ABCD
1
Informace o zveřejnění dokumentů obce Zábřezí-Řečice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
2
Jednotlivá rozpočtová opatření, schválený rozpočet, závěrečný účet, střednědobý výhled rozpočtu, jsou zveřejněna v plném rozsahu na elektronické desce www.zabrezi-recice.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Zábřezí-Řečici v úředních hodinách: ČT 17:00 - 19:00 hodin.
3
4
TextSchválenoZveřejněno
5
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2020,
o místním poplatku ze psů
Usnesení z veřejného zasedání 008/2020 ze dne 13.12.202013.12.2020
6
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení z veřejného zasedání 007/2021 ze dne 17.12.202117.12.2021
7
Plné zněníStřednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2021-2022Usnesení z veřejného zasedání 009/2019 ze dne 6.12.20199.12.2019
8
Plné zněníNávrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2022Usnesení z veřejného zasedání 006/2021 ze dne 22.10.202125.10.2021
9
Plné zněníRozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2022Usnesení z veřejného zasedání 007/2021 ze dne 17.12.202117.12.2021
10
Plné zněníNávrh závěrečného účtu obce za rok 2021 - informace o sestavení13.5.2022
11
Plné zněníZáveřečný účet obce za rok 2021
Účetní závěrka obce za rok 2021
Usnesení z veřejného zasedání 004/2022 ze dne 3.6.202213.6.2022
12
Plné zněníRozpočtové opatření č.1/2022 ze dne 10.4.2022Schvaluje starosta obce Zábřezí-Řečice10.4.2022
13
Plné zněníRozpočtové opatření č.2/2022 ze dne 13.5.2022Usnesení z veřejného zasedání 003/2022 ze dne 13.5.202213.5.2022
14
Plné zněníRozpočtové opatření č.3/2022 ze dne 4.8.2022Usnesení z veřejného zasedání 005/2022 ze dne 4.8.202213.8.2022
15
Plné zněníRozpočtové opatření č.4/2022 ze dne 23.9.2022Schvaluje starosta obce Zábřezí-Řečice29.9.2022
16
Plné zněníRozpočtové opatření č.5/2022 ze dne 21.10.2022Usnesení z veřejného zasedání 007/2022 ze dne 21.10.2022
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Zábřezí-Řečice
26.10.2022
17
Plné zněníNávrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2023Usnesení z veřejného zasedání 008/2022 ze dne 11.11.202212.11.2022
18
Plné zněníNávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2024-2028Usnesení z veřejného zasedání 008/2022 ze dne 11.11.202212.11.2022
19
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2022,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení z veřejného zasedání 008/2022 ze dne 11.11.202212.11.2022
20
Plné zněníRozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2023Usnesení z veřejného zasedání 009/2022 ze dne 9.12.202210.12.2022
21
Plné zněníStřednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2024-2028Usnesení z veřejného zasedání 009/2022 ze dne 9.12.202210.12.2022
22
Plné zněníRozpočtové opatření č.6/2022 ze dne 9.12.2022Usnesení z veřejného zasedání 009/2022 ze dne 9.12.202210.12.2022
23
Plné zněníRozpočtové opatření č.7/2022 ze dne 29.12.2022Schvaluje starosta obce Zábřezí-Řečice29.12.2022
24
Plné zněníRozpočtové opatření č.1/2022 ze dne 3.2.2023Usnesení z veřejného zasedání 001/2023 ze dne 3.2.202313.2.2023
25
26
27
28
29
30
31
19.12.2022