ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
,
2
ZnakData rej.Data um.Przedmiot sprawyWartośćWykonawcaRealizujeAneksyUwagi
3
1.CRU.BRP.1610.1.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz utrzymywanie danych na serwerach wykonawcy3.923,70 zł brutto/wsparcie techniczne; 4.280,40 zł brutto/obsługa transmisji on-lineMWC Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, PoznańA. Chmielnicka-Bogacz
4
2.CRU.WIP-RI.1610.2.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Proszowice590.400,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej Proszowice sp. z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceW. Klęk
5
3.CRU.SKP.1610.3.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Obsługa Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1.100,00 zł brutto/mcFirma Handlowo-Usługowa "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówM. Ziarko
6
4.CRU.FN.1610.4.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa dzierżawy Hali Sportowej w Proszowicach8.800,00 zł netto/mcMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceW. Gawron
7
5.CRU.BKS.1610.5.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Żębocinie; obsługa muzyczna przez Orkiestrę Dętą w Żębocinie organizowanych uroczystości22,80 zł brutto/godzK.G.A. Rokicińska
8
6.CRU.BRP.1610.6.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa współorganizacji Orszaku Trzech Króli oraz VII Przeglądu Grup Kolędniczych3.600,00 zł koszty imprezyCentrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach ul. Rynek 18, 32-100 ProszowiceA. Kotyza
9
7.CRU.PPA.1610.7.202302.01.2023 r.02.0.1.2023 r.Prowadzenie terepii indywidualnej oraz grupowej dla osób współuzależnionych oraz uzależnionych od alkoholu, prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową150,00 zł brutto/godzGabinet Psychomed os. Kościuszkowskie 6/105, 31-858 KrakówA. Chmielnicka-Bogacz
10
8.CRU.ROŚ.1610.8.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Proszowice594,00 zł brutto/mcFirma Władysława Zaporowska "VIA" Czarnochowice 530C/72, 32-020 CzarnochowiceK. Znamirowska
11
9.CRU.ROŚ.1610.9.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Kastracja i znakowanie psów i kotów właścicielskich oraz wolnożyjących kotówiloraz liczby wykonywanych zabiegów oraz stawek jednostkowychPrzychodnia Weterynatyjna Krzysztof Środa, Kościelec 152, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
12
10.CRU.BKS.1610.10.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Kościelcu; obsługa muzyczna przez Orkiestrę Dętą w Kościelcu organizowanych uroczystości22,80 zł brutto/godzP. M.A. Rokicińska
13
11.CRU.COO.1610.11.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 1 w Proszowicach91.200,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
14
12.CRU.COO.1610.12.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach5.700,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
15
13.CRU.COO.1610.13.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Ostrowie5.700,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
16
14.CRU.COO.1610.14.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Żębocinie12.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
17
15.CRU.COO.1610.15.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Klimontowie12.600,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
18
16.CRU.COO.1610.16.2022302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 2 w Proszowicach96.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
19
17.CRU.COO.1610.17.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Kościelec12.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
20
18.CRU.WIP-RM.1610.18.202309.01.2023 r.11.10.2022 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego położonego w Proszowicach o numerze porządkowym ul. Ojca Rafała 9 na części działki oznaczonej numer geodezyjnym 1047/11 obręb Proszowice246,00 zł brutto/rokPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 TarnówJ. Grysakowska
21
19.CRU.PPA.1610.19.202309.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z problemem uzaleźnień, zagrożonych przemocą w rodzinie, a także spotkań indywidualnych dzieci i młodzieży terenu Gminy Proszowice z psychologiem150,00 zł brutto/godzPracownia Psychologiczna "Psychorefleksje" Paulina Wcisło ul. Głowackiego 3, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
22
20.CRU.WIP-RM.1610.20.202311.01.2023 r.09.01.2023 r.Czasowe zajęcie części działek oznaczonych nr geod. 1047/11; 1047/1 obręb Proszowice w celu wykonania budowy sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego w Proszowicach184,50 zł bruttoLEMAR R.L.E Leśniak Hebdów 169, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
23
21.CRU.WO.1610.21.202311.01.2023 r.02.01.2023 r.Usuwanie drobnych usterek i awarii instalacji elektrycznych w budynku przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach500,00 zł netto/mcZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceI. Kopeć
24
22.CRU.PPA.1610.22.202312.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 4 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcJ.S.A. Chmielnicka-Bogacz
25
23.CRU.PPA.1610.23.202312.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcE.P.A. Chmielnicka-Bogacz
26
24.CRU.ROŚ.1610.24.202316.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcuwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 21,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak sp.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
27
25.CRU.ROŚ.1610.25.202316.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicachwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 bruttoKOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak sp.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
28
26.CRU.WSO.1610.26.202317.01.2023 r.17.01.2023 r.Umowa sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Proszowice - JELCZ - Star 1142 użytkowany przez jednostkę OSP Jakubowice45.500,00 zł bruttoGmina Banie Mazurskie ul. Konopnicka 26, 19-520 Banie MazurskieW. Dzikowski
29
27.CRU.PPA.1610.27.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 1 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcD.R.A. Chmielnicka-Bogacz
30
28.CRU.PPA.1610.28.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 1 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcW.L.A. Chmielnicka-Bogacz
31
29.CRU.PPA.1610.29.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Klimontowie maksymalnie do 5 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcM.P.A. Chmielnicka-Bogacz
32
30.CRU.PPA.1610.30.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 3 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcD.D.A. Chmielnicka-Bogacz
33
31.CRU.PPA.1610.31.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiętności nawiązyania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowaniych zajęciach i zawodach35,00 zł brutto/godzP.K.A. Chmielnicka-Bogacz
34
32.CRU.PPA.1610.32.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Kościelcu maksymalnie do 10 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcI.CA. Chmielnicka-Bogacz
35
33.CRU.WIP-RIF.1610.33.202317.01.2023 r.03.01.2023 r.Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy czterech odcinków dróg (I. Przebudowa drogi gminnej nr 160262K Kowary- Klimontów; II. Przebudowa drogi gminnej nr 160268K Żębocin-Więckowice; III. Przebudowa drogi gminnej nr 160302K Szreniawa przez wieś; IV. Przebudowa drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice)30.313,35 zł bruttoPracownia Inżynieryjna ROAD Paweł Krzek ul. Leśna 20/3, 32-100 ProszowiceW. Gawron
36
34.CRU.WIP-RIF.1610.34.202317.01.2023 r.03.01.2023 r.Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg (I. Przebudowa drogi gminnej nr 160263K Górka Stogniowska- Kościelec; II. Przebudowa drogi gminnej nr 160261K Kościelec- Mniszów)16.605,00 zł bruttoPracownia Inżynieryjna ROAD Paweł Krzek ul. Leśna 20/3, 32-100 ProszowiceW. Gawron
37
35.CRU.BRP.1610.35.202318.01.2023 r.18.01.2023 r.Opracowywanie i publikacja tekstów informacyjno-promocyjnych, materiałów wideo oraz wykonywaniu i publikacji zdjęć z wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego oraz zamieszczaniu ich na portalu internetowym www.proszowicezbliska.pl oraz prowadzonym przez niego Facebooku800,00 zł brutto/mcPortal Internetowy Bochnia Brzesko z Bliska Małgorzata Więcek-Cebula ul. Kącik 4, 32-700 BochniaA. Kotyza
38
36.CRU.ROŚ.1610.36.202318.01.2023 r.09.01.2023 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z PSZOK)jedorazowa obsługa pojemnika 109,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
39
37.CRU.ROŚ.1610.37.202318.01.2023 r.09.01.2023 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z Aptek)4.680,00 zł netto/3 pojemniki; jedorazowa obsługa pojemnika 260,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
40
38.CRU.ROŚ.1610.38.202318.01.2023 r.13.01.2023 r.Udzielenie pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Proszowicezg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiPrzychodnia Weterynaryjna w Proszowicach ul. Grzymały Siedleckiego 4, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
41
39.CRU.PPA.1610.39.202318.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową150,00 zł brutto/godzJ.T.A. Chmielnicka-Bogacz
42
40.CRU.ROŚ.1610.40.202318.01.2023 r.10.01.2023 r.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskichzg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiA.O.K. Znamirowska
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100