PM_R_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
за контакт: Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
3
форма на обучение: РЕДОВНА | учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 21.01. - 15.02.2019 |
поправителна сесия: 19.08. - 05.09.2019
4
дисциплина
(И = избираема, З = задължителна)
преподавателдатаденчасзала
(в 4 бл. освен ако не е посочено друго)
група студенти
5
отдо
6
1 курс специалисти + 2 курс специалисти + 2 курс неспециалисти
7
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (И)д-р Стойчо Стойчев16.10.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
8
17.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
9
18.10.2018 г.четвъртък17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
10
22.10.2018 г.понеделник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
11
24.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
12
29.10.2018 г.понеделник17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
13
31.10.2018 г.сряда17:3021:003071к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
14
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ (И)ас. Живко Георгиев20.10.2018 г.събота10:0017:15Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
15
21.10.2018 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
16
27.10.2018 г.събота10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
17
28.10.2018 г.неделя10:0017:151к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп
18
ВЛАСТ И ПОЛИТИКА (З)д-р Искрен Иванов23.10.2018 г.вторник17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
19
25.10.2018 г.четвъртък17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
20
26.10.2018 г.петък17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
21
30.10.2018 г.вторник17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
22
01.11.2018 г.четвъртък17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
23
02.11.2018 г.петък17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
24
06.11.2018 г.вторник17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
25
09.11.2018 г.петък17:3020:453331к.сп. + 2к.нсп
26
ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ НА ЕЗИКА (З, считано от в.2018)проф. Румен Даскалов03.11.2018 г.събота10:0017:303331к.сп.
27
10.11.2018 г.събота10:0017:303331к.сп.
28
11.11.2018 г.неделя10:0017:303331к.сп.
29
17.11.2018 г.събота10:0017:303331к.сп.
30
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМА (И)доц. Горан Горанов04.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
31
22.11.2018 г.четвъртък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
32
23.11.2018 г.петък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
33
24.11.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
34
25.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
35
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТА (И)д-р Калоянн Методиев05.11.2018 г.понеделник17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
36
08.11.2018 г.четвъртък17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
37
13.11.2018 г.вторник17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
38
15.11.2018 г.четвъртък17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
39
26.11.2018 г.понеделник17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
40
27.11.2018 г.вторник17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
41
29.11.2018 г.четвъртък17:3021:002291к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
42
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИК (И)проф. Донка Александрова07.11.2018 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
43
14.11.2018 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
44
16.11.2018 г.петък17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
45
21.11.2018 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
46
28.11.2018 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
47
30.11.2018 г.петък17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
48
05.12.2018 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
49
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСК (И)д-р Ваня Нушева12.11.2018 г.понеделник18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
50
18.11.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
51
19.11.2018 г.понеделник18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
52
01.12.2018 г.събота10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
53
02.12.2018 г.неделя10:0017:153041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
54
СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА (И)ас. Страхил Делийски11.12.2018 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
55
13.12.2018 г.четвъртък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
56
18.12.2018 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
57
20.12.2018 г.четвъртък18:0020:303041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
58
13.01.2019 г.неделя10:0017:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
59
20.01.2019 г.неделя10:0017:453041к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
60
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ (З)проф. Татяна Дронзина15.12.2018 г.събота9:3016:30Яйцето (4 бл.)1к.сп. + 2к.нсп
61
16.12.2018 г.неделя9:3016:30Яйцето (4 бл.)1к.сп. + 2к.нсп
62
05.01.2019 г.събота9:3016:303041к.сп. + 2к.нсп
63
06.01.2019 г.неделя9:3016:303041к.сп. + 2к.нсп
64
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ (З)доц. Татяна Буруджиева08.01.2019 г.вторник17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп
65
10.01.2019 г.четвъртък18:0020:303041к.сп. + 2к.нсп
66
12.01.2019 г.събота17:3020:453041к.сп. + 2к.нсп
67
15.01.2019 г.вторник18:0020:303041к.сп. + 2к.нсп
68
17.01.2019 г.четвъртък10:0017:453041к.сп. + 2к.нсп
69
19.01.2019 г.събота10:0017:453041к.сп. + 2к.нсп
70
1 курс неспециалисти
71
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТА
(последните две дати ще бъдат посочени допълнително)
доц. Мария Пиргова16.10.2018 г.вторник17:3021:003001к.нсп
72
18.10.2018 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
73
23.10.2018 г.вторник17:3021:003081к.нсп
74
25.10.2018 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
75
30.10.2018 г.вторник17:3021:003081к.нсп
76
1к.нсп
77
1к.нсп
78
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев17.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
79
24.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
80
31.10.2018 г.сряда17:3020:153261к.нсп.
81
24.11.2018 г.събота9:0018:003261к.нсп.
82
15.12.2018 г.събота9:0018:003041к.нсп.
83
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов19.10.2018 г.петък17:3020:153261к.нсп
84
21.10.2018 г.неделя9:0018:003041к.нсп
85
26.10.2018 г.петък17:3020:153041к.нсп
86
28.10.2018 г.неделя9:0018:003041к.нсп
87
09.11.2018 г.петък17:3020:153261к.нсп
88
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев27.10.2018 г.събота9:0018:004071к.нсп
89
03.11.2018 г.събота9:0018:004071к.нсп
90
04.11.2018 г.неделя9:0018:004071к.нсп
91
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов11.11.2018 г.неделя9:0018:003081к.нсп
92
18.11.2018 г.неделя9:0018:003081к.нсп
93
01.12.2018 г.събота9:0018:003081к.нсп
94
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров05.01.2019 г.събота9:0018:003081к.нсп.
95
06.01.2019 г.неделя9:0018:003081к.нсп.
96
12.01.2019 г.събота9:0018:003081к.нсп.
Loading...
Main menu