ABCD
1
Informace o zveřejnění dokumentů obce Zábřezí-Řečice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
2
Jednotlivá rozpočtová opatření, schválený rozpočet, závěrečný účet, střednědobý výhled rozpočtu, jsou zveřejněna v plném rozsahu na elektronické desce www.zabrezi-recice.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Zábřezí-Řečici v úředních hodinách: ČT 17:00 - 19:00 hodin.
3
4
TextSchválenoZveřejněno
5
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2020,
o místním poplatku ze psů
Usnesení z veřejného zasedání 008/2020 ze dne 13.12.202013.12.2020
6
Plné zněníObecně závazná vyhláška obce Zábřezí-Řečice č. 1/2022,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení z veřejného zasedání 008/2022 ze dne 11.11.202212.11.2022
7
Plné zněníNávrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2024-2028Usnesení z veřejného zasedání 008/2022 ze dne 11.11.202212.11.2022
8
Plné zněníStřednědobý výhled rozpočtu obce Zábřezí-Řečice 2024-2028Usnesení z veřejného zasedání 009/2022 ze dne 9.12.202210.12.2022
9
Plné zněníNávrh rozpočtu obce Zábřezí-Řečice na rok 2024Usnesení z veřejného zasedání 008/2023 ze dne 3.11.20233.11.2023
10
Plné zněníRozpočet obce Zábřezí-Řečice na rok 2024Usnesení z veřejného zasedání 009/2023 ze dne 8.12.20238.12.2023
11
Plné zněníRozpočtové opatření č.1/2024 ze dne 2.2.2024Usnesení z veřejného zasedání 001/2024 ze dne 2.2.20242.2.2024
12
Plné zněníRozpočtové opatření č.2/2024 ze dne 28.3.2024Usnesení z veřejného zasedání 002/2024 ze dne 28.3.202428.3.2024
13
Plné zněníNávrh záveřečného účtu obce za rok 202322.5.2024
14
Plné zněníRozpočtové opatření č.3/2024 ze dne 14.6.2024Usnesení z veřejného zasedání 003/2024 ze dne 14.6.202414.6.2024
15
Plné zněníZáveřečný účet obce za rok 2023
Účetní závěrka obce za rok 2023
Usnesení z veřejného zasedání 003/2024 ze dne 14.6.202414.6.2024
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
14.6.2024