Témata bakalářských prací nabízená doktorandy
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
jméno doktoranda
emailročníknabízené téma bakalářské prácestručný popis
2
Marie Dlouhámajka.dlouha@gmail.com
Sociální konstrukce rolí v dyadických vztazích (manželé, partneři, rodič-dítě, obchodní partneři)
3
Elektronická média a interakce, sociální skupiny ve virtuálním prostoru
4
Virtuální identita
5
Virtuální realita a každodennost
6
Reprezentace sociální reality médii
7
Společné soužití homosexuálních i heterosexuálních párů, genderovanost rodinné a pracovní sféry
8
Po další konzultaci jiná témata založená na kvalitativním výzkumu, z oblasti sociologie internetu a sociologie genderu.
9
10
Magdaléna Gorčíková
magda.gorcikova@gmail.com
Témata týkající se oblasti sociologie rodiny: sociální a kulturní faktory rodinného prostředí (vliv socioekonomické úrovně rodiny na výchovu; struktura rodiny; přesvědčení a hodnoty, zájmy rodičů; kulturní zdroje rodiny – např. jazyková výchova aj.)
11
Témata z oblasti sociologie vzdělávání (např. vliv sociokulturních zdrojů v rodině na funkční gramotnost/školní výsledky, zájmové vzdělávání, dosažené vzdělání atd.)
12
13
Johana Chylíkovájohana.chylikova@gmail.comMetodologie sociálněvědního kvantitativního výzkumu
14
Kvalita dat ze sociálněvědních šetření
15
Chyby měření v datech ze sociálněvědních šetření
16
Psychologické přístupy v kvantitivním sociálněvědním výzkumu a v testování dotazníků
17
Využití modelování strukturních rovnic v analýze dat z kvantitativních šetření
18
19
Jan Kozubíkkozubikjan@gmail.com
Témata na pomezí sociologie a politologie, případně sociologie a mezinárodních vztahů
20
Lidská práva a práva menšin, jejich difuze (šíření) v mezinárodním systému
21
Témata spojená s LGBT komunitou v ČR i v zahraniční, práva sexuálních menšin, stejnopohlavní rodičovství, homofobie, transfobie atd.
22
Sociální hnutí, neziskové organizace, lobbying, česká politika
23
24
Filip Lachmannfilip@lachmann.czproměny chápání kultury (sociálněteoretické koncepce kultury)
25
postkomunismus
26
kulturální studia
27
28
Anna Oravcováanna.oravcova@centrum.czgender
29
subkulturní studia
30
kulturální studia
31
hip hop
32
kvalitativní výzkum
33
34
Andrea Průchováanka.prucha@gmail.com
teorie obrazu (zejména z hlediska anglo-americké tradici, propojení s kulturálními studii)
35
vizuální sociologie / vizuální historie
36
studia vizuální kultury
37
kulturní paměť (zjm. fenomény památníků, dobové architektury & vzdělávací materiály a muzea)
38
39
Tomáš Samecsamec.tomas7@gmail.com3.
Sociologie bydlení (vlastnické vs. nájemní bydlení, koncept kvality bydlení, sociální bydlení, nové formy bydlení - co-housing, bezdomovectví)
40
Studium dluhu a zadlužení (například hypotéky, dary v rámci rodiny, mezigenerační finanční pomoc, dluhové pasti, exekuce)
41
Kvalitativní metody výzkumu (analýza textu - narativní, diskurzivní, obsahová, etnografie, experimentální metody)
42
Ekomická sociologie - témata spojená s ekonomických diskurzem (šetrnost vs. utrácení, finanční krize)
43
Sociologie (o)hodnocení - normy a hodnoty, Boltanski a Thévenot, emoce, racionalita a morálka
44
Sociální nerovnosti jako kulturní a prostorový fenomén (sociálně vyloučené lokality, kulturní faktory nerovnosti ve společnosti)
45
46
Ludmila Wladyniakludka.wladyniak@gmail.comCultural memory
47
Anthropology of borderland
48
Visual data analysis
49
Migration and post-migration issues
50
Central European studies (especially Polish-Czech-German relations)
51
52
Šimon Fialasimon.fiala@seznam.czSociální hnutí (ekologické, sociální spravedlnost)
53
Kosmopolitismus, alternativní formy občanství/měšťanství
54
Globalizace a výroba, global supply chains, oděvní průmysl
55
Diskurzy sdílení v kontextu sociologie města (Uber, AirBnB, couchsurfing,... , spolubydlení)
56
57
Moskvina Yuliya Kritické přístupy v sociologii
58
Pragmatic sociology of critique - applications in the empirical analysis (cz or engl.)
59
Kritická analýza města a urbánního prostoru
60
Critical theory, critical sociology and sociology of critique (cz or engl.)
61
62
Markéta Blažejovská
marketa.blazejovska@gmail.com
2.Teorie mezinárodní migrace
63
Integrace cizinců (sociální, kulturní, ekonomická, politická)
64
Migrační politika a "control gap"
65
Multikulturalismus
66
Mediální obraz cizinců, mediální obraz migrační krize
67
Transnacionální migrace
68
69
Aneta Weissováweissova.aneta@gmail.com
Témata spojená se stigmatizací lidí s duševním onemocněním (k některým populacím budu moci poskytnout data)
70
Témata spojená se self-stigma lidí s duševním onemocněním
71
Témata spojená se redukcí stigmatizace a self-stigmatizace
72
73
Petra A. Beránkováp.a.berankova@gmail.com2.
politická sociologie (zejm. v kvalit. perspektivě): politický aktivismus, participace, politická kultura, politická identita
74
sociální nerovnosti: teorie sociálních nerovností, symbolické hranice a kategorizace, sociální exkluze, kultura chudoby, politiky sociálního začleňování
75
76
Jan Rösslerrossler.jan@gmail.com2.kvantitativní výzkum
77
užívání alkoholu / návykových látek
78
výzkumy mezi mladistvými
79
kvalitativní výzkum
80
mixed design method
81
82
Markéta Šetinovámarketa.setinova@gmail.comTémata spojená s partnerskými vztahy
83
Témata spojená s hledáním partnera, především s využití seznamovacích služeb
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
sociologie
veřejná a sociální politika