Έργα στον Δήμο Βόλου
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
creation date17/9/2018
2
authorme testing
3
titleΈργα στον Δήμο Βόλου
4
GitHubwww.github.com
5
data
6
Source 1 data.gov.gr
7
source1data.gov.gr
8
source1URL
http://www.data.gov.gr/dataset/27c9ed7a-97c6-4caa-8ade-2e9ba26d330f/resource/9b02bada-060f-43a7-9d27-167f5b0aeb65/download/.xls
9
from2015
10
to2019
11
keyword1ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
12
keyword2
Αρχείο επιχειρησιακού σχεδιασμού 2015-2019 τμήματος Προγραμματισμού και ανάπτυξης
13
keyword3ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
14
range 1A1C62
15
range 2A235C240
16
range 3A258C267
17
range 4A278C287
18
range 5A289C333
19
range 6A369C396
20
range 7A406C414
21
data.gov.gr data
22
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
23
1) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
24
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
25
Δράση
Προϋπολογισμός €
26
Κωδ.ΠεριγραφήΣυν.
27
1.1.1.7
Περίφραξη οικοπέδων προς αποφυγή ανεξέλεγκτων χωματερών
20,000.00
28
1.1.1.10Συντήρηση Σταθμού Αέριας Ρύπανσης75,000.00
29
1.1.1.11
Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων-Συνεδρίων και Εκδηλώσεων Ενημέρωσης του Κοινού
20,000.00
30
1.1.3.2
Κατεδάφισεις επικινδυνων κτισμάτων για λογαριασμό τρίτων
25,000.00
31
1.1.3.4
Έργα Υγειονομικής Αναγνώρισης (Υδρομαστεύσεις – Συντηρήσεις Πηγών)
600,000.00
32
1.1.4.6
Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων πέριξ των κοινωνικών δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
60,000.00
33
1.1.4.7
Κατασκευή Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού στη Θέση Μετερίζα Πηλίου
1,300,000.00
34
1.1.4.8Κατασκευή Αιολικού Πάρκου 1 MW1,500,000.00
35
1.2.1.7
Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωση ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αρτέμιδας Ν. Μαγνησίας
18,294.93
36
1.2.1.8
Mελέτη Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου ΠΣ Δήμου Βόλου από Αγριά έως Άγιο Στέφανο
60,000.00
37
1.2.1.9
Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασων Δήμου Βόλου
15,000.00
38
1.2.1.10
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χωροθέτηση Κέντρου Αποτέφρωσης νεκρών
3,000.00
39
1.2.1.11
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ του ΠΣ Βόλου
3,611.78
40
1.2.1.12
Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου
23,156.23
41
1.2.1.13
Αποτύπωση - κτηματογράφηση & καθορισμός των οριογραμμών
αιγιαλού και παραλίας του
παραλ.μετώπου της Αγριάς
10,000.00
42
1.2.1.14
Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο της Β1 φάσης Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ Π.Σ. Βόλου
6,558.52
43
1.2.2.1Κατεδάφιση ρυμοτομουμενων κατασκευών100,000.00
44
1.2.4.11
Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεος-πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών
120,000.00
45
1.2.4.12
Μελέτες οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα
100,000.00
46
1.2.4.13
Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων ελέγχου κυκλοφορίας και στάθμευσης και κατακόρυφης σήμανσης
70,000.00
47
1.2.4.14
Προμήθεια υλικών σήμανσης & αστικού εξοπλισμού
200,000.00
48
1.3.1.1
Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων
1,000,000.00
49
1.3.1.2
Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες – συνοδεύουν τα έργα ΕΣΠΑ
2,500,000.00
50
1.3.1.3Απολυμάνσεις χώρων50,000.00
51
1.3.1.19Επέκταση ΕΕΛ Μ. Βόλου80,000.00
52
1.3.1.20Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης 1,500,000.00
53
1.3.1.21Συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού50,000.00
54
1.3.1.22
Συντήρηση Πρασίνου σε περιοχές με υφιστάμενες εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΜΒ
150,000.00
55
1.3.1.23
Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στις Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης
2,000,000.00
56
1.3.1.24
Συντήρηση χωνευτή και δεξαμενής βιοαερίου των ΕΕΛ
205,000.00
57
1.3.1.25
Μελέτες Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς – Ν. Αγχιάλου-Ν. Παγασών
1,300,000.00
58
1.3.1.29Αναλώσιμα υλικά Αποχέτευσης1,200,000.00
59
1.3.1.30Εξοπλισμός Χημικού Εργαστηρίου ΕΕΛ350,000.00
60
1.3.1.31
Προμήθεια Υπηρεσιών Μείωσης Παραγωγής Ιλύος στην ΕΕΛ Βόλου
1,202,000.00
61
1.3.1.36
Απόσμηση Αντλιοστασίων και δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων
60,000.00
62
1.3.1.37
Λειτουργία και Εξοπλισμός Χημικού Εργαστηρίου Ελέγχου της Ποιότητας των νερών της ΔΕΥΑΜΒ
350,000.00
63
1.3.2.5Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης1,500,000.00
64
1.3.2.6
Ανόρυξη νέων Γεωτρήσεων και συντήρηση υφιστάμενων
500,000.00
65
1.3.2.11
Βελτίωση Δικτύων Ύδρευσης μέσω των Συνοδών των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων
2,500,000.00
66
1.3.2.12Ηλεκτροδότηση δεξαμενών και αντλιοστασίων600,000.00
67
1.3.2.13Κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης200,000.00
68
1.3.2.14
Δαπάνες Τεχνικών Συμβούλων – Προγραμματικές Συμβάσεις
200,000.00
69
1.3.2.15
Τοπογραφικές Εργασίες αποτύπωσης νέων Υδραγωγείων – Υδατικών πόρων – Έργων μεταφοράς (Συμφωνία/Πλαίσιο)
100,000.00
70
1.3.2.18Συντήρηση Μονάδων Αφαλάτωσης150,000.00
71
1.3.2.19
Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης
1,500,000.00
72
1.3.2.20
Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύου Άρδευσης
750,000.00
73
1.3.2.21
Έργασίες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΜΒ
400,000.00
74
1.3.2.22Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων500,000.00
75
1.3.2.23
Προμήθεια υλικών – εξοπλισμού για Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1,500,000.00
76
1.3.2.24Αναλώσιμα υλικά ύδρευσης1,500,000.00
77
1.3.2.25
Προμήθεια συστήματος διατάξεων μέτρησης, καταγραφής, τηλεμετάδοσης και διαχείρισης ενδείξεων κατανάλωσης νερού
1,000,000.00
78
1.3.2.26Έντυπα - Δημοσιεύσεις150,000.00
79
1.3.4.1
Έργα βελτίωσης κοιμητηρίων πρώην συνδέσμου διαδημοτικού κοιμητηρίου
150,000.00
80
1.3.4.2
Έργα βελτίωσης κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων
160,000.00
81
1.3.4.3Αδειοδότηση κοιμητηρίου Κούκος0.00
82
1.3.4.4Αδειοδότηση κοιμητηρίων Δημοτικών Ενοτήτων15,000.00
83
1.3.4.10
Εργασίες αποκατάστασης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
15,000.00
84
2) ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
85
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
86
Δράση
Προϋπολογισμός €
87
Κωδ.ΠεριγραφήΣυν.
88
1.1.3.1Έργα πυροπροστασίας450,000.00
89
1.2.1.1
Μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αρτέμιδος
26,446.13
90
3) ΣΑΤΑ
91
ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
92
Δράση
Προϋπολογισμός €
93
Κωδ.ΠεριγραφήΣυν.
94
1.2.3.5
Ανακατασκευή - Βελτίωση παιδικών χαρών και χώρων άθλησης
565,000.00
95
1.2.3.8Μελέτες - Έρευνες340,000.00
96
1.2.4.6
Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγίου Γεωργίου
80,000.00
97
1.2.4.7
Προμήθεια ελαστικών ταπητων για τις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ
14,500.00
98
1.2.4.8Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης 50,000.00
99
1.2.4.10Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων25,900.00
100
4) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Loading...