9/ 4 група - Препоручите програм СУ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Дин.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ПолазникНазив програма стручног усавршавањаИнституцијаКомпетенцијеКратка евалуација семинараПрепорука
2
Биљана РистићНТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљањаСавез учитеља Републике СрбијеК2Циљеви семинара су у потпуности остварени. Семинар је задовољио сва моја очекивања. Овладала сам новим знањима и проширила претходна. Занимљиви и веома корисни садржаји презентовани кроз излагања предавача и интерактивне радионице са иновативним и стимулативним методама учења, обогатили су моја знања, а компетенције подигли на виши ниво. Стечена знања и вештине су веома применљиви у наставној пракси и радо их користим у циљу обогаћивања и индивидуализације наставног процеса, а пре свега ради развоја креативног и функционалног мишљења ученика.да
3
Тамара Симић ЈаћимовскиНаставна секција из хемијеСрпско хемијско друштвоК2Циљеви овог семинара су у потпуности остварени. Размотрили смо разлике између форматвиног и сумативног оцењивања, упознали се са специфичностима и примерима из праксе везаним за формативно оцењивање и урадили примере питања према Стандардима постигнућа ученика. Стечена знања и вештине су неопходна и примењива у наставној пракси, нарочито у смислу значаја формативног оцењивања и рпипреме ученика за Завршни испит.да
4
Марија ЦветиновићАктивно учење/настава(базични и супервизијски)Образовни форум, БеоградК2Семинар је трајао три дана. Учесници семинара су обучавани за примену метода активног учења у настави. Током семинара упознали смо се са примерима позитивних примена ових метода у разним наставним предметима. Од тада кад год предајем ново градиво (нпр. грам.времена или неке изразе)прво од ученика тражим да уоче како се нешто гради или да сами схвате како се то користи из неких примера, па тек онда коригујем или проширујем њихове закључке. Уочила сам да тако лакше и дубље уче. да
5
Бојана ПашићВаспитни рад у домовима ученика средњих школа Републике СрбијеДруштво за унапређивање образовањаи васпитања ИЕПК2Семинар је трајао три дана. Учесници семинара су обучавани за примену метода активног учења у настави. Током семинара упознали смо се са примерима позитивних примена ових метода у разним наставним предметима. Од тада кад год предајем ново градиво (нпр. грам.времена или неке изразе)прво од ученика тражим да уоче како се нешто гради или да сами схвате како се то користи из неких примера, па тек онда коригујем или проширујем њихове закључке. Уочила сам да тако лакше и дубље уче. да
6
Јасна Мартинез ЕрнандезРад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељимаДруштво психолога СрбијеК3Семинар који издвајам потпуно је драгоцен с обзиром да живимо у врло стресном времену, те да се код многих ученика јављају извесни поремећаји у понашању узроковани емоционалним проблемима. Током семинара имала сам прилике да добијем и савет како да поступим у конкретном примеру и процену колико сам била успешна у првим корацима решавања поменутог. Семинар је требало да траје 8 радних сати, али су предавачи били љубазни да одговарају на моја и питања других колега, те нам дају драгоцене савете у вези свега што смо одслушали и са чим се у пракси све чешће срећемо. Циљеви семинара у потпуности су остварени, те смо осим конкретних корака прописаних Законом или статутима школа које у екстремним случајевима треба предузети, могли чути и како да управљамо туђим, али и сопственим емоцијама и стресом, те исто и прорадити у практичној радионици.да
7
Јована РадуловићПрофесионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељимаПедагошко друштво СрбијеК4Овај семинар је настао у циљу оснаживања функције одељенских старешина, али и да би указао наствницима на добре и лоше примере комуникације са родитељима и шта свака од њих са собом носи. Поред конкретних савета како разговарати са родитељима и изаћи у сусрет њиховом проблему, а при томе не изгубити из вида своју личност, улогу и професију, предавачи су нам понудили и сет образаца које можемо користити приликом индивидуалних састанака са родитељима. Ти формулари могу бити модификовани, али сврха им је да се евидентирају сви аспекти насталог проблема, као и предлози и договори обе стране за решење насталог проблема. Стечено знање је примењиво у пракси, а циљеви семинара су остварени.да
8
Ливиа ЈухасЧитањем и писањем до критичког мишљења Модул 1
ЦИП - Центар за интерактивну педагогијуК2Овај семинар је усмерен на обогаћивање рада наставника са прегршт нових метода и техника које се могу применити у настави зарад развијања критичког мишљења код ученика свих узраста. Наставници су кроз активан радионички рад стицали знање о томе како да подстакну слободно изношење ставова ученика кроз дискусију и постављање питања и како да их науче да кроз кооперативни истраживачки рад самостално дођу до нових сазнања. Семинар је трајао два дана, а наставници су након тога били у обавези да организују час инспирисан наученим са ове обуке и напишу припрему за час по ЕРР структури. да
9
Милан АндрићШколски електронски часопис у служби креативности ученикаОКЦ - Образовно креативни центарК1Ово је семинар намењен свим наставницима и стручним сарадницима. Основа овог семинара је креирање електронског часописа, али су садржаји тако конципирани да се учесници оспособљавају за коришћење рачунара и осталих информационо комуникационих технологија у настави на потпуно креативан начин. Садржај семинара је подељен на више области: креирање новинских чланака, одабир наслова, уређење страница,
одабир боја, прелом текста, убацивање линкова, убацивање видео садржаја. Циљеви семинара су били да се оспособе
ученици да раде репортаже тражећи битне и занимљиве садржаје, да пишу занимљиве и концизне текстове, да користе
пропратне фотографије, видо, линкове. Ја сам у оквиру семинара направио пројекат школски електронски часопис и
са ученицима урадио репортаже и новинске чланке везане за наставу ликовне културе.
да
10
Ивана Павловић Развој комуникацијских вештина применом образовних технологија Креативна педагогија, ПожаревацК2Семинар је трајао један дан ( 8. сати) ,
а учесници су обучавани кроз радионице и кратка излагања како да уведу нове технологије у учионицу користећи групни рад ученика пре свега. Користили смо фотографије, пп презетације, видео записе, које смо сами правили или налазили на интернету. Добили смо информације о разним сајтовима који садрже апликације и алатке које можемо користити у учионици(на пр. Kahoot ) . Комбиновали смо традиционално – лутке, цртеже ученика и сл. са технологијама. Нарочито ми се свидели предлози за употребу QR code апликације. Приказани садржаји су нам послати на мејл након семинара тако да можемо даље самостално истраживати. Поред тога добили смо и информације о конкурсима на које можемо слати своје часове( Дигитални час..)
да
11
Данијела ВукашиновићTheme-based instruction in Teaching English to Young LearnersФакултет Педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина К2Семинар је трајао три дана. Циљ семинара је у потпуности остварен - развијање и унапређивање компентенција наставника енглеског језика за примену тематске (интегрисане) наставе као иновативног приступа у настави енглеског језика а млађем узрасту. Прва два дана семинара подразумевала су обуку наставника за рад кроз тематске целине,док је трећи дан (месец дана након обуке) обухватио презентације тимског рада учесника - презентације часова које су одржали у својим школама. Заиста сам уживала радећи на начин који је презентован на семинару, ученицима се свидео овај час а и наставнцима / учитељима који су присуствовали, јер је час био угледни па су имали могућност да приствују и друге колеге. да
12
Пирошка СегедиНачини заштите младих од опасности и злостављања на интернетуУдружење професора информатике Србије, Нови СадК3Семинар који препоручујем има ту техничку предност, да је електронски, те се одвија онлајн и тиме нас још више приближава савременом начину учења и усавршавања. У погледу општих и специфичних циљева овај семинар у потпуности одговара актуелним питањима и проблемима на које наилазе - нарочито млађи - корисници/посетиоци интернета и ти су циљеви реализовани у сваком погледу. На овој обуци сам сазнала како се могу најлакше препознати и прикривене претње и наизглед безазлена узнемиравања на интернету, уочити и указати другима на злонамерне шале, било у вербалном, било у сликовном облику. Током израде задатака научила сам како треба подесити свој профил на интернет страницама, а да он не буде доступан за злоупотребе, како да забраним слање, инсертовање непожељних садржаја на мој зид, односно на моје странице, како да онемогућим њихову видљивост и, што је такође веома важно, како да пренесем својим ученицима вештине и технике заштите од непримерених садржаја и негативних ефеката злоупотребе интернета. Као наставник, примењујем и преносим својим ученицима на семинару усвојена правила понашања приликом сурфовања, четовања, подстичем их на правилно разликовање и одбацивање сумњивих порука, имејлова, одбијање рекламних садржаја са негативним претензијама и, у великој мери, заговарам контролу посећивања неких сајтова и дељења материјала код ученика од стране њихових родитеља. Тема семинара је врло актуелна и стога бих препоручила својим колегама и пријатељима да се упознају са лекцијама ове обуке. да
13
Миклош БакошУједање пасаДом ученика средњих школа ЗрењанинК2Семинар говори о повредама које могу настати од уједа паса. Непознавање природе и начин понашања паса често нас доводи у ситуацију да доживимо непотребне повреде. Имајући у виду шта све те повреде могу да проузрокују наша је обавеза да те исте избегнемо. Ово се нарочито односи на ученике нижих разреда основне школе који не показују страх према псима луталицаме којих срећемо на сваком кораку. Ова тема је веома актуелна јер свакодневно се сусрећемо са нападима остављених и напуштених паса који се понашају на нама непознат начин. Познавајући правила живота паса у чопору начин како се одбранити од истих умногоме смањује могућност од разних психичких и физишких траума, из тог разлога препоручујем овај семинар који јесте мало различит од осталих али је веома користан у свакодневном животу.да
14
Анђа СимићДостизање основних дигиталних компетенција наставникаЗавод за унапређење образовања и васпитања, БеоградК2Поменути семинар памтим по интензивном раду, од увежбавања основних знања: креирања фајлова и фолдера, премештања, копирања, брисања, уметања и обликовањеа табела у ворд документу, преко израде ПП презентација до много сложенијих задатака који, што се мене лично тиче, захтевају озбиљну дораду. У сваком случају помогао ми је да се укључим у рад овог семинара. Научено користим у креирању извештаја о раду школске библиотеке као и у припреми часова за упознавање ученика првог разреда са школском библиотеком. да
15
Радмила ШербеџијаШкола будућности: Креативне лекцијеКарловачка гимназија, Сремски КарловциК1Семинар који издвајам има за циљ да оспособи своје полазнике, наставнике за коришћење напредних информатичких програма у настави, да би помоћу њих модернизовали своје лекције, односно мотивисали ученике за нову врсту виртуелног рада са компјутерима. На овом семинару сам научила да креирам лекције у алатима као што су Поутун, Имејз, Глогстер као и да покренем сајт у Виблију, који ми је још у изради, али је намењен ученицима са циљем да им се омогуће лекције, вежбе, лектира и вокабулар у форми која је за њих допадљива. Ови циљеви семинара су у потпуности остварени. Семинар се реализује електронским путем и као такав још више уводи наставнике у савремене начине израде и дељења наставних материјала. Препоручујем га због мноштва креативних алата са којима се полазници могу упознати.да
16
Мира МеглићНТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљањаСавез учитеља Републике СрбијеК2Семинар је трајао два дана.Одржан је у школи, а учествовали су скоро сви наставници и стручни сарадници колектива школе. Предавачи су Ранко Рајовић, лекар и Урош Петровић, писац. Протекао је у веома инспиративној атмосфери, уз активно учешће свих присутних, без трена досаде, занимљиво конципиран, а понуђене идеје су примењиве у пракси.
Циљ семинара је да се оспособе учесници за рад са децом, стицање функционалних знања, која омогућавају сналажење у новонасталим ситуацијама и подстицање напредовања у васпитно-образовном раду.
Предавачи на семинару су показали да је примењив и пожељан другачији приступ наставника: развијање креативности код ученика функционалним повезивање наставних садржаја са садржајима из других области и примерима из свакодневног живота.
Циљ НТЦ методе је да развија мишљење деце другачијим приступом, кроз иновативне методе : учити децу да мисле, да повезују и развију трајна знања а не само да репродукују научено. Допао ми се препоручен начин учења кроз игру, путем асоцијација, нелогичних прича, мапа ума, скривања речи и осликавање датих текстова, што могу успешно да применим на часовима у библиотеци за развијање креативности и логичког размишљања. Употребом литературе којом располаже школска библиотека( Загонетних прича Уроша Петровића, лексикона, енциклопедија, и других издања са занимљивим садржајима) као подстицаја за креирање интересантнијег садржаја часова свих наставних предмета и активнијег коришћења, у зависности од инспирације наставника.
Планирала сам и одржала часове на којима сам применила стечена знања : илустације прочитаног, нелогичне приче, мисаоне серијације и мисаоне класификације, загонетна питања и приче.
Посебан је изазов осмислити часове на којима треба искористити стечена знања. Веома важан корак је комуникација са ауторима после семинара и могућност полазника да размене мишљење за примену стечених идеја.
да
17
Зоран ЛазићДијагностика електронских јединица- принцип радаFerdinand Blistein South East Europe дооК1Ово је био изузетно занимљив семинар, посебно имајући у виду да у каталогу одобрених семинара нема пуно сличних, стручних семинара. Организатор семинара је фирма која се професионално бави аутоелектриком, и веома је опремљена наставним училима. Такође, стручни кадар је веома добар, материјали за рад обезбеђени, ритам рада добро промишљен...Семинар се састојао од теоријског и практичног дела, што је наравно за сваку похвалу. Једини недостатак је место одржавања- у селу Рипањ код Београда, што може представљати проблем за оне које долазе из унутрашњости. Квалитет семинара је такође што је врло актуелан, ради се најновијом технологијом, на новим типовима возила, што је луксуз који нема вероватно ниједна саобраћајно-техничка школа у Србији. Због свега тога бих топло препоручио и овај семинар, и остале које организује исти фирма, свим колегама електро и машинске струке који се баве аутоелектроником, механиком па у неку руку и аутоматиком. Ја лично сам пуно научио, јер понављам, раде се прилично нове ствари, које је тешко научити из литературе, па се надам да ћу у неком тренутку бар део моћи да искористим у свом свакодневном раду.да
18
Милутин СтанисавићНастава у облакуОбразовно креативни центарК4Изузетно добро организован онлине семинар, са професионалним, предусретљивим и ажурним модераторима. Трајао је месец дана, задаци су организовани по недељама, тако да су учесницима након обављених задатака били доступни модули из следеће недеље. Нудио је различите врсте практичних знања неопходних и примењивих у свакодневном животу и настави. Циљ семинара био је оспособљавање наставника за креирање учионице на интернету, која би била заједничко место за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама, и он је испуњен у потпуности. Између осталог, учесници су се упознали са коришћењем клауд система и начину на који могу да их користе у свакодневној настави. Знање које сам стекао користим у свакодвеном раду у школи и размени информација са колегама. да
19
Мирјана ЈованчићРепублички зимски семинарФилолошки факултет Универзитета у БеоградуК1Семинар је добро организован, трајао је три дана. Предавања и радинионице које су држали еминентни предавачи била су изузетно посећена. Полазници овог семинара су упознати са новинама у приступу обраде садржаја из књижевности, граматике, писаног изражавања. Циљеви семинара су међупредметне компетенције, метод екстензивног читања, откључавање књижевних дела уз помоћ ИКТ-а, упознавање електронске платформе Едмодо у настави српског језика и књижевности, развијање стилских компетенција ученика. Учесници семинара су упознати са новим приступима у обради књижевних дела, међупредметним компетенцијама, употреби ИКТ-а. Нова знања која сам стекла на овом семинару примењујем у раду са ученицима, а самим тим часови су креативнији и занимљивији. Свим наставницима и професорима српског језика препоручујем овај семинар.да
20
Биљана ДринићПрактични приступ деци са аутизмом и АДХД-ом ОСШ 9.мај ЗрењанинК2Семинар је трајао два дана. Одржан је у ОШ Петар Петровић Његош, полазници су били подељени у мање групе, свака група је учествовала у задатим радионицама, где се на крају размењивало искуство до којег се дошло након завршене радионице. Учесници семинара су упознати са новим методама и техникама рада са децом са аутизмом и АДХД-ом. Учесници су размењивали своја лична искуства као и методе рада са проблемима са којима се свакодневно сусрећемо. Семинар ми је омогућио да из личног искуства предавача, неке методе применим и решим свакодневне ситуације на које наилазимда
21
Ивана ПутановићТематски дан-наставник практичар и истраживачКлетт друштво за развој образовањаК2Семинар је трајао један дан (8 сати) и одржан је за чланове колектива ОШ“Радица Ранковић“ Лозовик. Семинар је имао за циљ да представи значај тематског планирања у настави и да подстакне учеснике да осмисле тематски дан.Учесници семинара су имали прилику да искажу своје идеје и искуства,а водитељи семинара су их концептуализовали у теоријски оквир који се односи на процес учења и сазнавања у настави, врсте интелигенције и на који начин прилагодити активности.Водитељи семинара су се трудили да одговоре на све појединости и недоумице везане за тематско планирање у погледу вођења педагошке документације, планирања и евиденције. Имајући у виду да је семинар организован за чланове једног колектива, продукти са семинара представљају извор или основу планирања одређених активности за наредну школску годину. Начин на који су активности биле организоване подстицале су сарадничке односе и тимски рад међу учесницима, што је за мене као стручног сарадника веома значајно за даљи рад у колективу. да
22
Горан ПетковићДругачије о насиљу - реци не јер болиДом ученика средњих школа СомборК4Семинар је трајао два дана (15 сати). Циљ семинара је да васпитачи у домовима ученика препознају насилничко понашање код ученика, раде на повећању свести о проблему насиља код ученика, повећају ниво поверења између васпитача и ученика, едуковати ученике како се понашати ако су сведоци насиља, охрабрити их да не крију насилничко понашање већ да их пријаве и сл. Након завршеног семинара полазници су размењивали искуства и начине решавања одређених ситуација са којима су се сусретали. Семинар нам је допринео да организујемо рад и побољшамо увођењем тимова за препознавање насиља и благовремено реаговање уз рад на превентиви да до насиља ни не дође.да
23
Соња Пашић"Не можеш све сам!-Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем"Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР" ШабацК4Семинар је трајао два дана. Циљ семинара је да се омогући спољашња и унутрашња мрежа подршке ученику да превазиће проблеме на које наилази, како у школи и ученичким обавезама тако и у нама специфичној (домској) заједници у којој борави. Овај семинар нам је омогућио да препознамо ризике које носи одређени проблем на који ученик наиђе. Исто тако олакшао је и дао нам смерници како применити одређене кораке када дође до проблема, како реаговати на њих и како превентино деловати.да
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...