PM_R_2017-2018_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърска програма
ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

ПРОГРАМА НА ЗАНЯТИЯТА
(занятията се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
РЕДОВНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 22.01. - 16.02.2018 | поправителна сесия: 20.08. - 07.09.2018
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдо
6
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТАдоц. Мария Пиргова16.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
7
23.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
8
24.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
9
30.10.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
10
31.10.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
11
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003261к.нсп
12
07.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
13
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Татяна Буруджиева16.10.2017 г.понеделник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
14
17.10.2017 г.вторник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
15
18.10.2017 г.сряда17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
16
19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
17
23.10.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
18
24.10.2017 г.вторник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
19
25.10.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
20
22.11.2017 г.сряда17:3021:003261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
21
23.11.2017 г.четвъртък17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
22
27.11.2017 г.понеделник17:3021:00327
23
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИдоц. Горан Горанов17.10.2017 г.вторник17:3021:303261к.нсп
24
18.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
25
21.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
26
22.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
27
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р Милен Любенов19.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
28
26.10.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
29
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
30
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
31
14.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
32
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003081к.нсп
33
21.11.2017 г.вторник17:3021:003261к.нсп
34
ВЛАСТ И ПОЛИТИКАд-р Искрен Иванов20.10.2017 г.петък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
35
27.10.2017 г.петък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
36
02.11.2017 г.четвъртък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
37
03.11.2017 г.петък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
38
10.11.2017 г.петък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
39
16.11.2017 г.четвъртък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
40
17.11.2017 г.петък17:3021:003221к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
41
ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИас. Живко Георгиев22.10.2017 г.неделя10:0018:45Галъп Интернешънъл (б.Джеймс Баучер 23)1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
42
29.10.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
43
05.11.2017 г.неделя10:0018:451к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
44
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Добрин Канев25.10.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
45
01.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
46
08.11.2017 г.сряда17:3021:303261к.нсп
47
13.11.2017 г.понеделник17:3021:303261к.нсп
48
25.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
49
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯд-р Иван Начев28.10.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
50
29.10.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
51
04.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
52
05.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
53
12.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
54
17.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
55
24.11.2017 г.петък17:3021:303261к.нсп
56
ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА / СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. Страхил Делийски30.10.2017 г.понеделник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
57
31.10.2017 г.вторник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
58
01.11.2017 г.сряда17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
59
06.11.2017 г.понеделник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
60
07.11.2017 г.вторник17:3021:003271к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
61
13.11.2017 г.понеделник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
62
14.11.2017 г.вторник17:3021:001к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
63
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМАдоц. Горан Горанов08.11.2017 г.сряда17:3021:303041к.сп.
64
09.11.2017 г.четвъртък17:3021:303001к.сп.
65
11.11.2017 г.събота10:0018:453041к.сп.
66
12.11.2017 г.неделя10:0018:453041к.сп.
67
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИК
(дисциплината е избрана от 0 студенти и отпада от разписа на занятията)
проф. Донка Александрова15.11.2017 г.сряда17:3021:00отпада1к.сп.
68
20.11.2017 г.понеделник17:3021:00отпада1к.сп.
69
22.11.2017 г.сряда17:3021:00отпада1к.сп.
70
24.11.2017 г.петък17:3021:00отпада1к.сп.
71
27.11.2017 г.понеделник17:3021:00отпада1к.сп.
72
01.12.2017 г.петък17:3021:00отпада1к.сп.
73
04.12.2017 г.понеделник17:3021:00отпада1к.сп.
74
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИас. Димитър Димитров18.11.2017 г.събота10:0018:453261к.нсп
75
19.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
76
26.11.2017 г.неделя10:0018:453261к.нсп
77
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ + ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
(часовете се редуцират поради малкия брой студенти - А.Димитрова, 08/11/17)
проф. Татяна Дронзина18.11.2017 г.събота10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
78
19.11.2017 г.неделя10:0017:15Яйцето1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
79
25.11.2017 г.събота10:0017:15дистанционно1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
80
26.11.2017 г.неделя10:0017:15дистанционно1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
81
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТАд-р Стойчо Стойчев21.11.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
82
28.11.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
83
05.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
84
12.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
85
19.12.2017 г.вторник17:3021:003071к.сп.
86
09.01.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп.
87
16.01.2018 г.вторник17:3021:003071к.сп.
88
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТИЙНИ СИСТЕМИпроф. Георги Карасимеонов29.11.2017 г.сряда17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
89
30.11.2017 г.четвъртък17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
90
06.12.2017 г.сряда17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
91
07.12.2017 г.четвъртък17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
92
13.12.2017 г.сряда17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
93
14.12.2017 г.четвъртък17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
94
20.12.2017 г.сряда17:3021:003042к.сп. + 2к.нсп.
95
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р Ваня Нушева02.12.2017 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
96
03.12.2017 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
97
16.12.2017 г.събота10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
98
17.12.2017 г.неделя10:0017:153261к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
99
ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИдоц. Албена Танева06.01.2018 г.събота10:0018:453262к.сп. + 2к.нсп.
100
20.01.2018 г.събота10:0018:453262к.сп. + 2к.нсп.
Loading...
 
 
 
Програма по дисциплини
Копие на Програма по дисциплини
 
 
Main menu