ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
L.p.ZnakData rej.Data um.Przedmiot sprawyWartośćWykonawcaRealizujeAneksyUwagi
3
1.CRU.BRP.1610.1.202203.01.2022 r.03.01.2022 r.Wsparcie techniczne, utrzmywanie danych na serwerach wykonawcy oraz obsługi transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy7.644,45 zł bruttoMWC Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, 60-002 PoznańM. Trzaskowska
4
2.CRU.WIP-RI.1610.2.202203.01.2022 r.03.01.2022 r.Trwałe zajęcie nieruchomości poprzez: budowę linii kablowej SN zasilającej stację transformatorową w działce gminnej stanowiącej drogę wewnętrzną dz. Nr 247 obręb Żębocin wykonywanej na terenie dz. nr 258/3 w obrębie Żębocin400,00 zł/rok nettoMachines Pióro Artur Żębocin 58a, 32-100 ProszowiceP. Sowa
5
3.CRU.WO.1610.3.202205.01.2022 r.03.01.2022 r.Usuwanie drobnych usterek i awarii instalacji elektrycznych w budynku przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach500,00 zł netto/mcZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceN. Kopeć
6
4.CRU.WIP-RIF.1610.4.202205.01.2022 r.03.01.2022 r.Nadzór inwestorski przy przebudowie drogi ul. Jagiełły w Proszowicach w zakresie jezdni, zjazdów, chodników wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz remont drogi w ul. Kilińskiego w Proszowicach20.000,00 zł bruttoPracownia Inżynieryjna ROAD Paweł Krzek ul. Leśna 20/3, 32-100 ProszowiceM. Chudy
7
5.CRU.WIP-RM.1610.5.202210.01.2022 r.04.01.2022 r.Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego położonego w Proszowicach przy ul. Królewskiej 72 mieszkanie 311.000,00 zł bruttoGEO-PLUS s.c. Dariusz Kaczmarczyk, Łukasz Ziarko ul. 3 Maja 74, 32-100 ProszowiceJ. Grysakowska
8
6.CRU.PPA.1610.6.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzR.Z.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 24.01.2022
9
7.CRU.BKS.1610.7.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Żębocinie raz w tygodni w ilości 4 godzin; obsługa muzyczna przez Orkiestrę Dętą w Żębocinie organizowanych uroczystości zalecona w razie potrzeb20,00 zł/godzK.G.A. Rokicińska
10
8.CRU.BKS.1610.8.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie nauki gry na instrumentach dętych dla co najmniej 6 uczniów członków Orkiestry Dętej w Żębocinie w ilości 10 godzin tygodniowo; prezentowanie przez uczniów przygotowanego repertuaru na uroczystościach wg. potrzeb Zleceniodawcy20,00 zł/godzS.C.A. Rokicińska
11
9.CRU.BKS.1610.9.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Kościelcu oraz prowadzenie nauki gry na instrumentach dętych dla uczniów członków Orkiestry Dętej w Kościelcu20,00 zł/godzP.M.A. Rokicińska
12
10.CRU.PPA.1610.10.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 8 godz miesięcznie (2 godz tyg)25,00 zł brutto/godzI.M.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 11.08.2021
13
11.CRU.PPA.1610.11.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzM.K.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 31.01.2022
14
12.CRU.PPA.1610.12.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 24 godz miesięcznie (6 godz tyg)25,00 zł brutto/godzB.D.A. Chmielnicka-Bogacz
15
13.CRU.PPA.1610.13.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzE.N.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 06.09.2022
16
14.CRU.WIP-RI.1610.14.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Kieronik Budowy na budowie "Budowa budynku usługowego- domu wiejskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o. i elektryczną, wlz" w Szczytnnikach Koloni615,00 zł bruttoTomasz Gawęda - Pracowania Architektoniczna ul. 3 Maja 38, 32-100 ProszowiceA. Adamek
17
15.CRU.PPA.1610.15.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzE.D.A. Chmielnicka-Bogacz
18
16.CRU.PPA.1610.16.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Kościelcu maksymalnie do 40 godz miesięcznie (10 godz tyg)25,00 zł brutto/godzM.W.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 31.08.2022
19
17.CRU.PPA.1610.17.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych30,00 zł brutto/godzM. H.A. Chmielnicka-Bogacz
20
18.CRU.PPA.1610.18.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych30,00 zł brutto/godzM.T.A. Chmielnicka-Bogacz
21
19.CRU.PPA.1610.19.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 4 godz miesięcznie (1 godz tyg)25,00 zł brutto/godzW.L.A. Chmielnicka-Bogacz
22
20.CRU.PPA.1610.20.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 12 godz miesięcznie (3 godz tyg)25,00 zł brutto/godzW.K.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 30.09.2022
23
21.CRU.PPA.1610.21.202210.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiętności nawiązyania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowaniych zajęciach i zawodach.30,00 zł brutto/godzP.K.A. Chmielnicka-Bogacz
24
22.CRU.WIP-RIF.1610.202212.01.2022 r.12.01.2022 r.Porozumienie w sprawie przekazania zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 776 w trybie art.. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych-Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówA. Praszkiewicz
25
23.CRU.PPA.1610.23.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową100,00 zł/godzJ.T.A. Chmielnicka-Bogacz
26
24.CRU.PPA.1610.24.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzM.K.A. Chmielnicka-Bogacz
27
25.CRU.PPA.1610.25.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach maksymalnie do 24 godz miesięcznie (6 godz tyg)25,00 zł brutto/godzD.K.A. Chmielnicka-Bogacz
28
26.CRU.COO.1610.26.202212.01.2022 r.10.01.2022 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr w Klimontowie11.220,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
29
27.CRU.COO.1610.27.202212.01.2022 r.10.01.2022 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 1 w Proszowicach79.560,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
30
28.CRU.COO.1610.28.202212.01.2022 r.10.01.2022 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Żębocinie9.180,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
31
29.CRU.COO.1610.29.202212.01.2022 r.10.01.2022 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 1 w Proszowicach89.250,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
32
30.CRU.PPA.1610.30.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Klimontowie maksymalnie do 20 godz miesięcznie (5 godz tyg)25,00 zł brutto/godzM.P.A. Chmielnicka-Bogacz
33
31.CRU.PPA.1610.31.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą w rodzinie oraz spotkań indywidualnych dzieci i młodzieży z psychologiem90,00 zł brutto/godzElżbieta Kędzierska Gabinet Psychoterapii, os. Bohaterów Września 46/15, 31-621 KrakówA. Chmielnicka-Bogacz
34
32.CRU.PPA.1610.32.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób współuzależnionych oraz uzależnionych od alkoholu; prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową100,00 zł/godzGabinet PSYCHOMED os. Kościuszkowskie 6/105, 31-858 KrakówA. Chmielnicka-Bogacz
35
33.CRU.PPA.1610.33.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 8 godz miesięcznie (2 godz tyg)25,00 zł brutto/godzB.B.A. Chmielnicka-Bogacz
36
34.CRU.PPA.1610.34.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzD.B.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 20.01.2022
37
35.CRU.PPA.1610.35.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzJ.S.A. Chmielnicka-Bogacz
38
36.CRU.ROŚ.1610.36.202212.01.2022 r.11.01.2022 r.Likwidacja dzikich wysypisk z nieruchomości gminnych wg wskazań Zamawiającego900,00 zł netto/utylizacja 1 Mg odpadów z likwidowanego składowiska; 300,00 zł netto/transport 1 Mg odpadów z likwidowanego składowiska; 40,00 zł netto/za 1 roboczogodzinę pracy likwidacji wysypiskaZakład Gospodarki Komunalnej Proszowice sp. z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceM. Kwiatkowska
39
37.CRU.PPA.1610.37.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 4 godz miesięcznie (1 godz tyg)25,00 zł brutto/godzD.R.A. Chmielnicka-Bogacz
40
38.CRU.PPA.1610.38.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 20 godz miesięcznie (5 godz tyg)25,00 zł brutto/godzM.W.A. Chmielnicka-Bogacz
41
39.CRU.PPA.1610.39.202212.01.2022 r.03.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Niepubliczej Szkole Podstawowej w Koczanowie maksymalnie do 16 godz miesięcznie (4 godz tyg)25,00 zł brutto/godzW.D.A. Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 31.08.2022
42
40.CRU.WIP-RM.1610.40.202217.01.2022 r.05.01.2022 r.Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Proszowice składającej się z działki nr ewid. 730/3 od działki 730/43.976,00 zł bruttoBiuro Usług Geodezyjnych "Elev" ul. Schweitzera 9/10, 30-695 KrakówB. Morańda-CiałowiczAneks 1 z 26.05.2022 r.
43
41.CRU.COO.1610.41.202217.01.2022 r,03.01.2022 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych - Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 2wywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 176,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 bruttoKOMBUD L.Nowak, J.Ząbek, H.Nowak sp.j. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
44
42.CRU.COO.1610.42.202217.01.2022 r.27.12.2021 r.Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 2 w Proszowicach74,99 zł brutto/mcK2 Media Janusz Kaczmarczyk, ul. 3 Maja 74, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
45
43.CRU.ROŚ.1610.43.202218.01.2022 r.03.01.2022 r.Udzielenie pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Proszowicezg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiPrzychodnia Weterynaryjna w Proszowicach ul. Grzymały Siedleckiego 4, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
46
44.CRU.SKP.1610.44.202218.01.2022 r.17.01.2022 r.Umowa zlecenie - porządkowanie dokumentacji inwestycyjnych19,70 zł brutto/godzG.Z.M. Ziarko
47
45.CRU.COO.1610.45.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/godzAkademia Piłkarska "Proszowianka" ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
48
46.CRU.COO.1610.46.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Umowa o odpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach365,86 zł netto/mcSklepik Szkolny ul. 3 Maja 101, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
49
47.CRU.COO.1610.47.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/godzAkademia Sportu "STANSET_GYM" ul. 3 Maja 19, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
50
48.CRU.COO.1610.48.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/godzPTS UYAMA KARATE "OLIMPIJCZYK PROSZOWICE" ul. Kosynierów 16, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
51
49.CRU.SKP.1610.49.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Obsługa Szkoły Podstawowje Nr 1 w Proszowicach w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej500,00 zł brutto/mcF.H-U. "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówA. Borzemska
52
50.CRU.COO.1610.50.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Proszowicachwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 176,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 bruttoKOMBUD L.Nowak, J.Ząbek, H.Nowak sp.j. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
53
51.CRU.PPA.1610.51.202220.01.2022 r.18.01.2022 r.Dofinansowanie transportu do wyjazdu na obóz sportowo-rekreacyjny zimowy w Biłgoraju3.000,00 zł bruttoStowarzyszenie "Akademia Piłkarska Proszowianka" ul. Parkowa 10A. Chmielnicka-Bogacz
54
52.CRU.ROŚ.1610.52.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskichzg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiA.O.K. Znamirowska
55
53.CRU.COO.1610.53.202220.01.2022 r.15.12.2021 r.Remont częściowego pokrycia dachowego- Budynek Przedszkola Samorządowego nr 1 w Proszowicach14.955,59 zł bruttoZakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny Dan-Seb Jazdowiczki 11a, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
56
54.CRU.WIP-RI.1610.54.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Usunięcie awarii instalacji wod-kan w budynku OSP Bobin1.968,00 zł bruttoUsługi Wod-Kan Dzieża Aneta Klimontów 106, 32-112 KlimontówA. Adamek
57
55.CRU.PPA.1610.55.202220.01.2022 r.20.01.2022 r.Dofinansowanie dla dzieci klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Ostrowie pobytu na łyżwach na lodowisku w Proszowicach500,00 zł bruttoKlub Sportowy "Lotnik Ostrów" Ostrów 1, 32-112 KlimontówA. Chmielnicka-Bogacz
58
56.CRU.WIP-RI.1610.56.202220.01.2022 r.24.11.2021 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez: umieszczenie sieci gazowej w działce o nr ewid. 39/8 w obrębie Więckowice620,00 zł/rok nettoPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Gazowa 10, 31-060 KrakówP. SowaAneks 1 z 31.01.2022
59
57.CRU.COO.1610.57.202220.01.2022 r.20.01.2022 r.Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Kościelcu (ok. 33.000 litrów)- Szkoła Podstawowa w Kościelcu125.091,00 zł bruttoEUROSPED Paliwa Sp. z o.o., sp. k. ul. Dworska 6, 41-902 BytomA. Borzemska
60
58.CRU.PPA.1610.58.202220.01.2022 r.20.01.2022 r.Porozumienie dotyczące Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie10.000,00 zł bruttoGmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 KrakówA. Chmielnicka-Bogacz
61
59.CRU.WIP-RIF.1610.59.202220.01.2022 r.12.01.2022 r.Roboty budowlane polegające na naprawie i czyszczeniu murków granitowych oraz wykonanie nowych nakryć murków granitowych wzdłuż pierzei północnej na Rynku Miejskim w Proszowicach34.024,81 zł bruttoSAMSON Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9, NiedomiceW. Gawron
62
60.CRU.WIP-RIF.1610.60.202220.01.2022 r.14.01.2022 r.Roboty budowlane polegające na naprawie istniejącej instalacji wod-kan oraz modernizacji istniejącej sieci elektrycznej na Rynku Miejskim w Proszowicach36.688,74 zł bruttoSAMSON Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9, NiedomiceW. Gawron
63
61.CRU.WIP-RIF.1610.61.202220.01.2022 r.17.01.2022 r.Dostawa i motaż kul zabezpieczających fotannę na skuciu donic zewnętrznych na Rynku Miejskim w Proszowicach36.468,65 zł bruttoSAMSON Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9, NiedomiceW. Gawron
64
62.CRU.ROŚ.1610.62.202220.01.2022 r.03.01.2022 r.Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w miejsach publicznych na terenie Gminy Proszowice540,00 zł brutto/mcWładysława Zaporowska "VIA" Czarnochowice 530C/72 32-020 CzarnochowiceK. Znamirowska
65
63.CRU.ROŚ.1610.63.202220.01.2022 r.20.01.2022 r.Prowadzenie w 2022 roku monitoringu składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Żębocin gm. Proszowice9.500,00 zł nettoPrzedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 KielceM. Kwiatkowska
66
64.CRU.ROŚ.1610.64.202220.01.2022 r.20.01.2022 r.Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu składowiska na środowisko na podstawie rezszerzonych badań wód i ocieków oraz pomiarów hydrogeologicznych w miejscowości Żębocin gm. Proszowice2.800,00 zł nettoPrzedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 KielceM. KwiatkowskaAneks 1 30.06.2022
67
65.CRU.ROŚ.1610.65.202220.01.2022 r.18.01.2022 r.Opracowanie optymalnego modelu dalszego postępowania Gminy Proszowice w odniesieniu do składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Żębocinie25.000,00 zł nettoKancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera s.c. ul. Retoryka 9/4 31-108 KrakówM. KwiatkowskaAneks 1 15.04.2022
68
66.CRU.WIP-RI.1610.66.202224.01.2022 r.24.01.2022 r.Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany stałej organizacji ruchu, wprowadzonej w ciągu ulicy Kopernika, polegającej na wyznaczeniu tymczasowego przystanku komunikacyjnego2.558,40 zł bruttoGrupa Bravo sp. z o.o. ul. Isep 9, 31-588 KrakówW. Klęk
69
67.CRU.WIP-RI.1610.67.202227.01.2022 r.27.01.2022 r.Remont nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa łamanego drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce o nr 864, 865, 870 w miejscowości Ostrów38.415,00 zł bruttoPRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń Niegardów 60, 32-104 KoniuszaW. Klęk
70
68.CRU.ROŚ.1610.68.202227.01.2022 r.20.01.2022 r.Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Proszowice462,24 zł brutto/tonaRadosław Rokosz Firma Remontowo-Budowlana "RAGAR" os. 1000-lecia 35/16, 31-610 KrakówK. Znamirowska
71
69.CRU.PPA.1610.69.202231.01.2022 r.31.01.2022 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 32 godz miesięcznie (8 godz tyg)25,00 zł brutto/godzL.Z.A.Chmielnicka-BogaczRozwiązanie umowy 31.08.2022
72
70.CRU.WIP-RM.1610.70.202231.01.2022 r.20.01.2022 r.Wycena lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami mieszczącego się w Proszowicach przy ulicy Królewskiej 72 lokal numer 31 wraz z udziałem w gruncie tj. działki nr ew. 572/4 położonej w Proszowicach500,00 zł nettoRWS "WYCENA" Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Ryszard Sybiga Śmiłowice 49, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
73
71.CRU.WIP-RI.1610.71.202231.01.2022 r.31.12.2021 r.Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w mieście Proszowice295.200,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej Proszowice sp. z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceW. Klęk
74
72.CRU.MGOPS.1610.72.202231.01.2022 r.-Umowa dotacyjna w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej - Pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych83.850,00 zł bruttoSkarb Państwa - Wojewoda MałopolskiA. MiśkiewiczAneks 1 z 15.09.2022
75
73.CRU.ROŚ.1610.73.202231.01.2022 r.19.01.2022 r.Czyszczenie rowu melioracyjnego w Kadzicach o długości 610 m.6.002,40 zł bruttoMariusz Gołdyn "MARKOP" Kościelec 48, 32-100 ProszowiceP. Trzaskowski
76
74.CRU.WIP-RI.1610.74.202231.01.2022 r.26.01.2022 r.Budowa wodociągu z hydrantem p.poż na dz. Nr 143/8 w Gniazdowicach dla budynku nr Gniazdowice 7a11.950,00 zł bruttoWodociągi Proszowickie Sp. z o.o. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. AdamekAneks 1 z 29.04.2022Aneks 2 23.09.2022
77
75.CRU.WIP-RI.1610.75.202201.01.2022 r.01.01.2022 r.Czasowe zajęcie części działki oznaczonej nr geod. Nr 386 w obrębie Jakubowice w celu wykonania następujących prac: budowa przyłącza kablowego (proj. NA2XY-J 4x35 mm2 w rurze ochronnej)50,00 zł netto/1 dzieńZakład Elektroinstalacyjny EL-KRAN Kowala 77, 32-100 ProszowiceP. Sowa
78
76.CRU.ROŚ.1610.76.202201.02.2022 r.25.01.2022 r.Wyłapywanie i transport do Schroniska dla Zwierząt "RAFIK" w Bolesławiu ul. Parkowa 60 oraz zapewnienie opieki w ww. schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy i Miasta Proszowice2.460,00 zł brutto/pies pow. 8 tyg, 1.845,00 zł brutto/pies do 8 tyg; 3.690,00 zł brutto/suka z miotem; 1.4760,00 zł brutto/kot pow. 8 tyg, 1.230,00 zł brutto/kot do 8 tyg; 1.845,00 zł brutto/kotka z miotem; miesięczny ryczałt za gotowość 615,00 zł bruttoJUKO sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 ZawiercieK. Znamirowska
79
77.CRU.WIP-RM.1610.77.202207.02.2022 r.12.01.2022 r.Dzierżawa nieruchomości położonej w Gniazdowicach składająca się z działki nr ew. 7 o pow. 0,8540 ha - grunt pod działalność sportowo-rekreacyjną (strzelnica)854,00 zł netto/mcKlub Sportowy "Petarda" Kraków ul. Półanki 40, 30-740 Kraków
80
78.CRU.ROŚ.1610.78.202207.02.2022 r.24.01.2022 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z Aptek oraz z GPSZOK)3.420,00 zł netto/3 pojemniki; jedorazowa obsługa pojeemnika 80,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
81
79.CRU.WIP-RIF.1610.79.202208.02.2022 r.25.01.2022 r.Umowa w sprawie Projektu "Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice" dofinansowanegi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu"Całkowity maksymalny koszt projektu wynosi 4.227.120,80 złNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3a, 02-673 WarszawaA. Praszkiewicz
82
80.CRU.WIP-RI.1610.80.202208.02.2022 r.08.02.2022 r.Wykonanie oceny technicznej prawidłowości wykonania prac budowlanych związanych z przebudową przepustów w pasie drogowym (1. przepsutu drogi gminnej nr 160236K relacji Górka Stogniowska-Kościelec w km 1+604drogi publicznej; 2. przepustu w pasie drogi gminnej nr 160292K relacji Przezwody przez wieś w km 0+362 drogi publicznej; 3. przepustu pod drogą gminną nr 160267K Łaganów przez wieś w km 0+055 drogi publicznej uszkodzonego w wyniku działania wód opadowych spływających po ulewnych deszczach)6.000,00 zł bruttoPrzemysław Kozłowski WOD.KAN.CO.GAZ Posądza 141, 32-104 KoniuszaW. Klęk
83
81.CRU.WIP-RI.1610.81.202208.02.2022 r.08.02.2022 r.Wykonanie sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacjiwodno prawnej dla zadania pn: 1. Przebudowa przepustu pod drogą gminą nr 160263K relacji Kowala przez wieś - działki ew. nr 288/1, 292/1; 2. Przebudowa przepustu pod drogą gminą nr 160238K relacji Grębocin- Żębocin - działki ew. nr 322, 324, 246 w obrębie Żębocin; 3. Przebudowa przepustu pod drogą gminą nr 160308K relacji Żębocin- Żerkowice - działki ew. nr 336/1, 201/2, 246 w obrębie Żębocin, 4. Przebudowa przepustu pod drogą wewnętrzną gminną położoną na działkach ewidencyjnych nr 222/2, 247, 246 w obrębie Żębocin; 5. Przebudowa przepustu pod drogą wewnętrzną gminną położoną na działkach ewidencyjnych nr 215/2, 247, 246 w obrębie Żębocin12.300,00 zł bruttoPrzemysław Kozłowski WOD.KAN.CO.GAZ Posądza 141, 32-104 KoniuszaW. Klęk
84
82.CRU.COO.1610.82.202208.02.2022 r.31.01.2022 r.Udostępnienie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Kościelcu9.690,00 zł bruttoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Proszowicach Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
85
83.CRU.COO.1610.83.202208.02.2022 r.31.01.2022 r.Udostępnienie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Ostrowie4.845,00 zł bruttoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Proszowicach Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
86
84.CRU.COO.1610.84.202208.02.2022 r.31.01.2022 r.Udostępnienie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach8.670,00 zł bruttoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Proszowicach Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
87
85.CRU.BI.1610.85.202208.02.2022 r.31.01.2022 r.Umowa o asystę techniczną oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych2.530,00 zł brutto nettoTechnika IT Sp. z o.o. ul. Toszecka 2, 44-102 GliwiceD. Ochęduszko
88
86.CRU.WSO.1610.86.202214.02.2022 r.03.01.2022 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych zmieszanych i posegregowanych z budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowicewywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 176,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 bruttoKOMBUD L.Nowak, J.Ząbek, H.Nowak sp.j. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceN. Kopeć
89
87.CRU.COO.1610.87.202214.02.2022 r.03.01.2022 r.Obsługa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej500,00 zł brutto/mcFirma Handlowo-Usługowa "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówA. Borzemska
90
88.CRU.ROŚ.1610.88.202214.02.2022 r.10.02.2022 r.Konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów60.000,00 zł bruttoMariusz Gołdyn "MARKOP" Kościelec 48, 32-100 ProszowiceP. TrzaskowskiAneks 1 z 01.04.2022 zmiana kwoty 46.000,00 zł brutto
91
89.CRU.WIP-RI.1610.89.202214.02.2022 r.09.02.2022 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez: budowę przyłącza kablowego w działce gminnej stanowiącej drogę wewnętrzną dz. nr 386 obręb Jakubowice200,00 zł netto/rokTAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 KrakówP. Sowa
92
90.CRU.WIP-RIF.1610.90.202217.02.2022 r.17.02.2022 r.Przeprowadzeie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy inwestycji pn. "Remont nawierzchni jezdni ulicy Kilińskiego od km 0+000 do 0+099,36 do realizacji na działkach ewid. 2372/1; 1023/1 w Proszowicach. Przebudowa drogi Jagiełły w Proszowicach w zakresie jezdni, zjazdów, chodników wraz z odwodnieniem nawierzchni od km 0+340,00 do km 0+434,10 wraz z przebudową parkingu z wyznaczonymi miejscami postojowymi oraz remont ciągu ulicy od km 0+002,35 do km 0+340,00 w zakresie nawierzhni jezdni i chodników na dz. nr ewid. 2387/1, 2372/1, 656/13, 656/4, 656/20, 656/12, 656/16; 656/17, 656/11, 656/10, 656/9, 656/5, 673/3, 674/1 w Proszowicach, gm. Proszowice7.000,00 zł bruttoPAKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Śledziejowice 254, 32-020 WieliczkaA. Praszkiewicz
93
91.CRU.BI.1610.91.202217.02.2022 r.14.02.2022 r.Usługa doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina19.680,00 zł bruttoFirma Iterum Sp. z o.o. ul. Towarowej 2/4, 20-205 LublinD. Król
94
92.CRU.WIP-RIF.1610.92.202217.02.2022 r.17.02.2022 r.Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskiej oraz częściowej wymiany sieci wodociągowej na ul. B. Głowackiego i na ul. Krakowskiej wraz z węzłami zasuw65.067,00 zł bruttoWodociągi Proszowickie Sp. z o.o. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceW. Gawron
95
93.CRU.WIP-RIF.1610.93.202217.02.2022 r.17.02.2022 r.Usunięcie awarii sieci wodociągowej oraz sieci burzowej polegającej na: wymianie wodociągu DN110 na odcinku ok. 95m; wymianie 3 przyłączy wody- łącznie ok. 12 m; wymianie węzłów zasuw- każdy z węzłów po 3 zasuwy; wymianie uszkodzonej sieci kanalizacji burzowej z podłączeniami do rynien - łącznie ok. 30 m; odtworzeniu podbudowy84.255,00 zł bruttoWodociągi Proszowickie Sp. z o.o. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceW. Gawron
96
94.CRU.ROŚ.1610.94.202222.02.2022 r.17.02.2022 r.Wykonanie przeglądów do 100 szt. Opryskiwaczy ciągnikowych do stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Proszowice5.000,00 zł bruttoStacja Kontroli Opryskiwaczy s.c. Barbara Jabłońska, Marek Jabłoński Rudno Górne 41, 32-125 WawrzeńczyceK. Znamirowska
97
95.CRU.PPA.1610.95.202222.02.2022 r.18.02.2022 r.Dofinanansowanie organizacji spotkania oraz szkolenia na temat profilaktyki uzależnień2.500,00 zł bruttoPolski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Koło" ul. 3 Maja 72, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-BogaczAneks 1 z 24.11.2022
98
96.CRU.BRP.1610.96.202222.02.2022 r.22.02.2022 r.Przeprowadzenie w I półroczu 2022 r. następujących imprez w wersji stacjonarnej lub on-line wraz z przyznaniem nagród na uczestników imprez: Konkurs recytatorski "Oczarowni bajką"; Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej; Festyn rodzinny - Dzień Matki i Dzień Dzieckaplanowane koszty 5.200,00 złCentrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 ProszowicachE. Oleksy-BaranowskaAneks 1 z 10.03.2022
99
97.CRU.WIP-RIF.1610.97.202222.02.2022 r.21.02.2022 r.Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, tj. sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji dot. Pozwolenia na budowę, uzyskaniem zaświadczenia skutecznego zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wykonaniem kosztorysu i przedmiaru, a także dokumentacji niezbędej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych m.in. STWIOR w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: Modernizacja energetyczna budowy budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika Kościelcu34.000,00 zł bruttoPrzemysław Kozłowski WOD.KAN.CO.GAZ Posądza 141, 32-104 KoniuszaA. PraszkiewiczAneks 1 z 31.05.2022
100
98.CRU.WIP-RIF.1610.98.202224.02.2022 r.08.02.2022 r.Wykonanie dokumentacji kosztotysowej dla zadania pn: "Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu ulicy Kolejowej w Proszowicach"3.000,00 zł bruttoPracownia Projektowa Grzegorz Możdżeń ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza WielkaU. Jazowy