ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
Instruktioner för krysslistan
Regler för Frövisjölistan.
4
- Gå till fliken Krysslista
5
På frövisjölistan gäller tomtkryssarregler. Dvs att du eller fågeln måste
6
Befinna dig inom gränsen för listan.
7
1. I kolumnen A hittar du alla arter rapporterade på Artportalen i Frövisjön
Exempelvis kan du stå vid Bommen och se en fågel flyga förbi ovanför 7
8
2. I kolumnen B finns utrymme för kommentarer från administratör
skogen bakom Frövi gård. Då räknas den obsen eftersom du befinner
9
3. Därefter följer våra personliga krysslistor
dig innanför gränsen.
10
4. I den första raden, den vertikala, kan man fylla i sitt namn i första lediga
11
kolumn. När man klickar på ett fält blir texten horisontell och när man trycker
I övrigt följer vi Club300:s kryssregeler och kryssar bara godkända observationer
12
enter blir den vertikal.
i BirdLife Sveriges Raritetskommites fågellista över spontant förekommande
13
5. Den andra raden går inte att redigera. Den räknar ihop dina kryss.
fåglar i Sverige.
14
6. Scrolla nedåt och sätt ett kryss för varje art du sett på Frövisjön.
https://birdlife.se/rk/kategorier/
15
16
Gränser
17
I fliken 2020 kan man fylla i en årslista på samma sätt
18
Söder
19
När man kommer över 200 bjuder man på tårta vid plattformen :)
I söder går gränsen längs vägen mellan Skultuna och Rv56 fram till diket mellan klubb-
20
husdungen och Julpa.
21
Öster
22
Flikar
I Öster går ett dike strax innan Julpa som utgör listans östra gräns
23
Instruktioner - Denna flik
Norr
24
Krysslista - Fliken där vi fyller i kryssen
I Norr följer gränsen den gamla banvallen fram till Frövi gård och från gården
25
2020 - Samma som Krysslistan, men för 2020
Går gränsen längs vägen mellan Frövi gård och Berga gård.
26
Skådarlista - En sammanställning av våra kryss
Väster
27
I Väster gränsen längs med vägen runt Berga gård fram till vägen mot Frövi gård.
28
Karta
29
Toplista
https://drive.google.com/open?id=1YmtfS5w_T7Xg5QQy15KFjWTPQl_jUEoy&usp=sharing
30
Markus Rehnberg205
31
Håkan Johansson200
32
Johan Karlsson195
33
180
34
Jörgen Lindberg164
35
Petter Sahlström 160
36
Benjamin Rodling158
37
Zsombor Károlyi147
38
Joachim Karlsson146
39
Marjatta Ericson146
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100