Bảng check căn tòa E1 The Emerald
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
BẢNG GIÁ & CHECK CĂN TRỰC TUYẾN TÒA E1 - 5 PHÚT CẬP NHẬP 1 LẦN - 0969.31.7989 - 0904.983.989
2
3
Căn số123456789101112
4
HướngĐNĐNBắcTBTBTBTBTâyTâyĐNĐNĐN
5
Diện tích80.4080.0089.5096.60141.6081.6081.7076.4095.3095.2099.2077.70
6
Tầng 3TEM-E1.3.1TEM-E1.3.2TEM-E1.3.3TEM-E1.3.4TEM-E1.3.5TEM-E1.3.6TEM-E1.3.7TEM-E1.3.8TEM-E1.3.9
TEM-E1.3.10
TEM-E1.3.11
TEM-E1.3.12
7
2,812tr2,850tr2,739tr3,100tr4,299tr2,664tr2,667trĐã bán3,089trĐã bánĐã bánĐã bán
8
Tầng 4TEM-E1.4.1TEM-E1.4.2TEM-E1.4.3TEM-E1.4.4TEM-E1.4.5TEM-E1.4.6TEM-E1.4.7TEM-E1.4.8TEM-E1.4.9
TEM-E1.4.10
TEM-E1.4.11
TEM-E1.4.12
9
Đã bán2,850tr2,739tr3,100tr4,299tr2,664tr2,667trĐã bán3,089tr3,205trĐã bán2,824tr
10
Tầng 5TEM-E1.5.1TEM-E1.5.2TEM-E1.5.3TEM-E1.5.4TEM-E1.5.5TEM-E1.5.6TEM-E1.5.7TEM-E1.5.8TEM-E1.5.9
TEM-E1.5.10
TEM-E1.5.11
TEM-E1.5.12
11
Đã bán2,907tr2,794trĐã bán4,385trĐã bán2,721trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
12
Tầng 6TEM-E1.6.1TEM-E1.6.2TEM-E1.6.3TEM-E1.6.4TEM-E1.6.5TEM-E1.6.6TEM-E1.6.7TEM-E1.6.8TEM-E1.6.9
TEM-E1.6.10
TEM-E1.6.11
TEM-E1.6.12
13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán4,475trĐã bán2,721trĐã bán3,151tr3,302trĐã bánĐã bán
14
Tầng 7TEM-E1.7.1TEM-E1.7.2TEM-E1.7.3TEM-E1.7.4TEM-E1.7.5TEM-E1.7.6TEM-E1.7.7TEM-E1.7.8TEM-E1.7.9
TEM-E1.7.10
TEM-E1.7.11
TEM-E1.7.12
15
Đã bán2,907tr2,794tr3,228tr4,475tr2,774tr2,721trĐã bán3,151tr3,302trĐã bánĐã bán
16
Tầng 8TEM-E1.8.1TEM-E1.8.2TEM-E1.8.3TEM-E1.8.4TEM-E1.8.5TEM-E1.8.6TEM-E1.8.7TEM-E1.8.8TEM-E1.8.9
TEM-E1.8.10
TEM-E1.8.11
TEM-E1.8.12
17
Đã bán2,964tr2,849trĐã bán4,563tr2,828tr2,775trĐã bánĐã bán3,368trĐã bánĐã bán
18
Tầng 9TEM-E1.9.1TEM-E1.9.2TEM-E1.9.3TEM-E1.9.4TEM-E1.9.5TEM-E1.9.6TEM-E1.9.7TEM-E1.9.8TEM-E1.9.9
TEM-E1.9.10
TEM-E1.9.11
TEM-E1.9.12
19
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán4,563tr2,828tr2,832trĐã bán3,214trĐã bánĐã bánĐã bán
20
Tầng 10
TEM-E1.10.1
TEM-E1.10.2
TEM-E1.10.3
TEM-E1.10.4
TEM-E1.10.5
TEM-E1.10.6
TEM-E1.10.7
TEM-E1.10.8
TEM-E1.10.9
TEM-E1.10.10
TEM-E1.10.11
TEM-E1.10.12
21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán4,607tr2,856tr2,859tr2,578tr3,245trĐã bánĐã bánĐã bán
22
Tầng 11
TEM-E1.11.1
TEM-E1.11.2
TEM-E1.11.3
TEM-E1.11.4
TEM-E1.11.5
TEM-E1.11.6
TEM-E1.11.7
TEM-E1.11.8
TEM-E1.11.9
TEM-E1.11.10
TEM-E1.11.11
TEM-E1.11.12
23
Đã bánĐã bán2,876tr3,323tr4,607tr2,856tr2,859tr2,578tr3,245tr3,400trĐã bánĐã bán
24
Tầng 11A
TEM-E1.11A.1
TEM-E1.11A.2
TEM-E1.11A.3
TEM-E1.11A.4
TEM-E1.11A.5
TEM-E1.11A.6
TEM-E1.11A.7
TEM-E1.11A.8
TEM-E1.11A.9
TEM-E1.11A.10
TEM-E1.11A.11
TEM-E1.11A.12
25
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán4,651trĐã bán2,887tr2,603tr3,276tr3,433trĐã bánĐã bán
26
Tầng 12
TEM-E1.12.1
TEM-E1.12.2
TEM-E1.12.3
TEM-E1.12.4
TEM-E1.12.5
TEM-E1.12.6
TEM-E1.12.7
TEM-E1.12.8
TEM-E1.12.9
TEM-E1.12.10
TEM-E1.12.11
TEM-E1.12.12
27
2,981tr3,022tr3,034tr3,355tr4,651tr2,883tr2,887tr2,603tr3,276tr3,398trĐã bánĐã bán
28
Tầng 14
TEM-E1.14.1
TEM-E1.14.2
TEM-E1.14.3
TEM-E1.14.4
TEM-E1.14.5
TEM-E1.14.6
TEM-E1.14.7
TEM-E1.14.8
TEM-E1.14.9
TEM-E1.14.10
TEM-E1.14.11
TEM-E1.14.12
29
2,981tr3,022tr3,099trĐã bán4,651tr2,883tr2,887tr2,603tr3,276tr3,398trĐã bánĐã bán
30
Tầng 15
TEM-E1.15.1
TEM-E1.15.2
TEM-E1.15.3
TEM-E1.15.4
TEM-E1.15.5
TEM-E1.15.6
TEM-E1.15.7
TEM-E1.15.8
TEM-E1.15.9
TEM-E1.15.10
TEM-E1.15.11
TEM-E1.15.12
31
Đã bánĐã bán3,164trĐã bán4,651trĐã bán2,887tr2,603tr3,276tr3,398trĐã bánĐã bán
32
Tầng 16
TEM-E1.16.1
TEM-E1.16.2
TEM-E1.16.3
TEM-E1.16.4
TEM-E1.16.5
TEM-E1.16.6
TEM-E1.16.7
TEM-E1.16.8
TEM-E1.16.9
TEM-E1.16.10
TEM-E1.16.11
TEM-E1.16.12
33
Đã bán3,022tr3,229trĐã bán4,651trĐã bán2,887trĐã bán3,276tr3,398trĐã bánĐã bán
34
Tầng 17
TEM-E1.17.1
TEM-E1.17.2
TEM-E1.17.3
TEM-E1.17.4
TEM-E1.17.5
TEM-E1.17.6
TEM-E1.17.7
TEM-E1.17.8
TEM-E1.17.9
TEM-E1.17.10
TEM-E1.17.11
TEM-E1.17.12
35
2,981tr3,022tr3,229trĐã bán4,651trĐã bán2,887tr2,603tr3,276tr3,398trĐã bánĐã bán
36
Tầng 18
TEM-E1.18.1
TEM-E1.18.2
TEM-E1.18.3
TEM-E1.18.4
TEM-E1.18.5
TEM-E1.18.6
TEM-E1.18.7
TEM-E1.18.8
TEM-E1.18.9
TEM-E1.18.10
TEM-E1.18.11
TEM-E1.18.12
37
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán4,651trĐã bánĐã bán2,603trĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
38
Tầng 19
TEM-E1.19.1
TEM-E1.19.2
TEM-E1.19.3
TEM-E1.19.4
TEM-E1.19.5
TEM-E1.19.6
TEM-E1.19.7
TEM-E1.19.8
TEM-E1.19.9
TEM-E1.19.10
TEM-E1.19.11
TEM-E1.19.12
39
Đã bánĐã bán3,229trĐã bán4,651tr2,883tr2,887tr2,603trĐã bán3,398trĐã bánĐã bán
40
Tầng 20
TEM-E1.20.1
TEM-E1.20.2
TEM-E1.20.3
TEM-E1.20.4
TEM-E1.20.5
TEM-E1.20.6
TEM-E1.20.7
TEM-E1.20.8
TEM-E1.20.9
TEM-E1.20.10
TEM-E1.20.11
TEM-E1.20.12
41
2,953tr2,993tr3,198trĐã bán4,607trĐã bánĐã bán2,578trĐã bán3,366trĐã bánĐã bán
42
Tầng 21
TEM-E1.21.1
TEM-E1.21.2
TEM-E1.21.3
TEM-E1.21.4
TEM-E1.21.5
TEM-E1.21.6
TEM-E1.21.7
TEM-E1.21.8
TEM-E1.21.9
TEM-E1.21.10
TEM-E1.21.11
TEM-E1.21.12
43
Đã bánĐã bán3,198trĐã bánĐã bán2,856trĐã bán2,578trĐã bán3,366trĐã bánĐã bán
44
Tầng 22
TEM-E1.22.1
TEM-E1.22.2
TEM-E1.22.3
TEM-E1.22.4
TEM-E1.22.5
TEM-E1.22.6
TEM-E1.22.7
TEM-E1.22.8
TEM-E1.22.9
TEM-E1.22.10
TEM-E1.22.11
TEM-E1.22.12
45
Đã bánĐã bán3,168trĐã bán4,563trĐã bán2,832tr2,553tr3,214tr3,334trĐã bánĐã bán
46
Tầng 23
TEM-E1.23.1
TEM-E1.23.2
TEM-E1.23.3
TEM-E1.23.4
TEM-E1.23.5
TEM-E1.23.6
TEM-E1.23.7
TEM-E1.23.8
TEM-E1.23.9
TEM-E1.23.10
TEM-E1.23.11
TEM-E1.23.12
47
2,925tr2,964tr3,168trĐã bán4,563trĐã bán2,832tr2,553tr3,214tr3,334trĐã bánĐã bán
48
Tầng 24
TEM-E1.24.1
TEM-E1.24.2
TEM-E1.24.3
TEM-E1.24.4
TEM-E1.24.5
TEM-E1.24.6
TEM-E1.24.7
TEM-E1.24.8
TEM-E1.24.9
TEM-E1.24.10
TEM-E1.24.11
TEM-E1.24.12
49
2,925tr2,964tr3,168trĐã bán4,563trĐã bán2,832tr2,553trĐã bán3,334trĐã bánĐã bán
50
Tầng 25
TEM-E1.25.1
TEM-E1.25.2
TEM-E1.25.3
TEM-E1.25.4
TEM-E1.25.5
TEM-E1.25.6
TEM-E1.25.7
TEM-E1.25.8
TEM-E1.25.9
TEM-E1.25.10
TEM-E1.25.11
TEM-E1.25.12
51
2,925trĐã bán3,168trĐã bán4,563trĐã bán2,832tr2,553tr3,214trĐã bánĐã bánĐã bán
52
Tầng 26
TEM-E1.26.1
TEM-E1.26.2
TEM-E1.26.3
TEM-E1.26.4
TEM-E1.26.5
TEM-E1.26.6
TEM-E1.26.7
TEM-E1.26.8
TEM-E1.26.9
TEM-E1.26.10
TEM-E1.26.11
TEM-E1.26.12
53
Đã bán2,936tr3,137trĐã bán4,519trĐã bánĐã bánĐã bán3,182tr3,302trĐã bánĐã bán
54
Tầng 27
TEM-E1.27.1
TEM-E1.27.2
TEM-E1.27.3
TEM-E1.27.4
TEM-E1.27.5
TEM-E1.27.6
TEM-E1.27.7
TEM-E1.27.8
TEM-E1.27.9
TEM-E1.27.10
TEM-E1.27.11
TEM-E1.27.12
55
Đã bán2,936tr3,137trĐã bán4,519trĐã bán2,805tr2,529tr3,182tr3,302trĐã bán2,909tr
56
Tầng 28
TEM-E1.28.1
TEM-E1.28.2
TEM-E1.28.3
TEM-E1.28.4
TEM-E1.28.5
TEM-E1.28.6
TEM-E1.28.7
TEM-E1.28.8
TEM-E1.28.9
TEM-E1.28.10
TEM-E1.28.11
TEM-E1.28.12
57
2,897tr2,936tr3,137trĐã bán4,519trĐã bán2,805tr2,529trĐã bán3,302trĐã bán2,909tr
58
Tầng 29
TEM-E1.29.1
TEM-E1.29.2
TEM-E1.29.3
TEM-E1.29.4
TEM-E1.29.5
TEM-E1.29.6
TEM-E1.29.7
TEM-E1.29.8
TEM-E1.29.9
TEM-E1.29.10
TEM-E1.29.11
TEM-E1.29.12
59
2,840tr2,878tr3,076trĐã bán4,431tr2,746tr2,750tr2,479tr3,120tr3,237trĐã bánĐã bán
60
Tầng 30
TEM-E1.30.1
TEM-E1.30.2
TEM-E1.30.3
TEM-E1.30.4
TEM-E1.30.5
TEM-E1.30.6
TEM-E1.30.7
TEM-E1.30.8
TEM-E1.30.9
TEM-E1.30.10
TEM-E1.30.11
TEM-E1.30.12
61
2,812tr2,850tr3,045trĐã bán4,387tr2,719tr2,722tr2,454tr3,089tr3,205trĐã bánĐã bán
62
63
Chưa bán184
64
Đặt cọc152
65
Đặt chỗ0
66
Loading...
 
 
 
Trang tính1
 
 
Main menu