Armenian Book Catalogue-20-07-2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
թCategoryTitlePublishing HouseAuthor (s)SizeSubjectDateLanguageRightsLocation
2
A/3/2/TIIԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒԹԻԻՆՏՊԱԳՐ. ՆՇԱՆ Կ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆՆ. ՏԻԻԶԷՆՃԵԱՆ630 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1898ՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
3
A/3/1/VALԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 7«ԼՈՒՅՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԽԱՉԻԿ ՆԱԶԱՐՅԱՆ, ԼԵՄՎԵԼ ՎԱԼԵՍՅԱՆ207 ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1999ՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
4
A/3/6/BALԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԿԱՆԱՅՔ՝ ԵՐՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՍԻՑՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ - ԳԼԵՆԴԵԼՍԵԴԱ ԲԱԼԵԱՆ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ243ԷՋՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԿԱՆԱՆՑ ԿԵԱՆՔԻՑ1988ՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒՀԻ
5
A/3/8/GABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՂԵԿԻՑԶԱՆԳԱԿ-97 ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԼԵՎՈՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, ԼՈՒԻԶԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ386ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1999ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
6
A/3/5/ZURԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՍ.Շ. ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ488ԷՋՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1959ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
7
A/3/5/TOVԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՆ.Ռ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, Մ.Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ338ԷՋՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1976ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՆ.Ռ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, Մ.Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
8
A/3/6/BALԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԿԱՆԱՅՔ՝ ԵՐՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՍԻՑՔԱԼԻՖՕՐՆԻԱ-ԳԼԵՆԴԵԼ (ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ)ՍԵԴԱ, ԲԱԼԵԱՆ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ243ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1988ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՍԵԴԱ, ԲԱԼԵԱՆ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ
9
A/3/7/ARMԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԱՆԳ ՈՒ ԽՈՍՔՓՐԻՆԹԻՆՖՈ ԵՐԵՎԱՆՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄԵՆԵԱՆ95ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ2001ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
10
A/3/8/BOSԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԵՆՔ ՈՒ ՄԵՐ ՄԱՐՄԻՆԸՀՈՒՅՍ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ,
ԱՐՏԱՎԱԶԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՑԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ
ԲՈՍՏՈՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ479ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ2001ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԲՈՍՏՈՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎ
11
A/3/6/RSHԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՎ.ՌՇՏՈՒՆԻ557ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1956ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
12
A/3/6/PETԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄՀԱՅԱԳԻՏԱԿ ԵՐԵՎԱՆԱ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ,Ա.ԻՍՈՅԱՆ,Կ.ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ131ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1995ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
13
A/3/5/MIRԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ
Ռ.Մ ՄԻՐԶՈՅԱՆ164ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1979ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
14
A/3/5/MANԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՐԳԵՐԵՎԱՆ -2002ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ203ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ2002ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
15
A/3/5/ISKԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԱԾՆՈՒԹԵԱՆ ՀԶՕՐ ՇՈՒՆՉՈՎԵՐԵՎԱՆ-1987Ա.Հ. ԻՍԿԱՆԴԱՐԵԱՆ26ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1987ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
16
A/3/5/BABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԿԻՐՈՎԱԿԱՆ«ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ» ԱՐՏԱԴՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ
ՍՈՒՐԵՆ ԲԱԲԱՅԱՆԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1989ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
17
A/3/5/HAKԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՀՆԳԱՄՅԱԿԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԱ.Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ236ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
18
A/3/5/GULԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՐՎԱԳԾԵՐ ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԽ. Գ. ԳՈՒԼԱՆՅԱՆ563ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1959ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
19
A/3/9/CHEԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ«ԼՈՒՅՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԿ.Յ.ՉԷՐՔԷԶԵԱՆ, Գ.Ե.ԱՒԱԳԵԱՆ182ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1984ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
20
A/3/9/HAKԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ«ՄԻՏՔ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԹ.Խ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ256ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1967ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
21
A/3/9/CHEԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՕՏԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ
ԷՎԼԻՅԱ ՉԵԼԵԲԻ346ՒՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1967ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
22
A/3/9/CHAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԹՈՒՐՔԻԱՓԱՐԻԶԱԲԻԿ ՉԱԳՐԵԱՆ94ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1981ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
23
A/3/8/SPOԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵԽԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԽՆԱՄՔԸ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԲԵՆՋԱՄԻՆ ՍՓՈՔ504ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
24
A/3/8/TRCԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԵՆՔ ԵՐԵԽԱ ԵՆՔ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՍՏԱՆԻՍԼԱՎ ՏՐՉԱ256ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1979ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
25
A/3/9/MELԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՍՀՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԵՂԲԱՅՐԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՄ.Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ366ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1972ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
26
A/3/5/GEGԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԷՊԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԳ.Մ.ԳԵՂԱՄՅԱՆ302ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1978ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
27
A/3/8/ANJԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՎԱՂ ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԱ«ԼՈՒՅՍ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԲ.Հ.ԱՆՋԵԼՅԱՆ238ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1978ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
28
A/3/9/SARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԵՐՁԱՎՈՐԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ VIIՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԳ. Խ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ383 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1975ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
29
A/3/8/MAMԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՍԵՌԱԳԻՏԱԿՏՊԱՐԱՆ «ՈՍԿԵՏԱՐ» ԳԱՀԻՐԷՅ. ՄԱՄՈՒՐ ՖԱԹԻՄԻ320 ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
30
A/3/9/SARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԵՐՁԱՎՈՐԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ VIIIՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԳ. Խ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ386 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1975ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
31
A/3/8/ASLԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՄԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՎ.Շ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ113 ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1998ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
32
A/3/1/OHAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆԵՐԵՒԱՆԿ.Հ.ՕՀԱՆԵԱՆ220ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1971ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
33
A/3/2/MELԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՐԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐՈՂ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ144ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1986ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
34
A/3/2/TASԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՏՊ.ՍԵՒԱՆ ՊԷՅՐՈՒԹՀՐԱՉ ՏԱՍՆԱՊԵՏՅԱՆ128ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1973ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
35
A/3/2/SNAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՐԱԳԻԼՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ ՏՊԱՐԱՆ, ԼԻԲԱՆԱՆՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ80ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1984ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
36
A/3/2/PERԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՖԻԶԻԿԱ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՊԵՐԵԼՄԱՆ ՅԱ. Ի.254ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1984ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
37
A/3/1/GHAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՐՀԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆ.Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ505ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1967ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
38
A/3/1/HAKԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸԵՐԵՎԱՆ «ԼՈՒՅՍ»Թ. Խ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ234ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1990ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
39
A/3/1/ASLԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԱ. Ա. ԱՍԼԱՆՅԱՆ464ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1969ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
40
A/3/1/HAKԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵՎԱՆ 2750«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԹ. Խ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ424ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1968ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
41
A/3/8/ATEԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀՈՒՄԱԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՈՎԹԵՀՐԱՆ,ՏՊԱՐԱՆ «ՄՈԴԵՐՆ»ԱՏԵՐՀՈՎ82ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1965ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
42
A/3/8/BAGԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ«ՎՄՎ - ՊՐԻՆՏ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԱՐՄՈՒՇ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ104ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ2003ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
43
A/3/8/HAYԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԷՋԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑԵՐԵՎԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ»Վ. Ռ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ221ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1990ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
44
A/3/8/YOVԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍԵՌԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ ԵՒ ՆՐԱ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ-ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸԹԵՀՐԱՆ,ՏՊԱՐԱՆ «ՄՈԴԵՐՆ»ԱՐԱՄ ՅՈՎՍԵՓՅԱՆ104ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1952ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
45
A/3/8/KESԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՐԲՈՒՆՔԸ ԵՎ ՍԵՌԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԻՒՆ ՍԵՒԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՏԱՆ ՊԷՅՐՈՒԹ
ԳԷՈՐԳ Պ.ՔԵՇԻՇԵԱՆ116ԷՋԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ1960ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
46
A/3/5/KHAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄՏԱՎՈՐ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
ԿՈՄՈՒՆԻԶՄԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՎ. Կ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ262ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1973ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
47
A/3/5/BASԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԻԶՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՎ.Ֆ.ԲԱՇՄԱՉՆԻԿՈՎ298ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
48
A/3/2/ADAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԸ«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ԳՐՈՂ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՄ.Ս.ԱԴԱՄՅԱՆ230ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1985ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
49
A/3/2/GABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏ ԵՐԵՎԱՆՌ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ80ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1951ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
50
A/3/2//DEPԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԻՍՏԵՄԸՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏ ԵՐԵՎԱՆԻ.ԴԵՊՄԱՆ114ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1955ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
51
A/3/2/ASLԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԵՐՏՊԱՐԱՆ ՕՆԻՊԱՐ ՊԷՅՐՈՒԹՄ. ԱՍԼԱՆԵԱՆ192ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1950ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
52
A/3/2/ANA/1ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏ ԵՐԵՎԱՆՎԱԽԹԱՆԳ ԱՆԱՆՅԱՆ433ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1961ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
53
A/3/9/MELԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԵՐԵՎԱՆ «ԼՈՒՅՍ»ՍԵՐԳԵՅ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ302ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1990ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
54
A/3/2/AVEԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՍ.Հ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ278ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1966ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
55
A/3/2/ANAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԷՖԻՄԵՐՏԷԱՊՈԼՈՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԼԵՎՈՆ ԱՆԱՆՅԱՆ340ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1992ԳՐԱԲԱՐՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
56
A/3/5/ADOԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸՏՊ.«ՀԱՅ ՃԵՄԱՐԱՆ»Ի ՊԷՅՐՈՒԹՆ.ԱԴՈՆՑ115ԷՋԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ1949ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ
57
A/3/7/EREԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՒԻՆ ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՖԱՈՒԼԸՐ, ԳԱԼԻՖՈՐՆԻԱԹԱԹՈՒԼ ԱՒԱԳ ՔՀՆՅ. ԵՐԷՑԵԱՆ188 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1979ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
58
A/3/7/GABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԳԱՄԵՐ, ՓՈՔՐԻԿ ՃԱՄԲՈՐԴԸ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋՏՊԱԳՐ. Ռ. ՍԱԳԱԵԱՆ, ՊՈԼԻՍՍԻՄՈՆ ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ285 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1911ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
59
A/3/7/GLAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՅՑԵԼՈՒԹՒԻՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍՏՊ. ՇԻՐԱԿՌՈԶ ԳԼԱՆԴԵԱՆ82 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
60
A/3/7/KHAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՐԿԻՐ ՈՒԽՏԱՎԱՅՐՍ.ԷՋՄԻԱԾԻՆՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ175 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1998ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
61
A/3/7/KARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԵՐԿԻՐ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՆ, ԵՐԵՎԱՆԱ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ107 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1973ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
62
A/3/7/GROԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԲԱՐԻՆ ԸՆԴ ՁԵԶ. ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՆ, ԵՐԵՎԱՆՎԱՍԻԼԻ ԳՐՈՍՄԱՆ111 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1966ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
63
A/3/7/GRIԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՆՈԹԱՏԵՏՐԻՑՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏ ԵՐԵՎԱՆԲԵՐՍԱԲԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ172 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1961ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
64
A/3/2/MARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՐԴԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍԻՍՏԵՄՆԵՐԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՇ. Ս. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ125 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
65
A/3/2/SARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵՎԱՆԻ ԶՈՈՊԱՐԿԸԱՐՄՖԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆԱ. Ա. ՍԱՐԿԻՍՈՎ120 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1943ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
66
A/3/9/AVAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐՍ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
«ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ»
ԳՐԻԳՈՐ ԱՎԱԳՅԱՆ96 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1992ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
67
A/3/2/PURԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՄԱՍՏՈՒԹԻԻՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԳԻՏՈՒԹԻԻՆՏՊԱՐԱՆ «ԱԼԻՔ» ԹԵՅՐԱՆԱՄԻՐ-Է ՀՈՍԷՅՆԻ ՓՈՒՐ54 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1979ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
68
A/3/7/KARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՐՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐԵՎԱՆ, «ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ԲԱԿՈՒՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ223 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1990ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
69
A/3/2/LOWԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԱՐԴԻԿ ԵՎ ԱՏՈՄՆԵՐ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՈՒ. Լ. ԼՈՈՒՐԵՆՍ375 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1971ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
70
A/3/7/MNAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՈՍՈՒՄ ԵՆ ՀՈՒՇԱՐԶԱՆՆԵՐԸ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՀ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ220ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1968ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
71
A/3/7/MARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՐՅՈՒՐ ՄԵԿ ՕՐ ՀԻՆԳ ԵՐԿՐՈՒՄ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ52ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1966ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
72
A/3/6/INCԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ«ՀԱՅԱԳԻՏԱԿ »ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՆՃԻԿՅԱՆ104ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1995ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
73
A/3/6/GEOԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԿԵՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐՎԵՍՏ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԶԱՎԱԿՆԵՐԸ«ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԱԱ ԵՐԵՎԱՆՀԱՍՄԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ287ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ2004ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
74
A/3/9/YRAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՀ. Մ. ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ68 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1984ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
75
A/3/7/ARTԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՏՊԱՐԱՆ Մ. ՄԱԳՍՈՒՏԵԱՆ, ՊԷՅՐՈՒԹԱՐՔ. ԱՐՏԱՎԱԶԴ96 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1946ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
76
A/3/7/ARTԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՊԱՂՐԱՍԻ ԲԵՐԴԸՏՊ. ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ, ՀԱԼԷՊԱՐՔ. ԱՐՏԱՎԱԶԴ60 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1937ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
77
A/3/7/AGHԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԵՊԻ ԱՆՑՅԱԼՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՆ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵՎԱՆՌՈՒԲԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ46 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1965ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
78
A/3/7/DERԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒՂԵՒՈՐԱԿԱՆ ԱԼՊՈՄՆՇՎԱԾ ՉԷԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԴԵՐԵՆԻԿ128 ԷՋՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ1954ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
79
A/3/1/VOSԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱ. Մ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ38 ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1976ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
80
A/3/2/LAUԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՇԽԱՐՀԻՍ ՄԻՆՉԵՒ ՎԵՐՋԸԳԱՀԻՐԷՖՐԻԹԶ ԼԱՈՒՍ206 ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1947ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
81
A/3/4/KARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՍ. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ116ԷՋԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ1975ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
82
A/3/4/KIRԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԱ. Մ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ98 ԷՋԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
83
A/3/9/MIXԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՍՍՀՄ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՆ. ՄԻԽԱՅԼՈՎ248 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1975ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
84
A/3/1AVAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԳ.Ե.ԱՎԱԳՅԱՆ304ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1975ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
85
A/3/6/KARԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԼ.Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ234ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
86
A/3/6/HAMԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԱ.Ս.ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ342ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1965ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
87
A/3/1/AVAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ«ԼՈՒՅՍ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԳ.Ե.ԱՒԱԳԵԱՆ182ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1984ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
88
A/3/1/GABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԼԵՆԻՆԱԿԱՆ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՀ.Կ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ128ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1984ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
89
A/3/1/GABԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՄԱՐԳԱՐՏՅԱ ՍԵՎԱՆ«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆՀ.Կ.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ134ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1980ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
90
A/3/5/HANԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՇԻՐԱԿ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ԵՐԳԱՐԱՆՊԷՅՐՈՒԹ-ԼԻԲԱՆԱՆՀԱՆՆԷՍԵԱՆ208ԷՋԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ1967ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
91
A/3/KASԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՄԻԴ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏ ՇՓՈԹԸ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋՊԷՅՐՈՒԹԵՐՈՒԱՆԴ Հ. ՔԱՍՈՒՆԻ110ԷՋԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1968ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
92
A/3/YERԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՏԼԱՍ ՊԱՄԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ «ՀԱՄԱՍՓԻՒՌ» ՊԷՅՐՈՒԹՍ.Տ.ԵՐԵՄԵԱՆ10ԷՋԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1952ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
93
A/3/2/MIRԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԱՍՏՂԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸԵՐԵՎԱՆԼ.Վ.ՄԻՐԶՈՅԱՆ58ԷՋԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ1982ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
94
A/3/6/PUJԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՆՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՏՊ.Կ.ՏՕՆԻԿԵԱՆ ՊԷՅՐՈՒԹՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՆՃԻԿՅԱՆ179ԷՋՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ1953ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
95
A/3/9/KORԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՖՈՆԴԻ, ԵՐԵՎԱՆԶԱՎԵՆ ԿՈՐԿՈՏՅԱՆ188 ԷՋԵՐԿՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ1932ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
96
A/3/1/DEMԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՔԱՐՏԷՍՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵԻ ԻՐԱՆԻՊԷՅՐՈՒԹՎԱՐԴԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ109ԷՋԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ1977ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
97
A/3/6/KHRԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐԴԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԳԷՈՐԳ ԽՐԼՈԲԵԱՆ152ԷՋՍՈՑՈԼՈԳԻԱ1986ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
98
A/3/7/GRAԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԵՐՋԱՆԻԿ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԵՋԱՐԳԵՆՏԻՆԱԱԲՐԱՀԱՄ Գ. ԳՐԱՃԵԱՆ-ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ/ՀԵՂԻՆԱԿ
99
A/3/6/PETԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄԵՐԵՎԱՆ - «ՀԱՅԱԳԻՏԱԿ»ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ132ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ1995ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
100
A/3/5/ZURԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐԵՐԵՎԱՆ - ՀԱՑԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ - ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Ս. Շ. ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ488ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ1959ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՂ ՀԵՂԻՆԱԿ
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu