קהילת ידידיה - ימים הנוראים תשפ"א
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ
1
כל נדרי - יום כיפור 27/9/2020שחרית ומוסף - יום כיפור 28/9/2020מנחה - יום כיפור 28/9/2020נעילה - יום כיפור 28/9/2020
2
שםדוא"לחבר / אורחמקום בפנים / בחוץשםדוא"לחבר / אורחהשכמה / לא השכמהמקום בפנים / בחוץשםדוא"לחבר / אורחמקום בפנים / בחוץשםדוא"לחבר / אורחמקום בפנים / בחוץ
3
Gordon Papertisraelgedalya@gmail.comחברבחוץGordon Papertisraelgedalya@gmail.comחברלא השכמהבחוץGordon Papertisraelgedalya@gmail.comחברבחוץGordon Papertisraelgedalya@gmail.comחברבחוץ
4
אהרון גארrwgarr@gmail.comחברבחוץאהרון גארrwgarr@gmail.comחברלא השכמהבחוץאהרון גארrwgarr@gmail.comחברבחוץאהרון גארrwgarr@gmail.comחברבחוץ
5
מינדה גארrwgarr@gmail.comחברבחוץמינדה גארrwgarr@gmail.comחברלא השכמהבחוץמינדה גארrwgarr@gmail.comחברבחוץמינדה גארrwgarr@gmail.comחברבחוץ
6
טובה גארrwgarr@gmail.comאורחבחוץטובה גארrwgarr@gmail.comאורחלא השכמהבחוץטובה גארrwgarr@gmail.comאורחבחוץטובה גארrwgarr@gmail.comאורחבחוץ
7
פנינה ארביטpair1@bezeqint.netחברבפניםפנינה ארביטpair1@bezeqint.netחברלא השכמהבפניםפנינה ארביטpair1@bezeqint.netחברבפניםפנינה ארביטpair1@bezeqint.netחברבפנים
8
איטה ארביטpair1@bezeqint.netאורחבפניםאיטה ארביטpair1@bezeqint.netאורחלא השכמהבפניםאיטה ארביטpair1@bezeqint.netאורחבפניםאיטה ארביטpair1@bezeqint.netחברבפנים
9
אנדריאה כץandykatz15@gmail.comחברבחוץJo Anne Adlersteinjca@fbaradvice.comחברלא השכמהבפניםאריק מטנסוןericmattenson@gmail.comחברבחוץJo Anne Adlersteinjca@fbaradvice.comחברבפנים
10
הרש כץandykatz15@gmail.comחברבחוץlarryweinmanlarryweinman@hotmail.comאביטל אורדןavitalordan@gmail.comחברבחוץאריק מטנסוןericmattenson@gmail.comחברבחוץ
11
Jo Anne Adlersteinjca@fbaradvice.comחברבפניםמאיר לוקשיןlockshin@yorku.caחברבפניםפרל מטנסוןpearltendler@gmail.comחברבחוץ
12
אריק מטנסוןericmattenson@gmail.comחברבחוץאביטל אורדןavitalordan@gmail.comחברהשכמהבחוץרות לוקשיןlockshin@yorku.caחברבפניםאביטל אורדןavitalordan@gmail.comחברבחוץ
13
פרל מטנסוןpearltendler@gmail.comחברבחוץמאיר לוקשיןlockshin@yorku.caחברהשכמהבפניםברנדה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפניםמאיר לוקשיןlockshin@yorku.caחברבפנים
14
אביטל אורדןavitalordan@gmail.comחברבחוץרות לוקשיןlockshin@yorku.caחברהשכמהבפניםדוד מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפניםרות לוקשיןlockshin@yorku.caחברבפנים
15
larryweinman@hotmail.comחברברנדה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברהשכמהבפניםשרה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםברנדה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפנים
16
פנחס לייזרpichas.leiser@gmail.comחברבפניםדוד מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברהשכמהבפניםניצן מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםדוד מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפנים
17
ציפי לייזר tzippiel@gmail.com חברבפניםשרה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחהשכמהבפניםסופי ריסbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםשרה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפנים
18
רות לוקשיןlockshin@yorku.caחברבפניםניצן מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחהשכמהבפניםאריאל פיקארariel.picard@gmail.comחברבפניםניצן מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפנים
19
ברנדה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפניםסופי ריסbrendamalkiel@gmail.comאורחהשכמהבפניםפנחס לייזר pinchas.leiser@gmail.comחברבפניםסופי ריסbrendamalkiel@gmail.comאורחבפנים
20
דוד מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comחברבפניםאסתר כהןesthercohenefl@yahoo.comחברלא השכמהבפניםציפי לייזר tzippiel@gmail.comחברבפניםאריאל פיקארariel.picard@gmail.comחברבפנים
21
שרה מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםאריאל פיקארariel.picard@gmail.comחברלא השכמהבפניםאלן לויןWjc3710@msn.comomחברבחוץצביה סיטנרariel.picard@gmail.comאורחבפנים
22
ניצן מלכיאלbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםרחל זלצברגrachelle.salzberg@gmail.comחברהשכמהבחוץBev Stockbevstock@gmail.comחברבחוץנועם פריזיאן פיקארariel.picard@gmail.comאורחבפנים
23
סופי ריסbrendamalkiel@gmail.comאורחבפניםנועם פריזיאן (פיקאר)ariel.picard@gmail.comאורחלא השכמהבפניםדוד גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםז'קלין פיקארariel.picard@gmail.comאורחבפנים
24
אסתר כהןesthercohenefl@yahoo.comחברבחוץז'קלין פיקארariel.picard@gmail.comאורחלא השכמהבפניםChuck Freedmancharles_freedman@carleton.caחברבחוץשלי פיקארariel.picard@gmail.comחברבפנים
25
אריאל פיקארariel.picard@gmail.comחברבפניםשלי פיקארariel.picard@gmail.comחברלא השכמהבפניםAviva Freedmanfreedman@carleton.caחברבחוץאליה פיקארariel.picard@gmail.comחברבפנים
26
אליה פיקארariel.picard@gmail.comחברלא השכמהבפניםדבורה לוסטיגdebpaint@netvision.net.ilחברבחוץפנחס לייזרpinchas.leiser@gmail.comחברבפנים
27
נועם פריזיאן (פיקאר)ariel.picard@gmail.comאורחבפניםפנחס לייזרpinchas.leiser@gmail.comחברלא השכמהבפניםשושנה באומגרטןdesignbysho@gmail.comחברבחוץאלן לויןWjc3710@msn.comחברבחוץ
28
ז'קלין פיקארariel.picard@gmail.comאורחבפניםציפי לייזרtzippiel@gmail.com חברלא השכמהבפניםdaniel javittdjavitt@gmail.comחברבחוץruthie leviruthlevi@gmail.comחברבחוץ
29
שלי פיקארariel.picard@gmail.comחברבפניםאלן לויןWjc3710@msn.comחברלא השכמהבחוץשטאל נעמיnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותציפי לייזרtzippiel@gmail.com חברבפנים
30
אליה פיקארariel.picard@gmail.comחברבפניםוירה לויןVrlavin@gmail.comחברלא השכמהבחוץשטאל מיכאלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותBev Stockbevstock@gmail.comחברבחוץ
31
אלן לויןWjc3710@msn.comחברבחוץSheldon SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברהשכמהבחוץשטאל יונתןnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותDavid Youngbevstock@gmail.comחברבחוץ
32
וירה לויןVrlavin@gmail.comחברבחוץCaryn Raskinraskincaryn@gmail.comחברלא השכמהבחוץשטאל אלהnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותדוד גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפנים
33
Linda Gradsteinlindagradstein@gmail.comחברבחוץMichal Finkelsteinmlfinkelstein@gmail.comחברלא השכמהבחוץשטאל נטעnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותנטלי גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפנים
34
Cliff ChurginCliffc1@yahoo.comחברבחוץBilly Weiselmaybe@netvision.net.ilחברלא השכמהבחוץשטאל אביטלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותנועם גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפנים
35
Rafaella Churginrchurgin@gmail.comבחוץRobert Hammerrobbaah@gmai.comחברהשכמהבחוץקורי שולמןcory.shulman@mail.huji.ac.ilחברללא עדיפותאילן גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפנים
36
Uriel Churgincliffc1@yahoo.comבחוץBev Stockbevstock@gmail.comחברלא השכמהבחוץזכריה טרובוףztruboff@gmail.comחבראנאל גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפנים
37
Caryn Raskinraskincaryn@gmail.comחברבחוץדוד גיבליdavid.guibli@gmail.comחברלא השכמהבפניםנחום טרובוףztruboff@gmail.comחברChuck Freedmancharles_freedman@carleton.caחברבחוץ
38
Michal Finkelsteinmlfinkelstein@gmail.comחברבחוץנטלי גיבליdavid.guibli@gmail.comחברלא השכמהבפניםMarc RenderחברבחוץAviva Freedmanfreedman@carleton.caחברבחוץ
39
Billy Weiselmaybe@netvision.net.ilחברבחוץנועם גיבליdavid.guibli@gmail.comחברלא השכמהבפניםEllie Shimon-Renderחברבחוץדבורה לוסטיגdebpaint@netvision.net.ilחברבחוץ
40
Sheldon SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברבחוץאילן גיבליdavid.guibli@gmail.comחברלא השכמהבפניםMiriam Render אורחבחוץשושנה באומגרטןdesignbysho@gmail.comחברבחוץ
41
Robert Hammerrobbaah@gmail.comחברבחוץJane Golbertjpg468@gmail.com חברלא השכמהבחוץאלן גרינברגחברבחוץליעם כהןdesignbysho@gmail.comחברבחוץ
42
Bev Stockbevstock@gmail.comחברבחוץדבורה לוסטיגdebpaint@netvision.net.ilחברהשכמהבחוץדינה ויינרdina@reutschool.orgחברבחוץreba kiznerrebakizner@gmail.comחברבחוץ
43
David Youngbevstock@gmail.comחברבחוץChuck Freedmancharles_freedman@carleton.caחברלא השכמהבחוץדני קאהןdanidina7@gmail.comחברבחוץdaniel javittdjavitt@gmail.comחברבחוץ
44
דוד גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםAviva Freedmanfreedman@carleton.caחברלא השכמהבחוץעתיר קאהןatirkahn@gmail.comחברבחוץדני אלבאוםdannyelbaum1@gmail.comחברבחוץ
45
נטלי גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםשושנה באומגרטןdesignbysho@gmail.comחברלא השכמהבחוץעזרי קאהןezrikahn@gmail.comחברבחוץמרי תומפסוןmarylthompson@gmail.comחברבחוץ
46
נועם גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםליעם כהןdesignbysho@gmail.comחברלא השכמהבחוץרנדי גרברrandigarber@yahoo.comחברבפניםחיים ויצמןhwatzman@gmail.comחברבחוץ
47
אילן גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםReba Kiznerrebakizner@gmail.comחברלא השכמהבחוץרפי רוטמןr6724025@gmail.comחברבפניםאילנה ויצמןחברבחוץ
48
אנאל גיבליdavid.guibli@gmail.comחברבפניםDaniel Javittdjavitt@gmail.comחברלא השכמהבחוץמיכי מנהייםחברבחוץlarryweinmanחברבחוץ
49
Seth Greenbergprof.seth.greenberg@gmail.comחברבחוץחיים ויצמןhwatzman@gmail.comחברהשכמהבחוץציפי מנהייםחברבחוץאורחבחוץ
50
Debbie Brookfielddbbrkfld@gmail.comחברבחוץאילנה ויצמןחברהשכמהבחוץCaryn Raskinraskincaryn@gmail.comחברבחוץאורחבחוץ
51
דבורה לוסטיגdebpaint@netvision.net.ilחברבחוץאריק מטנסוןericmattenson@gmail.comחברהשכמהבחוץShari Blokfischsticks@yahoo.comחברללא עדיפותאורחבחוץ
52
Chuck Freedmancharles_freedman@carleton.caחברבחוץפרל מטנסוןpearltendler@gmail.comחברהשכמהבחוץגרשום גורנברגgershomg@gmail.comחברבפניםשטאל נעמיnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
53
Aviva Freedmanfreedman@carleton.caחברבחוץאורחבחוץמירה נובקmyranoveck@gmail.comחברבפניםשטאל מיכאלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
54
Reba Kiznerrebakizner@gmail.comחברבחוץאורחבחוץיסמין גורנברגyasmingorenberg@gmail.comאורחבפניםשטאל יונתןnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
55
Daniel Javittdjavitt.gmail.comחברבחוץשטאל נעמיnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותאלן רוזנטלalainrosen@gmail.comחברבפניםשטאל אלהnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
56
שושנה באומגרטןdesignbysho@gmail.comחברבחוץשטאל מיכאלnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותמינדי שימעלmms0608@gmail.comחברבחוץשטאל נטעnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
57
ליעם כהןdesignbysho@gmail.comחברבחוץשטאל יונתןnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותיונה וורצברגרחברבחוץשטאל אביטלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפות
58
הרי כהןdesignbysho@gmail.comאורחבחוץשטאל אלהnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותג'ולי אוערבאךjulirene36@gmail.comחברבחוץקורי שולמןcory.shulman@mail.huji.ac.ilחברללא עדיפות
59
אחימן ינוןyinonahiman@gmail.comחברבחוץשטאל נטעnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותיצחק אוערבאךiauerbach@sbcglobal.netחברבחוץנחום טרובוףztruboff@gmail.comחברבחוץ
60
שטאל אביטלnoomis@netvision.net.ilחברלא השכמהללא עדיפותJoey Lightstonejoeylightstone@gmail.comחברבפניםזכריה טרובוףztruboff@gmail.comחברבחוץ
61
זכריה טרובוףztruboff@gmail.comחברהשכמהבחוץfreddy freundlichfdf613@outlook.comחברבפניםMarc Renderחברבחוץ
62
אחימן עדהyinonahiman@gmail.comחברבחוץג'ניפר טרובוףjtruboff@gmail.comחברלא השכמהבפניםLesley Kaplanfdf613@outlook.comחברבפניםEllie SHimon-Renderחברבחוץ
63
נחום טרובוףztruboff@gmail.comחברלא השכמהבפניםSheldon SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברבחוץMiriam Renderאורחבחוץ
64
מורין פריץmaurenef@gmail.comחברבחוץקורי שולמןcory.shulman@mail.huji.ac.ilחברלא השכמהללא עדיפותgary ginsberggmginsberg@gmail.comחברבפניםהרווי שרsher.harvey@gmail.com בחוץ
65
דני אלבאוםdannyelbaum1@gmail.comחברבחוץMarc Rendermhrender@amav.netחברלא השכמהבחוץנדיה כהןnadkobi@gmail.comחברבחוץאלן גרינברגallengreenberg1@gmail.comחברבחוץ
66
מרי תומפסוןmarylthompson@gmail.comחברבחוץEllie Snimon-Renderחברלא השכמהבפניםאן כהנאanne.kahan@gmail.comחברבחוץדינה ויינרחברבחוץ
67
חיים ויצמןhwatzman@gmail.comחברבחוץMiriam Renderאורחלא השכמהבפניםקובי איבלמןnadkobi@gmail.comחברבחוץדני קאהןחברבחוץ
68
אילנה ויצמןחברבחוץאלינה פוזיןgirsa77@gmail.comחברלא השכמהבפניםרות ישראלinfo@israguide.netחברבפניםעתיר קאהןחברבחוץ
69
אורחבחוץ הרווי שרsher.harvey@gmail.com השכמהבחוץרבקה קלייןrivkakl77@gmail.comחברבחוץעזרי קאהןחברבחוץ
70
אורחבחוץדינה ויינרdina@reutschool.orgחברלא השכמהבחוץמנחם קלייןrivkakl77@gmail.comאורחבחוץרנדי גרברrandigarber@yahoo.comחברבחוץ
71
אורחבחוץדני קאהןdanidina7@gmail.comחברלא השכמהבחוץחבררפי רוטמןr6724025@gmail.comחברבחוץ
72
אורחבחוץעתיר קאהןatirkahn@gmail.comחברלא השכמהבחוץצפורה וויטיtzipporahwitty@gmail.comחברבחוץירחמיאל כהןycohen@mail.huji.ac.ilחברבפנים
73
שטאל נעמיnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותעזרי קאהןezrikahn@gmail.comחברלא השכמהבחוץיעקב גוגנהייםschaggo1945@yahoo.deחברבפניםשלומית כהן ycohen@mail.huji.ac.ilחברבפנים
74
שטאל מיכאלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותרנדי גרברrandigarber@yahoo.comחברלא השכמהבפניםDonna Goldbergdonna.goldberg@gmail.comחברבפניםמנהיים ציפיחברבחוץ
75
שטאל יונתןnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותרפי רוטמןr6724025@gmail.comחברלא השכמהבפניםDon Katcoffkatcoff@gmail.comחברבפניםמנהיים מיכיחברבחוץ
76
שטאל אלהnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותירחמיאל כהןycohen@mail.huji.ac.ilחברלא השכמהבפניםמיש המר קסויmeesh@pardes.org.ilחברבחוץCaryn Raskinraskincaryn@gmail.comחברבחוץ
77
שטאל נטעnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותשלומית כהןycohen@mail.huji.ac.ilחברלא השכמהבפניםיוני המר קסויmeesh@pardes.org.ilחברבחוץיופ מאיירסחברבפנים
78
שטאל אביטלnoomis@netvision.net.ilחברללא עדיפותמנהיים ציפיחברלא השכמהבחוץליאורה המר קסויmeesh@pardes.org.ilחברבחוץדורית מאיירסחברבפנים
79
זכריה טרובוףztruboff@gmail.comחברבחוץמנהיים מיכיחברלא השכמהבחוץדוד זילברקלנגdavid.silberklang@huji.ac.ilחברבחוץאריה בוביסחברבחוץ
80
ג'ניפר טרובוףjtruboff@gmail.comחברבחוץג'ניפר בייער גמולקהחברהשכמהבחוץבובי זילברקלנגmsdsilb@mail.huji.ac.ilחברבחוץיהודית בוביסחברבחוץ
81
נחום טרובוףztruboff@gmail.comחברבחוץאבי גמולקהחברהשכמהבחוץדבורה גריינימןdgreniman@gmail.comחברבחוץShari Blokfischsticks@yahoo.comחברללא עדיפות
82
קורי שולמןcory.shulman@mail.huji.ac.ilחברללא עדיפותאליענה בייער גמולקהחברהשכמהבחוץיחיאל גריינימןyehielgreni@gmail.comחברבחוץגרשום גורנברגgershomg@gmail.comחברבפנים
83
Ellie Shimon-Renderellie_r@netvision.net.ilחברבחוץיופ מאיירסחברלא השכמהבפניםSara Avitzoursusan.avitzour@gmail.comחברבחוץמירה נובקmyranoveck@gmail.comחברבפנים
84
Miriam Renderellie_r@netvision.net.ilאורחבחוץדורית מאיירסחברלא השכמהבפניםshalom beckerbeckers@iafrica.comחברבפניםיסמין גורנברגyasmingorenberg@gmail.comאורחבפנים
85
Marc Rendermhrender@amav.netחברבחוץאריה בוביסחברהשכמהבפניםיעקב מאשיטיmascetti@gmail.comחברבחוץיהונתן גורנברגionatan_a_abe@yahoo.comאורחבפנים
86
אלינה פוזיןgirsa77@gmail.comחברבפניםג'ולי אוערבאךjulirene36@gmail.comחברלא השכמהבחוץגרי הלרחברבחוץאלן רוזנטלalainrosen@gmail.comחברבפנים
87
הרווי שרsher.harvey@gmail.com בחוץיצחק אוערבאךiauerbach@sbcglobal.netחברלא השכמהבחוץמרטין סייקס-האס martinsykeshaas@gmail.com חברללא עדיפותמינדי שימעלmms0608@gmail.comחברבחוץ
88
דינה ויינרdina@reutschool.orgחברבחוץShari Blokfischsticks@yahoo.comחברלא השכמהבפניםחנה סייקס-האס martinsykeshaas@gmail.com חברללא עדיפותיונה וורצברגרחברבחוץ
89
דני קאהןdanidina7@gmail.comחברבחוץגרשום גורנברגgershomg@gmail.comחברלא השכמהבפניםRachelle SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברבחוץג'ולי אוערבאךjulirene36@gmail.comחברבחוץ
90
עתיר קאהןatirkahn@gmail.comחברבחוץמירה נובקmyranoveck@gmail.comחברלא השכמהבפניםיואל אקרמןjrsackerman@gmail.comחברללא עדיפותיצחק אוערבאךiauerbach@sbcglobal.netחברבחוץ
91
עזרי קאהןezrikahn@gmail.comחברבחוץיסמין גורנברגyasmingorenberg@gmail.comאורחלא השכמהבפניםרות אקרמןjrsackerman@gmail.comחברללא עדיפותניל פרלמןחברבחוץ
92
רנדי גרברrandigarber@yahoo.comחברבחוץדוב קופרחברהשכמהבחוץרבינוביץ דבdovrabinowitz@gmail.comחברבחוץפמלה פרלמןבחוץ
93
רפי רוטמןr6724025@gmail.comחברבחוץאלן רוזנטלalainrosen@gmail.comחברלא השכמהבפניםרבינוביץ עליזהdovrabinowitz@gmail.comחברבחוץJoey Lightstonejoeylightstone@gmail.comחברבפנים
94
ירחמיאל ושלומית כהןycohen@mail.huji.ac.ilחברבפניםמינדי שימעלmms608@gmail.comחברהשכמהבחוץרבינוביץ יאירdovrabinowitz@gmail.comחברבחוץלא השכמהלא השכמהלא השכמהלא השכמה
95
מנהיים מיכי mannheimm2000@gmail.comחברבחוץיונה וורצברגרחברהשכמהבחוץרבינוביץ ידידיהdovrabinowitz@gmail.comחברבחוץFreddy Freundlichfdf613@outlook.comחברבפנים
96
מנהיים ציפיחברבחוץחברלא השכמהבחוץרבינוביץ שירdovrabinowitz@gmail.comחברבחוץLesley Kaplanfdf613@outlook.comחברבפנים
97
ג'ניפר בייער גמולקהdaniel.gamulka@gmail.comחברבחוץחברלא השכמהבחוץחנוך הללdovrabinowitz@gmail.comאורחבחוץSheldon SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברבחוץ
98
אבי גמולקהdaniel.gamulka@gmail.comחברבחוץHenry LIPPMANNhenrylippmann25@gmail.comבחוץחנוך נגבdovrabinowitz@gmail.comאורחבחוץRachelle SalzbergSheldon.Salzberg@gmail.com חברבחוץ
99
אליענה בייער גמולקהdaniel.gamulka@gmail.comחברבחוץLiliane MEYERhenrylippmann25@gmail.comבחוץאלפונסיו סנדרהsanalfonsi@gmail.comחברבחוץאליעזר בירנבויםelibir@gmail.comחברבפנים
100
יופ מאיירסחברבפניםניל פרלמןהשכמהבחוץנעם סייקס-האס martinsykeshaas@gmail.com חברללא עדיפותאופירה בירנבויםelibir@gmail.comחברבפנים
Loading...