Dossiers over schaduwarchieven
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
InventarisnrOmschrijvingLooptijdOpenbaarheidOpmerkingen
2
AMD, archief SG, doss.97 ZG - deel B - IV, V,Opslag schaduwarchieven in het buitenlandZie Villa Maarheeze, noot hoofdstuk VI, noot 161
3
NL-AhGldA, 2198 Secretarie Gemeente Arnhem, 1950-1959, inv.nr.40Bevolkingsregister in oorlogstijd; copiëren van het archiefregister1952-1955https://drive.google.com/file/d/0B02gs9mbnoJgUnpGTnhuc2dZc0E/edit?usp=sharing
4
NL-HaNa, 2.13.112, CdZ Antillen, inv.nr. 328Proces-verbaal van de CZMNA betreffende de overgave/overname van bij het Commandement der Zeemacht in de NA opgeslagen hydrografische, meteorologische en topografische publicaties1972https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VNmFLZHVvU1RySWM&usp=sharing
5
NL-HaNa, 2.13.174, Militaire Attaché's, inv.nr. 172 Stukken betreffende de plaatsing van schaduwarchief van de hoofdafdeling Personeel in Londen1953-1971
6
NL-HaNA, BiZa / Binnenlands Bestuur en Kabinet, 2.04.87, inv.nr. 6373Stukken betreffende het commentaar van gemeenten op de instructies inzake het kopiëren van het archiefregister van het bevolkingsregister en het declareren van de gemaakte kosten.1952-1956Ingezien, correspondentie met een honderdtal gemeenten, met name over de verrekening van de kosten
7
NL-HaNA, BiZa / Binnenlands Bestuur en Kabinet, 2.04.87, inv.nr. 6417Stukken betreffende het kopiëren van de Nederlandse bevolkingsregisters ter vorming van een schaduwarchief.1952https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgMUo1ZXE2NU1CRkE&usp=sharing
8
NL-HaNA, BiZa / Binnenlands Bestuur, 1879-1950, 2.04.57, inv.nr. 1722Stukken betreffende de vaststelling en uitvoering van richtlijnen en instructies over het in veiligheid brengen van overheidsgelden en archieven ten tijde van buitengewone omstandigheden., 1939-1940https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VWlJ2c2tMelVJRzg&usp=sharing
9
NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 20625Opslag van schaduwarchieven van het Ministerie van Oorlog in de kanselarij van de Nederlandse ambassade te Londen. 1953-1954https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgRmdVZ25rRndwLTg&usp=sharing
10
NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 20817Overbrengen van de schaduwadministratie van de staatsschuld naar de Nederlandse ambassade te Londen1953https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgVkdXTFdZWG9tSGc&usp=sharing
11
NL-HaNA, Def / CVCS, 2.13.180, inv.nr. 595Stukken betreffende het bijhouden van schaduwarchieven in het buitenland. 1975https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VaGRraWd3Z0RybUk&usp=sharing
12
NL-HaNA, Def / Generale Staf 1945-1972, 2.13.196, inv.nr. 3137Stukken betreffende de oplegging van documenten in schaduwarchieven in het buitenland in tijd van oorlog1957-1958https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VdDB3Z2c2aHpuZkE&usp=sharing
13
NL-HaNA, Defensie / Gewoon en Geheim Verbaalarchief, 2.13.151, inv.nr. 6237Onderbrengen van de in Engeland aanwezige schaduwarchieven in de ambassade te Londen.1954https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgVy1MRi1za0loeDA&usp=sharing
14
NL-HaNA, Defensie / Gewoon en Geheim Verbaalarchief, 2.13.151, inv.nr. 63081975-1980, 97 - Regeling met betrekking tot de door verschillende departementen aangehouden schaduwarchieven in het buitenland, met retroacten 1948 - 1974.https://docs.google.com/folder/d/0B02gs9mbnoJgakh1SmZiWTk1OEE/edit
15
NL-HaNA, Defensie DMKL / DKMG, 2.13.121, inv.nr. 728Het voorbereiden van het aanleggen van schaduwarchieven1955-1958
16
NL-HaNA, Defensie DMKL / DKMG, 2.13.121, inv.nr. 729Het voorbereiden van het aanleggen van schaduwarchieven1955-1958
17
NL-HaNA, EZ / Centraal Archief, 2.06.087, inv.nr. 41Stukken betreffende instructie van overheidsdiensten omtrent de aanleg van schaduwarchieven, ter beveiliging van administratieve gegevens1944https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgNkRRVGtvTENJUkE&usp=sharing
18
NL-HaNA, Generale Staf, 2.13.110, inv.nr. 1430Stukken betreffende het opheffen van de schaduwarchieven in het buitenland.1975-1976https://drive.google.com/#folders/0B02gs9mbnoJgTkdDUTJGZFB3aFE
19
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 11647Vernietiging van registers van de Burgerlijke Stand1950-1954https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgSjRmUmh1WHZBYWs&usp=sharing
20
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 11869Stukken betreffende de voorbereiding van maatregelen voor de vernietiging van registers van de Burgerlijke Stand en andere persoonsregistraties bij een vijandelijke bezetting1961-1962https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgaDhvT1FzWU5Sb3c&usp=sharing
21
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 1473Stukken betreffende de voorbereiding en uitvoering van richtlijnen voor het aanleggen van documentatie betreffende Nederland resp. de inrichting van schaduwarchieven buitenslands voor het geval van een vijandelijke bezetting van Nederland1950-1958https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgMVZiallqVWlGY00&usp=sharing
22
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 1490Stukken betreffende de voorbereiding van besluitvorming over vernietiging van registers van de Burgerlijke Stand in geval van bezetting van Nederland.1950-1969https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgZlNJYTlaX051ZDg&usp=sharing
23
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 8074Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake het vormen en bijhouden van schaduwarchieven in het buitenland. 1974-1976https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgZ3pOUzBCMEFJMHc&usp=sharing
24
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 8075Stukken betreffende de gedachtenvorming over eventuele regelgeving voor de vernietiging van persoonsgegevensbestanden in omstandigheden van oorlog of oorlogsgevaar, in het kader van het wetsontwerp tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 1975https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgUmRzQW40UW5hNE0&usp=sharing
25
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 8076Stukken betreffende de beëindiging van de aanleg van schaduw-archieven in het buitenland, regelingen voor het uitwijken van de regering en de noodvernietiging van archieven, alles voor het geval van een bezetting van Nederland. 1975-1979https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgRkhqajlGUlh3SkE&usp=sharing
26
NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv.nr. 8079Besluit van de minister-president betreffende de 'noodvernietiging' van archiefbescheiden ingeval van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden, met geleidebrief. 1979https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgRTRBQXZqaVRaY2s&usp=sharing
27
NL-HaNA, Kluiters, F.A.C., 2.21.424, inv.nr. 141Documentatie en kopieën uit dossiers, Pütz-Brandt – Zaanen, C. van
28
NL-HaNA, Koloniën / Dossierarchief, 2.10.54, inv.nr. 11364Richtlijnen omtrent te vormen schaduwarchieven in het buitenland 1950-1960beperkt tot 2039
29
NL-HaNA, Marine na 1945, 2.12.56, inv.nr. 8350Microverfilming documenten t.b.v. vorming van schaduwarchieven1947-1982
30
NL-HaNA, Marine na 1945, 2.12.56, inv.nr. 8351Regeling schaduwarchieven t.b.v. personeelsbescheiden1948-1980https://drive.google.com/#folders/0B02gs9mbnoJgVU8wTTI0Ri1MTWM
31
NL-HaNA, Marine na 1945, 2.12.56, inv.nr. 8352Bouw van een opslagloods op de marinebasis Parera in de Nederlandse Antillen t.b.v. 1900 kisten schaduwarchieven1949-1968 met lacuneshttps://drive.google.com/#folders/0B02gs9mbnoJgWnZqQ21IMHpnWDg
32
NL-HaNA, Marine na 1945, 2.12.56, inv.nr. 8353 Vereenvoudiging procedure schaduwarchieven1954-1968https://drive.google.com/#folders/0B02gs9mbnoJgRWk1UTd2T2lyS3c
33
NL-HaNA, Marinestaf, 1945-1948, 2.12.19, inv.nr. 95Stukken betreffende het te voeren beleid bij het op micro-film zetten van documenten en de vorming van schaduw-archieven.1947https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VZzY2b1dzN3ZkSWc&usp=sharing
34
NL-HaNA, Marinestaf, 1945-1948, 2.12.19, inv.nr. 95Stukken betreffende het te voeren beleid bij het op micro-film zetten van documenten en de vorming van schaduw-archieven.1947
35
NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv.nr. 639Vergaderstukken 3 februari 1961 over vernietiging van stukken1961https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VUzByN2p6UkNVWmM&usp=sharing
36
NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv.nr. 652Notulen 3 februari 1961 over vernietiging van stukken1961https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VUzByN2p6UkNVWmM&usp=sharing
37
NL-HaNA, OCW / Oudheidkunde en Natuurbescherming, 2.14.73, inv.nr. 181 Archivalia en bevolkingsregisters1950-1960https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgVmNtSW41aUt3UW8&usp=sharing
38
NL-HaNA, OCW / Oudheidkunde en Natuurbescherming, 2.14.73, inv.nr. 182Schaduwarchieven1961-1965https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgeUNBUEZYRjVLeFE&usp=sharing
39
NL-HaNA, Personeelraad, 2.13.172, inv.nr. 149Het adviseren van de staatssecretaris-generaal van Defensie inzake schaduwarchieven in het buitenland1973-1978https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VTGF0M2dfaUpPYm8&usp=sharing
40
NL-HaNA, PTT / Neher, 2.16.78.04, inv.nr. 29Nota betreffende het samenstellen van schaduwarchieven. Doorslag 1951https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VVHNlSVFjU3h2Njg&usp=sharing
41
NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, 1961-1969, 2.14.10, inv.nr. 120Stukken betreffende de terugkeer uit Curaçao van de dubbelen der registers Burgelijke Stand en de overbrenging van deze naar de rijksarchiefbewaarplaatsen, alsmede de overbrenging van de bijlagen en de tafels over de periode 1882-18921964-1968https://drive.google.com/folderview?id=0B9f5W7K5Bx4VdFJhdk5iNVU1TFE&usp=sharing
42
NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, 1970-1985, 2.14.09.04, inv.nr. 283Overbrenging 11970-1979Deels gefotografeerdhttps://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgU2ltaU95ZThCVjg&usp=sharing
43
NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, 1970-1985, 2.14.09.04, inv.nr. 285Completering en reproductie1970-1985Deels gefotografeerdhttps://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgcEYzQmhZbnN5NWc&usp=sharing
44
NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, 1970-1985, 2.14.09.04, inv.nr. 286Journaal1955 - 1966https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgblQwYmNnM0ZBR2s&usp=sharing
45
NL-HaNA, RAD / Rijksarchiefinspectie, 1970-1985, 2.14.09.04, inv.nr. 287Terugkeer registers BS. 1893 - 1952https://drive.google.com/folderview?id=0B02gs9mbnoJgUmhfV0VPNklxLWs&usp=sharing
46
NL-HaNA, SZW / Emigratie, 2.15.68, inv.nr. 78Algemeen
- Handleiding voor dossiervorming en inrichting van het archief
- Schaduwarchieven in het buitenland
1971 - 1975
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Blad1
 
 
Main menu