SL_dau nam THCS - Toan huyen 1920
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
UBND HUYỆN THĂNG BÌNH
Hệ 10 năm là chương trình tiếng Anh phổ thông 10 năm dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Giáo trình lớp 6 là sự nối tiếp của chương trình tiếng Anh lớp 5 đã có ở bậc tiểu học.
2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC
Những cái tên “sách tiếng Anh chương trình mới”, “sách tiếng Anh thí điểm” là để nhắc tới sách tiếng Anh theo chương trình hệ 10 năm.
3
Năm học2019
-2020
* Nhập ô tô màu
Chương trình tiếng Anh phổ thông hệ 10 năm là sản phẩm của đề án ngoại ngữ quốc gia, bắt đầu được triển khai từ năm 2010
4
Mẫu 1: Diễn biến số lượng học sinh đầu năm
Bổ sung 08.10.2019
Các trường xem lại số liệu tiếng Anh
5
TTTrường THCSKhối lớpSố cuối năm trướcSố sau thi lại L.LớpBiến động trong hè (01/6/2019->31/8/2019)Số liệu đầu năm học 2019-2020Tốt nghiệp THCS năm quaSố lượng HS học tiếng Anh 10 nămSố lượng HS đi học đúng độ tuổiSố lượng HS không đúng độ tuổi
6
Tuyển mới
(hoặc C.đến)
Huy động lạiLưu banChuyển đi, chếtBỏ họcGiảm/ tăng so với cuối năm trướcSố lớpTổng số học sinhHọc sinh học 2 buổi/ ngàyNữKhuyết tật học hòa nhậpHọc sinh dân tộcĐược xét TNTỷ lệ TN
7
TOÀN HUYỆN62 4202 5192 515 4 682 519 1 240 18 2xxĐúng 2 473 46
8
72 3172 419 16 4 3 22 3- 5 642 414 1 146 16 2xxĐúng 2 371 43
9
82 4722 318 21 4 17 3 1 602 319 1 121 17 2xxĐúng 2 276 43
10
92 4482 468 14 11 16- 13 642 455 1 197 16 12 43999,6Đúng 2 416 39
11
TC9 6579 7242 566 4 11 50 22- 17 2569 707 4 704 67 7xx 9 536 171
12
1Hoàng Hoa Thám6 83 85 85 2 85 41xxĐúng082 3
13
7 67 84 2 1 2 2 86 40xxĐúng083 3
14
8 72 68 1 2 1 1- 1 2 67 32xxĐúng064 3
15
9 85 70 2 70 33 285100,0Đúng068 2
16
TC 307 307 88 3 1 1 1 8 308 146 2 xx 297 11
17
2Nguyễn Bá Ngọc6 101 95 95 3 95 52xxĐúng093 2
18
7 87 102 1 3 1- 4 3 98 52 1 1xxĐúng095 3
19
8 87 86 1 1 2 86 45 1xxĐúng084 2
20
9 116 87 2 87 4411498,3Đúng086 1
21
TC 391 370 96 1 4 1- 4 10 366 193 2 1xx 358 8
22
3Nguyễn Duy Hiệu6 64 54 54 2 54 32 1 1xxĐúng052 2
23
7 58 64 2 64 29xxĐúng063 1
24
8 65 58 1 1 2 59 28xxĐúng059
25
9 77 65 2 65 28 177100,0Đúng063 2
26
TC 264 241 55 1 8 242 117 2 1xx 237 5
27
4Lê Lợi6 60 79 79 2 79 41xxĐúng079
28
7 77 61 1 1 1 2 61 30xxĐúng059 2
29
8 74 78 1 2 2 - 1 2 77 37xxĐúng075 2
30
9 85 72 1 - 1 2 71 31 185100,0Đúng071
31
TC 296 290 81 3 3 1- 2 8 288 139 1 xx 284 4
32
5Nguyễn Công Trứ6 40 54 54 2 54 30 2xxĐúng0531
33
7 44 40 3 - 3 1 37 17xxĐúng037
34
8 62 44 1 1 1 45 14 1xxĐúng0441
35
9 45 62 1 - 1 2 61 2045100,0Đúng61
36
TC 191 200 55 4 - 3 6 197 81 3 xx 195 2
37
6Trần Quý Cáp6 145 140 140 4 140 64xxĐúng139 1
38
7 142 145 1 1 4 145 80xxĐúng140 5
39
8 149 142 1 1 4 143 68xxĐúng139 4
40
9 162 149 1 5- 6 4 143 70 2 1162100,0Đúng139 4
41
TC 598 576 142 2 5- 5 16 571 282 2 1xx 557 14
42
7Lê Quý Đôn6 304 342 342 8 342 170 1xxĐúng0335 7
43
7 297 304 1 2 - 1 7 303 133 5xxĐúng0298 5
44
8 296 297 2 5 - 3 7 294 147 5xxĐúng0286 8
45
9 304 296 1 1 3- 3 7 293 142 130399,7Đúng0288 5
46
TC1 2011 239 346 8 3- 7 291 232 592 12 xx 1 207 25
47
8Huỳnh Thúc Kháng6 113 103 102 1 3 103 50xxĐúng0102 1
48
7 97 112 1 1 2 3 114 47 1xxĐúng0112 2
49
8 111 97 2 1 1 3 98 47xxĐúng097 1
50
9 84 111 1 1- 2 3 109 4784100,0Đúng0108 1
51
TC 405 423 105 1 1 1 2 1 12 424 191 1 xx 419 5
52
9Nguyễn Đình Chiểu6 75 62 62 2 62 19xxĐúng062
53
7 74 75 3 - 3 2 72 34 1xxĐúng071 1
54
8 73 74 4 1 3 2 77 42 1xxĐúng075 2
55
9 99 73 2 73 36 199100,0Đúng071 2
56
TC 321 284 66 4 8 284 131 3 xx 279 5
57
10Quang Trung6 108 114 114 3 114 52 1xxĐúng0110 4
58
7 112 108 2 1 1 3 109 61 3 1xxĐúng0108 1
59
8 115 112 1 1 3 112 58 3 1xxĐúng0108 4
60
9 107 115 2 1 1 3 116 59 1107100,0Đúng0116
61
TC 442 449 119 3 2 12 451 230 8 2xx 442 9
62
11Lê Đình Chinh6 98 125 125 3 125 56 2xxĐúng125
63
7 85 98 3 - 3 3 95 43 1xxĐúng95
64
8 109 85 2 85 37xxĐúng85
65
9 95 109 1 3- 2 3 107 699296,8Đúng107
66
TC 387 417 126 3 3- 5 11 412 205 3 xx 412
67
12Phan Đình Phùng6 106 110 110 3 110 55xxĐúng108 2
68
7 131 106 2 1 3 3 109 57xxĐúng106 3
69
8 134 131 2 2 3 133 68xxĐúng130 3
70
9 92 134 2- 2 3 132 6292100,0Đúng125 7
71
TC 463 481 114 1 2 3 12 484 242 xx 469 15
72
13Nguyễn Hiền6 160 176 176 4 176 90 2xxĐúng172 4
73
7 160 160 1 3 - 2 4 158 62xxĐúng156 2
74
8 126 160 1 4 - 3 4 157 78xxĐúng154 3
75
9 131 126 2 1 1 3 127 72131100,0Đúng124 3
76
TC 577 622 180 8 - 4 15 618 302 2 xx 606 12
77
14Ngô Quyền6 114 97 97 3 97 51 1xxĐúng95 2
78
7 95 114 2 1 1 3 115 53xxĐúng109 6
79
8 104 95 1 1 3 96 35 1xxĐúng95 1
80
9 88 104 3 104 54 188100,0Đúng103 1
81
TC 401 410 100 1 2 12 412 193 2 1xx 402 10
82
15Chu Văn An6 79 74 74 2 74 31xxĐúng74
83
7 77 79 2 79 44 1xxĐúng79
84
8 72 77 2 77 34xxĐúng77
85
9 58 72 2 72 3858100,0Đúng72
86
TC 286 302 74 8 302 147 1 xx 302
87
16Hoàng Diệu6 74 79 79 2 79 35 2xxĐúng763
88
7 74 74 2 74 38 1xxĐúng731
89
8 98 74 2 74 36 1xxĐúng731
90
9 78 98 3 98 52 27596,2Đúng962
91
TC 324 325 79 9 325 161 6 xx 318 7
92
17Lý Thường Kiệt6 124 141 140 1 4 141 71 1xxĐúng140 1
93
7 127 123 1 1 3 123 73 2xxĐúng123
94
8 125 127 3 127 58xxĐúng127
95
9 153 125 1 2 - 1 3 124 59153100,0Đúng124
96
TC 529 516 142 1 3 - 1 13 515 261 3 xx 514 1
97
18Phan Bội Châu6 185 195 194 1 5 195 106 2xxĐúng0192 3
98
7 204 184 1 1 1 1 5 185 84xxĐúng0183 2
99
8 212 204 1 2 - 1 5 203 106 2xxĐúng0200 3
100
9 219 212 1 1 5 212 108 3219100,0Đúng0208 4
Loading...