
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ (симулативна игра)ас. Борис Костов07.01.2018 г.неделя10:0017:003052к.сп. + 2к.нсп.
96
13.01.2018 г.събота10:0017:00308; 305; 3042к.сп. + 2к.нсп.
97
14.01.2018 г.неделя10:0017:00308; 305; 3042к.сп. + 2к.нсп.
98
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТАд-р Калоян Методиев08.01.2018 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
99
10.01.2018 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
100
11.01.2018 г.четвъртък17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
Loading...
 
 
 
Програма по дисциплини
Копие на Програма по дисциплини