ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Latvijas RepublikaAPSTIPRINU:________________
2
D A U G A V P I L S 9. V I D U S S K O L ASkolas direktors Arturs Fedotovs
3
2021./2022. m.g.2022. gada 10. janvārī
4
PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS JANVĀRĪ
5
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.
6
1.AMMKrVLV
7
1.BMKrVLV1
8
1.СKrVMLVAV
9
2.ADZKrVMLVMDZ
10
2.BDZKrVMLV1LV2AV
11
3.ADZAVKrVMLV2
12
3.BLVMKrVAVDZ
13
4.ADatLV2AV1/LV2MLV1
14
4.BDat2Dat1LV1AV1/LV2AV2DZ
15
5.ADatAV1LVMDZKrV
16
5.BDat2Dat1AV1MDZKrVLV
17
6.ADat2Dat1DZKrVLVM
18
MAV
19
6.BDat1Dat2AVM
20
MKrVLV
21
7.AMAV2AV1VVMVēst
22
LV
23
7.BMAVVVMLV
24
25
7.CMAVMLVVēst
26
VV
27
8.AMĶīmAV2KrVVēstAV1VV
28
AV2M
29
8.BĶīmDat1KrVAV2Dat2AV2LVVēstAV1
30
MVV
31
9.AAVMKrLLV1AV2KrVĶīm
32
AVSZPVēst
33
9.BAVMKrLAVLVKrVĶīm
34
AVSZBio
35
9.CAVMKrVLVKrLAVSZ
36
AV
37
10.1DZDatKrVFVAVVēst
38
SZV
39
10.2ProgAVAVVēst
40
MF
41
10.3ProgAVAVVēst
42
UT
43
11.1VēstAVKrVFVPULV
44
SZVLitLV
45
11.2ProgVēstLVAVFizBio
46
MFLVPU
47
11.3ProgVēstLVAVFizBio
48
UTLVPU
49
12.ĶīmKrVVēstAVVes
50
Kult
51
Mācību priekšmetu apzīmējumi: AV - angļu valoda, Bio - bioloģija, DZ - dabaszinības, Ekon - ekonomika, Fiz - fizika, FV - franču valoda, Ģeo - ģeogrāfija, Inf - informātika, KrV - krievu valoda, Kult - kultūroloģija, Ķīm - ķīmija, LV - latviešu valoda,
52
LVēst - Latvijas vēsture, Vēst - Latvijas un pasaulus vēsture, KrL - literatūra (pamatskolā), Lit - literatūra (vidusskolā), M - matemātika, Mūz - mūzika, PVēst - pasaules vēsture, SZ - sociālās zinības, VV - vācu valoda, Ves - veselības mācība.
53
Dat - datorika, Inž - inženierzinības, Fil - filozofija, Kult - kultūra un māksla / kultūras pamati, Prog - programmēšana, Psi - Psiholoģija, PU - Publiskā uzstāšanās, SZ - sociālās zinības un vēsture, Vēst - vēsture un sociālās zinātnes
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100