Endringsforslag NVK LM20 (Svar)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDFGHIJKLMNOPQRST
1
VedtakInnstillingNavnFylkeTil hvilken sak gjelder endringen?Type endringSideLinjeOpprinnelig tekstForslag BegrunnelseTidsmerke
2
1Styret-VedtekterEndre16Norges venstrekvinnelagNorges VenstrekvinnelagStor V i Venstrekvinnelag15.12.19
3
2Styret-VedtekterEndre115Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Unge Venstre og Norges Studentvenstrelag og Venstres opplysningsforbund (...)Norges Venstrekvinnelag skal samarbeide om dette med Venstre, Norges Unge Venstre og Norges Liberale Studentforbund og Venstres Opplysnings- og StudieforbundRettet opp til alle organisasjoners formelle navn15.12.19
4
3Styret-VedtekterEndre236Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Styret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og styret i NVK. Styret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til styret. På fylkesårsmøter velges utsending fra laget til landsmøtet i NVK.Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Fylkesstyret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og styret i NVK. Styret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til fylkesstyret.Oppklaring mellom hva som er fylkesstyret og styret i NVK.15.12.19
5
4Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre236Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Styret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og styret i NVK. Styret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til styret. På fylkesårsmøter velges utsending fra laget til landsmøtet i NVK.Fylkesårsmøtet velger et styre med minimum 3 medlemmer, hvert første og tredje år i valgperioden. Fylkesstyret er bindeledd mellom de lokale kvinnelag i fylket og sentralstyret i NVK. Sentralstyret i NVK skal ha løpende orientering om virksomhet og hvem som er valgt til fylkesstyret.Gjennomgående forslag om oppklaring i begrepet "styre". Oppklaring mellom hva som er fylkesstyrer og sentralstyret.15.12.19
6
5Styret-VedtekterTillegg239Tillegg til avsnittetI fylker der det ikke finnes fungerende fylkeslag kan delegater velges av sentralstyret i Norges Venstrekvinnelag.Alternativ A fra styret15.12.19
7
6Styret-VedtekterTillegg239Tillegg til avsnittetI fylker der det ikke finnes fungerende fylkeslag vil de første som melder seg på fra fylket få delegatstatus.Alternativ B fra styret15.12.19
8
7Styret-VedtekterStryke239På fylkesårsmøter velges utsending fra laget til landsmøtet i NVK.Alternativ C fra styret. Henger sammen med forslag fra styret om tillegg under §8 Møterett, stemmerett og avstemninger på landsmøtet
15.12.19
9
8Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre241Styret
§6
Styret blir valgt av landsmøtet for 2 år og består av minst 5 medlemmer. Vedtak er lovlig fattet med vanlig flertall. Styret er det øverste organet i NVK mellom landsmøtene. Styret gir melding om virksomheten og legger frem revidert regnskap for landsmøtet.
Sentralstyret
§6
Sentralstyret blir valgt av landsmøtet for 2 år og består av minst 5 medlemmer. Vedtak er lovlig fattet med vanlig flertall. Sentralstyret er det øverste organet i NVK mellom landsmøtene. Sentralstyret gir melding om virksomheten og legger frem revidert regnskap for landsmøtet.
Gjennomgående forslag om å bruke begrepet "sentralstyre" fremfor "styre". Styret jobber med sentral virksomhet, og det er derfor egnet å kalle det sentralstyret.15.12.19
10
9Britt Inglingstad og Liv Irene HaugOsloVedtekterTilføye244Styret er det øverste organet i NVK mellom landsmøteneStyret er det øverste organet i NVK mellom landsmøtene, men plikter når større beslutninger skal fattes å sammenkalle fylkeslederne digitalt. Hver fylkesleder har stemmerett ved eventuell avstemming. Styret innkaller fylkeslederne til minst 2 årlige digitale møter.Det har vært fravær av kommunikasjon inn mot fylkeslederne, og da bør dette formaliseres inn i vedtektene.19.12.2019 kl. 23.16.46
11
10Styret-VedtekterTillegg249Møterett med stemmerett på landsmøtet har:
1. Styremedlemmer
2. Utsendinger fra lokale kvinnelag
3. Øvrige medlemmer har møte- og talerett

For å ha stemmerett må kontingent være innbetalt til NVK. De lokale kvinnelag har rett til 1 utsending for hver påbegynte 7. medlem, men ikke mer enn 5 representanter.
Alle medlemmer i Norges Venstrekvinnelag har møte- og stemmerett dersom kontingenten er innbetalt.Alternativ C fra styret. Henger sammen med forslag 7 fra styret om strykning under §5 Fylkesvenstrekvinnelag15.12.19
12
11Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre2543. Velge
a. Leder av styret
3. Velge
a. Leder av sentralstyret
Gjennomgående forslag om å bruke begrepet "sentralstyre" fremfor "styre". Styret jobber med sentral virksomhet, og det er derfor egnet å kalle det sentralstyret.15.12.19
13
12Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre2641. Styremedlemmer1. SentralstyremedlemmerGjennomgående forslag om å bruke begrepet "sentralstyre" fremfor "styre". Styret jobber med sentral virksomhet, og det er derfor egnet å kalle det sentralstyret.15.12.19
14
13Styret-VedtekterEndre375Rett til å sende forslag til landsmøtet har landsstyret, fylkeslag, lokale kvinnelag og enkeltmedlemmer.Alle medlemmer, fylkes- og lokallag har forslagsrett.Enklere formulert. Ingen endring i meningsinnhold.15.12.19
15
14Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre376Forslag sendes til styret,Forslag sendes til sentralstyret,Gjennomgående forslag om å bruke begrepet "sentralstyre" fremfor "styre". Styret jobber med sentral virksomhet, og det er derfor egnet å kalle det sentralstyret.15.12.19
16
15Oda Scheel, Øydis LebikoVikenVedtekterEndre382Styret har ansvar for å forvalte økonomien på en forsvarlig måte etter landsmøtevedtatt budsjett. Styret har også ansvar for å følge økonomireglementet.Sentralstyret har ansvar for å forvalte økonomien på en forsvarlig måte etter landsmøtevedtatt budsjett. Sentralstyret har også ansvar for å følge økonomireglementet.Gjennomgående forslag om å bruke begrepet "sentralstyre" fremfor "styre". Styret jobber med sentral virksomhet, og det er derfor egnet å kalle det sentralstyret.15.12.19
17
16Styret-VedtekterEndre387NVK kan ikke oppløses så lenge det er minst 3 fylkeslag eller lokale kvinnelag er imot. NVK kan ikke oppløses så lenge minst 3 fylkeslag eller lokale kvinnelag er imot. Språkvask15.12.19
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...