สรุปการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน ประจำปีงบปร.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
1
สรุปการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนประจำปีงบประมาณ
2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
3
ประจำปี 2560
4
ครั้งที่วันที่ประจำสัปดาห์รวมร้อยละ
5
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
6
1มกราคม
7
2
กุมภาพันธ์
8
3มีนาคม
9
4เมษายน
10
5พฤษภาคม
11
6
มิถุนายน
12
7กรกฎาคม
13
8สิงหาคม
14
9กันยายน
15
10ตุลาคม
16
11
พฤศจิกายน
17
12ธันวาคม
18
รวม
19
ร้อยละ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...