HOCZ knihovna
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Účel a pravidlaPřehledNápověda
2
3
Účel tabulkyPřehled záložekNápověda ke sloupcům
4
Tyto tabulky slouží jako podlad pro vytváření knihovní databáze HOCZ. Vzhledem k tomu, že potenciálních knih je velké množství, rádi bychom touto cestou poprosili komunitu o pomoc s jejich kompletací, ať výsledná databáze obsahuje už od počátku co největší počet kvalitních záznamů.

Smyslem záznamu je zaprvé informovat o existenci knihy a za druhé poskytnout hráči nové informace o herním světě (o jeho historii, fungování a podobně). Tento druhý úkol plní především kolonka „Stručný obsah“, která by měla obsahovat stručné shrnutí obsahu knihy s přihlédnutím na nové informace, které se z knihy postava může dozvědět (a je tak asi nejdůležitější část záznamu, i když je v tabulce až na konci).
HOCZ knihyPokud si něčím nejste jistí, prostě to do tabulky napište a on to někdo opraví. Hlavně se nebojte a doplňujte.
5
Tato tabulka slouží pro kompletaci informací o knihách, které již na HOCZ v nějaké podobě existují: tedy jako předměty v obchodech (ať už s textovým obsahem, či bez něj), nebo jako zmínky v oficiálních materiálech (především výkladech). Do poznámky prosím uvádějte zdroj (zda se jedná o item, o zmínku – a v tom případě i odkud pochází). Užitečným pomocníkem je zde HOCZwiki, výkladovník či přístup do rozhraní obchodů.
6
Titul knihy
7
Základní název knihy (např. "Harry Potter a Kámen mudrců")
8
Podtitul knihy
9
HP knihyČást názvu, která není běžnou součástí titulu (Např.: "Základy obranných a útočných magických technik: Jak zvládnout soubojové techniky snadno a rychle")
10
V této tabulce kompletujeme knihy, které se objevily v knihách, na Pottermore a případně poté ve filmech a dalších zdrojích (hry, doprovodné materiály), pokud jsou v souladu s kánonem a naším universem. Do poznámky uvádějte, kde se kniha objevila a navrhujte české překlady názvů a jmen, v případě, že českou variantu v kánonových materiálech nemáme. Užitečným pomocníkem jsou v tomto případě HarryPotterWiki, knihy, filmy či přístup na Pottermore.
11
Série a díl knihy
12
Jméno série a díl v sérii (např. "Edice: DragonLance, Série: Legendy, díl 3, Název: Zkouška bratrství). Série je několik po sobě jdoucích knih. Série nemusí být vždy jasně uvedena a není ji třeba proto vždy psát (např. všechny knihy HP patří do jedné série, ale, ve většině vydání se série samostatně neeviduje). Název série také může být názvem knihy a konkrétní jméno je součástí názvu dílu (např.: Název: "Historie Čtvrté války. Díl: III. svazek, Dálný východ a jeho tajemství"). Pokud se v tom ztrácíte a přesto máte pocit, že by tady něco mělo být, tak to napište a my si s tím poradíme ;)
13
14
15
Další knihy
16
Základní pravidlaTato tabulka slouží (nejen) profesorům a tvůrcům herního obsahu, kteří chtějí přispět svoji špetkou do mlýna, ale nemají kapacitu napsat delší text, který by sloužil jako kniha. V případě, že máte informace, které chcete hráčům předat a jste je schopni formulovat do cca 2 odstavců shrnutí, je možné z nich vytvořit knižní záznam. Naopak, v případě že máte v hlavě skvělý námět na knihu, možná k němu někdo doplní zajímavý a relevantní obsah. Tato tabulka bude podléhat zvláštní kontrole. Do poznámky prosím napište, kdo (hráč) je autorem návrhu textu shrnutí knihy.
17
Tabulky jsou v současnosti otevřeny všem a budeme rádi za veškerou pomoc. V případě, že se začnou objevovat případy vandalismu či zásadního nedodržování pravidel, bude přístup k tabulkám omezen, nebo zcela uzavřen.

• Neměňte prosím formátování, nepřidávejte a nemažte sloupce a ani jinak s podobou tabulky nemanipulujte (pozor na třídění dat, má tendenci rozbít podmínečné formátování a vzorce)
.
• V případě nejasností ohledně cizích záznamů používejte prosím nejprve komentáře a návrhy a teprve po vyjasnění přistupte ke změně.

• Barevně označené záznamy (žlutá, oranžová, zelená) jsou již zkontrolovány a vkládány do databáze. Tyto záznamy prosím neměňte a v případě návrhů prosím pište přímo pověřeným osobám.

• Modře jsou označeny záznamy, které považujete za kompletní a navrhujete je ke kontrole a následnému vložení do databáze.

• Barevné označení se realizuje skrze zaškrtávání položek v sekci „Správa“ dané tabulky. Políčka Kontrola, Autor a Vložena jsou přitom určena jen pro pověřené osoby a proto je prosím nepoužívejte. K modrému označení slouží položka „Komplet“.
Autoři knihy
18
Autory prosíme zapisujte ve formátu "Příjmení, Vlastní jméno" (například.:Duncan, Torn Austin). Prostřední jména patří k vlastnímu jménu v přirozeném pořadí. Prostřední jména prosím rozepište, pokud to jde. Pokud je autorů více, uvádějte je v libovolném pořadí (podle důležitosti, podle abecedy, podle podílu na práci atd.)
19
20
21
Rok vydání
22
Rok, v němž bylo vydáno dané vydání (ne nutně tedy rok, kdy kniha vyšla poprvé).
23
Přehled sekcí v záložkáchČíslo vydání
24
Jmenný popisO kolikáté vydání se jedná (text může zahrnovat poznámky o úpravách, o změně nakladatelství, o jazyku a podobně, např.: "12. upravené vydání, 1. anglické vydání v nakladatelství "Krucánky a Kaňoury"). Nemusí být uvedeno (často není v případě prvního vydání). Myslete na to, že máme rok 2094 a mnoho knih už prošlo opakovanými vydáními.
25
Do této sekce se zapisují základní informace o knize, které je možné vyčíst z pramenů jmenného popisu (titulní list, tiráž, přední strana knihy apod.).
26
27
Věcný popisNakladatelství a místo
28
Sem zapisujeme informace, pomocí nichž se snažíme knihu nějak popsat (jak po fyzické stránce, tak po stránce obsahu). Tedy napsat o čem je a jak vypadá.Nakladatelství se vybírá z předem nadefinovaného seznamu (viz poslední záložka). Pozor, některá nakladatelství už neexistují (ale mohou být u starších knih uvedeny). Místo se vyplňuje automaticky na základě nakladatelství (v případě, že jej chcete změnit, odmažte v daném poli vzorec). Když nevíte, zvolte Krucánky a Kaňoury.
29
30
Správa
31
Slouží k vytváření přehledu o stavu zapisování knih do databáze.Edice a číslo
32
Edice je série na sobě nezávislých knih, často spojovaných jen tématem (např. Edice "Moderní magie"). Pro srovnání je dobré podívat se na příklad s Dragonlace (což je edice svět z jednoho Fantasy světa, v jejím rámci vyšlo několik různých sérií i samostatných knih.
33
34
Formát, třída a typ
35
Vyberte z předem definované nabídky. Učebnice jsou považovány za odbornou literaturu. Tyto kategorie slouží především kvůli hrubému třídění v databázi. Po obsahové stránce můžete knihu dále popsat v klíčových slovech. Co se třídy týče, pokud nejde o hodně staré knihy volte "Starý tisk" (staře vypadající knihy, u kouzelníků se pořád tisknou) nebo "Moderní tisk" (soudobé knihy).
36
37
38
39
Klíčová slova
40
Několik slov, která po obsahové stránce knihu popisují (osoby/místa/čas/témata). Klíčová slova budeme průběžně upravovat.
41
42
Popis vzhledu
43
Popište, jak kniha vypadá. Stačí jednou či dvěma větami, jako by šlo o popis itemu prodávaného v obchodě.
44
45
Stručný obsah
46
Obsah knihy ve dvou odstavcích. Vypíchněte (klidně konkrétně) informace, které se z knihy postava hráče dozví, zvláště v případě, že jde o naučnou knihu. Tohle je asi nejdůležitější součást celého katalogu, protože stručný popis je hlavím zdrojem informací o našem světě!
47
48
Poznámky
49
Prostor pro poznámky, jak byly popsány v Přehledu záložek.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...