สำรวจที่ราชพัสดุ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2559
2
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (1)........................................กระทรวงสาธารณสุข
3
ที่ราชพัสดุตั้งในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
4
5
ลำดับที่ (2)แปลงหมายเลทะเบียนที่ (3)เอกสารสิทธิ (4)ที่ตั้งของที่ดิน (5)เนื้อที่ (6)การใช้ประโยชน์ (7)จำนวนสิ่งปลูกสร้าง (8)สภาพปัจจุบันการใช้ประโยชน์หมายเหตุ
6
ตำบลอำเภอไร่งานวาใช้ในราชการจัดหาประโยชน์ขึ้นทะเบียน (หลัง)ยังไม่ขึ้นทะเบียน (หลัง)ทั้งแปลงบางส่วนบุกรุก (ประมาณจำนวนผู้บุกรุก (ราย)การแก้ไขปัญหากรณีมีการบุกรุก
7
ไร่งานวาไร่งานวา
8
9
10
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
11
(.....................................)
12
ตำแหน่ง..............................
13
ลงวันที่...................................
14
15
16
ลงชื่อ.......................................หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์
17
(.....................................)
18
ตำแหน่ง..............................
19
ลงวันที่...................................
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu