Kurzuslista
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEG
1
Kurzus neve:Meghirdető intézmény:Kurzusfelelős:Rövid leírás:További információk:
2
A földrajzi térképek optimális vetületeiEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIGyörffy János Dr.A vetületi torzulások alapfogalmai, a torzultság. Vetületek összehasonlítása a torzultságok alapján. A variációs típusú vetületoptimalizálás elve. Optimális torzulású vetületek a valódi hengervetületek körében: A Behrmann-probléma megoldása direkt módszerrel. A legjobb y vetületi egyenlet meghatározása az Euler-Lagrange differenciálegyenlettel. A legjobb perspektív hengervetület paramétereinek meghatározása Newton-Raphson módszerrel. Optimális torzulású vetületek a valódi síkvetületek körében: A legjobb sugárfüggvény és az Euler-Lagrange differenciálegyenlet. Airy, James és Clarke megoldása. A transzverzalitási feltétel. A legjobb perspektív síkvetület paramétereinek meghatározása. A legjobb valódi síkvetület sugárfüggvényének közelítése polinommal. http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
3
A valós függvénytan alapjaiEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DISimon Péter A gamma-függvény értelmezése, elemi tulajdonságai. Az R^n-beli gömbök Lebesgue-mértéke. Vitali-lemma. Borel- mértékek, regularitás. A feltételes várható érték operátor, martingálok. Minkowski-egyenlőtlenség. Előjeles mértékek. A Hahn-, ill. a Jordan-féle felbontás. Szinguláris mértékek. A Lebesgue-féle felbontás. Mértékek deriválása. Deriválás 0- mértékű halmazon. Szinguláris mérték deriválása. Súlyfüggvénnyel generált mérték deriválása. Abszolút folytonos mérték deriváltja. Eőjeles Borel-mérték m.m. deriválható. Monoton függvény, ill. integrálfüggvény deriválása. A Lebesgue-pont fogalma, Lebesgue-tétel. Abszolút folytonosság. Korlátos változású függvények. Kapcsolat az abszolút folytonos mértékekkel. Jordan-tételek. Összefüggés az abszolút folytonos függvények és az integrálfüggvények között. Példa szigorúan monoton, folytonos függvényre, amelynek a deriváltja m.m. nulla. Monoton függvény felbontása abszolút folytonos, szinguláris és tiszta ugrófüggvény összegére. Fubini-tétele mértékekből, ill. függvényekből álló végtelen sorok deriválásáról. A Lebesgue-féle sűrűségi tétel. Integrálás helyettesítéssel. Parciális integrálás. A Hardy-Littlewood-féle maximálfüggvény: (L^p,L^p)-korlátosság (1<p≤+∞), gyenge (1,1)-tulajdonság. Az operátorsorozatok maximáloperátorára vonatkozó gyenge (1,1)-becslés szerepe a konvergenciában. A Hardy-Littlewood-féle maximálfüggvény: (Llog^+L,L^1)- becslés, (L^1,L^p)-korlátosság (0<p<1). Az Llog^+L[a,b] függvényosztály. A Hardy-Littlewood-féle maximáloperátorral kapcsolatos Stein-tétel. Operátorok interpolációja, Marcinkiewicz-tételek. A Calderon-Zygmund-féle felbontás. Az L^p- terek (1≤ p<+∞) duálisa.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
4
AdatbányászatEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKiss Attila Elemér dr.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
5
Adatbányászat szeminárium I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr. ifj.Az adatbányászat újabb eredményeinek áttekintése friss konferenciákon és tudományos lapokban megjelent közlemények alapján.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
6
Adatbányászat szeminárium II.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr. ifj.Az adatbányászat újabb eredményeinek áttekintése friss konferenciákon és tudományos lapokban megjelent közlemények alapján.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
7
Adatbányászat szeminárium III.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DILukács AndrásAz adatbányászat újabb eredményeinek áttekintése friss konferenciákon és tudományos lapokban megjelent közlemények alapján.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
8
Adatbáziskezelés haladóknak I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr.1., A relációs adatmodell, és logikai háttere. 2. Konjunktív kérdések, szabály alapú, tablós, konjunktív kalkulus, konjunktív relációs algebra. Nyelvek ekvivalenciája. 3. Relációs algebra, kalkulus és rekurziómentes datalog. A kalkulus szemantikai problémái: relatív kiértékelés, természetes kiértékelés, aktív-tartomány szemantika, tartomány független kalkulus. Nyelvek ekvivalenciája. Biztonságos kalkulus. 4. Statikus viselkedés és optimalizálás: Gyakorlati optimalizálás kérdései. Tablós kérdések optimalizálása, tartalmazás NP teljessége. Kalkulus elönthetetlen kérdései. Az a-ciklikus természetes összekapcsolások.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
9
Adatbáziskezelés haladóknak II.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr.1. Funkcionális és összekapcsolási függőségek. Kérdések feltételes ekvivalenciája és a Chase eljárás. Az implikáció és a Chase. 2. Tartalmazási függőség és implikációja. Véges és korlátozás nélküli implikáció. A funkcionális és tartalmazási függőségek együttes axiomatizálhatatlansága. 3. Tablós függőségek, a Chase és axiomatizálások. 4. Adatbázisok tervezése és függőségek. Szemantikus adatmodellek. Normalizálás. Univerzális relációhttp://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
10
Adatbáziskezelés haladóknak III.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr.Negációmentes rekurzív datalog. Minimális modell szemantika. Legkisebb fixpont szemantika. Bizonyítás- elméleti szemantika. Szeminaív kiértékelés. Fentről-le kiértékelés. 2. Rekurzió és negáció. Algebra +While. Kalkulus + fixpont. Datalog negációval. Ekvivalenciák. A negáció bizonyításelméleti tárgyalása a datalogban. 3. A kérdések bonyolultságelméleti tárgyalásának alapjai. Kérdések bonyolultsága, nyelvek bonyolultsága. Első rendű kérdések bonyolultsága és kifejező ereje. A Fixpont és While kérdések kifejező ereje. A rendezettség hatása. Teljes kifejező erejű relációs lekérdező nyelvek.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
11
Algoritmusok és adatszerkezetek elemzése I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIFekete István Dr.; Hunyadvári László Dr.I. A HATKONYSÁGELEMZÉS ELMÉLETI ALAPJAI
Rekurzió megoldása: A futási időre/lépésszámra vonatkozó rekurzív egyenletek. A rekurziós fa. Megoldás iterációs módszerrel.
A mester-tétel és a mester módszer (általános eszköz a rekurzió megoldására).
Generátorfüggvények: A generátorfüggvénnyel kapcsolatos technikák. Alkalmazási példák.
Amortizációs elemzés: Az amortizációs elemzés fogalma és módszerei: összesítő, könyvelő, ill. potenciál módszer.
II. KERESÉS (haladó)
Piros-fekete fák: A piros-fekete fák tulajdonságai. Forgatások. Beszúrás és törlés.
S-fák (splay trees): Speciális műveletek: két fa egyesítése, egy fa szétvágása, forgatás, a fa "kifordítása". Az S-fa önszervező mechanizmusa, annak hatékonysága.
III. ÖSSZETETT ADATSZERKEZETEK (haladó)
Binomiális kupacok: A binomiális kupac felépítése binomiális fákból. Reprezentáció. A binomiális kupacokon értelmezett műveletek és amortizációs elemzésük.
Fibonacci-kupacok: A Fibonacci-kupac felépítése fákból. Reprezentáció. A Fibonacci-kupacokon értelmezett műveletek és amortizációs elemzésük.
Diszjunkt halmazok: A diszjunkt halmaz fogalma és alkalmazása egy gráf összefüggő komponenseinek meghatározásánál. Láncolt listás ábrázolás. Az egyesítés megvalósítása. A rang szerinti egyesítés és az úttömörítés együttes használatának elemzése.
IV. ÖNÁLLÓ TÉMAVÁLASZTÁS
A hallgatók önállóan is választanak egy-egy fejezetet az algoritmusok elméleti és alkalmazási területeiről, ajánlott módon a doktori dolgozatukhoz kapcsolódóan. Ezt prezentáció formájában ismertetik, a vizsga részeként.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
12
Algoritmusok hatékonyságaEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIványi Antal1.1. Introduction
1.2. Fundamentals of software testing, terminology
1.2.1. Why is testing necessary? The testing challenge
1.2.2. Economics of testing
1.2.3. General testing principles
1.2.4. Fundamental test process
1.2.5. The psychology of testing
1.3. Testing throughout the software life cycle
1.3.1. Software development models
1.3.2. Test levels. Test types
1.3.4. Testing related to changes. Maintenance testing
1.4. Static techniques
1.4.1. Static techniques and the test process
1.4.2. Review process
1.4.3. Static anaysis by tools
2.1. Test design techniques
2.1.1. Categories of test desing techniques
2.1.2. Specification-based or black-box techniques
2.1.2.1. EP, BVA,
2.1.2.2. Decision tables and cause-and effect graphing
2.1.2.3. Orthogonal arrays, all-pairs tables,
2.1.2.4. State transition testing, FSM
2.1.2.5. Use-case testing
2.1.3. Structure-based or white-box techniques
2.1.3.1. Statement testing. Coverage
2.1.3.2. Decision testing
2.1.3.3. Condition testing, MC/DC
2.1.3.4. Path Testing, LCSAJ testing
2.1.3.5. Loop testing
2.1.4. Combinations of black-box and white-box techniques
2.1.5. Experience-based techniques
2.1.6. Defect-based testing
2.1.7. Choosing test techniques
3.1. Test management
3.1.1. IEEE 829 Software Test Documents
3.1.2. Risk and testing
3.1.3. Test organization. Independence, roles, tasks
3.1.4. Test policy, test strategy and test approach
3.1.5. Test planning and estimation
3.1.6. Test process monitoring and control
3.1.7. Incident management
3.1.8. Configuration management
3.2. Tool support for testing
3.2.1. Types of test tools
3.2.2. Effective use of tools: potential benefits and risks
3.2.3. Introducing a tool into an organization
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
13
Approximációelmélet és alkalmazásai I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DISchipp Ferenc Dr.; Szili LászlóCsebisev approximáció: Konvexitás, a legjobb egyenletes approximáció létezése, egyértelműsége. Inkonzisztens lineáris egyenletrendszerek Csebisev-féle megoldása. Haar feltétel, alternálási tételek. Remez algoritmusok. Interpoláció: Lagrange formula, hiba formula. Csebisev polinomok, Hermite-Fejér interpoláció. Trigonometrikus nterpoláció. Projekciók polinomok és trigonometrikus polinomok alterére. A Fourier projekció minimum ulajdonsága. Pozitív operátorok: Bernstein polinomok, monoton operatorok, Fejér tétele. Folytonossági és simasági modulus. Markov és Bernstein egyenlőtlenségei. Jackson tételei és azok megfordításai. Theta-szummációk. Spline approximáció. Approximáció Hilbert térben : Ortogonalális polinomrendszerek. Christoffel--Darboux formula, Bessel egyenlőtlenség. Fourier sorok konvergenciája, Fejér tétele. Approximáció Csebisev polinomokkal. A legkisebb négyzetek módszerének diszkrét alakja. Speciális kérdések: Müntz tételei, Stone-Weierstrass tétel. Racionális- és Padé approximáció. Lánctörtek.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
14
Autonóm rendszerek kutatási területeiEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIVarga László ZsoltA mai kutatási irányzatokból egyre világosabban bontakozik ki egy olyan hálózati infrastruktúra kialakítására vonatkozó igény, amelyben nyílt szoftver komponensek a szervezeteik, felhasználóik célkitűzései szerint, egymással rugalmasan együttműködve, a környezet változásaihoz dinamikusan alkalmazkodva, közvetlen emberi beavatkozás nélkül érik el az üzleti célokat. Ugyan az ilyen hálózatok kialakításának nincsen még meg a bevált technológiája, de számos olyan kezdeményezés létezik, ami tartalmaz ebbe az irányba mutató elemeket. A tantárgy során a hallgatók ezeknek a technológiai elemeknek a konvergenciáját vizsgálják egy adott területen elmélyülve.
Bevezetés: igények, technológiák, piaci irányok. Intelligens ágensek, ágensek és objektum orientáltság, ágensek és szakértői rendszerek, ágens architektúrák. Multi-ágens kölcsönhatások, nyereség és preferencia, stratégia. Megegyezés elérése, mechanizmus tervezés, aukció, tárgyalás, egyezség. Kommunikáció, tevékenységek, ágens kommunikációs nyelv, ontológia. Együttműködés, elosztott probléma megoldás, feladat és eredmény megosztás, inkonzisztencia, koordináció, szinkronizálás. Értékelés: megbízhatóság, reputáció, monitorozás. Webszolgáltatások: protokollok, szolgáltatás leírások, szolgáltatások megtalálása, interoperabilitás. Grid: koncepciók, víziók, eszközök, grid szolgáltatások architektúra, szemantikus grid. Alkalmazási példák: vezérelv menedzsment, naplózás és monitorozás, önjavítás és optimalizálás, szemantikus web szolgáltatás, megbízhatóság és reputáció.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
15
Bevezetés a komputeralgebrábaEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKovács AttilaA Maple és a Mathematica komputeralgebra rendszerek ismertetése, a legfontosabb készségek megszerzése használatukban mind a komputer algebrában kutatásokat végzők, mind a komputer algebrát segédeszközként használók számára.Komputeralgebra nyelvek, kialakulásuk, osztályozásuk. Gyakorlati bevezetés: szimbolikus és numerikus számítások. A Maple használata, formulák, matematikai műveletek. Adatábrázolás és alapvető algoritmusok. A Maple struktúrája: kifejezések, átalakítási szabályok, definíciók, minták, eljárások, input és output. Számok, matematikai függvények, polinomok és racionális függvények, egyenletek megoldása, hatványsorok és határértékek, lineáris algebra, numerikus és szimbolikus műveletek adatokkal és függvényekkel. A Maple mint programnyelv: nyelvi elemek, vezérlési struktúrák, adattípusok, típustesztelés, tömbök és táblázatok, operátorok, belső ábrázolás. Rajzolás, 2 és 3 dimenzióban, grafika, animáció. Könyvtárak. Általános és speciális példák: nagy pontosságú számítások, algebra, számelmélet, differenciálegyenletek, integráltranszformációk, statisztika. Esettanulmányok.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
16
Biológiai indíttatású számítások: Membrán rendszerekEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DICsuhaj Varjú ErzsébetA biológiai indíttatású számítástudomány (bio-computing) egy új, perspektivikus tudományág, amely az elméleti számítástudomány, a molekuláris biológia, a kémia, valamint a fizika közös határterülete. A tárgykör egyik fontos részterülete a membrán rendszerek vagy P rendszerek elmélete. A P rendszer fogalmát Gheorghe Paun vezette be 1998-ban, azóta az elmélet a biológiai indíttatású számítástudomány egyik, az érdeklődés homlokterében álló ágává fejlődött (pl. az Institute for Scientific Information 2003. októberében ún. „Fast Emerging Research Front in Computer Science” besorolásban részesítette).
A membrán rendszerek vagy P rendszerek az élő sejt működését utánozó osztott konstrukciók, amelyek ún. membránokkal határolt régiókból állnak, amely régiók objektumokat tartalmaznak. Az objektumok molekuláknak, kémiai alkotórészeknek felelnek meg. A rendszer működése során az objektumok változni (fejlődni ) tudnak, valamint közlekedni képesek a szomszédos régiók között, bizonyos szabályok szerint. A P rendszerek a régiók tartalmát, azaz, a bennük levő objektumok összességét szimbólumok vagy szavak multihalmazaival azonosítják, a fejlődési, illetve a közlekedési szabályokat pedig formális nyelvi átírási szabályokkal adják meg. (A multihalmaz olyan sokaság, amelyben ugyanaz az egyed több példányban is előfordulhat.)
A membrán rendszerek elmélete számos, a Turing gépekével egyenlő erejű, de a hagyományostól eltérő elvekre épülő számítási modellt biztosít számunkra, továbbá lehetővé teszi az élő sejtekben, vagy hozzájuk hasonló biológiai vagy társadalmi szervezetekben lezajló természetes folyamatok leírását.
A kurzus célja a membrán rendszerek alapvető tulajdonságainak és fontosabb változatainak ismertetése. A tananyag tartalmazza számítási erő és a méretbonyolultság jellemzését objektum alapú membrán rendszerek esetében, beleértve a
dinamikusan változó struktúrájú rendszereket és a kizárólag kommunikációra épülő konstrukciókat is. Az előadások során elemezzük továbbá a membrán automaták, a szövet jellegű membrán rendszerek, valamint a neurális háló jellegű membrán rendszerek tulajdonságait és bemutatjuk membrán rendszerek alkalmazási lehetőségeit más tudományterületeken.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
17
Extremális halmazrendszerek szemináriumEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKatona GyulaEgy n elemű halmazon megadható legtöbb (legkevesebb) halmazt keressük különböző feltételek mellett. Legismertebb példa a Sperner tétel, ami megmondja, legfeljebb hány részhalmaz választható ki, ha a tartalmazást kizarjuk. A szeminárium célja a témakörbe tartozó legújabb eredmények tanulmányozása. A résztvevők cikkeket ismertetnek. http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
18
Fejezetek az informatikametodikából kutatószeminárium I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DISzlávi Péter; Zsakó LászlóKövetelmény: kiadott tanulmányok, cikkek önálló elemzése, önálló tananyag kidolgozása a tárgy témaköréből, a tananyag bemutatása és megvédése.
1. Adott tananyagrész megtanítása
A. Mivel indokolható, hogy szükség van az adott anyagrész megtanítására? Hogyan motiválhatók a tanulók?
B. Milyen módszerrel vezethetők be az új ismeretek? Hogyan építhető fel a tananyag?
C. Hogyan kapcsolható korábbi ismeretekhez, hogyan építhet korábbi tapasztalatokra?
D. Milyen példákat célszerű használni a tananyagrész tanításához?
E. Mennyi és milyen gyakorlásra van szükség az ismeretek elsajátításához? Hogyan függ ez az elsajátítás mélységétől?
F. Milyen gyakorló feladatokat lehet adni hozzá?
G. Milyen számonkéréssel lehet ellenőrizni a tananyagrész elsajátítását?
2. Konkrét tantárgyi feladatsorok előállítása
A. Hogyan lehet egy feladatból újabb feladatokat előállítani? Az újabb feladatok megoldása mennyire hasonlíthat az eredeti feladat megoldására? Hogyan lehet egy megoldás változtatásával újabb feladatot előállítani?
B. Hogyan lehet egy feladatsorral felépíteni egy tananyagot?
C. Hogyan lehet egy tananyaghoz olyan számonkérést készíteni, amely minden fontos részletét számon kéri?
D. Hogyan lehet súlyozni a számonkérés egyes részeit, baj-e, ha valamit többször kérünk számon?
E. Feladatok elemzése, hasonlóságok felismerése, adott típushoz hasonló feladatok konstruálása.
3. Konkrét feladatok megoldásának problémái
A. Tipikus hibák felismerése, javítása, elkerülése.
B. Az előrehaladás mérésének kérdése nagyobb feladatok megoldásakor.
C. Hogyan lehet egy adott feladatsorra (pl. dolgozat) jól felkészíteni a diákokat?
D. Melyek egy adott számonkérési forma esetén a speciálisan alkalmazandó felkészítési tennivalók? (Azaz miket szoktak elkövetni a diákok, mik a tipikusan meg nem értett dolgok, miket szoktak kérni a feladatkitűzők?)
E. Érettségi feladatok elemzése, versenyfeladatok elemzése.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
19
Fourier-analízis I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIWeisz Ferenc Dr.Előfeltétel: Transzformációk az alkalmazott matematikában I., II.
Tematika:
Walsh-Fourier és Vilenkin-Fourier-sorok vizsgálata. Norma és majdnem mindenütt való konvergencia, különböző összegzések, approximáció. Martingálelmélet, Hardy- és BMO-terek, atomos felbontások. Interpolációelmélet. Többváltozós elmélet.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
20
Funkcionális programok helyességeEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIHorváth Zoltán Dr.Funkcionális programok helyességének alapfogalmai: hivatkozási helyfüggetlenség, egyenlőségi érvelés. Strukturális indukció. ML alapú tételbizonyító rendszerek. Bizonyítási taktikák. Isabelle. Isabelle HOL. PVS, Coq., Sparkle. Temporális logika alapú következtetési rendszerek. HOL-UNITY. Erlang: ErlVer. Típusinvariánsok kezelése. Interaktív Clean folyamatok biztonságossági és haladási tulajdonságainak vizsgálata.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
21
Hálózatok és a www matematikájaEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr András Dr. ifj.• Keresőrendszerek felépítése, a rangsorolás módszerei. Markov láncok és bolyongás gráfokon. A Page Rank definíciója és átfogalmazása. Személyre szabott PageRank, SimRank.
• Kleinberg vagy HITS algoritmus. A szinguláris felbontás, gráfklaszterezés. Sajátértékek és expanzió.
• Szociális hálózat és webgráf modellek. Barabási modellje és a fokszámeloszlás bizonyítása. Kis világ modellek
• Konzisztens hash-elés alkalmazása web erőforrások cachelésében és Ad Hoc mobil útvonalkeresésben.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
22
Jel és képfeldolgozás szemináriumEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIFridli Sándor Dr.; Schipp FerencA digitális képfeldolgozás alapjai. Mintavételezési technikák. Transzformációs kódolás. Szűrők elmélete. Multirezolúció, waveletek. Szegmentálás. Tömörítés. http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
23
Kalandozás az algoritmusok világábanEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBenczúr AndrásInformatika-oktatás szakmódszertana téma hallgatói számára.
Juraj Hromkovic „Algoritmic Adventures” könyve alapján, elemző feldolgozásban.
Az előadás célja: az algoritmusok, számításelmélet alapfogalmainak didaktikus, elemi úton való felépítése, a fogalmak megértéséhez rávezető utak bemutatása.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
24
Keresés és kommunikációs komplexitás szemináriumEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKatona Gyula; Wiener Gáborhttp://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
25
KövetelménymenedzsmentEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKovács AttilaRövid leírás:
A megfelelő követelménymenedzsment minden érdekelt számára létfontosságú, és maga a követelmény-specifikáció a minőségi szoftverfejlesztés egyik megkerülhetetlen, alapvető pillére. A követelménymenedzsment hiánya markánsan megmutatkozik bármilyen típusú fejlesztési életciklusban, és kimutatható, hogy a szoftverhibák többsége a hiányos vagy rossz követelmények következménye.
Érintett témák:
• Bevezetés és alapismeretek
• Az IT rendszerek környezeti modelljei
• Követelmények feltárása
• Követelmények dokumentálása
• Természetes nyelvű dokumentálás
• Modell-alapú dokumentálás
• Követelmények validálása és tárgyalása
• Követelmények kezelése, menedzsment
• Eszköztámogatás
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
26
Kriptológia szemináriumEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKatona Gyula; Csirmaz László; Miklós DezsőA kryptológiai irodalom új eredményeit tekintik át a szeminárium résztvevői.
A témák között szerepelnek pl. az azonosítási módszerek (vízjel, ujjlenyomat),
többrésztvevős számítások, választási rendszerek, aukciók, stb.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
27
KutatásmódszertanEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DITurcsányiné Szabó MártaKutatási módszerek vizsgálata és azok alkalmazása különböző kutatási problémákra. Saját kutatási terv elkészítése.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
28
Mesterséges intelligencia technikák a robotikábanEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIstenes Zoltán Dr.Mobil robotok és más autonóm rendszerek irányítása valós környezetben, számos komoly kihívást rejt magában. E problémák egy részét mesterséges intelligencia technikák alkalmazásával lehet megoldani.
A tárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat olyan mesterséges intelligencia technikákkal, módszerekkel, amelyek alkalmazásával mobil robotok sikeresen tudják meghatározni helyzetüket, feltérképezni környezetüket, együttműködni más robotokkal, hatékonyan tanulni.

A tárgy vázlatos tematikája:
- a mesterséges intelligencia alkalmazása a robotika speciális területein
- navigáció és térképezés, "Simultaneous Localization And Mapping" (SLAM) algoritmusok
- multi-ágens, multi-robot rendszerek, rajintelligencia
- tanulás nagyméretű, komplex, változó környezetben
- robot viselkedés ellenőrzése formális helyesség bizonyítással
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
29
Mesterséges neuronhálók EA Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DILőrincz AndrásA mesterséges neuronhálók előadás segítségével bemutatható a mesterséges intelligencia kutatás egyik legfontosabb területe, amely különbözik mind a hagyományos, lényegében szabályalapú mesterséges intelligenciától, amely a már lecsiszolt tudás manipulációjával foglalkozik, mind a célorientált rendszerek elméletével foglalkozó megerősítéses tanulástól. A mesterséges neuronhálók előadás elosztott robusztus struktúrák konstrukciós elveit mutatja be. A három terület kiegészíti egymást, erős átfedések vannak köztük, illetve virágzanak az úgynevezett a hibrid rendszerek. A mesterséges neuronhálós paradigma eredeti célja, hogy egyszerű modellbe zsugorítsa az emberi agyban lejátszódó bonyolult folyamatokat, megtartva a számítási kapacitási lehetőségeket. Fogalomköre közel áll a lényegében szabadon fejlődő gráfszerű struktúrákhoz, mint például az Internet. Fontos elveinek, mint például a Hebbi tanulási módszereknek, nemlinearitások szerepének, a rejtett változó és struktúrakereső algoritmusoknak bemutatása az előadás célja.
Tartalmi leírás:
Bevezetés: Mesterséges neuronhálós paradigma helye a tanulási algoritmusok között. A neuron, Hebbi tanulás. Előrecsatolt neuronhálók, rekurrens neuronhálók, neuronháló hierarchiák. Neuronhálók, mint dinamikai rendszerek. Rekonstrukciós hálók, rekonstrukciós dinamika. Ritka hálózatok, támasztóvektor gépek. Zajszűrés, rejtett változók, információ transzfer maximalizációja. Prediktív lineáris hálózatok, prediktív visszhanghálózat. Rejtett folyamatok, rejtett független ARMA folyamatok. Alkalmazások.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
30
Nemlineáris jelenségek modellezése rácsonEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIFülöp ÁgnesA tárgy célja

A tárgy azok számára nyújt új ismeretet, akik meg akarják tanulni az elméleti ill. kísérleti eredmények egy lehetséges feldolgozását, rács modellek segítségével.

A természettudományokban alkalmazott rács számolások bevezetése és alkalmazása nemlineáris modelleken. Dinamikai rendszerek leírása diszkrét rács-térelmélet eszközeivel .
Numerikus módszerek bevezetése az egyes modellekben használt elméleti értékek, ill. mérhető mennyiségek meghatározására. A Yang-Mills egyenlet kaotikus dinamikájának leírására használt tejes Ljapunov spektrum kiszámítása.

Tematikája

- Motiváció
- Bevezetés a rácsszámolás alapfogalmaiba. (Folytonos skalár és vektor mező diszkretizálása)
- Dinamikai rendszerek: Káosz, Ljapunov exponens, bifurkáció, határciklusok, különös attraktorok, Kolmogorov-Sinai entrópia fogalma és ezek numerikus meghatározása.
- Dinamikai rendszerek rácson, (XY) modell.
- Nemabeli térelmélet bevezetése
- Rács térelmélet fontosabb tételei
- Numerikus módszerek: Monte Carlo eljárás, Metropolis módszer, Langevin algoritmus, Heat-Bath eljárás.
- Az egyes modellekben használt mennyiségek meghatározása (várhatórtéke, szórása).
- A számolt értékek megbízhatósága, rácshibák korrigálása.
- Különböző modell számolásokból kapott eredmények összehasonlítása (perturbatív ill. nemperturbatív eljárások).
-A rács Yang-Mills elmélet teljes Ljapunov spektrumának meghatározása.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
31
Nyelvprocesszor rendszerekEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DICsuhaj Varjú ErzsébetA multi-ágens rendszerek elmélete egyike jelenleg az osztott és decentralizált számítástudomány azon területeinek, amelyek a nemzetközi érdeklődés középpontjában állnak. Kiemelt fontossággal bír a mesterséges intelligencia kutatásában, a természet-motivált számítástudományi modellek elméletében, az osztott és párhuzamos architektúrák, az osztott és kooperatív szövegszerkesztés, a természetes nyelvek osztott feldolgozása matematikai alapjainak kialakításában.
A tervezett előadássorozat témája multi-ágens rendszerek tulajdonságainak és viselkedésének leírása formális nyelvi eszközökkel.
Az előadások a következő tárgyköröket érintik:
Kooperatív /osztott grammatikarendszerek: a mesterséges intelligencia kutatásából jól ismert tábla architektúra szintaktikai modellezése, ahol a kooperáló ágenseket formális grammatikák (nyelvprocesszorok), az általuk a problémamegoldáshoz használt közös adatbázist (a táblát) a processzorok által létrehozott nyelv reprezentálja. Fontosabb modellek, kooperációs stratégiák. Méret- és kiszámítási bonyolultság.
Kolóniák: Rendkívül egyszerű, tisztán reaktív viselkedésű ágensek kibontakozó viselkedésű közösségeinek jellemzése formális grammatikák segítségével. Fontosabb modellosztályok.
Öko-grammatikarendszerek: A mesterséges élet formális nyelvi modelljei, dinamikusan változó, fejlődő és adaptív ágensek, valamint az általuk megosztott, fejlődő és velük interakcióban levő környezet leírása.
Nyelvprocesszorok hálózatai: Masszívan párhuzamos, formális grammatikákon nyugvó kiszámítási modellek. A (virtuális) hálózat csúcspontjaiban nyelvprocesszorok helyezkednek el, amelyek szavakat, szavak halmazait vagy szavakból álló multihalmazokat dolgoznak fel és közvetítenek egymásnak. Fontosabb osztályok, az igény szerinti, valamint a parancsra történő kommunikáció esetei. Biológiai indíttatású modellek: kémcső rendszerek, evolúciós processzorok-, Watson Crick L rendszerek hálózatai. Méret-, kiszámítási- és kommunikációs bonyolultság. Jelenségek a hálózatokban. Újszerű bonyolultsági mértékek.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
32
Osztott algoritmusok elemzése EAEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIványi Antala) Szinkron rendszerek (vezetőválasztás gyűrűben és általános hálózatban, szélességi keresés, legrövidebb utak, minimális feszítőfa, maximális független halmaz, megegyezés vonalhibák és processzorhibák esetén, k-megegyezés és közelítő megegyezés).
b) Aszinkron rendszerek közös memóriával (kölcsönös kizárás, erőforrások hozzárendelése, megegyezés, atomi objektumok).
c) Aszinkron hálózatok (vezetőválasztás, feszítőfa, szélességi keresés, minimális feszítőfa, szinkronizátorok, logikai idő, globális fényképek, adatkapcsolat protokollok).
d) Részben szinkronizált rendszerek (kölcsönös kizárás, modellezés).
e) Osztott rendszer szimulációs vizsgálata (gyakorlatok és önálló munka témája)
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
33
Osztott algoritmusok elemzése GYEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIványi Antala) Szinkron rendszerek (vezetőválasztás gyűrűben és általános hálózatban, szélességi keresés, legrövidebb utak, minimális feszítőfa, maximális független halmaz, megegyezés vonalhibák és processzorhibák esetén, k-megegyezés és közelítő megegyezés).
b) Aszinkron rendszerek közös memóriával (kölcsönös kizárás, erőforrások hozzárendelése, megegyezés, atomi objektumok).
c) Aszinkron hálózatok (vezetőválasztás, feszítőfa, szélességi keresés, minimális feszítőfa, szinkronizátorok, logikai idő, globális fényképek, adatkapcsolat protokollok).
d) Részben szinkronizált rendszerek (kölcsönös kizárás, modellezés).
e) Osztott rendszer szimulációs vizsgálata (gyakorlatok és önálló munka témája)
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
34
Párhuzamos számítások a diszkrét matematikai modellezésbenEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBurcsi PéterA tárgy célja a diszkrét matematikai modellezés módszereinek megismerése, különös tekintettel a felmerülő számításigényes problémákkal kapcsolatos párhuzamos/elosztott számításokra.
Tematika:
Néhány alapvető párhuzamos algoritmus és adatszerkezet, illetve a párhuzamos számítások fontosabb modelljeinek (OpenMP, MPI, cloud, grid stb.) áttekintése (2-3 alkalom). A matematika nem folytonos ágainak (főleg gráfelmélet, algebra, lineáris algebra és diszkrét dinamikai rendszerek) a modellezésben történő alkalmazásainak ismertetése példákon keresztül (3-5 alkalom). Részletes esettanulmányok a diszkrét matematikai modellek párhuzamos számítási módszereiből: kombinatorika/gráfelmélet a bioinformatikában és a forgalommodellezésben, csoportelmélet és a Rubik-kocka kirakása, dinamikai rendszerek a gazdaságtanban, prímszámok és kriptográfia, perkolációelmélet és járványok stb. (5-8 alkalom).
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
35
Peer-to-peer hálózatokEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DILukovszki Tamás• Hálózatok modellezése
• Struktúrálatlan és struktúrált overlay hálózatok.
• Napster, Gnutella, Kazaa
• Elosztott hash táblák (Distributed hash tables, DHT)
• CAN architektúra, keresés, aktualizálás
• CHORD hálózat, architektúra, keresés, aktualizálás
• Pastry
• Fokszám optimális overlay hálózatok, távolság felezés
• Bittorrent
• Network coding
• Anonimitás, Freenet, Tor
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
36
Polinomiális és visszalépéses algoritmusok összehasonlításaEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIványi AntalA speciálelőadás célja a világszerte népszerű számrejtvény ismert soros megoldó algoritmusainak bemutatása, valamint az általánosított (n2xn2 méretű) változat ismert és saját fejlesztésű soros és párhuzamos algoritmusainak bemutatása és elemzése, az általánosított változat bonyolultságának jellemzése, a szabadon letölthető és megvásárolható megoldó és rejtvényelőállító programok bemutatása és összehasonlítása, a saját fejlesztésű oktató-megoldó-rejtvényelőállító-fejlesztő Rózsa program bemutatása. http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
37
Speciális fejezetek relációs adatmodellekbol I.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIDemetrovics János Dr.Az adatbázis fogalma, különböző típusú változásai, rétegei, modulok és interfészek (általában), a fizikai, a fogalmi és a megjelenített kép, szerkezetek. Nevek és értékek: attribútumtípus és attribútumérték. Sémák, domének. Kulcsok és másodlagos kulcsok. Rendezettség és indexek (általában). Kapcsolattípusok, pointerek. Az adatbáziskezelők deklarativitása, adatdefiniáló és adatkezelő nyelve. Az adatbáziskezelők környezete, gazdanyelve. Egyéb szolgáltatások: segédprogramok, tranzakciókezelés, szimultán használat, zárak, zárkezelés adatbáziskezelő rendszerből.. Rendszernapló, konzisztencia¬pontok. Osztott adatbázisok. Protokollok.
A tárgy-kapcsolat (egyed-kapcsolat, E/K), tárgyhalmazok és tárgyaik. A tárgy-kapcsolat diagramja. Rekordszemlélet. Az információs (felhasználói) rendszer fogalma.
A hálós adatmodell és a DBTG ajánlás szerinti hálós adatbáziskezelő rendszer leírása
Az adatbázisok fizikai felépítése. Fájlok, fizikai rekordok, mezők, rovatok, blokkok, alblokkok, blokkfüzetek. Elcsúsztatás, letűzött és szabad rekordok. A műveleti idők becslése
Alapfogalmak, attribútumtípus és attribútumérték, domének, értéktípusok, relációsémák és relációk, általános szabályok, alapséma, permanens és tranziens relációk, nullértékek. Szerkezetek. Kötelező konvenciók. Kulcsfajták. A relációalgebra alapműveletei, leszármaztatott műveletei, függetlenségük. Relációkalkulusok. A funkcionális függő¬ségek, kapcsolatok a tárgy-kapcsolat modell függőségeivel. Egy a relációalgebrán alapuló primitív adatbáziskezelő rendszer. Többértékű függőségek és kapcsolatuk a funkcionális függőségekkel, közös axiómarendszerük. Veszteségmentes kapcsolás és veszteségmentes felbontás. A függőségi bázis és algoritmusai. Kulcskereső algoritmus. Minimális (nem redukálható) fedő. Normálformák: második, Boyce-Codd, harmadik, negyedik normálforma és algoritmusaik. A veszteségmentes kapcsolhatóság tesztelése. A funkcionális függőségek megőrzése.
A Codd-féle posztulátum és általánosítása, az inklúzió (befoglaló függőség). Tipizált és általános inklúzió. Egyéb függőségek, egyéb normálformák.
Az SQL relációs adatbáziskezelő rendszer vázlata, áttekintés.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
38
Speciális fejezetek relációs adatmodellekbol II.Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIDemetrovics János Dr.Relációs adatmodell tervezés: funkcionális függőségek, relációs sémák szétvágása, általános függőségek. Lekérdezés átírás relációs adatbázisokban, konjunktív lekérdezések, táblázatos lekérdezések, relációs algebra. Bonyolultsági kérdések lekérdezések közti tartalmazásról, lekérdezés optimalizáláshttp://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
39
Számítógépes felület-rekonstrukcióEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIRenner GáborA tárgy a számítógépes grafikában, mérnöki tervezésben (CAD), animációban, orvosi képfeldolgozásban előforduló objektumok számítógépes reprezentációjának diszkrét adatokból való előállításának módszereivel foglalkozik. A főbb témakörök az alábbiak:
1., Felületmérési módszerek: mechanikus, optikai mérési módszerek, berendezések, technológiák, mérési paraméterek. 2., Mérési adatok elő-feldolgozása: zajos adatok szűrése, hibakiegyenlítés. 3., Ponthalmazok háromszögelése: háromszögelési módszerek, topológia és geometria javítása, decimálás, adatstruktúrák (STL). 4., Ponthalmazok szegmentálása: él alapú, terület alapú szegmentálás, szegmentálás geometriai sajátosságok alapján. 5., Egyszerű felületek illesztése: sík, henger, kúp, gömb, tórusz,transzlációs, rotációs felületek illesztése. 6., Szabadformájú felületek illesztése: pontok paraméterezése, felületparaméterek meghatározása funkcionál minimalizálással, pontosság és simaság kritériumok érvényesítése, illesztési stratégiák. 7., Illesztés kényszerekkel: kényszeregyenletek felírása és megoldása, kényszerrendszerek dekomponálása. 8., Teljes CAD modell előállítása: geometria és topológia előállítása, koherens modell felépítése. 9., Felületrekonstrukció alkalmazása: műszaki, orvosi-biológiai, művészeti alkalmazások
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
40
Számítógépes LátásEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DICsetverikov Dmitrij1.Digitális képek, felbontás és részletesség (scale), a scale space fogalma, a projektív geometria alapjai, kamera modellek, a kamera-kalibrálás elvei.
2.Lokális képi sajátságok, vonalak, görbék. Élek, sarkok, vonalak detektálása, Hough transzformáció, aktív kontúrok.
3.Sztereó látás, jellemzőpontok megfeleltetése, az epipoláris geometria és a fundamentális mátrix, a takarás és a zaj kezelése, robusztus módszerek, rektifikálás, sűrű illesztés, trianguláció, a projektív, az affin és az euklideszi rekonstrukció.
4.Más rekonstrukciós és mérési módszerek: Shape from shading, fotometrikus sztereó, shape from texture, aktív módszerek, shape from contours, strukturált fény, regisztráció.
5.Mozgáselemzés, merev objektumok mozgása, optikai áramlás, jellemzőpont alapú mozgás-követés, mozgás alapú objektum-rekonstrukció, a Tomasi-Kanade faktorizáció.
6.Felismerés, invariánsok, látvány-alapú módszerek, képi sajátterek, sajáttér-reprezentáció, modell-alapú felismerés és pozíció-meghatározás, pontok és vonalak illesztése.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
41
Szervezeti/vállalati architektúra és a szervezeti/vállalati folyamatok modellezésének kérdéseiEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIDr. Molnár Bálint1. Szervezeti/üzleti folyamatok szervezés és automatizálása – Business Process Modelling
1.1. Folyamatmenedzsment
1.1.1. Szervezeti, üzleti folyamat fogalma
1.1.2. Folyamatmodellezési módszertanok
1.1.3. Eseményvezérelt folyamatlánc – Event-driven Process Chain (EPC)
1.1.4. BPM, BPMN,
1.1.4.1. Szervezési módszerek SSM (SoftSystem Methodology),
1.1.4.2. BPR (Business Process Re-engineering),
1.1.4.3. BPM /BPMN (Business Process Modelling / Notation)
1.1.5. Formális módszerek: Process algebra, pi-algebra, Petri hálók
1.1.6. Munkafolyamat modellezés (workflow).
1.1.7. WOrkflow (munkafolyamat), BPMN félig formális, diagram jelölés és a formális módszerek kapcsolata (Process algebar, pi-algebra, Petri net)
1.1.8. Szervezeti/üzleti folyamatok szemantikájának modellezése
1.1.9. Folyamat szemantika leírás formális módszerei
1.1.10. Üzleti modell újratervezése a környezetváltáshoz korszakonként;
1.2. Szoftver architektúrától a nagy vállalati architektúráig
1.2.1. Web technológia
1.2.2. Web szolgáltatások, SzOA
1.2.3. A Web szolgáltatások és az üzleti/szervezeti folyamatok modellezése egységes keretben
1.2.4. Formális eszközök a Web szolgáltatások és folyamatok egységes keretben történő leírására.
1.3. A Web információrendszerek modellezési megközelítései
1.3.1. Dokumentum centrikus modell
1.3.2. Tervezési tárgyi elem (artefacts)
1.3.3. „Story-algebra”
1.4. Felhő-számítástechnika (Cloud)
1.4.1. Web információrendszerek (WIS), SOA és számítási felhő kapcsolata (Cloud Computing)
1.4.2. A szervezeti/üzleti folymatok szervezése, félig formális és formális leírásának módszerei és kérdései.
1.4.3. SaaS – Szoftver mint szolgáltatás (alkalmazás / információrendszer)
1.4.4. SaaP - Platform mint szolgáltatás mint szolgáltatás
1.4.5. SaaI - Infrastuktúra mint szolgáltatás
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
42
Szimbolikus programcsomagok használata dinamikai rendszerek vizsgálatáraEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIKovács Sándor1. Komputer algebrai rendszerek (MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB) alapvető pa-
rancsainak rövid áttekintése.
2. Közönséges differenciálegyenletekre vonatkozó alapfogalmak, alapvető tételek (elemi
megoldási módszerek, a megoldásának létezése és egyértelműsége).
3. Nemlineáris dinamikai rendszerek stacionárius megoldásainak lokális stabilitásvizsgálata.
4. Nemlineáris rendszerek egyensúlyi helyzeteinek bifurkációi (nyereg-csomó, villa, sta-
bilitásváltás, Hopf-bifurkáció).
5. Diszkrét dinamikai rendszerek ill. differenciaegyenletek kvalitatív vizsgálata (meg-
oldhatóság, stabilitás, bifurkációk) egy-, kettő-, és magasabb dimenzióban.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
43
SzoftvermetrikákEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIPorkoláb Zoltán, Kovács attilaA szoftverek teljes életciklusárara vetített költségének legnagyobb hányada atesztelésre és a későbbi szoftverkarbantartásra vezethető vissza. A jó minőségű fejlesztésifolyamat és szoftver nagyban képes csökkenteni ezeket a költségeket. Ahhoz, hogy ezeknek aminőségi kritériumoknak megfeleljünk, folyamatosan mérnünk kell mind a termékeket, mint akészítési folyamatot. Erre a feladatra alkalmasak a szoftvermetrikák. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szoftvermetrikák alapvető fogalmaival, a matematikai háttérrel, alegfontosabb folyamatés termékmetrikákkal a specifikáció pillanatától a termék teszteléséig. Ismereteket kapnak a metrika alkalmazásának módszertanáról is.
Tartalmi leírás: A szoftverminőség és mérése. Termékmetrikák. ISO 9126. Folyamatmetrikák. CMMI. Szoftvermetrikák: LinesofCode becslések, funkciópont alapú becslések, a Bang metrika. A specifikáció metrikái (félreérthetőség, teljesség, validálhatóság). A tervezés metrikái: architektúra metrikák (strukturális bonyolultság, adatbonyolultság, rendszerbonyolultság, HenryKafura metrika, komponens szintű metrikák (kohézió és kötésmetrikák, interfész metrikák. Kódmetrikák: Halsteadféle metrika, KLOC, SLOC. A tesztelés metrikái (kódolási hibasűrűség, fejlesztési hibasűrűség, hibajavításra vonatkozó metrikák). A karbantartás metrikái. Produktivitás metrikák. Újrafelhasználás metrikák. HelpDesk metrikák. A mérés folyamata, a mérési folyamat végrehajtásának tervezése. A
mérések statisztikai elemzése.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
44
Szoftverminőség menedzselésEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIBíró MiklósÁltalánosan elfogadott tény, hogy a hatékony és megbízható szoftverfejlesztéshez a technológia mellett nélkülözhetetlen a folyamatok kézbentartása. A legutóbbi években e területen is olyan fejlődés történt, amellyel Magyarországon is lépést kell tartani a versenyképesség megőrzésének és javításának érdekében. Ebbe a körbe tartozik a közismert ISO 9000 szabvány, amelynek 2000-ben jelent meg egy alapvetően átalakított verziója. Szintén 2000-ben publikálták a mindmáig meghatározó szerepet játszó képességérettség-modell (Capability Maturity Model~CMM) integrált verzióját, a CMMI-t. Az ISO/IEC 15504 -- korábban Szoftverfolyamat-javítás és képesség-meghatározás címen előkészített -- nemzetközi szabvány részei 2003-tól 2005-ig jelentek meg, és már magyar nyelven is olvashatók. Az ISO/IEC 15504 címéből és megfogalmazásából azonban kimaradt a szoftver szó, mivel tetszőleges folyamatok felméréséhez alkalmazhatóvá vált.
A szoftverfolyamat menedzsment előtt álló újabb kihívást jelent az offshore szoftverfejlesztés terjedése akár outsourcing akár leányvállalati formában, amelyben Magyarország több oldalról is alapvetően érintett. E szempontból különösen érdekesek a tudás, a képességérettség távoli, más kultúrájú környezetekbe történő átvitelével kapcsolatos tapasztalatok. Egy másik fontos kérdés az új megközelítések használhatósága kisvállalkozásokban.
Megvizsgálandó szabványok: Szoftvertermékek értékelése ISO/IEC 9126; A kiértékelés a folyamatának szabályozása ISO/IEC 14598; Termék- és folyamatminőség ISO 9000; A képességérettség modell CMM; Az integrált képességérettség modell CMMI; Szoftveréletciklus-folyamatok ISO/IEC 12207; Szoftverfolyamat-javítás és képességmeghatározás ISO/IEC 15504 (SPICE)
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
45
Térképvetületek a térinformatikábanEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIGyörffy János Dr.I. félév
Felületek megadási módja. Alap- és képfelület megadása, ellipszoidfelületi alapismeretek, átszámolás derékszögű és polárkoordináták között, Borkowski képlete.
Ellipszoid illesztése a geoidhoz, geodéziai dátum.
Első és második geodéziai alapfeladat a gömbön és az ellipszoidon, Gerstbach képletei, Gauss középszélesség-módszere.
A vetületi torzulások általános elmélete, gömb- és ellipszoid-alapfelületű leképezések torzulásai.
Gömbvetületek, a Gauss-féle kis hossztorzulású gömbvetület és magyarországi alkalmazásai.
A gömb és az ellipszoid síkvetületei. A szögtartó (sztereografikus) síkvetület és torzulásai, magyarországi alkalmazása.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
46
Tudományos AdatbázisokEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DICsabai István, Dobos LászlóA tantárgy célja a természettudományok különböző területein felmerülő adattárház problémák ismertetése, illetve annak bemutatása, hogy ezek a problémák miként kezelhetőek relációs adatbázis-kezelők segítségével. A félév során a mesterszakos és doktori képzésben résztvevő hallgatók megismerkednek az adattárházak tervezésének hardveres és szoftveres szempontjaival, valamint gyakorlati szemléletű bevezetést kapnak az adatbázisok megvalósításának részleteibe és a lekérdezések optimalizálásába. Az előadások kitérnek a tudományos adatok kezelésének néhány speciális területére: nagy mennyiségű adat betöltésére, többdimenziós adatok kezelésére, a gömbi koordináták problémáira, valamint a gráf-adatbázisokra. Az előadások elsősorban a soralapú relációs adatbázisokra koncentrálnak, de érintik az oszlop- és tömbalapú, valamint noSQL megoldásokat is.http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
47
Új fejlemények a formális nyelvek és automaták elméletébenEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DICsuhaj Varjú Erzsébet; Hunyadvári LászlóA szeminárium célja a klasszikus formális nyelvi és automataelméleti konstrukciók kutatásában elért új eredmények feldolgozása mellett a formális nyelvek és automaták elmélete alkalmazhatóságának bemutatására a kapcsolódó tudományterületeken (természetes nyelvek gépi feldolgozása, molekuláris számítástudomány, celluláris számítások, kvantumszámítások, multi-ágens rendszerek, a logika megfelelő területei) új tudományos eredmények ismertetésével.
A szeminárium egyben lehetőséget kíván nyújtani az érdeklődő hallgatóknak a fenti területek aktív művelésére, illetve az általuk művelt tudományterületek és az ismertetni kívánt tárgykörök közötti összefüggések feltárására.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
48
Új irányzatok a logikai programozásbanEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIÁsványi TiborElőfeltétel: logikai programozás módszertani és nyelvi ismeretek, némi gyakorlat (Pl. a „Logikai programok építése”, vagy a „Problémamegoldás Prologban” tárgy)
Tematika: Logikai programozási alapok (paradigma, nyelv, programozási módszertan).
Definit klóz nyelvtanok (Definite Clause Grammars = DCGs): a DCG, mint szintaxis és szemantika leíró eszköz; hibakezelés, hibás input szövegek szemantikája, teljes szemantika; a DCG, mint nyelvgeneráló eszköz; fordítóprogram készítése egy elemző és egy vagy több generáló DCG összekapcsolásával.
Determinisztikus, felülről lefele elemző logikai nyelvtanok; alulról felfele elemző logikai nyelvtanok.
Korlát (constraint) logikai programozás: forrás-feltételek, feltétel-halmaz, feltételrendszer-megoldó; teljes és részleges konzisztencia; a tartomány fogalma és fajtái, keresés, modellezési módszerek.
Párhuzamos logikai programozás: explicit párhuzamosság (committed choice nyelvek); implicit párhuzamosság (vagy-párhuzamosság, és-párhuzamosság), az Andorra programozási modell és nyelv.
Tisztán deklaratív logikai programozás: erős típus, mód és determinizmus rendszer, meta-programok; a Mercury funkcionális-logikai programozási nyelv, hatékony tárgykód, nagyméretű, megbízható alkalmazások támogatása.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
49
Ütemezési algoritmusokEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIIványi AntalÜtemezési probléma, hatékonysági mértékek. Átlagos jellemzők optimalizálása egy processzoron. Maximális befejezési idő minimalizálása (fa struktúrájú taszkrendszerekre, két processzorra, független taszkokra). Anomália. Processzorszám minimalizálása (algoritmusok páronkénti összehasonlítása, algoritmusok páronkénti összehasonlítása).http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
50
Üzleti Modellezés és InnovációEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIHorváth Zoltán Dr.Célok és célkitűzések, és a tantárgy leírása:
Az Üzleti Modellezés és Innováció című tantárgy keretében a hallgatók üzleti modellezés gyakorlatával ismerkednek meg. Az üzleti model a vállalkozás értékteremtő folyamatát - az érték teremtésétől annak a fogyasztókhoz való eljuttatását – határozza meg. Már alapításakor minden vállalkozás rendelkezik többnyire csak implicit módon egy konkrét üzleti modellel, amely tükrözi a vezetés elképzeléseit arról, hogy milyen fogyasztói igények léteznek, ezeket hogyan lehet kielégíteni, és ezen keresztül a vállalkozás hogyan teremthet profitot.
A pénzügyi- és gazdasági válság, a fogyasztói szokások változásai, az Internet és az információkhoz való (ingyenes) hozzáférés mind-mind megváltoztatták a üzlet szabályait. A környezetbeli változások miatt sok vállalkozás nehezen termel kellő árbevételt a stratégiai és pénzügyi céljainak megvalósítására. A jól felépített, alaposan átgondolt üzleti model nemcsak a hatékony működés alapvető feltétele, de egyben nélkülözhetetlen azok számára, akik a zsugorodó piacok ellenére eredményeiket folyamatosan javítani szeretnék új, növekedési lehetőségek felkutatásával.
A tárgy célja az üzleti modellekkel kapcsolatos alapvető fogalmak tisztázása, a modelleknek a vállalat irányítási rendszerébe, a stratégiaalkotási folyamatba való beillesztése, integrálása. A félév során üzleti modelleket nem önmagukban vizsgáljuk, hanem egyrészt a kreatív üzleti ötlettel hozzuk összefüggésbe, másrészt magát az üzleti modellt a stratégiához kapcsoltan értelmezzük.A tantárgy keretein belül a hallgatók a világ vezető vállalatai által alkalamazott technikáikkal is megismerkednek: gyakorlat orientált módon sajátíthatják el az üzleti modellezés lépéseit a kialakítástól egészen a megvalósításig, akár induló, akár már működő vállalkozás esetén. Vállalati esetpéldákon keresztül olyan kérdésekre keressük a választ, mint például hogyan függ össze az üzleti ötlet, az üzleti modell és a versenystratégia; valamint hogyan alapozzák együttesen meg a vállalati teljesítményt.
A kurzus végén a diákok egy Elevator Pitch prezentációt) kell, hogy bemutassanak (Rövid, lényegretörő előadás). A prezentációkat egy szakmai értékelő bizottság fogja elbírálnin. A prezentáció fontos részét képezi a hallgatók tanulási folyamatának, hiszen megteremti az tapasztalati tanulás mellett önreflexió lehetőségét is.
Szakirodalom:
Alexander Osterwalder and Yves Pigneur (2010): Business Model Generation, Wiley, New Jersey. ISBN: 978-0470-87641-1
Módszertan
Szisztematikus, gyakorlati alapokra épülő módszertan áll a kurzus középpontjában, amely az üzleti modellezés és innováció elegyítését hivatott elősegíteni, megkönnyítve a koncepcionális kérdések konkrét, kontextusbeli megértését. A főbb koncepciók megvilágítására interaktív oktatási módszertannal törekszünk.
Összességében, a gyakorlat orientált kurzus a hallgatók aktív részvételét követeli meg a következők szerint:
• egyéni felkészülés előre kiadott információk/esetek alapján
• elmélet átadása media-intenzív előadásokkal
• az esettanulmányok órai megvitatása a rendelkezésre álló információk alapján
• gyakorlati feladatok csoportos megoldása és bemutatása az oktató felügyelete alatt
• gyakorlati feladatok teljesítése otthoni munka keretén belül.
Egyéni órai hozzájárulás
A rendszeres és pontos jelenlét az összes tanórán alapkövetelmény, hiszen a gyakorlat során az irásos szakirodalom által nem tárgyaalt ismeret anyagokat is feldolgozunk. A jelenléten kívül minden hallgatótól elvárt a órai megbeszélésekhez való rendszeres és építő jellegű hozzászólás. Az órai megbeszélésekben való aktív résztvétel fontos részét képezi a tanulási folyamatnak valamint fontos tényező a hallgatói teljesítmény értékelésében is. Az érdemjegy 50%-át a hallgató, az oktató által észlelt egyéni órai hozzájárulása teszi ki. Minden órán jelenlétiív lesz vezetve és 30%-nál több hiányzás negatív következményekkel járhat, mint például az “NV” (Nem Vizsgázhat). Ha betegség vagy egyéb rendkívüli oka van a távolmaradásnak, kérjük próbálja meg az oktatót értesíteni emailen keresztül.
Az órai hozzászólások gyakoriságának és minőségének megítélése diszkrecionális, pontos kritériumok nem rögzíthetőek előre. Általánosságban azonban a következő kritériumok szerint értékeljük a hallgatói hozzászólásokat:
• Hajlandó-e a véleményének megosztására?
• Konstruktívan fogadja-e az ellenvéleményeket? Hajlandó-e tesztelni, tovább gondolni ötletét?
• A hozzászólása átgondolt, megalapozott, az órai diskurzust előreviszi-e?
A kurzus “Csukott laptop” filozófiát alkalmaz kivéve akkor, amikor a laptopokra szükség van az órai munkában.
Üzleti Modell Prezentáció:
A hallgatóknak a tárgy keretén belül egy Üzleti Modellt kell kidolgozniuk és bemutatniuk egy rövid és lényegre törő “Elevator Pitch” prezentáció formájban. A bíráló bizottság minden egyes prezentációt értékelni fog a prezentáció tartalma (minősége és megvalósíthatósága) valamint stílusa alapján. A hallgatóktól azt várjuk, hogy egy reális üzleti modellt alakítsanak ki (lehetőleg az ICT iparágban), és ez az üzleti model (legyen szó induló vállalkozás vagy már működő vállalkozás meglévő üzleti modelljének megújításáról) egyben építsen egy jó üzleti ötletre és átgondolt versenystratégiára is.
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
51
Variációs módszerek alkalmazásaiEötvös Loránd Tudományegyetem Informatika DIDr. Csetverikov DmitrijRövid leírás:
Variációszámítás – bevezető
A differenciálgeometria alapjai, vektor- és tenzoranalízis
A variációszámítás alkalmazása a klasszikus és relativisztikus mechanikában
Mozgáselemzés: variációs optikai áramlás, adatmetrikák
Teljes variáció alapú képjavítás (zajszűrés) és képrekonstrukció (inpainting)
Paraméteres aktív kontúrok, Gradient Vector Flow
Geometriai aktív kontúrok és felületek, a Level Set Method
Geodéziai aktív kontúr, régió alapú aktív kontúr
A geometriai kontúrok alkalmazásai.: képszegmentáció, lokális gorbementi régiók használata réteg-szegmentációhoz
Kameramodell, a geometriai aktív kontúr alkalmazása a 3D rekonstrukcióban
http://www.inf.elte.hu/karunkrol/szervezet/dekanihivatal/tnkcs/doktisk/dokumentumok/Nyomtatvnyok/IK%20doktori%20iskola%20tematik%C3%A1k%202014-2015-1.doc
52
A képi színmetrika (Colorimetry of images)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DISchanda János, a műszaki tudomány doktoraSzínek alkalmazása informatikai képek megjelenítésében:
A fény és szín szerepe az információ hordozásban és kódolásban
Forma - szín - mozgás percepció: ezen információ-hordozó hármas szerepe a látótér különböző részeiben észlelt jelenségek esetén.
A vizuális információ észlelésének előfeltétele a kontraszt: világosság kontraszt és szín kontraszt, kvalitatív megfogalmazások, bemutatás képernyőn, néhány egyszerű kísérlet, fény és szín illúzió bemutatása. Információ kódolás fényerősséggel, alakkal és mérettel valamint színnel.
A színek alkalmazásának néhány példája képmegjelenítőknél: információ kódolás, képi megjelenítés, színhűség.
Az emberi látószerv felépítése, forma érzékelés, színképi érzékenység, színlátás elemei. Radiometria, a színinger mérése
Az optikai sugárzás mérése, a radiometria és spektroradiometria elemei; sugárforrások, monokromátorok, színszurok, sugárzástovábbító elemek (lencsék, tükrök, fotométergömbök, diffúzorok, stb.) sugárzásérzékelők (termikus, záróréteges és fotokatódos detektorok).
A fotometria és színmérés látásfiziológiai alapjai
A fotometria kísérleti alapja - a láthatósági függvény. A fény mérése.
Fotopos, mezopos és szkotopos fotometria.
A fotometriai rendszer teljesítőképességének határai.
Az additiv színkeverés, Grassmann törvényei.
Az emberi látószerv működése - a retina és a színfeldolgozás agyi folyamatai. A színlátás elvi modellje. Csapocska fotopigmensek - antagonisztikus színfeldolgozás - agyi funkciók, színadaptáció.
Színlátási rendellenességek.
A szín objektív meghatározása, tristimulusos színmérés
Az additív színkeverés és bemutatása képmegjelenítőn, a színegyenlet, a színegyeztető függvények.
RGB és CIE XYZ színtér, a szabványos színmérés, CIE 1931 és 1964 színmérő rendszer.
Kis látószögű színmérés lehetőségei.
Egyenletes színdiagramok, a korrelált színhőmérséklet. CIE fényforrások és sugárzás-eloszlások.
Felületszínek mérése.
Egyenletes színterek
CIE-LUV és CIE-LAB színtér.
A színkülönbség meghatározása.
A színi adaptáció figyelembevétele.
Színek jellemzése képernyőkön és nyomtatókon
Színes képmegjelenítők.
Képmegjelenítők színi kalibrálása, gamma korrekció. Transzformációk a képmegjelenítő RGB ágyúinak színteréből szabványos színrendszerekbe és viszont.
Színes nyomtatók működése és kalibrálása.
Szabványos színkezelés képernyőn.
ISO 9241-8, 1993: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colours.
További nemzetközi szabványok.
A színlátás matematikai modelljei
A csapocska színingerek leírása - hatásfüggvények.
Az adaptáció modellje. Az állandó színezet feltételei és a világosság adaptáció.
A színezet, színgazdagság és telítettség megfelelői.
Világosság és fényesség megfelelők.
A modell alkalmazhatósága képmegjelenítőknél.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/223-a-kepi-szinmetrika
53
A mesterséges intelligencia mérnöki alkalmazásai (Engineering applications of artificial intelligence)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIHangos Katalin, egyetemi tanárA tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Intelligens irányító rendszerek
Mesterséges intelligencia
Algebra és diszkrét matematika
Digitális számítások elmélete

Tematika:

A tárgy keretében a mesterséges intelligencia eszközök néhány válogatott mérnöki alkalmazásával ismerkednek meg a hallgatók. A műszaki informatika szakon nem oktatott szükséges mérnöki alapismereteket a kurzus során elsajátítják a hallgatók.

T1. Operátori eljárások modell-alapú generálása és analízise
(Model-based generation and verification of operating procedures)
- operátori eljárások és formális leírásuk
- bizonytalan dinamikus rendszerek leírása kvalitatív modellekkel
- dinamikus rendszerek leírása színezett Petri hálókkal
- operátori eljárások analízise színezett Petri háló modellekkel

T2. Meghibásodás detektálás és diagnosztika bizonytalan dinamikus modellek segítségével
(Fault detection and isolation by uncertain dynamic models)
- bizonytalan dinamikus modellek (szürke doboz modellek, kvalitatív modellek)
- SDG modelleken alapuló diagnosztika
- fuzzy kvalitatív szimuláción alapuló diagnosztika
- színezett Petri hálón alapuló diagnosztika

T3. Fuzzy szabályalapú rendszerek
(Fuzzy rule based systems)
- fuzzy halmazok: definició, műveletek, nyelvi módosítók
- következtetés fuzzy halmazokon és szabályokon
- irányítási alkalmazások

T4. Evolúciós algoritmusok
(Evolutionary algorithms and Swarm Intelligence)
- populáció alapú kereső algoritmusok, evoluciós stratégiák
- Genetikus Algoritmus, genetikus programmozás
- Particle Swarm Optimalizálás
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/282-a-mesterseges-intelligencia-mernoki-alkalmazasai
54
A színészlelés alapfogalmai (Fundamentals of colour perception)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DISchanda János, a műszaki tudomány doktoraAz emberi szem működése:
A kornea és a szemlencse fénytörő tulajdonságai, képalkotás;
fotoreceptorok, csapocskák és pálcikák, a látóbíborok;
a szem felbontóképessége, látásélesség, adaptáció;
ideg-kapcsolat a szemgolyó és az agy között;
a pupilla működése.
A színlátás alapjai:
színlátás a három alapszín modell alapján, színterek, színdiagram;
metameria;
a színtan és fotometria kapcsolatai.
Színmegfeleltetés; normál trikromát, színlátási rendellenességek:
anomális trikromázia
dikromázia: protanopia, deuteranopia és tritanopia;
színlátási rendellenességek és hatásuk a fotometriára.
A színes látás speciális hatásai:
csap-pálcika kölcsönhatás;
a látóbíborok koncentrációja - fakulás;
retina hely-függő hatások;
az Abney, Bezold-Brücke, Stiles-Crawford, Campbell hatások;
polimorfizmus és fotopigmensek.
Színes látási elméletek:
Young-Helmholz, Hering és zóna elméletek;
a színes látás érzékenységi görbéi;
dikromátok színtévesztési helyeinek jelentősége;
színi adaptáció;
fiziológiai meghatározási módszerek: fotóáram mérés, mikrospektrofotometria, retinális denzitometria;
a retina elektrofiziológiája, a corpus geniculatum és a látó cortex.
Színmegkülönböztetés:
egyenletes színterek;
szín-küszöb értékek kis és nagy megvilágításnál
Stiles Pi-mechanizmusok;
vonal elemek: Helmholtz, Schrödinger, Stiles elméletek.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/269-a-szineszleles-alapfogalmai
55
Approximációelmélet és numerikus analízis (Approximation theory and numerical analysis)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIHartung Ferenc, egyetemi tanárFüggvényapproximáció lineáris operátorokkal.
Pozitív lineáris funkcionálok és operátorok. Korovkin konvergencia-tételei. Csebisev-rendszer.
Függvények megközelítése algebrai illetve trigonometrikus polinomokkal. Weierstrass tételei.
Folytonossági modulus, Lipschitz-kritérium.
Legjobban közelítő algebrai illetve trigonometrikus polinom létezése, a közelítés nagyságrendjének függése a közelítendő függvény tulajdonságaitól: Jackson tételei.
Fordított tételek: A közelítendő függvény tulajdonságainak függése a legjobban közelítő polinomokkal való közelítés nagyságrendjéről. A közelítés rendjének kérdése pozitív lineáris polinomiális operátorok esetében.
Néhány "klasszikus" lineáris operátor ismertetése és vizsgálata (Bernstein-, Weierstrass-, Fourier-, Fejér-, Szász-Mirakjan- stb. féle operátorok).
Interpoláció alapproblémája. Hermite típusú interpoláció. Lagrange féle interpoláció és tulajdonságai. Newton formula. Fejér-féle interpoláció. Birkhoff típusú interpoláció.
Approximáció. Egyenletes megközelítések. A legjobban közelítő algebrai polinomok. A legjobban közelítő trigonometrikus polinomok. A megközelítés eszközei. Fourier sorok. Csebisev polinomok. Bernstein polinomok. Négyzetes megközelítések. Ortogonális rendszerek. Legendre, Jacobi, Laguerre, Csebisev polinomok.
Spline függvények, mint az interpoláció és approximáció eszközei.
Alkalmazások. Numerikus integrálás. Newton-Cotes formulák. Gauss-féle kvadratura. Spline függvényekkel történő numerikus integrálás.
Közönséges differenciálegyenletek alkalmazása gyakorlati fizikai, műszaki és más természettudományos problémák matematikai modellezésében.
Kezdetiérték feladatok. Egylépéses módszerek: Runge-Kutta módszerek, spline módszerek. Többlépéses módszerek: Adams és Gear módszerek. Stiff típusú feladatok. Retardált argumentumú egyenletek.
Peremérték feladatok. Véges differenciák módszere. Megcélzásos módszer. Spline módszerek.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/288-approximacioelmelet-es-numerikus-analizis
56
Cleaner Production and Life Cycle AnalysisPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIProf. Jiří KlemešObjectives

The course has been targeting a very important issue for a modern society – sustainability and cleaner production. The main target is to provide students with the theoretical background and to gain knowledge and expertise about several key disciplines: cleaner production, life cycle assessment and analysis. A special attention is provided to the role of role of optimisation, modelling and computer aided tools.

Scope

The course covers the main features for cleaner production – energy, water, waste minimisation, effluents minimisation and treatments, material recycling, carbon and water footprint minimisation. A special part is dedicated to the environmental impact assessment and its minimisation. Organisational and societal issues are an important part. Role of optimisation, modelling and computer aided tools are very important and the course is provided the know-how and expertise how to implement them. Beside the theory several examples from the industrial applications and working session are included.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/296-cleaner-production-and-life-cycle-analysis
57
Diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek (Discrete and continuous dynamical systems)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIGyőri István, a matematikai tudomány doktoraTopologikus vektorterek. Mérték, integrál. Folytonos szemidinamikai és dinamikai rendszerek definíciója és néhány alaptulajdonság. Invariancia, határhalmazok, stabilitás. Mozgások metrikus térben (Ljapunov stabilitás, periodikus és majdnem periodikus pályák). Közönséges differenciálegyenletek mint dinamikai rendszerek. Monoton dinamikai rendszerek és azok megoldásainak kvalitatív elmélete. Kooperatív funkcionál-differenciálegyenletek. Példák biokémiai szabályozó áramkörök, neuron hálózatok, transzportfolyamatok és populációs modellek témaköréből.

Differencia kalkulus. Diszkrét dinamikai rendszerek általános elmélete. Differencia egyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálata. Periodikus megoldások, bifurkáció, káosz, oszcilláció. A folytonos és diszkrét dinamikai rendszerek közötti numerikus kapcsolat, valamint egységes tárgyalási módjuk (time scaling systems). A megoldások aszimptotikus vizsgálatának elmélete. Differenciaegyenletek alkalmazása populáció növekedési modellekben, diszkrét kontrollfolyamatokban, gazdasági modellekben.

Sztochasztikus dinamikai rendszerek. Valószínűségi mértékterek, valószínűségi változók, Markov átmeneti operátorok és szemidinamikai rendszerek. Markov folyamatok.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/286-diszkret-es-folytonos-dinamikai-rendszerek
58
Egészségügyi információs rendszerek (Health information systems)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIKozmann György, a műszaki tudomány doktoraAz alapellátási és a kórházi információs rendszerekkel kapcsolatos szakmai elvárások (klinikai és gazdasági) megfogalmazása. Integrált kórházi információs rendszerek és ezek fontosabb moduljai. Létező rendszerek filozófiája. A klinikai munka egyes részfeladatainak megoldásához szükséges számítástechnikai igények áttekintése.http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/276-egeszsegugyi-informacios-rendszerek
59
Egész és vegyes-egész programozás (Integer and mixed-integer programming)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIFriedler Ferenc, a kémiai tudomány doktoraTheory of valid inequalities (introduction)
Generating all valid inequalities
Gomory's fractional cuts and rounding
Superadditive functions and valid inequalities
Valid inequalities for mixed-integer sets, superadditivity
Valid inequalities for the symmetric travelling salesman polytope and for variable upper-bound flow models
Duality and relaxation
Langrage relaxation and duality
Benders reformulation
Branch-and-bound
General cutting plane algorithm
Decomposition algorithms
Dynamic programming
Applications
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/279-egesz-es-vegyes-egesz-programozas
60
Folyamatmodellezés és modell analízis II. (Process Modelling and Moel Analysis II.)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIDr. Hangos Katalin, egyetemi tanár- A folyamatmodellezés alapjai (ismétlés)
(Folyamatrendszerek fogalma, mechanizmusok, A modellezési eljárás és lépései,
Koncentrált paraméterű folyamatmodellek felállítása,
Mérlegegyenletek és kiegészítő egyenletek, modellezési feltételezések)
- Elosztott paraméterű folyamatrendszerek modellezése
(Elosztott paraméterű mérlegegyenletek, Kezdeti és peremfeltételek)
- Diszkrét és hibrid folyamatrendszerek modellezése
(Diszkrét eseményű rendszerek: automata és Petri háló modellek, Hibrid rendszerek)
- Empírikus modellezés
(Fekete doboz modellek, Szürke doboz modellek, Félempírikus modellezés)
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/289-folyamatmodellezes-es-modell-analizis
61
Intelligens Irányító Rendszerek II. (Intelligent Control Systems II.)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIHangos Katalin, egyetemi tanárA tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:
Intelligens irányító rendszerek
Mesterséges intelligencia
Számítógépvezérelt szabályozások elmélete
Algebra és diszkrét matematika
Digitális számítások elmélete

Tematika:

A tárgy keretében a műszaki informatika szakon oktatott "Intelligens irányító rendszerek" tárgy alábbi témaköreivel ismerkednek meg nagyobb mélységben, egyéni képzési tervüket és érdeklődésüket is figyelembe véve a hallgatók.

T1. Intelligens irányító rendszerekben alkalmazott feladatok és módszerek algoritmikus tulajdonságai
(Algorithmic properties of problems and methods in intelligent control systems)
- a feladatok és módszerek rokonsága az általános keresési feladattal
- heurisztikák, a feladat dekomponálása
- a rendszer fizikai tulajdonságainak hatása a feladatok tulajdonságaira
- a bizonytalanság hatása a feladatok tulajdonságaira

T2. Kvalitatív modellezési módszerek és alkalmazásaik
(Qualitative modelling and its applications)
intervallum aritmetikák, intervallum értékű egyenletek
a kvalitatív modellezési módszerek közös matematikai és algoritmikus tulajdonságai
tanulás kvalitatív modelleken
a kvalitatív modellezés irányítási alkalmazásai

T2. Színezett Petri hálók és alkalmazásaik
(Coloured Petri nets and their applications)
a színezett Petri hálókkal kapcsolatos alapfogalmak
a színezett Petri hálók analízise
a színezett Petri hálók és a kvalitatív modellek kapcsolata
a színezett Petri hálók irányítási alkalmazásai
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/283-intelligens-iranyito-rendszerek
62
IT Tools and Techniques for Process OptimisationPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIDr. Petar VarbanovObjectives

The course targets a set of key IT applications to the area of process optimisation, reflecting the need for providing a systematic basis of process optimisation tools and techniques to the PhD students in the PhD school. One main goal is to provide an overview and systematic information about the available software tools, their main features and use cases. The second goal is to introduce several key IT-based techniques for model building, analysis and debugging, based on graphs and matrices.

Scope

The course covers several key areas of applying IT tools to process optimisation – widely available process simulators (commercial and open source); specialised process optimisation tools (Process Integration and graph-based tools); application of general mathematical and programming tools (Matlab, Scilab, compiled languages) for modelling and optimisation; advanced environments for equation-based modelling (ASCEND IV, Modelica implementations); techniques for model building, analysis and debugging when using explicitly coded models. In addition, tools for evaluation of the environmental performance of processes based on the LCA model are covered. As a whole, the offered combination provides a good tool set for young researchers for completing their studies on process optimisation. Beside the theory, several examples from the industrial applications and a working session are included.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/815-it-tools-and-techniques-for-process-optimisation
63
Kombinatorikus optimalizálási problémákPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIDr. Tuza Zsolt, egyetemi tanárOktatási cél:

A hallgatók aktív közreműködésével megismertetni olyan korszerű kutatási eredményeket, amelyek az elmélet eszközeivel keresnek tudományos igényű választ az informatika gyakorlati problémáira.

Ismeretkörök:

A diszkrét matematika módszereivel kezelhető optimalizálási feladatok, mint a legnagyobb vágások, kromatikus szám és általánosított gráfszínezések, párosítások és általánosításaik, ütemezési problémák, stb.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/290-kombinatorikus-optimalizalasi-problemak
64
Lineáris és nemlineáris programozás (Linear and nonlinear programming)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIMaros István, a matematikai tudomány doktoraLinear Programming

Definitions and Fundamental Results, Standard form of Linear Programming Problems, Simplex Method (Canonical Form, Simplex Algorithm, Complexity, Efficiency, Variants of the Simplex Method), Duality Theorems, Dual and Primal-dual Algorithms, Solution of a Linear Programme and Convex Polyhedra, Decomposition Methods, Inner point Methods, Polynomial Methods.

Nonlinear Programming

Quadratic Programming, Necessary Optimality Conditions, Primal Methods: Methods of Feasible Directions, Gradient Methods, Linearization Methods, Newton's Method, Penalty Function Methods, Classical Lagrangean Duality, Classical Lagrangean Methods, Saddle-points in Non-convex Programming, Comparative Study of Algorithms.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/278-linearis-es-nemlinearis-programozas
65
Matematikai analízis és funkcionálanalízis (Mathematical analysis and functional analysis)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIGyőri István, a matematikai tudomány doktora Gróf József, a matematikai tudomány kandidátusa Horváth László, egyetemi doktorAdditív halmazfüggvények. Félgyűrűn additív halmazfüggvények. Additív intervallumfüggvények. Pozitív, negatív és totális variáció. A Jordan féle felbontás. Korlátos változású függvények.
Mérték, külső mérték. Mértékek kiterjesztése. A Lebesgue-Stieltjes mérték.
Mérhető függvények. Jegorov és Luzin tétele.
Integrál mértékterekben. Függvénysorozatok és függvénysorok integrálása: Beppo Levi tétele, Fatou tétele, Lebesgue tétele. A Lebesgue-Stieltjes integrál. Mértékterek szorzata. Fubini tétele.
Előjeles és komplex mértékek. A Radon-Nikodym tétel.
Az Lp (p³ 1, p=¥ ) terek. A Hölder és a Minkowski féle egyenlőtlenség. A Riesz-Fischer tétel. Az Lp tereken értelmezett folytonos lineáris formák jellemzése.
Mértékek topologikus terekben. Baire és Borel mértékek. A Riesz reprezentációs tétel. Hausdorff mérték metrikus terekben. Haar mérték topologikus csoportokon.
Komplex változós és komplex értékű differenciálható függvények alapvető tulajdonságai. Komplex vonalintegrál. Cauchy alaptétele. Hatványsor előállítás. A Laurant-kifejtés. A nyílt leképezés tétel. A reziduum tétel.
Harmonikus függvények. A Cauchy-Riemann egyenletek. A Poisson integrál.
A maximum elv. A Schwarz lemma. Hadamard háromkör tétele. A maximum elv megfordítása.
Közelítés racionális törtfüggvényekkel. Runge tétele. A Mittag-Leffler tétel.
Differenciálható függvények zérushelyei. Végtelen szorzatok. Weierstrass tétele. A Jensen formula. A Blaschke szorzat.
A Hp (p ³ 1, p = ¥ ) terek.
A Fourier transzformáció. A Paley-Wiener tétel.
Lineáris funkcionálanalízis.
Topologikus vektorterek. Alapvető definíciók és tulajdonságok. Példák: véges dimenziós vektorterek, normált tér, Hilbert-tér, Lp-tér, Hp-tér, C(T)-tér. Metrizálhatóság. Lineáris leképezés. Korlátosság, folytonosság. Félnormák és lokális konvexitás. Faktorterek.
A teljesség és következményei. Baire tétele. A Banach-Steinhaus tétel. Nyílt leképezés tétel. Zárt grafikon tétel. Bilineáris leképezések.
A konvexitás és következményei. A Hahn-Banach tétel. Gyönge topológia. Kompakt konvex halmazok. Vektor értékű függvények integrálása.
Dualitás Banach-terekben. Normált terek normált duálisa. Adjungált operátorok. Kompakt operátorok.
Nem lineáris funkcionálanalízis.
Differenciálszámítás normált terekben.
Normált terek. Izomorf normák. Multilineáris leképezések.
Differenciálható leképezések. Fréchet- és Gateaux- differenciálhatóság. Érintő kúp. Parciális deriváltak. R-differenciálhatóság, C-differenciálhatóság.
A középérték tétel és következményei. Kapcsolat a differenciálhatóság és a parciális differenciálhatóság között. Differenciálható függvénysorozatok. Szigorú differenciálhatóság.
Folytonosan (szigorúan) differenciálható függvények tulajdonságai. Banach fixpont tétele. Inverz függvény tétel, implicit függvény tétel, rang tétel.
Magasabb rendű deriváltak. Taylor tétele. Lokális szélsőérték, feltételes szélsőérték, Lagrange-multiplikátor.
Fixpont tételek (Brower-Schauder-, Newton fixpont tétele) és alkalmazásaik az integrálegyenletek és a differenciálegyenletek köréből.
Pozitív operátorok. Rendezett Banach-terek. Monoton operátorok. Alkalmazások. Potenciál operátor. Koercitív operátor.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/284-matematikai-analizis
66
Modern irányításelméleti módszerek (Modern control methods)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIDr. Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktoraA tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:

Számítógépvezérelt szabályozások elmélete
Algebra és diszkrét matematika
Digitális számítások elmélete
Tematika:

Introduction
Signals and Systems (norms, operators)
Feedback Fundamentals
Uncertainties
Robust Stability
Robust Performance
LFT
Definition
Parametric uncertainty modelling
LQR, LQG, LTR control design
Solution of LQR
Properties of LQR
Performance and roboustness of optimal state feedback
Gain and phase margin for multiloop LQR regulators
Disturbance rejection problem in LQR
Solution based on minimax criterion
Loop Transfer Recovery (LTR)
H2 and H¥ problems
Formal H2 Optimization via LQG/LTR
State Space solution to H2 and H¥ problems
Output feedback
Special problems (FI,FC,DF,OE)
Robust Analysis and Synthesis via m and l1
Structured singular value analysis and synthesis
l1 analysis and synthesis
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/272-modern-iranyitaselmeleti-modszerek
67
Műszaki folyamatok analízise és szintézise (Analysis and synthesis of process systems)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIFriedler Ferenc, a kémiai tudomány doktora Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktoraA tárgy a következő tárgyak ismeretét tételezi fel, azokra épít:

Nagy rendszerek analízise és szintézise I., II.
Linear and Nonlinear Programming
Számítógépvezérelt szabályozások elmélete
Tematika:

Introduction. Mathematical model of network synthesis (MILP, NLP, MINLP)
Algorithmic generation of the mathematical model of network synthesis. Model reduction
Benders decomposition in network synthesis I
Benders decomposition in network synthesis II
Outer approximation method in solving the MINLP model of network synthesis
Targeting methods in network synthesis
Scheduling of batch processes I
Scheduling of batch processes II
Synthesis of batch processes
Integration of process and control system synthesis
Integration of process synthesis and waste minimization
Applications: reactor network synthesis
Applications: reaction paths synthesis
Applications: heat exchanger networks synthesis (HEN)
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/281-muszaki-folyamatok
68
Optimisation of Cogeneration and Site Utility SystemsPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIProf. Jiří KlemešThis PhD Course will give a concise introduction into very import part of the conceptual design of utility systems.

Recent increases in the costs of fuels and power and new taxes on fuel related emissions, have provided additional incentives to examine the provision of heat and power for industrial processes. New and advanced practical tools are available for targeting, design and operation of cogeneration and site utility systems. These systems consume fuel and generate power and heat (most commonly in the form of steam). This module examines the design and operation of fuel consumers (such as boilers and gas turbines) and power generators (such as steam turbines and gas turbines) in the context of the provision of heat and power to a variety of users.

Models and tools are developed, and detailed examples given, that can be easily applied in the design and operation of cogeneration and site utility systems in order to minimise operation costs and, where appropriate, to maximise the effectiveness of capital expenditure. In addition these tools can be used to determine and assess new investment proposals or to provide long term investment plans for the infrastructure to allow for projected changes in the patterns of production. Targeting techniques, design variations and optimization of utility systems and their operation will be explored and evaluated through a number of commercial and bespoke software packages.

Key elements:

Understanding utility systems
Modelling of utility system components
Understanding the design and operation of the major components in integrated utility systems Optimisation of utility systems for reduced fuel and power costs
Energy saving and cogeneration targets for utility systems (integrating site processes)
Steam costs for the distribution of costs between different businesses on a site
Steam costs for energy reduction projects
Identification of utility system improvements

The main modules of the Course will be:

Introduction - Fuels, Combustion, and Emissions. Working Session
Utilities Provision. Working Session
Multiple Utilities Targeting – Grand Composite Curves. Working Session
Threshold Problems. Working Session
Heat Engines, Heat Pumps, and Refrigeration. Working Session
Total Site Composite Curves. Working Session
Data Extraction. Working Session
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/294-optimisation-of-cogeneration
69
Optimisation of Energy SystemsPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIProf. Jiří KlemešObjectives

To provide the necessary background for the evaluation of methods and techniques of achieving energy efficient designs for oil refining, chemical, food and drink, pulp and paper, pulp and paper, pharmaceutical and other processes.

Scope

The course after the introductory parts reviewing the energy forms and sources will focus on the methods available to achieve energy targets prior to the design of networks in order to achieve maximum energy efficiency. Methods of heat exchanger network design will be examined and the effective use of utilities for providing external heating and cooling. Heat integration of various processing units will be evaluated in order to improve the energy efficiency of the overall design.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/295-optimisation-of-energy-systems
70
Optimisation of Energy SystemsPannon Egyetem Informatikai Tudományok DIProf. Jiří KlemešObjectives

To provide the necessary background for the evaluation of methods and techniques of achieving energy efficient designs for oil refining, chemical, food and drink, pulp and paper, pulp and paper, pharmaceutical and other processes.

Scope

The course after the introductory parts reviewing the energy forms and sources will focus on the methods available to achieve energy targets prior to the design of networks in order to achieve maximum energy efficiency. Methods of heat exchanger network design will be examined and the effective use of utilities for providing external heating and cooling. Heat integration of various processing units will be evaluated in order to improve the energy efficiency of the overall design.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/295-optimisation-of-energy-systems
71
Orvosbiológiai jelfeldolgozó eljárások (Signal processing in biomedicine)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIKozmann György, a műszaki tudomány doktoraA tárgy célja, áttekintést adni az orvosi gyakorlat számára legfontosabb jelfeldolgozási eljárásokról. A tárgyalt módszerek számos biofizikai jel processzálásánál felhasználhatók, a részletesebben ismertetett alkalmazási példák azonban többségükben a bioelektromos jelek köréből, ezen belül is elsősorban az EKG jelfeldolgozás köréből származnak. A tárgy által lefedett terület megáll az orvosi diagnosztikai értékelés szempontjából adekvát formájú jel előállítás elérésével, nem foglalkozik magával a döntéstámogatás kérdéseivel, ez a tematikailag kapcsolódó Számítógépes orvosi döntések c. tárgy keretében történik.http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/273-orvosbiologiai-jelfeldolgozo-eljarasok
72
Orvosi modellezés: elektrokardiológiai alkalmazások (Modeling in Biomedicine: Bioelectrical phenomena)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIKozmann György, a műszaki tudomány doktoraBioelektromos jelenségek biofizikai elmélete. Forrásjellemzés celluláris szinten. A szív elektrofiziológiája, forrásjellemzés szerv szinten. Forward és inverz típusú feladatok elvi kérdései. A numerikus elektrokardiológiai modellezés eljárásai, a modellek validitása.http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/275-orvosi-modellezes
73
Parciális differenciálegyenletek és végtelen dimenziós dinamikai rendszerek (Partial differential equations and infinite dimensional dynamical systems)Pannon Egyetem Informatikai Tudományok DIGyőri István, a matematikai tudomány doktoraA matematikai fizika nevezetes egyenletei. A hullámegyenlet. A diffúziós egyenlet. A Schrödinger-egyenlet.
Másodrendű kvázilineáris differenciálegyenletek osztályozása. A kanonikus alak.
Az alapfeladatok megfogalmazása. Kezdetiérték-feladat, peremérték-feladat, vegyes feladat.
Általánosított függvények. Az alapfüggvények tere. Az általánosított függvények tere. Disztribúciók deriváltja. Disztribúciók direkt szorzata és konvolúciója. Mérsékelt disztribúciók. Mérsékelt disztribúciók Fourier-transzformáltja.
Állandó együtthatós differenciálegyenletek alapmegoldása.
Kezdetiérték-feladatok. Cauchy-feladat állandó együtthatós lineáris hiperbolikus egyenletekre. Goursat- és Cauchy-feladat kétváltozós lineáris hiperbolikus egyenletekre. Cauchy-feladat állandó együtthatós lineáris parabolikus egyenletekre.
Elliptikus egyenletekre vonatkozó peremérték-feladatok. Sajátérték-feladatok. A Sturm-Liouville probléma. Harmonikus függvények. A Green függvény. Sajátérték-feladatok megoldása Fourier-módszerrel.
Vegyes feladatok. Vegyes feladatok hiperbolikus egyenletekre. Vegyes feladatok parabolikus egyenletekre. A Fourier-módszer. A Galjorkin-módszer.
Végtelen dimenziós dinamikai rendszerek.
http://mik.uni-pannon.hu/hu/tehetseggondozas/doktori-iskolak/informatikai-tudomanyok-doktori-iskola/itdi-hallgatoi-informaciok/76-itdi-meghirdetett-tantargyak/287-parcialis-differencial-egyenletek
74
Numerikus módszerekSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Gáspár CsabaAnalízis és lineáris algebrai alapok, normált lineáris terek, vektor- és mátrixmormák,
függvényterek és –normák.A lineáris algebra néhány iterációs módszere: egyszerű iteráció,
relaxációs módszerek, gradiens módszer, konjugált gradiens módszer. Prekondícionálás.
Interpoláció 1D-ben, magasabb dimenziós interpolációs problémák. Parciális differenciálegyenletek
alapvető numerikus módszerei: a véges differencia és véges elem módszerek
alapjai. A multigrid technika lényege.
75
Infrastruktúra menedzsmentSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIBakó András – Gáspár László – Sallai GyulaRendszerszemléletű módszertan alapjai. A gazdálkodási (menedzsment) rendszerek általános
jellemzői és fő funkciói. Számítástechnikai háttér, modellek fajtái és modellkészítési
alapismeretek
Útburkolat-gazdálkodási rendszer (PMS): funkciói, szintjei, alrendszerei, adatigényei,
fenntartási igények meghatározása, létesítményi szintű tervezés, gyakorlati megvalósítás,
hazai modellek, külföldi példák.
Hídgazdálkodási rendszer (BMS): funkciói, adatigényei, hazai előzmények, amerikai
PONTIS-rendszer és hazai adaptációja, külföldi példák.
Integrált útgazdálkodási modell, vagyongazdálkodási rendszer, élettartam-mérnöki tudomány.
Infokommunikációs hálózatok felépítése, fejlesztése, tervezése, üzemeltetése. Funkciók,
modellek és módszerek. Technológiai, piaci és szabályozási konvergenciák.
Modellezés módszerei. Heurisztikus mérnöki modellek. Bázis szemlélet és elosztás alapelvei.
Optimalizációs modellek és alkalmazásaik a különböző menedzsment modellekre.
Infrastruktúra menedzsment alapjai. Vagyongazdálkodás feladata és realizációja az
infrastruktúra gazdálkodásban. Adatháttér adatmodellezés és biztonság megvalósítása az
infrastruktúra modellekben.
76
Mérnöki tervezési módszerekSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIScharle PéterA tervezés célja, elvei, tartalma, rendje
A tervezés intézményi, jogi és igazgatási környezete
A tervezés dimenziói, tervezési követelmények
Mérnöki létesítmények funkcionális és formai tervezésének elvei
Mérnöki szerkezetek tervezése. Modellek, numerikus módszerek
Biztonság, kockázat, felelősség
Tervváltozatok, hatásvizsgálatok, értékelési módszerek
Megvalósíthatóság, megvalósítás
Döntés-előkészítés, egyeztetés, konfliktuskezelés a tervezésben
A tervezés informatikai környezete
Felelősség és etika a tervezésben. A fejlődés trendjei.
Tervezési fogyatékosságok megjelenése a médiában
77
A műszaki tudományi kutatás módszertanaSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIKoren CsabaA tudományos munka típusai, általános és speciális módszertana. A tudományos
alkotófolyamat forgatókönyve. Kutatási probléma megfogalmazása. Kutatási terv készítése.
Korábbi kutatások áttekintése (irodalomgyűjtés, internet). Az eredmények kritikai értékelése.
Adatgyűjtési terv készítése, adatok gyűjtése, elemzése, értelmezése. Mérések, kísérletek.
Kutatási hipotézisek felállítása és ellenőrzése. A tudományos következtetési formák.
Nyelvhasználat, fogalomhasználat. Az eredmények publikálása. Az eredmények várható
hatásai. Etikai kérdések. Kutatási projektek menedzselése. A folyamat dokumentálása.
Együttműködés más kutatókkal. Problémák a kutatás során. Kutatásfinanszírozás, pályázatok.
78
Publikáció és szakmai kommunikációSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIKóczy T. LászlóIrodalomkutatás és irodalom feldolgozás. A saját kutatási eredmények hazai és nemzetközi
szakmai környezetbe történő beillesztése. Kutatási jelentések készítése, formai és tartalmi
elemek. Konferencia előadás cikkek sajátságai. Tudományos folyóiratok
követelményrendszere, „kerek” tudományos eredmények, a bemutatás szerkezete, hangsúlyos
elemek, az eredményeket alátámasztó elméleti és gyakorlati kutatás meggyőző
dokumentálása, kritika és értékelés. Monográfiák és disszertációk, tematikus gyűjteményes
kötetek. A publikáció készítés szakmai és etikai normái. Hivatkozások, tartalmi és formai
szempontból. Publikációs és hivatkozási listák készítése, az impakt faktor. Nemzetközi
folyóirat és hivatkozási adatbázisok, lekérdezési technikák alkalmazása. Konferencia- és
szemináriumi előadások technikája, prezentációs módszerek, előadótechnika, tartalmi
szerkezet. Szakmai tárgyalások, előzetes felkészülés, a kultúrsokk hatásai, nyelvi
követelmények. Kutatási pályázatok tartalma, szerkezete, hatékony megfogalmazási
technikák, szükséges mellékletek.
79
ÉpületdiagnosztikaSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DI Dr. Koppány AttilaA használatban lévő épületszerkezetek állapotának ismerete, az elhasználódás és
meghibásodás jellegzetes folyamatainak megismerése rendkívül értékes tanulságokkal
szolgálhat az épülettervezés, épületfenntartás területén dolgozó szakembereknek és az
építéstudomány szerkezetfejlesztéssel ill. elemzéssel foglalkozó kutatói számára. A tantárgy
keretében ismertetésre kerülnek az egyes fontosabb szerkezetcsoportokkal szemben támasztott
követelmények, a szerkezeteket érő hatások, a hibák felkutatására szolgáló diagnosztikai
módszerek, esettanulmányok a jellegzetes hibák bemutatására és elemzésére.
Az építési hibák rendszerezése és a tanulságok elemzése mellett a tananyag kitér a hibák
elkerülésének, megelőzésének lehetőségeire is.
80
Energiatudatos tervezésSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Tóth PéterÖkológia az építészetben, épület és környezet egysége. Az épületek energiatudatos tervezése,
energetikai minősítése. A megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségei települési,
építményi szinten. Új innovatív építészeti és épületgépészeti technikákat alkalmazó, a
legkisebb környezetterhelést jelentő megoldások bemutatása. Energiatudatos
épületkonstrukciók, „nulla” energiaigényű települések, példák.
81
A település mint történeti-társadalmi jelenségSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Ekler DezsőVárosi térformák összehasonlító elemzése, dokumentálása és történeti tipologizálása (irányított
helyszíni anyaggyűjtés, kiértékelés, feldolgozás és elemzés, a történeti és környezeti
összefüggések felvetésével)
Az európai város morfológiája Budapest építéstörténetének példáján, az európai városépítészet
vázlatos történeti áttekintése.
A budapesti Belső-Erzsébetváros társadalmi-térbeli fejlődéstörténete.
Meghatározott térrendszer elemző feldolgozása a történeti és társadalmi formageneráló
tényezők feltárásával és dokumentálásával, (térképtári, könyvtári és helyszíni anyaggyűjtés
értékelése, összehasonlító elemzések.)
Az újkor városépítési ideológiái, a modern várostervezés gyakorlata.
A posztmodern kontextualizmus és a külső terek modern elméleteinek ismertetése. A
városépítés társadalomkritikai értékelése.
Városi térrendszer szerkesztése meghatározott építészeti objektumokhoz.
82
Mechanikai anyagmodellekSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Szepesházi RóbertAz anyag mikroszerkezetének hatása a mechanikai tulajdonságokra.
A legfontosabb anyagok mechanikai viselkedésének jellemzői.
Az anyagmodell előállításának alapelvei. Modelltípusok
Rugalmas viselkedés jellemzésére szolgáló modellek.
Képlékeny, illetve rideg anyagok modellezése. Folyási és keményedési feltételek.
Viszkoelasztikus és viszkoplasztikus modellek.
Összetett anyagi viselkedés leírása.
Laboratóriumi anyagvizsgálatok felhasználása anyagmodellek előállítására.
A numerikus számításoknál használható anyagmodellek sajátosságai.
83
Párhuzamos programozásSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DI Dr. Környei LászlóPárhuzamosság a számítástechnikában, algoritmusok műveletigénye, párhuzamosságot
támogató adatszerkezetek, párhuzamos algoritmusok, PRAM gépek.
Párhuzamos számítógép architektúrák.
A szekvenciális és párhuzamos programozás fogalma, folyamatok, életciklus, a Pascal-FC
nyelv.
Folyamatok kölcsönhatása, szinkronizáció és kommunikáció, klasszikus párhuzamos
problémák, megoldási kísérletek osztott változókkal.
Üzenetváltásos modell, randevú (egy-egy kommunikáció, egyirányú adatmozgás), folyamatok
azonosítása, szelektív várakozás.
Távoli felhívás (több-egy kommunikáció, kétirányú adatmozgás).
Szemaforok, (feltételes) kritikus régiók, monitorok.
A megismert nyelvi elemek együttes használata: az egységesített modell.
A párhuzamos architektúrák és a párhuzamos programozási modellek kapcsolata.
A párhuzamos programozás lehetőségei egyes fontosabb nyelvekben (Ada, Delphi, .Net)
84
Cognition and Artificial Intelligence in RoboticsSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Claudiu PoznaCourse description:
Part 1: Theoretical background in cognition
(1.1) The domains and levels of descriptions;
(1.2) The questions of design;
(1.3) Cognition as a biological phenomenon;
Part 2: Computation techniques
(2.1) Artificial intelligence as representation and search;
(2.2) Capturing intelligence
(2.3) Machine learning
The first part of the course introduces the students in theories about the nature of biological existence, about language and about the nature of human actions which have a profound influence on the shape of an artificial cognitive system.
In (2.1) we introduce the research tools for artificial intelligence problem solving. This chapter includes predicate calculus as a mathematical and a representation language; algorithms and data structures used to implement search; discussions about the role of heuristics in solving search based problem and stochastic methods for reasoning in situation of uncertainty;
In (2.2) we introduce representation for artificial intelligence knowledge intensive problem solving and reasoning in changing and ambiguous situation. This chapter includes copycat, agent oriented architectures presentations; rule based expert system descriptions and models for reasoning (Bayesian models and belief networks)
In (2.3) we present machine learning algorithms: concept learning and general to specific ordering; decision tree learning and introduction to artificial neuronal network
85
Adaptív rendszerekSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Keviczky LászlóAnalízis, szintézis, identifikáció. Az adaptív rendszerek fogalma.
Tanuló-adaptív módszerek kanonikus algoritmusai.
Adaptív optimalizálás. Nemlineáris problémák.
Adaptív folyamatidentifikáció és modellezés. Optimális tesztjelek generálása.
Adaptív optimális irányítás. Direkt és indirekt adaptáció. Együttes irányítás és modellezés.
Adaptív döntési folyamatok. Felhasználói felületek.
A tanulás és tanítás (gerjesztés) dialektikája. Duális és triális irányítás.
Implementációs és numerikus kérdések.
Információt nem vesztő adaptív eljárások.
Autotunerek. Valósidejű programozási paradigmák. On-line és off-line eljárások.
Adaptív rendszerek stabilitása. Convergencia problémák.
A bizonyossági ekvivalencia elve. Óvatos, „hullámlovas”, heurisztikus eljárások.
Optimális predikciós módszerek. Állandó és változó struktúrájú megoldások.
86
Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálataSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Lencse GáborBevezetés. Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálatának módszerei (analitikus
módszer, mérés, szimuláció). Modellezés, szimuláció. A szimulációs módszerek osztályozása.
A szimulációs modellek építésének folyamata és eszközei.
Szimulátorok általános szerkezete. Diszkrét idejű szimuláció: idővezérelt vagy
eseményvezérelt.
Verifikáció és validáció.
Véletlenszám generátorok. Egyeneletes eloszlás ellenőrzése, egyéb eloszlások származtatása.
Kísérleti terhelés megválasztása. Tranziens kiküszöbölése. Leállási feltételek. Eredmények
megjelenítése: módszerek és trükkök.
Párhuzamos szimuláció. Szinkronizációs módszerek: konzervatív, optimista, statisztikai
A traffic-flow analyis. A módszer működése, alkalmazhatóság.
Hibrid szimulációs modellek és módszerek.
87
Matematikai modellezés és közlekedési alkalmazásaiSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Bakó AndrásMatematikai modellekfelépítése, tulajdonságai. Heurisztikus modelltípusok és megoldható
feladatok köre. A megoldás analízise, pontosság, kalibrálás, eltérés az optimális értéktől.
Optimalizációs modellek típusai, lineáris, quadratikus és egyéb modellek. Sztochasztikus
modellek felépítése.
Út, híd és közlekedési rendszerek modellezése. Infrastruktúra elemek együttes kezelése :
bevezés a vagyongazdálkodásba (Asset Management).
Forgalomelőrebecslési modellcsalád, Fratar, Graviyi típusú modellek és számítógépes
realizációjuk. A modellek kalibrálása, paraméterbecslés geometriai programozással.
Forgalomelosztási és szétosztási modellek. Leggazdaságosabb útvonal és további utak szerepe
a ráterhelési feladatban. Rendszer és egyéni optimalizációs modellek megfogalmazása és
megoldása, Wardrop elv és alkalmazása. Kapcsolata két modelltípus megoldása között.
Optimális közlekedési hálózatfejlesztést segítő modellek. Heurisztikus és optimális megoldás.
88
Városi tömegközlekedésSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Prileszky IstvánA közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos közlekedéspolitikai elvek és azok indokai a fejlett
motorizációval rendelkező országokban. Újszerű közforgalmi közlekedési technológiák. Az
utazási igénykeltés modellezése, a hálózati elemek leképzése, hálózati modellek. Integrált
tömegközlekedési rendszerek. A járatsűrűség és a járműbeosztás tervezési algoritmusa. A
tömegközlekedési ráterhelési eljárások sajátosságai, modelljei (Shedule-Based Transit
Assignment Models, Frequency Based Transit Route Choice Models, Capacity Constrained
Transit Asignment Models). Hálózatok komplex értékelése, az értékelési paraméterek
számítási technikája. A tömegközlekedés finanszírozása, a szubvencionálás közgazdasági
alapjai, a szubvencionálás hatásainak modellezése, az optimális tarifa és a szubvenció
összefüggése. A forgalommegfigyelés, irányítás és befolyásolás korszerű módszerei, ezek
hatáselemzése.
89
Képlékeny alakító műveletek szimulációjaSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Czinege ImreA lemez- és térfogatalakító technológiák áttekintése, rendszerezése. Szilárdsági és
alakíthatósági vizsgálatok, technológiai próbák. A képlékeny alakváltozást leíró
összefüggések, folyási feltételek. Megvalósított lemez- és térfogat alakítást modellező
szoftverek. Peremfeltételek, a szerszám és az alakítandó anyag kapcsolata. A számítási
eredmények értelmezése, az alakítási folyamat előrejelzése.
90
A véges elem módszer mechanikai alkalmazásaiSzéchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Égert JánosTest szilárdságtani állapotai és a rugalmasságtan alapegyenletei. A mechanika energia- és variációs elvei. A végeselem-módszer alapjai, a lokális közelítés elve. Elemtípusok, alakfüggvények. A végeselem programrendszerek általános jellemzői és felépítése. Az izo-, a szuper- és szubparametrikus közelítés koncepciója. Sík-alakváltozási és általánosított síkfeszültségi és forgásszimmetrikus feladatok megoldása izoparametrikus elemekkel. Feszültségszámítás az elem optimális pontjaiban. A Kirchhof-Love- és a Mindlin-Reissner-féle lemez- és héjelmélet főbb összefüggései. Lemez és héjszerkezetek végeselem számítása. Térbeli feladatok megoldása izoparametrikus elemekkel. Izoparametrikus elemek előállítása degenerációval. Modellezési kérdések: sík-, tengely- és szektorszimmetria figyelembevétele.
A h- és p-konvergencia. A h-konvergencia feltételei, p-konvergencia: a fokszám növelési technika. Modellezési kérdések: rugalmas ágyazás, excentrikus kapcsolatok, alszerkezet-technika. Hibaanalízis. A szálerősített kompozit anyagok mechanikájának alapjai: makroszkópikus anizotróp és ortotróp anyagtörvény, rétegezési elméletek, rétegezett kompozit héjelemek. Egyoldalú, súrlódásos érintkezési feladatok iterációs megoldása. Dinamikai feladatok, tömegmátrix, mozgásegyenlet. Módszerek a mozgásegyenlet idő-integrálására. Rezgéstani feladatok: sajátfrekvenciák, rezgésképek, harmonikus rezgések. Stacionárius és instacionárius hővezetési feladatok végeselem megoldása, hőfeszültségek számítása.
91
Kontinuummechanika Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DIDr. Pere BalázsKinematika: A mozgásfüggvény a kezdeti és pillanatnyi konfigurációban. A deformációgradiens,
a deformáció-gradiens poláris felbontása. A deformáció-gradiens felbontása
térfogatváltozásra és torzításra. Az ívhossz, a felületelem és a térfogatelem a kezdeti és
pillanatnyi konfigurációban, alakváltozási tenzorok. Fizikailag objektív mennyiségek. A
sebesség-gradiens, az alakváltozási sebesség és az örvénytenzor. Az ívhossz, a felületelem és a
térfogatelem idő szerinti változása. Fizikailag objektív deriváltak. A lineáris elmélet
származtatása.
Dinamika: A tömegmegmaradás, az impulzus-tétel (a Cauchy-féle feszültségi tenzor), a
perdület-tétel. A hőtan első és második főtétele a kezdeti és pillanatnyi konfigurációban (I. és
II. Piola-Kirchhoff -féle feszültségi tenzor). A kontinuum Helmholtz-féle szabadenergiája, a
hővezetési egyenlet.
Anyagszerkezeti viselkedés: Izotrop anyagok. Rugalmas, hőrugalmas és viszkorugalmas
anyagok. Hiperelasztikus anyagok. Neo-Hooke, Mooney-Rivlin és Ogden-féle anyagtörvény.
Összenyomhatatlan és közel összenyomhatatlan anyagok. Összefüggések az alakváltozási és a
feszültségi tenzorok között. Példa: gumiszalag viselkedése.
92
Járműszerkezetek korszerű technológiai kérdései I.Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi DI Dr. Zsoldos Ibolya-
93
Számítógép aritmetikák és lebegőpontos hibaanalízisÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Galántai AurélA lebegőpontos hibaanalízis elvi alapjai. Többszörös pontosságú aritmetikák. Alapvetőaritmetikai eljárások. Elemi függvények számítási eljárásai. Egyéb aritmetikák. Bevezetés az intervallum aritmetikába. Számítások megbízhatósága. Diagnosztikai eszközök. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
94
Quantum ComputingÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Rudas Imrentroduction to Quantum Mechanics, Quantum Bits and Complex Vector Spaces, Qubits as Complex Unit Vectors, Basic Measurement Principle, Quantum Evolution and Quantum Gates, Quantum logic gates, Quantum Registers, Two Qubit Gates, Universal Gates, No-Cloning Theorem, Quantum Entanglement and Teleportation, Quantum Algorithms , Deutsch’s Algorithm, Quantum Search, Quantum Fourier Transform, Phase Estimation, Quantum Counting, Order Finding for Periodic Functions, Quantum Factoring of Integers, Physical Realization of Quantum Gates, Quantum Error Correction http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
95
Korszerű számítógép architektúrákÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Sima DezsőKorszakváltás a processzorok fejlődésében; az órafrekvenciák növekedésével kialakuló fejlődési korlátok, a többmagos, többszálas processzorok megjelenésének szükségszerűsége Többmagos processzorok; a többmagos ill. sokmagos processzorok tervezési terének főbb dimenziói; a gyorsítótár hierarchia, a memória- és a buszkapcsolat ill. a lapkán belüli kapcsolóhálózat megvalósítási alternatívái, reprezentatív megvalósítások Sokmagos processzorok; sokmagos processzorok tervezési tere, a memória és a lapkán belüli kapcsolóhálózat innovatív megvalósítási alternatívái, reprezentatív megvalósítások Többszálú processzorok; többszálasítási alternatívák; a többszálú megvalósítás kihatása a processzor- és a rendszerarchitektúrára, reprezentatív megvalósítások Többmagos ill. sokmagos processzorok rendszerarchitektúrája; a rendszerarchitektúra elemei, gyorsítótár hierarchiák, processzor- és perifériabuszok, lapkakészletek, alaplaptípusok, reprezentatív megvalósítások Szerver architektúrák speciális kérdései; szerverek főbb alkalmazási területei, azok igényei, vonatkozó benchmarkok (file-, web-, levelező stb. szerver benchmarkok). Hagyományos és penge szerverek, elterjedt kétprocesszoros szervercsaládok, lapkakészleteik, az operatív tárral, háttértárral, hálózattal való ellátás szempontjai, alternatívák, jellemző megvalósítások. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
96
A modern félvezető eszközök és áramkörök előállításának és működésének fizikai folyamatai Óbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Horváth Zsolt JózsefAz alapvető félvezető eszközök (bipoláris és Schottky dióda, bipoláris tranzisztor, MESFET és MOSFET, memóriaeszközök, napelem, LED és lézerdióda) működésének és a félvezető-technológia lépéseinek a végigtekintése. A vonatkozó fő fizikai folyamatok és az azokat leíró matematikai modellek (Fermi-Dirac eloszlás, kvantumkorlátozás és alagúteffektus, optikai abszorpció, spontán és stimulált emisszió, Schrödinger, Poisson és transzportegyenletek, stb.) megismerése.http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
97
A kvantumszámítógépek avagy az önszerveződő alacsonydimenziós rendszerekÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Nemcsics ÁkosAz anyagtudomány fejlődése (nanorendszerek tudománya) forradalmasította az elektronikát és a számítástechnikát. A számítógépek miniatürizálása, sebességének növelése és megbízhatóságának javítása a mai technológia mellett limitált. Egy bizonyos határon túl a felsorolt célok egyikének a teljesítése a többi rovására történik. A nanotudomány már ma is alapvető változást hozott a digitális áramkörök területén. Egy hagyományos 35 elemből álló CMOS logikai áramkör pl. egy spinre érzékeny eszközökből már 10 elemből is megvalósítható (Spinotronika). Természetesen ezen áramkörök tervezéséhez új tervezési metodika szükséges. A 0 dimenziós struktúrák a kvantumszámítógépek lehetőségét teremtik meg, mely a miniatürizálás, a sebesség és a megbízhatóság új dimenzióját nyitja meg. Ezek a 0 D kvantumpontok már a hagyományos mikroelektronikai módszerekkel nem állíthatóak elő, itt az önszerveződést kell segítségül hívni. Az eltérő architektúra eltérő működési logikát is igényel. A tárolási kapacitások ugrásszerű változása (pl. spinszelepek) szintén nagy befolyással van a számítástechnikára. A tantárgy speciális anyagtudományi előképzettséget nem igényel. A szükséges fizikai ismeretek után a struktúrák önszerveződő kialakulására és működésére, modellezésére fókuszálunk. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
98
Modern operációs rendszerek belső mechanizmusaiÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Rövid AndrásA tárgy rávilágít a modern operációs rendszerek belső felépítésére, a megszakítások többprocesszoros környezetben való kezelésének problematikájára, a processzorok közti kommunikációval kapcsolatos kérdésekre, ill. a kommunikáció jelentőségére bizonyos kiemelt kernel problémák megoldása esetében. Ugyancsak fontos megemlíteni a késleltetett és aszinkron eljáráshívások kernel szintű megvalósításának problematikáját, ill. alkalmazásuk jelentőségét különböző kernel oldali problémák megoldására. Mindemellett természetesen a szinkronizálás különböző alternatíváinak, a különféle többmagos és „hyperthreaded” környezetben előforduló ütemezési stratégiák, valamint a korszerű operációs rendszerek esetében alkalmazott memória- és I/O kezelési megoldások bemutatására is sor kerül. A hallgatók az elsajátított módszerek és algoritmusok alapján a félév során egy önállóan kiválasztott operációs rendszeri problémára saját ötleten alapuló megoldási javaslatot dolgoznak ki és mutatnak be. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
99
Párhuzamos és konkurens folyamatok modellezéseÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Seebauer MártaA számítógépek teljesítménynövelésének kérdései. A hardver teljesítmény mérése. Párhuzamos számítógép architektúrák: SIMD adatpárhuzamos architektúrák, MIMD multiprocesszorok és multiszámítógépek, virtuális szuperszámítógépek, GRID rendszerek. Alapalgoritmusok: adatpárhuzamos feldolgozás, futószalag, üzenetátadás, üzenetterítés, közös memóriahasználat, erőforrás-megosztás, szinkronizáció. Párhuzamos és konkurens rendszerek szoftver eszközei: köztesrétegek, programozási nyelvek, nyomkövetés, és megjelenítés. Alkalmazások: rendező, numerikus és képfeldolgozó algoritmusok megvalósítása. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
100
Modell alapú szoftverfejlesztésÓbudai Egyetem
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai DI
Tick JózsefBevezetés. A Modell Driven Software Development, Modell Driven Architecture, Test Driven Software Development, szakterület-specifikus modellezés (Domain Specific Modeling), a modell-transzformáció lehetőségei. Esettanulmányokon keresztül a hallgatók megismerik a modell alapú szoftverfejlesztés folyamatát, az alkalmazható technikákat illetve modellező keretrendszereket, illetve az MDSD filozófiájára épülő „szoftver gyárak” működését. http://aidi.uni-obuda.hu/sites/default/files/targyleirasok_adatlap.pdf
Loading...
Main menu