ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ 2560
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนพุด
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.593401,365251153081,788
8
พ.ย.592551,017301304231,570
9
ธ.ค.593091,22218873991,708
10
ม.ค.602771,0707432591,372
11
ก.พ.603091,1838474081,638
12
มี.ค.60363.001,4455353721,852
13
เม.ย.600
14
พ.ค.600
15
มิ.ย.600
16
ก.ค.600
17
ส.ค.600
18
ก.ย.600
19
รวม1,8537,30193457002,1699,927
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ปีงบประมาณ 2560