ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
Imperātōrēs Rōmānī
27 Augustus
14
Tiberius 37
41 Clau 54
N 68
Ve 79
81 Do 96
98 Traj 117
Hadr 138
Anton 161
M.Aur 180
Co 192
193 SS 211
C217
Au275
306 Constantin 337
2
Aetātēs Graecae
Graeca Classica Attica
Graeca Koinē
3
Aetātēs Latīnae
Latīna Archaica
Latīna Prisca
100
Latīna Classica Aurea
7018
Latīna Classica Argentea
138200
Latīna Tarda
4
Ēventūs
238 Sardinia capta
146 Graecia capta
🌋
106 Dacia Trajāna capta Dacia Trajāna ēvacuāta 275
5
saeculumVIVIVIIIIIIIIIIIIIV
6
annus6005905805705605505405305205105004904804704604504404304204104003903803703603503403303203103002902802702602502402302202102001901801701601501401301201101009080706050403020100102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380
7
Grammaticī
hoc est:
bit.ly/ranierilatingreekauthors
M. Terentius Varrō
M. Fābius Quīntiliānus
Velius Longus
Terentiānus Maurus
C. Mārius Victōrīnus
8
NOTAE
M. Tullius Cicerō
Ti. Claudius Caesar
A. Gellius
Aelius Dōnātus
9
Vītae auctōrum dēscrībuntur secundum decennia quibus vīxērunt.
C. Jūlius Caesar
M. Valerius Probus
Flāvius Caper
Appendix Probī
Augustīnus Hippōnēnsis
10
Sī diēs nātālis et mortis certae nōn sunt (v.g. Velī Longī, q.v.), colōre flāvō et decennia conjecta īnscrībuntur.
P. Nigidius Figulus
Q. Terentius Scaurus
11
Historicī
Aliī autem colōrēs nōn habent significātiōnem, praeter purpurāscentia Prīncipum loca, utpote Augustī, Claudī.
Q. Fabius Pictor
C. Sallustius Cripsus
P. Cornēlius Tacitus
Cassius Diō
Ammiānus Mārcellīnus
12
M. Porcius Catō
T. Līvius
C. Plīnius Secundus
Flōrus
M. Jūniānus Jūstīnus
Sex. Aurēlius Victor
13
Novissima 2019-12-02: plērōsque scrīptōrēs Rōmānōs imposuī, necnōn variōs sequentium saeculōrum.
C. Vellejus Paterculus
C. Svētōnius Tranquillus
14
Sī aliī magnī mōmentī autōrēs hīc dēsunt mē certiōrem facitō.
Cornēlius Nepōs
Q. Curtius Rufus
Eutropius
15
M. Annaeus Lūcānus
Historiae Augustae
16
Aliae tabulae Rāniērī:
Sīlius Italicus
17
bit.ly/ranierilatinpronunciation
Valerius Māximus
18
Poētae
bit.ly/ranierigreekpronunciation
Q. Ennius
C. Valerius Catullus
P. Ovidius Nāsō
M. Valerius Mārtiālis
D. Magnus Ausōnius
19
T. Maccius Plautus
P. Terentius Āfer
P. Vergilius Marō
D. Jūnius Juvenālis
20
youtube.com/ScorpioMartianus
L. Līvius Andronicus
Q. Horātius Flaccus
A. Persius Flaccus
21
ScorpioMartianus.com
Cn. Naevius
Sex. Aurēl. Propertius
Phaedrus
22
LukeRanieri.com
Sulpicia
P. Pāpinius Statius
23
Albius Tibullus
C. Valerius Flaccus
24
Philosophī
T. Lucrētius Cārus
L. Annaeus Seneca Minor
25
Inscrīptiōnēs litterīs tenuibus:
26
Aliī
Duenos īnscrīptiō
Duodecim Tabulae
L. Cornēlius Scīpiō Barbātus
P. Cornēlius Scīpiō P.f. P.n. Āfricānus
C. Octāviānus Caesar Augustus
C. Petrōnius Arbiter
L. Appulejus Madaurēnsis
Eusebius Sōphronius Hieronymus
27
Lapis Niger
L. Cornēlius Scīpiō
P. Cornēlius Scīpiō Āfricānus
M. Vitrūvius Polliō
Sex. Jūlius Frontīnus
M. Aurēlius
Claudius Claudiānus
28
L. Annaeus Seneca Major
C. Plīnius Caecilius Secundus
Q. Aurēlius Symmachus
29
M. Cornēlius Frontō
Aurēlius Ambrōsus
30
Aurēlius Prūdentius Clemēns
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100