จำนวนเครือข่ายสถานพยาบาล จำแนกตามประเภท 050658.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพที่หน่วยงานเครือข่าย/สาขา จำแนกตามประเภท
2
3
ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ
มีจำนวนเครือข่าย (แห่ง)
4
โรงพยาบาลศูนย์48
5
โรงพยาบาลทั่วไป75
6
โรงพยาบาลชุมชน190
7
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล28
8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด1
9
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล1
10
ศูนย์วิชาการ2
11
รพ. นอก สป.สธ.1
12
รพ. นอก สธ.26
13
ศูนย์บริการสาธารณสุข7
14
รวมทั้งหมด379
15
16
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558
17
โดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ
18
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
19
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.สต.
สสจ.
ศูนย์สุขภาพชุมชนของรพ.
ศูนย์วิชาการ
รพ.นอกสป.สธ.
รพ.นอกสธ.
ศูนย์บริการสาธารณสุข
รพ.เอกชน