lich chao co
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
UBND TỈNH HẬU GIANGCỘNG HOÀ XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
4
LỊCH CHÀO CỜ NĂM HỌC 2017-2018
5
6
Tháng/Năm9/201710/201711/201712/201701/201802/201803/201804/201805/201806/201807/2018
7
Ngày/tháng05/0902/1030/1004/1202/0105/0205/0302/430/0404/0602/07
8
Ghi chú
Nghỉ lễ
dự kiến
chuyển sang
02/5
9
Ký hiệuX1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11
10
11
Lưu ý: Lịch chào cờ có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế của đơn vị. Đề nghị mọi người theo dõi một cách thường xuyên.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...