แบบรายงานระดับตุณภาพ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
-
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
3
คำชี้แจง ๑. ให้สรปจากแบบบันทึกคะแนน รายชั้นเรียนที่ดำเนินการแปลผลเรียบร้อยแล้ว
4
๒. ระดับคุณภาพให้ลงเฉพาะจำนวนนักเรียนปกติเท่านั้น
5
๓. ให้กรอกด้วยเลขอารบิคเท่านั้น ช่องใดไม่มีนักเรียน ให้พิมพ์เลข 0
6
ที่โรงเรียนศูนย์ชั้นจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดนักเรียนบกพร่องนักเรียนปกติระดับคุณภาพภาษาไทยรวมภาษาไทยต้องเท่ากับช่องนักเรียนปกติระดับคุณภาพคณิตศาสตร์รวมคณิตศาสตร์ต้องเท่ากับช่องนักเรียนปกติระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์รวมวิทยาศาสตร์ต้องเท่ากับช่องนักเรียนปกติระดับคุณภาพภาษาอังกฤษรวมภาษาอังกฤษต้องเท่ากับช่องนักเรียนปกติ
7
ดีมาก (คน)
ดี (คน)
พอใช้(คน)
ปรับปรุง(คน)
ดีมาก (คน)
ดี (คน)
พอใช้(คน)
ปรับปรุง(คน)
ดีมาก (คน)
ดี (คน)
พอใช้(คน)
ปรับปรุง(คน)
ดีมาก (คน)
ดี (คน)
พอใช้(คน)
ปรับปรุง(คน)
8
1หนองบัววิทยายนเมือง1ป.32221021231126550212725851312121187415521213650215212
9
2พิศาลวิทยาเมือง1ป.30000000000000000000000
10
3
บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง
เมือง1ป.39090180900369004593519
11
4บ้านวังหมื่นเมือง1ป.330302103001231200321003
12
5บ้านสุขเกษมเมือง1ป.392724107014274210742107
13
6บ้านห้วยทรายเมือง1ป.321101001010010100110001
14
7บ้านภูพานทองเมือง1ป.370705207113274210724107
15
8
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เมือง1ป.370704307061071330702327
16
9บ้านนามะเฟืองเมือง2ป.3475427278042181491421221724222106442
17
10บ้านทรายงามเมือง2ป.370733107232072311724107
18
11
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
เมือง2ป.3101918009000993600934209
19
12
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เมือง2ป.3166109100109100101000010910010
20
13บ้านกุดเต่าเมือง2ป.3112924309243095400916209
21
14บ้านนาอ่างเมือง2ป.381704307232072230722127
22
15บ้านโคกม่วยเมือง3ป.31248044841383410825108
23
16บ้านพร้าวเมือง3ป.32261601420163670163391160421016
24
17บ้านบกโนนเรียงเมือง3ป.3302281207283131022822420288118128
25
18บ้านศรีสุขนาล้อมเมือง3ป.351422004211042110422004
26
19
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เมือง3ป.3145945009351096210963009
27
20บ้านห้วยค้อเมือง3ป.330300303030030210300213
28
21บ้านห้วยลึกเมือง4ป.370734007250074300743007
29
22บ้านตำแยเมือง4ป.351402204011240031400044
30
23บ้านนาวังเวินเมือง4ป.331201102200022000220002
31
24บ้านโนนขมิ้นเมือง4ป.371600246004260132602316
32
25บ้านห้วยโจดเมือง4ป.317512048012028212019212264012
33
26บ้านเพ็กเฟื้อยเมือง4ป.3125700617015172410724107
34
27
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง4ป.341302103111031200300213
35
28
หนองหว้าวิทยาสรรค์
เมือง4ป.31001004601004421001910640010
36
29บ้านโนนคูณเมือง4ป.340412104040041300422004
37
30บ้านนาเลิงเมือง4ป.3309211118121410612114511211740021
38
31บ้านห้วยไร่เมือง4ป.321100101001010001100011
39
32หัวนาศึกษาวิทย์เมือง5ป.3161151851150771151950151220115
40
33บ้านข่าดอนเข็มเมือง5ป.3173140311014044614035614831214
41
34บ้านดินทรายอ่อนเมือง5ป.319514194014048214473014545014
42
35
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เมือง5ป.3186120102012156012065112651012
43
36บ้านโนนม่วงเมือง5ป.300000000000000000000000
44
37
บ้านหนองแสงนาล้อม
เมือง5ป.31941587001583401510500151230015
45
38บ้านดอนหันเมือง5ป.351402204002241111402024
46
39บ้านคึมชาดห้วยบงเมือง6ป.381703227001670232713127
47
40
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง6ป.3137605106222063300622206
48
41ไทยรัฐวิทยา81เมือง6ป.340421104211042200422004
49
42
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
เมือง6ป.384402204002240130402024
50
43
บ้านหินลับศิลามงคล
เมือง6ป.325718210601887301861020181071018
51
44บ้านหนองบัวโซมเมือง6ป.314311461011029011026311560011
52
45
บ้านโคกกลางโนนงาม
เมือง6ป.340402204021140121402204
53
46บ้านหนองปลาขาวเมือง6ป.393603306001560060641106
54
47บ้านดอนยานางเมือง6ป.3114707007001670007700077
55
48บ้านลำภูเมือง7ป.330300303012033000321003
56
49
อนุบาลหนองบัวลำภู
เมือง7ป.36714530292225310231915350120534164253
57
50ร่มเกล้าเมือง7ป.336531214150318166131812101315177231
58
51บ้านโนนทันเมือง7ป.3165110650110650111100011092011
59
52บ้านอ่างบูรพาเมือง7ป.340402204011242200403104
60
53บ้านภูพานคำเมือง7ป.3150152103015095115069015374115
61
54
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เมือง8ป.32671919901924761911710191108019
62
55
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เมือง8ป.3196130571130139130238130121013
63
56บ้านโนนอุดมเมือง8ป.390904509002792430924309
64
57ยางหลวงพิทยาคมเมือง8ป.3116501405023052030512205
65
58
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง8ป.312111112711045211005611451111
66
59บ้านโนนสว่างเมือง8ป.300000000000000000000000
67
60บ้านกุดจิกเมือง8ป.341302103120030201301023
68
61บ้านหนองกุงเมือง8ป.3101954009342092520926109
69
62ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมือง8ป.3226161114016248216076316155516
70
63บ้านกุดฉิมเมือง8ป.312111045211112711006511451111
71
64
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
เมือง9ป.319514067114116614029314231814
72
65บ้านโคกกุงเมือง9ป.325619213401900514190810119076619
73
66
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
เมือง9ป.300000000000000000000000
74
67บ้านดอนนาดีเมือง9ป.391802608033285300834018
75
68บ้านข้องโป้เมือง9ป.3112908109143191422905229
76
69บ้านหินคูณเมือง9ป.300000000000000000000000
77
70
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
เมือง9ป.340402204001340220400134
78
71
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เมือง10ป.315312165012011101202100120102012
79
72บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมือง10ป.3194151860152643150663150104115
80
73บ้านลาดเมือง10ป.317314094114035614007714373114
81
74บ้านห้วยหามต่างเมือง10ป.350502305032050140501405
82
75บ้านบุ่งบกเมือง10ป.361503205023051040523005
83
76
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง10ป.313310037010044210064010640010
84
77เมืองใหม่วิทยา
ศรีบุญเรือง1
ป.3732251123270511027122514010105138112051
85
78บ้านหนองทุ่งมน
ศรีบุญเรือง1
ป.362412104400044000440004
86
79บ้านโนนสว่าง
ศรีบุญเรือง1
ป.3117422004220042110440004
87
80บ้านหนองม่วง
ศรีบุญเรือง1
ป.320218378018123211815210181710018
88
81กุดจิกวิทยา
ศรีบุญเรือง1
ป.318612084012144312353112542112
89
82โนนข่าประชาสรรค์
ศรีบุญเรือง1
ป.341303003012030210300033
90
83บ้านห้วยไผ่
ศรีบุญเรือง1
ป.393602316132063120642006
91
84บ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง1
ป.340400404022044000404004
92
85บ้านห้วยกวางทอง
ศรีบุญเรือง1
ป.300000000000000000000000
93
86บ้านมอใต้
ศรีบุญเรือง1
ป.380805308025181430812328
94
87
บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)
ศรีบุญเรือง1
ป.315239113325822111360222291132843384113792842113
95
88บ้านศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง2
ป.3193161780163751167360161150016
96
89
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง2
ป.317314158014027514035614533314
97
90
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง2
ป.361513105320052300550005
98
91บ้านหนองบัวน้อย
ศรีบุญเรือง2
ป.311110027110002810028010055010
99
92บ้านหนองแตง
ศรีบุญเรือง2
ป.313013076013135413057113454013
100
93
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ศรีบุญเรือง2
ป.393603306024060330613116
Loading...
 
 
 
ชั้นป.3
ชั้นป.6
ชั้นม.3
 
 
Main menu