ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
กองร้อยที่
เลขที่
วัน เดือน ปีเกิด
วุฒิการศึกษาอายุศาสนา
หมู่เลือด(กรุ๊บเลือด)
ภูมิลำเนา
2
นสต.กรวัฒน์ วรพันธ์4119 ก.ย. 2537ม.3 รร.ป่าบอนพิทยาคม ม.6 รร.ตะโหมด จว.พัทลุง27พุทธโอ163 ม.2 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
3
นสต.กรวิชญ์ พรหมดวง4226 มิ.ย.2541ม.3 ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ / ม.6 ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่23พุทธB251 หมู่ 7 คลองหิน ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
4
นสต.กรวิชญ์ คงเมฆา4314 พ.ย.2539ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ ม.6 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จว.ตรัง24พุทธเอ3 หมู่1 บ้านท่าด่าน ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
5
นสต.กฤษณะ ช่วยชู4425 ธ.ค.2537ม.3 รร.วิเชียรมาตุ2 ตรัง ม.6 รร.วิเชียรมาตุ2 จว.ตรัง
27 ปี
พุทธบี186 ม.6 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
6
นสต
กันตวิชญ์ แก้วปลอด
4518 มี.ค. 2537มัธยมศึกษา ตอนปลาย ม.6 จาก สถาบันการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ จังหวัด ยะลา27พุทธบี9 ม.5 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
7
นสต.
กิตติธัช จิ้วซ้าย
4615 เม.ย. 2537
ม.3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ม.6 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
27พุทธโอ36/26 ถ.ศีริรักษ์ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
8
นสต
กิตติพงศ์ เเสงสุริวงศ์
4716ม.ค.2542ม.3โรงเรียนจรัสพิชากร/ม.6โรงเรียนจรัสพิชากร จว.นครศรีฯ22พุทธB2/9 ถ.ท่าม้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9
นสต.
กิตติพศ ลูกจันทร์
4803 ม.ค. 2540ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จว.สงขลา24พุทธA
234/55 ซ.ร.ร.พาณิชย์4 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
10
นสต.
กิตติศักดิ์ ฤทธิ์ดี
4921เม.ย.2542ม.3 ร.ร.วิเชียรมาตุ ตรัง ม.6 ร.ร.วิเชียรมาตุ ตรัง21พุทธโอ81/1 หมู่ 3 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
11
นสต.โกเมศ​ เศรษ​ฐ​สุข​41005​พ.ค.2538ม.3รร.บ้านควนประกอบ/ปวช.วิทยาลัยเทคนิค​พัทลุง/ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง26พุทธเอ159​/1​ ม.9​ ต.นา​โหนด​ อ.เมือง​ จ.พัทลุง
12
นสต
ไกรสิทธิ์ ทองปัสโน
41112 เม.ย.2544ม.6โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จว.พังงา20พุทธO177ม.2ต.คุระอ.คุระบุรี จ.พังงา
13
นสต.ขจรวงศ์ สมทรง41216 ก.ค. 2544ม.3ดรุณศึกษา / ม.6 ศรีธรรมราชศึกษา19พุทธB131/4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ. จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
14
นสต
ขจรศักดิ์ เจิมรัมย์
4137มิ.ย.2539ม.3 รร.บ้านไสใหญ่ ม.6 กศน.อำเภอบ้านนาสาร จว.สุราษฏร์ธานี24พุทธB131/1ม.3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
15
นสตคณิศร สงแก้ว4143 ธ.ค. 2542ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา/ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา21พุทธโอ42/46 หมู่10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
16
นสต
จตุรภัทร พงษ์สว่าง
41517 ก.พ. 2544ม.3 โรงก้างปลาวิทยาคม ม.6 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จว.นครฯ20พุทธเอ380/22 ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
17
นสต
จรัญ ทันประจำสินธุ์
41616 ก.ย. 2539ม.3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
ม.6 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา จว.สงขลา
25ปีพุทธโอ82/1 หมู 1 บ้านทัพหลวง ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
18
นสต.
จักรภัทร หาสิตะพันธ์
41721 ธ.ค.2540ม.3 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
ม.6 การศึกษานอกระบบ (กศน.) อ.บางกลํ่า จ.สงขลา
24พุทธAB177/453 หมู่ 9 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
19
นสต.
จักรภัทร อินทองมาก
41810 ส.ค. 2540ม.6 โรงเรียนเทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) จ.ตรัง23พุทธAB28/25 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
20
นสต.ชนินทร ปิติ41923 ก.พ.2540ป.ตรี มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี​ สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต​ จว.สุราษฏร์ฯ24พุทธB571/3 หมู่บ้าน​ กาลเคหะ ต.กระบี่​น้อย​ อ.เมือง จ.กระบี่
21
นสต.ชยางกูร ชัชวาลย์42022 มี.ค. 2544ม.6 รร.จุฑารัตท์วิทยา จว.ปทุมฯ20
อิสลาม
โอ1429 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
22
นสต.
ชลวิทย์ เกื้อแก้ว
4212 ก.ย. 2544ม.3 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร/ม.6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารจว.พัทลุง19พุทธO340/1 หมู่ 6 บ้านหัวควน ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
23
นสต
ชัชพงศ์ ทองเป็นเพ็ชร
42230 ก.ย. 2542ม.3 รร.เทพา/ปวช.เทคนิคจะนะ/ปวส.เทคนิคจะนะ จว.สงขลา22พุทธAB86/1 หมู่ 1 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
24
นสต.
ชัยสิทธิ์ ครชาตรี
42302 ก.ค. 2537ม.3 โรงเรียนวังวิเศษ /ม.6 โรงเรียนสภาราชินี2/ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาการบัญชี จว.ตรัง27พุทธA9 หมู่ 9 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
25
นสต.ชินพัฒน์ คำทอง42431พ.ค.2541ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ23พุทธO39 หมู่10 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
26
นสต.
ชิษณุพงศ์ อักษรถึง
42518 พ.ย. 2537ม.3 โรงเรียนคณะราษฏรบำรุงจังหวัดยะลา
ม.6 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาจังหวัดเพชรบุรี
26พุทธA44/5 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
27
นสต.ณภัทร บีรู42612 มี.ค.2537ม.3 โรงเรียนอัตตัรกียะห์ / ม.6 โรงเรียนนราธิวาส / ป.ตรี สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี27
อิสลาม
A47/3 ถ.ยะกัง1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
28
นสต.ณัชพล ชนะชัย42722 ส.ค. 2537ม.3 รร.พนางตุง /ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง /ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง27พุทธAB243 หมู่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
29
นสตณัฐกานต์ คงพัฒน์42818 มี.ค.2544ม.3 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ม.6 โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จว.สงขลา20พุทธB296/2หมู่ที่1 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
30
นสต.
ณัฐกิจ วรกิจพันธ์
42913 ต.ค. 2538ม.3 รร.กัลยาณีศรีธรรมราช ม.6 รร.กศน.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช26พุทธO10 ม.4 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
31
นสต.
ณัฐกิตต์ สิทธิชัย
43027 มี.ค. 2541ม.6 รร.ตรังคริสเตียนศึกษา จว.ตรัง23พุทธโอ
40/497 หมู่ 1 หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ถ.ตรัง-กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
32
นสต.ณัฐวุฒิ ยวงใย43125 ธ.ค. 2542ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ /
ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิน จว.สงขลา
21พุทธO8/1 หมู่3 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
33
นสต.
ณัฐสิทธิ์ พรพนานุรักษ์
43212 เม.ย. 2539ม.3 รร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ปวช. รร.วิทยาลัยเทคนิคตรัง ปวส. รร.วิทยาลัยเทคนิคตรัง25พุทธฯAB36/6 ถ.วิเศษกุล ซ.4 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
34
นสต.ถาวรา กาเหย็ม4335 ก.พ.2538ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม26
อิสลาม
B115 หมู่ 6 บ้านคลองผ่าน ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
35
นสต.ทัตพงศ์ อิสสระ43430 ก.ย. 2540ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา สาขาช่างยนต์23พุทธเอ48 ถ.ไทรบุรี15 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
36
นสตทินภัทร แซ่ชั่น43521ก.พ.2544ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง20พุทธA175/42 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
37
นสต.
ธนกร ประเสริฐศักดิ์
4367 ม.ค.2545ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศวัดท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 ปี
พุทธA55/1 ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
38
นสตธนพงศ์ วีระกุล43713 ส.ค. 2540ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาฯ23พุทธB252 หมู่ 3 ต. เขาย่า อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง
39
นสต.ธนา แสงสุวรรณ4382 ก.พ.2538ป.ตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สาขานิติศาสตร์ จว.พัทลุง26พุทธเอ9 ม.9 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
40
นสตธนา ธรรมสโร43915 ต.ค. 2544ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี20พุทธโอ41/7 ม.3 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
41
นสต.ธนาเทพ เมืองไทย44027 ม.ค.2542
ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จว.ระนอง
22พุทธโอ200/226 หมู่6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
42
นสตธริสร เกิดรอด44131 มี.ค. 2540
ม.3โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา/ปวช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช /ปวส วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช/ป.ตรีมหาวอทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
24พุทธB86/3 ม.7 อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
43
นสต.ธวัชชัย รักษายศ44217 ส.ค. 2541ม.3 รร.เขาปูน ปวช.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ปวส.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฏร์ฯ23พุทธ-168/1 หมู่ 6 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
44
นสต.นที เกราะแก้ว44314 พ.ย.2538
ม.3โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

ม.6โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

ป.ตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา เกษตรศาสตร์
เอก ประมง จว.นครฯ
25พุทธ
โอ (O)
376 หมู่4 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
45
นสต.นภดล สังข์แก้ว44424 ม.ค.2537ม.6 รร.สงขลาวิทยาคม27พุทธA192/1 หมู่ 4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
46
นสต.
นันท์ธวัช ภักดีสุวรรณ
4457 ธ.ค. 2539ม. 3 รร. ทุ่งสง / ปวช. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง24พุทธเอ102 หมู่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
47
นสต.นัสรอน สาแล๊ะ44617 มี.ค. 2540
ม.3 ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา /ม.6 ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ/ ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
24
อิสลาม
B220 ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนดาหลง จ.สตูล
48
นสต.นิวัฒน์ ศรีใหม่44720 ก.ค. 2537ม.3 ร.ร ป่าพะยอมพิทยาคม ม.6ร.รป่าพะยอมพิทยาคม ป.ตรี ราชภัฎสงขลา สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ26พุทธโอ79 หมู่2. ต.เกาเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
49
นสต.ปกรณ์ ยอดผกา4481 มี.ค.2540ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุง
ม.6 โรงเรียนโยธินบำรุง จว.นครศรีฯ
24พุทธA2072/9 ถ.ป่าโล่ง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
50
นสต.ปฏิภาณ ราษฎร44920 พ.ค. 2542ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ิิิม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช21พุทธAB158/5 ม.9 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
51
นสต.
ประกาศิต ปานบางพระ
4508 เม.ย. 2541ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาการโรงแรม จว.สงขลา24พุทธO52/5 หมู่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
52
นสต.ปิยพล ใจพินิจ45114 พ.ย. 2544ม.3 รร.พัทลุง ม.6 รร.พัทลุง19พุทธA262 หมู่3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
53
นสต.
ปุณณานันท์ วันทอง
45220 ม.ค.2545ม.6 รร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ศิลป์-คำนวณ จว.ตรัง19พุทธ-2/2 หมู่1 บ้านย่านซื่อ ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัว
54
นสต.
ปุณยวีร์ ดวงคะชาติ
45312 มิ.ย. 2545ม.3 ร.ร.ประภัสสรรังสิต/ม.6 ร.ร.สตรีพัทลุง19พุทธO102 ม.3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
55
นสต.พัฒนโชค พุ่มกอ4544 เม.ย. 2540ม.3 รร.สิชลคุณาธารวิทยา ม.6 รร.สิชลคุณาธารวิทยา จว.นครศรีฯ24พุทธB103/1 ม.8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
56
นสต.พีรพัฒน์ ชูถึง45516 มิ.ย.2537ม.3 รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ม.6 รร.ท่าแซะรัชดาภิเษก ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ จว.ชุมพร26พุทธA10หมู่11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
57
นสต.
พืชมงคล เผือกแย้ม
45614 พ.ค. 2543ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร21พุทธB5 หมู่1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
58
นสต.
ฟารุทธ์ เนตรสุวรรณ์
45727 ก.พ.2544ม.6 รร.พิมานพิทยาสรรค์ จว.สตูล20
อิสลาม
AB175 ม.10 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
59
นสต.
ภุมรินทร์ แก้วโชติรุ่ง
45810 ก.พ. 2544ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จว.สงขลา20พุทธB47/3 หมู่8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
60
นสต.
ภูธเรศ ยี่โชติช่วง
45902 ต.ค.2537ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่26พุทธโอ103/1 หมู่8 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
61
นสต
ภูพฤกษ์ สุวรรณมณี
4601ตุลาคม 2539ม.6 โรงเรียนหน่องชุมแสงวิทยา จว.เพชรบุรี25พุทธโอ
22 ถ.ฤาดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
62
นสต.
ภูริวัชร์ หนูแก้ว
46110 ก.พ.2539ปวส.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี25พุทธA83 ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
63
นสต.มนัส หมื่นหลัก46228 ก.พ.2540ม.3 รร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ / ม.6 รร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ / ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ จว.ตรัง24พุทธO74/4 ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
64
นสต
เมธาวัฒน์ สังสุวรรณ์
46314 ต.ค. 2538ปวส ไฟฟ้ากำลัง. การอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จว.สงขลา26พุทธB153 หมู่ 3 บ้านศาลาตำเสา ต. ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
65
นสต.ริฏวัล สานานะอะ46431 ธ.ค.2540ม.3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ม.6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ จว.นราธิวาส23
อิสลาม
O315 หมู่ 9 บ้านศาลาอูมา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
66
นสต.
ฤทธิรงค์ กำเนิดกลับ
46503 ก.ค. 2539ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา24พุทธเอ52/2 ม.5 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
67
นสตวนพัฒน์ ยิ้มถนอม46612 กุมภาพันธ์ 2541ม.3 กศน ม.6 กศน ปวส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สาขา พืชศาสตร์23พุทธO141/1 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง
68
นสต.
วรกันต์ ธรรมรัตน์
46710 ธ.ค.2537ม.3 รร.สงขลาวิทยาคม /ม.6 รร.สงขลาวิทยาคม /ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี26พุทธโอ42/2 ม.3 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
69
นาค.วัชรพงษ์ เพชรรัก46828 ม.ค. 38ม3 รร บ้านพรุเตย มี.6 รร คลองท่อมราษฎรังสรรค์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยหาดไหญ่26พุทธB31/5 ม.9 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ. กระบี่
70
นสต.วันเฉลิม คำแป้น46912 ส.ค. 2537ป.ตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง27พุทธB97 หมู่ 3 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
71
นสตวิเชียร มูสมัน47025 มิ.ย. 2563ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์24
อิสลาม
B149 หมู่ 6 บ้านหลังดา ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
72
นสต.
วิฑูรย์ ศึกษาศิลป์
47113 มี.ค. 2539ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี25
อิสลาม
B96 ม.2 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
73
นสต.
วิ​สุทธิ​รักษ์ ​จิร​วุฒิ​วร​นาถ
4722 ธ.ค. 2540มัธยมศึกษา​ตอนต้น มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​ กศน.อำเภอพระแสง จว.สุราษฏร์ฯ24พุทธ​เอ110/1 หมู่8 ต.ไทรขึง​ อ.พระแสง​ จ.สุ​ราษฎร์​ธานี​ 84210
74
นสต.วีรวัฒน์ ขุนพรม47325 ส.ค. 2540ม.3 รร.สะบ้าย้อยวิทยา ม.6 รร.สะบ้าย้อยวิทยา ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา24พุทธAB30/13 หมู่4 บ้านนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
75
นสต.
วีระยุทธ ลักษณาวงศ์
47405 ก.พ. 2538
ม.3 รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี /ม.6 รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี / ป.ตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
26พุทธเอ42 หมู่2 บ้านตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
76
นสต.ศกรพงศ์ สงชาติ47510 พ.ย. 2537ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา/ม.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา/ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ จว.สุราษฏร์ฯ26พุทธO
71/1 หมู1 บ้านเกาะน้อย ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
77
นสต.ศราวิน​ หนูราช47605 ก.ย.​ 2539ป.ตรี​ สาขา​วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการเกษตร24พุทธB90 ม.1 ต.บ้านนิคม​ อ.บางขัน​ จ.นครศรีธรรมราช
78
นสต.
สนธิโรจน์ สว่างอารมย์
47721 พ.ค. 2538ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย25พุทธโอ
86/341 ซ.ไชยมุณี ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
79
นสต.สราวุฒิ ยานุทัย47802 ก.พ. 2540ม.3 โรงเรียนสตรียะลา
ปวช.3 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
24 ปี
พุทธเอ112 ม.8 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
80
นสต.
สาครินทร์ สิทธิสาคร
47907 มิ.ย.2538ป.ตรี การโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา25พุทธโอ70/1 ม.3 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
81
นสต.
สิทธาเมษ อ้นชดชาย
48025 เม.ย. 2540ม.6 รร.อุดมวิทยายน จว.พัทลุง24พุทธA325 ม.1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
82
นสต.สุกรี บากา48121 พ.ย. 2539ม.3 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
ม.6 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี
24
อิสลาม
บี40/9 ม.1 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
83
นสต.สุทธิพงศ์ สะแต48225 ต.ค.2538ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สาขาโลหะการ25พุทธA49/2 หมู่.2 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
84
นสต.สุรเชษฐ์ ศรีเกตุ4833 พ.ค. 2544ม.3 รร.จุ๋งฮัวโซ๊ะเซียว/ม.6 รร.กันตังรัษฎาศึกษา จว.ตรัง18พุทธโอ2/3 หมู่ 5 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
85
นสต.
สุรศักดิ์ ศักดิ์ยิ่งยง
4849 ส.ค.2544ม.3 รร.ปากพะยูนพิทยาคาร/ม.6 รร.ปากพะยูนพิทยาคาร จว.พัทลุง19พุทธO195/2 หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
86
นสต.อดิลัน ดอเสาะ48505 ม.ค.2541ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา/ ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา23
อิสลาม
บี11/9 ม.5 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
87
นสตอติชาติ นุ่มจอก48630 พ.ย.ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง ปวช.ช่างก่อสร้าง ปวส.ช่างก่อสร้าง24พุทธO232 หมู่ 2 บ้านโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
88
นสต.
อนุวัฒน์ จันทร์แก้ว
48725 ส.ค. 2539ม.3-รร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา/ม.6รร.ปากน้ำหลังสวนวิทยา/ปวส.วล.การอาชืพหลังสวน สาขาไฟฟ้ากำลัง จว.ชุมพร24พุทธโอ79/7หมู่11 ต.บานา อ.เมืองปัตตนี จ.ปัตตานี
89
นสต.
อภิชาติ แดงเพ็ชร์
48828 พ.ย.2541ม.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 19 จว.นครฯ22พุทธA
88/1 หมู่4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
90
นสต.อัครพล สงวนพร้อม48926 พ.ย. 2544ม.3 ฉวางรัชดาภิเษก
ม.6 ฉวางรัชดาภิเษก จว.นครฯ
19พุทธAB239 หมู่3 ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
91
นสตอันนัส ตูแป4908 ก.ค. 2540ม.6 โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส
24 ปี
อิสลาม
โอ83 หมู่.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
92
นสต.อัศจรรย์ ชูขำ49103 ก.พ. 2540ม.3 รร.เทศบาลเมืองท่าข้าม1/ม.6 รร.พุนพินพิทยาคม จว.สุราษฏร์ฯ24พุทธO4 ถ.เกษตรสุข ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
93
นสต.อัษฎาวุธ ชูจิตต์4925 มี.ค.2541ม.3 สามบ่อวิทยา/ปวช. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ/ปวส. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จวสงขลา23พุทธโอ11 หมู่1 ซอยตากลม ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
94
นสต.อานนท์ จุ้ยดิษฐ49309 ก.ค. 2544ม.3 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร/ม.6 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จว.นครฯ20พุทธโอ19/2 หมู่.5 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
95
นสต.อาฟิก มอลอ49427 ม.ค.2537ม.3 โรงเรียนดารุสสาลาม/ม.6 โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส27
อิสลาม
A172/10 หมู่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
96
นสต.อารฟัตรี49518 ก.พ. 2541ม.3,ม.6 รร.สายบุรีอิสลามวิทยา จว.ปัตตานี23
อิสลาม
A348/2 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
97
นสตอาหามะ ดอเลาะ49606 มีนาคม 2538ม.3 โรงเรียนตายุลอิสลาม
ม.6 โรงเรียนตายุลอิสลาม
จว.นราฯ
26
อิสลาม
ไม่ทราบครับ
66 หมู่ 6 ต.กาเยาะมาติ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
98
นสต.อาหาหมัด ประดู่49724 พ.ย.2538ปวส. สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี25
อิสลาม
โอ121 ม.1 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
99
นสต.อิสระ มะเอียด49827 พ.ค. 2538ม.3 รร. ทางพูนวิทยาคาร ม.6 รร.ทางพูนวิทยาคาร ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์26พุทธB507 หมู่1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
100
นสต.
อุทาน สุวรรณชาตรี
49921 ส.ค. 2537ม.3 รร.ราชมุนีรังสฤษฏ์ ม.6 รร.ราชมุนีรังสฤษฏ์ จว.ปัตตานี26พุทธโอ69/2หมู่1ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี