ABCD
1
Informace o zveřejnění dokumentů obce Zábřezí-Řečice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
2
Jednotlivá rozpočtová opatření, schválený rozpočet, závěrečný účet, střednědobý výhled rozpočtu, jsou zveřejněna v plném rozsahu na elektronické desce www.zabrezi-recice.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Zábřezí-Řečici v úředních hodinách: ČT 17:00 - 19:00 hodin.
3
4
TextSchválenoZveřejněno
5
Plné zněníNávrh závěrečného účtu obce za rok 2020 - informace o sestavení20.5.2021
6
Plné zněníZáveřečný účet obce za rok 2020Usnesení z veřejného zasedání 003/2021 ze dne 4.6.202114.6.2021
7
Plné zněníRozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2021Usnesení z veřejného zasedání 008/2020 ze dne 13.12.202013.12.2020
8
Plné zněníStřednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2021-2022Usnesení z veřejného zasedání 009/2019 ze dne 6.12.20199.12.2019
9
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2020,
o místním poplatku ze psů
Usnesení z veřejného zasedání 008/2020 ze dne 13.12.202013.12.2020
10
Plné zněníRozpočtové opatření č.1/2021 ze dne 5.2.2021Usnesení z veřejného zasedání 001/2021 ze dne 5.2.20215.2.2021
11
Plné zněníRozpočtové opatření č.2/2021 ze dne 16.4.2021Usnesení z veřejného zasedání 002/2021 ze dne 16.4.202116.4.2021
12
Plné zněníRozpočtové opatření č.3/2021 ze dne 4.6.2021Usnesení z veřejného zasedání 003/2021 ze dne 4.6.20215.6.2021
13
Plné zněníRozpočtové opatření č.4/2021 ze dne 30.6.2021Schvaluje starosta obce Zábřezí-Řečice30.6.2021
14
Plné zněníRozpočtové opatření č.5/2021 ze dne 6.8.2021Schvaluje starosta obce Zábřezí-Řečice6.8.2021
15
Plné zněníNávrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2022Usnesení z veřejného zasedání 006/2021 ze dne 22.10.202125.10.2021
16
Plné zněníRozpočtové opatření č.6/2021 ze dne 22.10.2021Usnesení z veřejného zasedání 006/2021 ze dne 22.10.202125.10.2021
17
Plné zněníRozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2022Usnesení z veřejného zasedání 007/2021 ze dne 17.12.202117.12.2021
18
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení z veřejného zasedání 007/2021 ze dne 17.12.202117.12.2021
19
Plné zněníRozpočtové opatření č.7/2021 ze dne 17.12.2021Usnesení z veřejného zasedání 007/2021 ze dne 17.12.202117.12.2021
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
17.12.2021