กรอกนักเรียนขาดลงพื้นที่รับผิดชอบ ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลผู้กรอกคลิกหน้าชื่อนักเรียนที่ขาดหมายเหตุ
2
27/8/2019, 10:21:07
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
นายเสกสรร กำแก้ว, นายเจษฎา คูชัย, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายตรีภพ ศรีโชค, นายธนากร สีหาฤทธิ์
3
28/8/2019, 11:24:24
นางสาวนันทิดา สองเมือง
นายเสกสรร กำแก้ว
เสกสรร กำเเก้ว ลาป่วย
4
9/9/2019, 9:41:57
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
นายเสกสรร กำแก้ว, นายเจษฎา คูชัย, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายธนากร สีหาฤทธิ์, น.ส.เจนจิรา ถมปัด, น.ส.มณฑิรา ดวงทาแสง, น.ส.ศิริวิมล คุณาภรณ์
5
12/9/2019, 9:58:07
นางสาวนันทิดา สองเมือง
นายเสกสรร กำแก้ว, นายฐิติวัฒน์ วายโศก, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายตรีภพ ศรีโชค, นายภัทรกร ศรีโชค, นายยุทธชัย ขวานทอง, น.ส.กัญญาณัฐ บางเฟื่อง, น.ส.เจนจิรา ถมปัด, น.ส.จุฬาลักษณ์ หนูสง, น.ส.ปิยะพร สรหงษ์, น.ส.มณฑิรา ดวงทาแสง, น.ส.ศิริวิมล คุณาภรณ์
6
13/9/2019, 9:59:05
นางสาวนันทิดา สองเมือง
นายเสกสรร กำแก้ว, นายฐิติวัฒน์ วายโศก, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายตรีภพ ศรีโชค, นายธนากร สีหาฤทธิ์, นายภัทรกร ศรีโชค, น.ส.จุฬาลักษณ์ หนูสง
7
16/9/2019, 10:19:26
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
นายเสกสรร กำแก้ว, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายตรีภพ ศรีโชค, นายธนากร สีหาฤทธิ์, นายภาคิน ศรีสง่า, นายยุทธชัย ขวานทอง, น.ส.มณฑิรา ดวงทาแสง
8
17/9/2019, 9:24:39
นางสาวมณีจันทร์ แก้ววรรณา
นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายธนากร สีหาฤทธิ์, นายยุทธชัย ขวานทอง, น.ส.เจนจิรา ถมปัด, น.ส.มณฑิรา ดวงทาแสง, น.ส.ศิริวิมล คุณาภรณ์
9
19/9/2019, 14:03:27
นางสาวนันทิดา สองเมือง
นายเสกสรร กำแก้ว, นายเจษฎา คูชัย, นายฐิติวัฒน์ วายโศก, นายณัฐวิโรจน์ แก่นจันทร์, นายตรีภพ ศรีโชค, นายธนากร สีหาฤทธิ์, นายบารมี นามวงษ์, นายภัทรกร ศรีโชค, นายภาคิน ศรีสง่า, นายยุทธชัย ขวานทอง, นายอภิวรรณ ส่องแสง, น.ส.กัญญาณัฐ บางเฟื่อง, น.ส.เจนจิรา ถมปัด, น.ส.จุฬาลักษณ์ หนูสง, น.ส.ปิยะพร สรหงษ์, น.ส.มณฑิรา ดวงทาแสง, น.ส.ศิริวิมล คุณาภรณ์
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...