Migrering till Koha - en handlingsplan
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
KLAktivitet / Vecka1234567Kommentar
3
4
3Formera projektgrupp
5
3Identifiera dagens ILS-subsystem
6
13Peka ut var Koha skulle kunna användas
7
31Gå igenom rutiner & identifiera förändringsbehov
Workshops där en testar en funktion åt gången - inlån, utlån, inköp, fjärrlån, kravbiten, fakturering,
8
31Förankra Koha i organisationen / Utbilda
9
3Gammalt ILS igång
10
22Ta fram PUL-avtalVems ansvar?
11
3Systemkarta - ILS i sitt sammanhang
12
3Koha testserver - uppsättning + initial konfigurering
13
CRON-jobb
14
23Meddelanden
Kunden skickar önskat innehåll till Leverantören. Leverantören tar fram mallar med korrekt innehåll samt kontrollerar utgående epost
15
??Databasuttag för testmigrering
Fullmakt till Leverantören eller oxå måste Kunden begära ut data
16
3Migreringsskript
17
13Konfigurera maskiner och annan utrustning
Gör inställning och test. (Går bra att göra både före och efter de första testerna) Kolla utrustning för RFID, larmbågar, datorbokningssystem
18
33Testa & felsök; kontrollera avvikelser
Projektgruppen gör testuppslag; ger förslag på lösningar & rapporterar till leverantören. Leverantören kör KOHA MailQueue
19
13Justeringar
Kunden rapporterar brister som leverantören justerar.
20
??Databasuttag för skarp migrering
Fullmakt till Leverantören eller oxå måste Kunden begära ut data
21
Meddelande till låntagare att systemet uppgraderas
Läggs till av den som ansvarar för kundens webb
22
13
Frysning av systemen. Migreringen av data till KOHA:s produktionsmiljö
Nu får inga ändringar göras i katalogposter, beståndsposter, låntagarposter i gammalt ILS.
23
3Koha tas i drift
24
13Ta hand om driftproblem: Rapportera - Justera - Korrigera
25
Gammalt ILS avslutas
26
Avsluta projekt
27
28
https://docs.google.com/document/d/1P6r7IH2FQbzUZqIzX8Yff6rpJhnRK6977vc0Y7ytNzE/edit#heading=h.5hsxuts1uiel
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Fakturering (2016: Vad gäller fakturering så visade det sig senare att Koha har näst intill inget stöd för denna process, därför gjordes här en del förändringar av verksamhetsprocessen)
44
Betalning av avgifter - Koha
45
Lån/Cirkulation - Koha
46
Fjärrlån - Ett stödsystem till Koha ex. Viola (SU), E.B.B.A. (UMU) eller Chillin (Chalmers)
47
Exemplarhantering (skicka böcker mellan bibliotek. Om det gäller flera bibliotek)- Koha
48
Kravhantering - Koha
49
Förvärv/Inköp - Koha
50
Katalogisering - Koha
51
Rapporter och statistik - Koha
52
”Mitt bibliotekskonto”, www.ltu.se/lib, samt som vy till Libris.kb.se - Egenutvecklad funktionalitet för att se nuvarande lån och förnya lån, byggs direkt mot Kohas databas. använda Kohas OPAC men att skala bort flera funktioner ur den. Således kopierades hela Kohas OPAC till ny katalog på servern, htmlkoden redigerades och sökfunktioner samt oönskade funktioner skalades bort. Detta resulterade i en låntagarvy in i Koha som uppfyllde projektets krav:
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu