ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
חותמת זמןשם פרטישם משפחהשם עברי מלא (שמות ההורים)תאריך לידה לועזיתאריך לידה עבריישוב מגוריםכתובת - רחוב, מספר בית, דירה מספר טלפון ניידמספר טלפון ביתכתובת מיילסטטוס זוגיתאריך נישואיןילדים (שם + תאריך לידה)ילדים שעלו לתורה במגן אברהםהאם להערכתך ילדיך ירצו לקחת חלק בפעילות הקהילה?תחומים שמעניינים אותי:התחביבים שלי:מקצוע/ מקום עבודה:מה תחומי ההתמחות שלך? (מקצועיים ולאו דווקא)איזה קשרים (מקצועיים/אישיים) אני יכול להעמיד לעזרת הקהילה?שמות ותאריכים של ימי זיכרון (יארצייט)קורא בתורהשליח ציבורמעוניין לדרוש בקבלת שבתאשמח להצטרף לקבלות שבת מוסיקליותאשמח להצטרף לאחד מצוותי המתנדבים של הקהילה:האם יש תחומים נוספים שהיית רוצה להתנדב בהם בקהילה? (למשל: ליווי חולים, בישול ארוחות, וכד)פעילות חדשה שהייתי רוצה שתהיה בקהילה:האם יש אנשים נוספים שהיית ממליץ.ה לצרף לקהילה?
2
11/06/2023 21:55:11ענבלגור בן יצחק 07/01/1980י''ח טבת תש''מעומרשקמה, 6א0525494878gur.inbal@gmail.comנשוי/ נשואה31/07/2012אביגיל 6.5.2013
אילה 8.10.2014
עמנואל 16.4.2019
כןמוזיקה, פילוסופיה, חברה, כתבים, אמנות, יוגהנגינה. כתיבה, ציור, הפגנות, חברהמרצה וחוקרת במחלקה למחשבת ישראל ומחנכת ומורה לתנ''ך ותושב''ע בתיכון.טקסטים, מקורות יהודיים, כתיבההוראה, נגינהאשמח ללמודאשמח ללמודכןנגינה
3
29/05/2023 14:37:33זוהרדביר רובינשטייןעמוס ותמר 04/12/1964כ"ט בכסלולואי פיקרד 14/7 באר שבע 052-8686626zohard7@gmaul.comגרוש/האור, ברק , שחר , מאוריברק , שחר , מאוריברק - אפשר לעניין אותו לתת דרשה או להרצות לצעירים (יו"ר אגודת הסטודנטים ) , הם השתתפו בסדר טו בשבט כולל הילדה , אפשר לנסות גם הפטרה יהדות , מגדר , גישור , כתיבה ,מדיטציה ,יזמות כתיבה והלחנה מנהלת כספיםניהול פיננסי , יזמות , יזמות מגדר , גישור , כתיבה קשרים עם הקהילה העסקית כןאשמח ללמודכןהמון אהל לאט לאט
4
08/06/2023 12:20:00אמירהדגן חכמוןאמירה בת רחל וצור חכמון16/08/1975NAעומראשל 820543206710ahakmon@gmail.comנשוי/ נשואה21/10/2011נעם - צור - 9. יהלי-עידו - 7.5. עומר - 6הןפעות מוזיקה, מנהיגות, הרצאות ידע, קהילהלטייל, ספורטכספיםרחל חכמון. צור חכמוןלאאשמח ללמודכןבישול לחיילים בודדיםמגוון הרצאות בנושאים שונים בדגש על פלורליזם
37
13/06/2023 22:29:15ורד קלייטמן ורד שושנה בת ברוך וסופיה25/03/1975עומרהשיטה 1300529270118Veredkl@gmail.comנשוי/ נשואה25/05/2000ירין 2002
אופיר 2006
אור 2013
ירין ואופירכןרפואהנשיםאשמח ללמודאשמח ללמודלאועדת תרבות וארועים, ועדת בר מצווה
51
10/07/2023 08:43:17MichaelLinHaim +Tamar06/08/1942כ"ג סיון תשבOmerHaruv 19054-446760208-6460479lin@bgu.ac.ilאלמן/ה26/12/1967Mathematicsלאלאלא
52
53
54
0.14
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145