Lich hoc bo sung chinh quy Hoc Ky II-2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Sinh viên xem sheet DANH SACH để biết mình học lớp học phần nào
2
Trường hợp không có lớp bổ sung (ghi Chưa có) sinh viên phải tự tìm các lớp của năm 1, năm 2 (nếu có)
3
Sheet LICH HOC BO SUNG là lịch học cụ thể
4
Các sinh viên năm 1, năm 2 xem có thể đăng ký học môn nào thêm được thì đến Phòng Đào tạo đăng ký
5
Khi đến đăng ký phải nói rõ lớp học phần nào
6
Tất cả các trường hợp đăng ký phải đăng ký vào ngày thứ 4 hàng tuần, chậm nhất là tuần trước buổi học đầu tiên của môn học tương ứng
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...