UHUB_website_PT.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
#NameViệt NamUnited StatesYour language
2
1walletVí được chấp nhậnWalletEndereço
3
2your_emailĐịa chỉ email của bạnYour emailSeu e-mail
4
3file_download_informationTải xuống sách trắngFile download informationInformações de download
5
4member_informationThông tin thành viênMember informationInformações do membro
6
5not_in_useChưa sử dụngNot in useSem uso
7
6in_useĐang sử dụngIn useEm uso
8
7add_a_new_xThêm mới {1}Add a new {1}Adicionar um novo {1}
9
8list_xDanh sách {1}List {1}Lista {1}
10
9languagesNgôn ngữLanguagesIdiomas
11
10settingCài đặtSettingConfigurações
12
11our_team_descriptionNhóm phát triển mong muốn mang lại điều tốt nhất cho cộng đồng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng dịch vụ và dịch vụ an toàn, tốt nhất và đúng lộ trìnhThe development team wishes to bring the best to the community, with many years of experience in the field of information technology. We will do our best to return to the community as much as it gave us with the safest, reliable, and on-time service.O time de desenvolvedores deseja trazer o melhor para a comunidade, com muitos anos de experiência no campo da tecnologia da informação. Nós faremos o nosso melhor para trazer de volta para a comunidade o quanto nos foi dado com o serviço mais seguro, confiável e rápido.
13
12our_teamĐỘI PHÁT TRIỂNOUR TEAMNOSSO TIME
14
13world_office_marketingTạo văn phòng các quốc giaWorld office marketingMarketing escritório mundial
15
14up_product_in_storeSP marketplaceUp product in storeSubir produto na loja
16
15uhub_team_holdUhub đội nắm giữUhub team holdPosse do Time Uhub
17
16bonus_in_icoThưởng trong ICOBonus in ICOBônus em ICO
18
17bounty_advisors_partners_campaignThưởng, cố vấn, đối tác, quảng cáoBounty, advisors, partners, campaignRecompensa, conselheiros, parceiros, campanha
19
18ico_participantsBán trong ICOICO participantsParticipantes ICO
20
19blockchainBlockchainBlockchainBlockchain
21
20minimum_purchaseMua tối thiểuMinimum purchaseCompra mínima
22
21initial_courceGiá trị ban đầuInitial courceCurso inicial
23
22nov_25_201725/11/2017Nov 25 201725 November 2017
24
23nov_16_201716/11/2017Nov 16 201716 November 2017
25
24pre_icoPre-ICOPre-ICOPré-ICO
26
25ico_structure_descriptionTổng cung cấp hữu hạn 1.156.789.000 HUB. Nguồn cho chiến dịch Pre-sale và crowdsale là 680.001.200 HUB với những token không được phân phối trong chiến dịch sẽ bị phá hủy. 476.787.800 HUB được dự trữ trong ví công ty phục vụ cho các chiến dịch tiền thưởng, bồi thường đội, thử nghiệm, và để quản lý phần thưởng trong tương lai.There will be a total and finite supply of 1,156,789,000 HUB. Of that supply: 680,001,200 HUB will be listed for sale as part of the token pre-sale and sale events; with 476,787,800 HUB held in reserve by the company and introduced to the market in various ways, including bounties, team compensation, testing, and to manage rewards in the future.Haverá uma oferta total e finita de 1,156,789,000 HUB. Desta oferta: 680,001,200 HUB será listado para venda como parte dos eventos de pré-venda e venda dos tokens; com 476,787,800 HUB reservados pela companhia e introduzidos ao mercado em múltiplas formas, incluindo recompensas, compensação de time, testes, e para administrar recompensas no futuro.
27
26ico_structureCẤU TRÚC ICOICO STRUCTUREESTRUTURA ICO
28
27pre_sales_countdownĐẾM NGƯỢC PRE-SALESPRE SALES COUNTDOWNCONTAGEM REGRESSIVA PRÉ-VENDAS
29
28q4_2018_2Phát triển cộng đồng tại các quốc gia trên thế giới.Get community developed in countries worldwide.Conseguir desenvolvimento comunitário em países ao redor do mundo.
30
29q4_2018_1Triển khai hệ thống tiếp thị liên kết trong hệ thống mua bán hàng hóa – Liên kết với hệ thống shop bán hàng trực tuyến như: Amazon, Ebay, Alibaba.Implement the affiliate marketing program in the system of buying and selling goods. Link with online shop systems such as Amazon, eBay, and Alibaba.Implementar o programa de marketing afiliado no sistema de compra e venda de produtos. Conectar com lojas online como Amazon, eBay, e Alibaba.
31
30q3_2018_3Tiến hành nâng cấp hệ thống HUB (nếu thử nghiệm thành công).Upgrade the HUB system (if the test succeeds).Autalizar o sistema HUB (se os testes tiverem sucesso).
32
31q3_2018_2Tiến hành thử nghiệm Coco Framework (Windows azure) tăng tốc độ xử lý giao dịch lên hơn 150 lần và chi phí giao dịch giảm xuống còn 0.0007$ 1 giao dịch.Test the Coco Framework (Windows Azure) to increase transaction processing speed more than 150 times and decrease transaction costs to $ 0.0007 per transaction.Testar o Coco Framework (Windows Azure) para aumentar a velocidade de processamento das transações mais de 150 vezes e diminuir custos de transação para $ 0.0007 por transação.
33
32q3_2018_1Xây dựng hệ thống Hub Connector.Build the HUB Connector System.Construir o Sistema Conector HUB.
34
33q2_2018_5Phát triển các hệ thống liên kết trên các quốc gia khác nhau.Develop link systems in different countries.Desenvoler sistemas de link em diferentes países.
35
34q2_2018_4Công bố website thương mại điện tử UHUB, Ứng dụng mua bán hàng trong hệ thống UHUB.Announce the HUB Marketplace website, and UHUB system trading application.Anunciar o site da Loja HUB, e a aplicação do sistema de transação UHUB.
36
35q2_2018_3Chuyển đổi số Hub thành hàng hóa bán trên hệ thống store.Convert HUB numbers to sold items on the Store system.Converter número HUB para itens vendidos no sistema da Loja.
37
36q2_2018_2Hệ thống store Android, IOS, Windows… Hub E-Marketplace.Android, IOS, Windows store system, etc., HUB Marketplace.Loja HUB em Android, IOS, sistema da Windows Store, etc.
38
37q2_2018_1Xây dựng hệ thống back-end, front–end các hệ thống API của hệ thống.Build back-end, front-end system of APIs for the system.Construir sistemas back-end e front-end das APIs para o sistema.
39
38q1_2018_2Xuất bản trên Apple store, Google play, Windows store.Publish on Apple Store, Google Play Store, and the Windows Store.Publicar na Apple Store, Google Play Store, e na Windows Store.
40
39q1_2018_1Xây dựng ví Hub Exchange trên IOS, Adroid, Windows.Build HUB Exchange on IOS, Android, Windows.Construir Troca HUB no IOS, Android, Windows.
41
40q4_2017_2Nộp hồ sơ dự án tiến hành đưa HUB lên các sàn giao dịch lớn như Poloniex, Bittrex, Hitbtc, Coinexchange …. Giá dự kiến lên sàn 2000HUB = 1 ETHSubmit project documents to put HUB on the main trading floors, such as Poloniex, Bittrex, HitBTC, Coinexchange, etc. Expected price on trading floors is 2000HUB = 1 ETHEnviar documentos do projeto para adicionar HUB nas principais plataformas de trading, como Poloniex, Bittrex, HitBTC, Coinexchange, etc. Preço esperado nas plataformas é 2000HUB = 1 ETH
42
41q4_2017_1Thực hiện pre-sales và crowdsale UHUB và thực hiện Crowdsale ICO.Execute pre-sale and crowd sale for UHUB & launch ICO.Executar pré-venda e venda de tokens para UHUB & lançar ICO.
43
42q3_2017_3Biên dịch ra các ngôn ngữ khácTranslate into different languages.Traduzir em diferentes idiomas.
44
43q3_2017_2Viết sách trắng.Write a white paper.Escrever um whitepaper.
45
44q3_2017_1Thiết kế giao diện website, xây dựng website ICO.Design website interface, Build ICO website.Fazer o design da interface do site, construir o site da ICO.
46
45q2_2017_3Thực hiện các chiến dịch quảng bá kết nối cộng đồng Uhub E-CommerceLaunch promotion campaigns to connect the UHub E-Commerce community.Lançar campanhas de promoção para conectar a comunidade Uhub E-Commerce.
47
46q2_2017_2Tạo hợp động thông minh UHUB trên hệ thống Ethereum.Create UHUB smart contract on Ethereum networkCriar smart contract do UHUB na rede Ethereum
48
47q2_2017_1Tạo hợp đồng và các chiến dịch bán pre-sales crowdsale trên rinkeby testnet và ropsten, kovan testnet.Create contracts and campaigns for pre-crowd sale on rinkeby, ropsten, and kovan testnets.Criar contratos e campanhas para pre-venda no rinkeby, ropsten, e kovan testnets.
49
48q1_2017_3Phân tích điểm mạnh của dự án thương mại điện tử blockchain với các công ty áp dụng thương mại điện tử hiện tại như amazon, ebay, Alibaba học tập áp dụng và làm mới bằng công nghệ blockchainAnalyze the strength of the blockchain e-commerce project compared to the current e-commerce application companies, such as Amazon, eBay, Alibaba.Analisar a força do projeto e-commerce no blockchain comparado às atuais companhias de aplicação e-commerce, como Amazon, eBay, Alibaba.
50
49q1_2017_2Xây dựng dự án trên lý thuyết và vẽ sơ đồ mô hình kinh doanh phát triển dự ánBuild project based on theoretical basis, and draw a business model diagram for project developmentConstruir projeto teoricamente, e desenhar um diagrama de modelo de negócios para o desenvolvimento do projeto.
51
50q1_2017_1Lên ý tưởng, thành lập team thực hiện dự ánIdealize and establish a project teamIdealizar e estabelecer um time de projeto.
52
51the_future_of_e_commerce_on_the_blockchain_descriptionCách mạng công nghệ 4.0, xu hướng của người sử dụng hướng đến phân quyền và UHUB cho phép bạn trở thành một phần của xu hướng đó.Technological revolution 4.0, the user trend geared towards decentralization, and UHUB enables you to become a part of that trend.Revolução tecnológica 4.0, a tendência do usuário para a descentralização, e UHUB te possibilita fazer parte desta tendência.
53
52the_future_of_e_commerce_on_the_blockchainTƯƠNG LAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BLOCKCHAINTHE FUTURE OF E-COMMERCE ON THE BLOCKCHAINO FUTURO DO E-COMMERCE EM BLOCKCHAIN
54
53allALLAllTudo
55
54ecosystem_screenshotsECOSYSTEM SCREENSHOTSECOSYSTEM SCREENSHOTSSCREENSHOTS DO ECO-SISTEMA
56
55make_money_anywhere_descriptionỞ bất cứ đâu bạn cũng có thể sử dụng Uhub để kiếm tiền bằng cách mua, bán trên hệ thống uhub. Bán dịch vụ, mua dịch vụ khi đi du lịchMake money by trading on the UHUB system. Sell products and services anytime, anywhere, across the world.Ganhe dinheiro negociando no sistema UHUB. Venda produtos e serviços a qualquer hora, em qualquer lugar, ao redor do mundo.
57
56make_money_anywhereKiếm tiền ở khắp mọi nơiMake money anywhereGanhe dinheiro em qualquer lugar
58
57safe_descriptionBlockchain được duy trì bởi một mạng lưới lớn người tham gia, không một ai có thể dễ dàng gửi một giao dịch gian lận hoặc thành công thay đổi dữ liệu đã ghi. Nó là an toàn tuyệt đối không thể làm giả không thể sửa chữa giao dịchBlockchain is maintained by a large network of participants, preventing a person to gain enough influence to submit a fraudulent transaction or successfully alter recorded data. The ecosystem is automated, allowing users to trust that transactions will be executed as the protocol commands, removing the need for a trusted third party.Blockchain é mantida por uma gigantesca rede de participantes, prevenindo uma pessoa de ganhar influência suficiente para enviar uma transação fraudulenta ou modificar dados gravados. O eco-sistema é automatizado, possibilitando usuários de confiar que as transações serão executadas como o protocolo manda, removendo a necessidade de uma terça-parte.
59
58safeAn toànSafeSeguro
60
59exchange_cash_descriptionĐổi trực tiếp cryptocurrency trên uHub với sàn giao dịch (Kraken - poloniex - bittrex sử dụng API). 'Hãy quên việc xếp hàng và phải đi tìm cây ATM!' tìm kiếm người ở gần ' và nhận tiền ngay lập tức'Exchange cryptocurrency on UHUB or any other major exchange through our API (Poloniex, Bittrex, Kraken, Bitstamp, etc.). No more waiting in line at ATMs. Transactions are made easy with 'find nearby users' option which allows instant fund transfer.Negocie criptomoedas no UHUB ou qualquer outra grande plataforma pela nossa API (Poloniex, Bittrex, Kraken, Bitstamp, etc.). Não fique mais na fila dos caixas eletrônicos. Transações são facilitadas com a opção 'encontre usuários próximos' que possibilita transferência de fundos instantânea.
61
60exchange_cashTrao đổi - rút tiềnExchange cashNegocie dinheiro
62
61ticket_descriptionDịch vụ trao đổi vé, vé tàu, nhà hàng, máy bay vv. Dịch vụ trò chơi thẻ, tiền xu trò chơi được giao dịch giữa người sử dụng trong hệ thống. Giao dịch Blockchain có thể làm giảm thời gian giao dịch đến phút và được xử lý 24/7Buy and sell travel tickets, train tickets, concert tickets, book restaurants and hotels, and more. Blockchain transactions take just a few minutes and are processed 24/7.Compre e venda bilhetes de viagem, bilhetes de trem, bilhetes de concertos, faça reserva em restaurantes e hotéis, e mais. Transações em blockchain levam apenas alguns minutos e são processadas 24/7.
63
62ticketTicketBilhete
64
63amazing_features_descriptionGiải pháp sáng tạo và hệ thống đáng tin cậy, cam kết đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng với tính những tính năng đột pháInnovative solutions and reliable ecosystem, committed to bring the best experience for the usersSoluções inovadoras e eco-sistema confiável, compromissado em trazer a melhor experiência para os usuários
65
64amazing_featuresTÍNH NĂNG TUYỆT VỜIAMAZING FEATURESRECURSOS INCRÍVEIS
66
65payment_descriptionChọn phương thức thanh toán và hoàn thànhSelect payment method and paymentSelecione método de pagamento e pagamento
67
66paymentThanh toánPaymentPagamento
68
67shopping_descriptionTìm sản phẩm bạn cần và người bán có uy tín.Find the product you need and the reputable sellerEncontre o produto que você precisa e o vendedor confiável
69
68shoppingTìm sản phẩmShoppingShopping
70
69login_app_descriptionĐăng nhập an toàn với UHUB, liên kết tới các tài khoản khác.Secure login with UHUB, link to other accountsLogin seguro com UHUB, link para outras contas
71
70login_appĐăng nhậpLogin appApp de login
72
71safe_and_simple_descriptionCompletely safe transations, low fees (under 1%) and high transparency brought to you with the help of the Blockchain technology.Transações completamente seguras, taxas baixas (menos de %) e alta transparência oferecidas à você com a ajuda da tecnologia Blockchain.
73
72hub_marketplace_descriptionMua sắm dễ dàng, chi phí giao dịch thấp và minh bạch trong giao dịch. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào bạn cần hoặc bán sản phẩm trên cửa hàng HubShopping made easy with low transaction fees, complete transaction transparency, and safety features such as escrow and rating system. Hub marketplace will offer a wide variety of products - everything from a needle to a train.Fazer compras agora ficou fácil com taxas de transação baixas, transparência completa de transações, e recursos de segurança assim como garantia e sistema de reputação.
74
73hub_marketplaceHUB-MARKETPLACEHUB-MARKETPLACELOJA-HUB
75
74hub_connector_descriptionKết nối cộng đồng trao đổi dịch vụ cryptocurrency, kiếm tiền ngay cả khi bạn đi du lịch, mua bất kỳ sản phẩm nào bạn muốn trên khắp thế giớiConnect to the community, get tickets and vouchers, make hotel and restaurant reservations and find the nearest place to withdraw the money when you travel.Conecte-se com a comunidade, consiga bilhetes e vouchers, faça reservas em hotéis e restaurantes e encontre o lugar mais próximo para retirar o dinheiro enquanto você viaja.
76
75hub_connectorHUB-CONNECTORHUB-CONNECTORCONECTOR-HUB
77
76hub_exchange_descriptionTăng trưởng khách hàng nhờ các phương pháp giao dịch thông minh của Bitcoin và Hubcoin. Với HUB Exchange bạn có thể gửi và chuyển đổi hơn 100 loại cryptocurrencyExchange and store all popular digital currencies, safe and easy. HUB Wallet can store more than 100 different cryptocurrencies. Account takes only a few minutes to set up.Negocie e guarde todas as moedas digitais populares, fácil e seguro. A Carteira HUB pode guardar mais de 100 criptomoedas diferentes. A conta leva apenas alguns minutos para ser cirada.
78
77hub_exchangeHUB-EXCHANGEHUB-EXCHANGEBOLSA-HUB
79
78subscribeĐăng kýSubscribeInscreva-se
80
79subscribe_to_our_newsletterTHEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔISUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERINSCREVA-SE EM NOSSA NEWSLETTER
81
80safe_and_simpleĐƠN GIẢN VÀ AN TOÀNSAFE AND SIMPLESIMPLES E SEGURO
82
81uhub_solutionGIẢI PHÁP UHUBUHUB'S SOLUTIONSSOLUÇÕES DO UHUB
83
82problem_8Bạn gặp khó khăn khi tạo dựng các website và tốn chi phí quảng cáo nhưng không hiệu quả<br>• Bạn đang làm việc, bán hàng trực tuyến nhưng lại gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc quảng bá sản phẩm và thanh toán tạo dựng lòng tin từ khách hàng.You have difficulties buying and selling services and tickets onlineVocê tem dificuldades em comprar e vendas serviços e bilhetes online
84
83problem_7Việc thanh toán trực tuyến không an toàn, bảo mật kém, dễ bị các hacker lợi dụng chiếm đoạt tín dụng và thiếu tính minh bạchYou have difficulties with withdrawing and spending money while travellingVocê tem dificuldades em retirar e usar dinheiro enquanto viaja
85
84problem_6Chi phí trong mỗi giao dịch cao nên món hàng bạn mua giá không tốt.You want to trade cryptocurrencies on trading platforms, but it takes too much time to verify an account and withdrawal fees are high.Você quer negociar criptomoedas nas plataformas de troca, mas leva muito tempo para verificar uma conta e as taxas de retiradas são muito altas.
86
85problem_5Nhiều món hàng bạn muốn mua ngoài quốc gia của bạn mà lại không có hình thức vận chuyểnThere is no affordable delivery method to your address when you want to order from overseasNão existe um método de entrega barato para o seu endereço quando você quer comprar no exterior
87
86problem_4Bạn gặp khó khăn trong việc mua bán trao đổi dịch vụ onlineOnline payments with traditional processors are not secure and lack transparency. Accounts get hacked frequently leading to the loss of funds.Pagamentos online com processadores tradicionais não são seguros e pecam na transparência. Contas são hackeadas frequentemente levando à perda de fundos.
88
87problem_3Bạn gặp khó khăn trong việc rút tiền và chi tiêu khi đi du lịchThe cost of each transaction is high so the items you buy are more expensive than they should be.O custo de cada transação é alto, assim os itens que você compra são mais caros do que deveriam ser.
89
88problem_2Bạn muốn trao đổi mua bán các mã cryptocurrency trên các sàn giao dịch, nhưng mất nhiều thời gian tạo tài khoản giao dịch và còn mất thêm phí cho việc rút tiền về ví của bạn.You are an online merchant, but you have difficulties when it comes to promoting your products, processing payments, and building trust with your customers.Você é um vendedor online, mas você tem dificuldades em promover os seus produtos, processar pagamentos, e construir confiança com seus clientes.
90
89problem_1Bạn đang sở hữu nhiều mã cryptocurrency và phải sử dụng nhiều loại ví để lữu trữ.You own many different cryptocurrencies, and have to use different types of wallets to store themVocê tem muitas criptomoedas diferentes, e deve usar vários endereços diferentes para guardá-las
91
90current_problemVẤN ĐỀ HIỆN TẠICURRENT PROBLEMSPROBLEMAS ATUAIS
92
91join_telegramJoin telegramJoin telegramJunte-se ao nosso Telegram
93
92white_paperSách trắngWhite paperWhitepaper
94
93slide_descriptionPhát triển thương mại điện tử dựa trên Ethereum blockchain chuẩn ERC20, một trong những xu hướng công nghệ. Người đầu tư vào dự án sẽ nhận được và trao đổi ngay lập tức token khi họ tiến hành mua trên hợp đồng thông minhRevolutionary e-commerce platform powered by Ethereum Blockchain. Connect with people around the world, trade goods and services without intermediaries, send and receive funds effortlessly and much more.Plataforma revolucionária de e-commerce distribuído por Ethereum Blockchain. Conecte-se com pessoas ao redor do mundo, negocie produtos e serviços sem intermediários, envie e receba fundos sem esforço e muito mais.
95
94slide_titleHệ sinh thái thương mại điện tử phân cấpDecentralized E-Commerce EcosystemEcossistema de E-Commerce Descentralizado
96
95chat_live_with_out_ceo_nowChát với giám đốc điều hànhChat live with out ceo nowConverse ao vivo com nosso CEO agora
97
96faqFAQFAQFAQ
98
97teamĐỘITEAMTIME
99
98icoICOICOICO
100
99roadmapLỘ TRÌNHROADMAPCRONOGRAMA
Loading...