ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ZnakData rej.Data um.Przedmiot sprawyWartośćWykonawcaRealizujeAneksyUwagi
4
1.CRU.BRP.1610.1.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz utrzymywanie danych na serwerach wykonawcy3.923,70 zł brutto/wsparcie techniczne; 4.280,40 zł brutto/obsługa transmisji on-lineMWC Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, PoznańA. Chmielnicka-Bogacz
5
2.CRU.WIP-RI.1610.2.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania w mieście Proszowice590.400,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej Proszowice sp. z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceW. Klęk
6
3.CRU.SKP.1610.3.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Obsługa Urzędu Gminy i Miasta Proszowice w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej1.100,00 zł brutto/mcFirma Handlowo-Usługowa "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówM. Ziarko
7
4.CRU.FN.1610.4.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa dzierżawy Hali Sportowej w Proszowicach8.800,00 zł netto/mcMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceW. Gawron
23
5.CRU.BKS.1610.5.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Żębocinie; obsługa muzyczna przez Orkiestrę Dętą w Żębocinie organizowanych uroczystości22,80 zł brutto/godzK.G.A. Rokicińska
24
6.CRU.BRP.1610.6.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa współorganizacji Orszaku Trzech Króli oraz VII Przeglądu Grup Kolędniczych3.600,00 zł koszty imprezyCentrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach ul. Rynek 18, 32-100 ProszowiceA. Kotyza
26
7.CRU.PPA.1610.7.202302.01.2023 r.02.0.1.2023 r.Prowadzenie terepii indywidualnej oraz grupowej dla osób współuzależnionych oraz uzależnionych od alkoholu, prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową150,00 zł brutto/godzGabinet Psychomed os. Kościuszkowskie 6/105, 31-858 KrakówA. Chmielnicka-Bogacz
39
8.CRU.ROŚ.1610.8.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Proszowice594,00 zł brutto/mcFirma Władysława Zaporowska "VIA" Czarnochowice 530C/72, 32-020 CzarnochowiceK. Znamirowska
40
9.CRU.ROŚ.1610.9.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Kastracja i znakowanie psów i kotów właścicielskich oraz wolnożyjących kotówiloraz liczby wykonywanych zabiegów oraz stawek jednostkowychPrzychodnia Weterynatyjna Krzysztof Środa, Kościelec 152, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
47
10.CRU.BKS.1610.10.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie zajęć muzyczno-instruktorskich z członkami Orkiestry Dętej w Kościelcu; obsługa muzyczna przez Orkiestrę Dętą w Kościelcu organizowanych uroczystości22,80 zł brutto/godzP. M.A. Rokicińska
62
11.CRU.COO.1610.11.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 1 w Proszowicach91.200,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
82
12.CRU.COO.1610.12.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach5.700,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
92
13.CRU.COO.1610.13.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Ostrowie5.700,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
93
14.CRU.COO.1610.14.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Żębocinie12.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
94
15.CRU.COO.1610.15.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Klimontowie12.600,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
95
16.CRU.COO.1610.16.2022302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP Nr 2 w Proszowicach96.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
96
17.CRU.COO.1610.17.202302.01.2023 r.02.01.2023 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy IV i V SP w Kościelec12.000,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceK. Chuchmacz
97
18.CRU.WIP-RM.1610.18.202309.01.2023 r.11.10.2022 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego położonego w Proszowicach o numerze porządkowym ul. Ojca Rafała 9 na części działki oznaczonej numer geodezyjnym 1047/11 obręb Proszowice246,00 zł brutto/rokPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 TarnówJ. Grysakowska
98
19.CRU.PPA.1610.19.202309.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z problemem uzaleźnień, zagrożonych przemocą w rodzinie, a także spotkań indywidualnych dzieci i młodzieży terenu Gminy Proszowice z psychologiem150,00 zł brutto/godzPracownia Psychologiczna "Psychorefleksje" Paulina Wcisło ul. Głowackiego 3, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
100
20.CRU.WIP-RM.1610.20.202311.01.2023 r.09.01.2023 r.Czasowe zajęcie części działek oznaczonych nr geod. 1047/11; 1047/1 obręb Proszowice w celu wykonania budowy sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego w Proszowicach184,50 zł bruttoLEMAR R.L.E Leśniak Hebdów 169, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
101
21.CRU.WO.1610.21.202311.01.2023 r.02.01.2023 r.Usuwanie drobnych usterek i awarii instalacji elektrycznych w budynku przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach500,00 zł netto/mcZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceI. Kopeć
102
22.CRU.PPA.1610.22.202312.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 4 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcJ.S.A. Chmielnicka-Bogacz
105
23.CRU.PPA.1610.23.202312.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcE.P.A. Chmielnicka-Bogacz
106
24.CRU.COO.1610.24.202316.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcuwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 21,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak sp.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
107
25.CRU.COO.1610.25.202316.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych - Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicachwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 bruttoKOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak sp.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
108
26.CRU.WSO.1610.26.202317.01.2023 r.17.01.2023 r.Umowa sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Proszowice - JELCZ - Star 1142 użytkowany przez jednostkę OSP Jakubowice45.500,00 zł bruttoGmina Banie Mazurskie ul. Konopnicka 26, 19-520 Banie MazurskieW. Dzikowski
109
27.CRU.PPA.1610.27.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 1 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcD.R.A. Chmielnicka-Bogacz
110
28.CRU.PPA.1610.28.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 1 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcW.L.A. Chmielnicka-Bogacz
111
29.CRU.PPA.1610.29.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Klimontowie maksymalnie do 5 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcM.P.A. Chmielnicka-Bogacz
112
30.CRU.PPA.1610.30.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 3 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcD.D.A. Chmielnicka-Bogacz
113
31.CRU.PPA.1610.31.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiętności nawiązyania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowaniych zajęciach i zawodach35,00 zł brutto/godzP.K.A. Chmielnicka-Bogacz
114
32.CRU.PPA.1610.32.202317.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Kościelcu maksymalnie do 10 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcI.CA. Chmielnicka-Bogacz
115
33.CRU.WIP-RIF.1610.33.202317.01.2023 r.03.01.2023 r.Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy czterech odcinków dróg (I. Przebudowa drogi gminnej nr 160262K Kowary- Klimontów; II. Przebudowa drogi gminnej nr 160268K Żębocin-Więckowice; III. Przebudowa drogi gminnej nr 160302K Szreniawa przez wieś; IV. Przebudowa drogi gminnej nr 160311K Żębocin-Dobranowice)30.313,35 zł bruttoPracownia Inżynieryjna ROAD Paweł Krzek ul. Leśna 20/3, 32-100 ProszowiceW. Gawron
116
34.CRU.WIP-RIF.1610.34.202317.01.2023 r.03.01.2023 r.Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg (I. Przebudowa drogi gminnej nr 160263K Górka Stogniowska- Kościelec; II. Przebudowa drogi gminnej nr 160261K Kościelec- Mniszów)16.605,00 zł bruttoPracownia Inżynieryjna ROAD Paweł Krzek ul. Leśna 20/3, 32-100 ProszowiceW. Gawron
117
35.CRU.BRP.1610.35.202318.01.2023 r.18.01.2023 r.Opracowywanie i publikacja tekstów informacyjno-promocyjnych, materiałów wideo oraz wykonywaniu i publikacji zdjęć z wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego oraz zamieszczaniu ich na portalu internetowym www.proszowicezbliska.pl oraz prowadzonym przez niego Facebooku800,00 zł brutto/mcPortal Internetowy Bochnia Brzesko z Bliska Małgorzata Więcek-Cebula ul. Kącik 4, 32-700 BochniaA. Kotyza
118
36.CRU.ROŚ.1610.36.202318.01.2023 r.09.01.2023 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z PSZOK)jedorazowa obsługa pojemnika 109,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
119
37.CRU.ROŚ.1610.37.202318.01.2023 r.09.01.2023 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z Aptek)4.680,00 zł netto/3 pojemniki; jedorazowa obsługa pojemnika 260,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
120
38.CRU.ROŚ.1610.38.202318.01.2023 r.13.01.2023 r.Udzielenie pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Proszowicezg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiPrzychodnia Weterynaryjna w Proszowicach ul. Grzymały Siedleckiego 4, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
121
39.CRU.PPA.1610.39.202318.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc domową150,00 zł brutto/godzJ.T.A. Chmielnicka-Bogacz
122
40.CRU.ROŚ.1610.40.202318.01.2023 r.10.01.2023 r.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskichzg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiA.O.K. Znamirowska
123
41.CRU.WIP-RI.1610.41.202319.01.2023 r.13.01.2023 r.Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dróg transportu rolnego8.400,00 zł bruttoK.S.W. Klęk
124
42.CRU.ROŚ.1610.42.202320.01.2023 r.16.01.2023 r.Umowa darowizny na wykonanie projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja"5.000,00 zł"ZWIERZ" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 BieruńK. Znamirowska
125
43.CRU.ROŚ.1610.43.202320.01.2023 r.16.01.2023 r.Porozumienie - Wprowadzenie lokalnie działań mających na celu zlikwidowanie zjawiska bezdomości zwierząt "Zwierzowa Akcja Kastracja"10.000,00 zł (5.000,00 zł - Gmina Proszowice; 5.000,00 zł - "ZWIERZ")"ZWIERZ" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 BieruńK. Znamirowska
126
44.CRU.COO.1610.44.202320.01.2023 r.30.12.2023 r.Świadczenie pomocy prawnej w zakresie wskazanym przez Zleceniodawcę- COO110,00 zł netto/godzŁukasz Strutyński Kancelaria Radcy Prawnego ul. Grzegórzecka 76/7, 31-559 KrakówM. Migas
129
45.CRU.COO.1610.45.202320.01.2023 r.30.12.2023 r.Administracja strony www; administracja systemami informatycznymi; administracja skrzynką podawczą na platformie ePUAP; administracja systemu SIO; drobne naprawy sprzętu komputerowego - COO900,00 zł brutto/mcM.K.M. Migas
130
46.CRU.PPA.1610.46.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 4 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcE.D.A. Chmielnicka-Bogacz
131
47.CRU.PPA.1610.47.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 5 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcM.W.A. Chmielnicka-Bogacz
132
48.CRU.PPA.1610.48.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiętności nawiązyania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowaniych zajęciach i zawodach.35,00 zł brutto/godz (24 godz/mc)O.P.A. Chmielnicka-Bogacz
133
49.CRU.PPA.1610.49.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach maksymalnie do 6 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcD.K.A. Chmielnicka-Bogacz
134
50.CRU.ROŚ.1610.50.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 4 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcM.K.A. Chmielnicka-Bogacz
135
51.CRU.PPA.1610.51.202320.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 6 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcB.D.A. Chmielnicka-Bogacz
139
52.CRU.ROŚ.1610.52.202323.01.2023 r.13.01.2023 r.Wyłapywanie i transport do Schroniska dla Zwierząt "RAFIK" w Bolesławiu ul. Parkowa 60 oraz zapewnienie opieki w ww. schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy i Miasta Proszowice3.000,00 zł brutto/pies pow. 12 tyg, 2.000,00 zł brutto/pies do 12 tyg; 3.690,00 zł brutto/suka z miotem; 1.845,00 zł brutto/kot pow. 12 tyg, 1.476,00 zł brutto/kot do 12 tyg; 2.000,00 zł brutto/kotka z miotem; miesięczny ryczałt za gotowość 1.800,00 zł bruttoJUKO sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 ZawiercieK. Znamirowska
140
53.CRU.BRP.1610.53.202323.01.2023 r.20.01.2023 r.Współorganizacja wydrzeń kulturalnych w I półroczu 2023 r.4.850,00 zł bruttoCentrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach ul. Rynek 18, 32-100 ProszowiceA. Kotyza
141
54.CRU.PPA.1610.54.202323.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 2 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcW.K.A. Chmielnicka-Bogacz
142
55.CRU.PPA.1610.55.202323.01.2023 r.02.01.2023 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 2 godz tygodniowo30,00 zł brutto/mcB.B.A. Chmielnicka-Bogacz
143
56.CRU.WIP-RI.1610.56.202323.01.2023 r.23.01.2023 r.Pełnienie funkcji Kierownika Budowy na budowie "Budowa budynku usługowego- domu wiejskiego z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o. i elektryczną, wlz" w Szczytnikach Kolonii1.476,00 zł bruttoTomasz Gawęda ul. 3 Maja 38, 32-100 ProszowiceA. Adamek
148
57.CRU.IN.1610.57.202324.01.2023 r.19.01.2023 r.Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach przedsięwzięcia grantowego "Poprawa dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice"2.460,00 zł brutto/mcP.W. PROJEKT Wojciech Łoś, ul. Orzeszkowej 5/6, 22-400 ZamośćD. Król
152
58.CRU.PPA.1610.58.202324.01.2023 r.23.01.2023 r.Organizacja zajęć w czasie trwania ferii zimowych dla uczniów klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie4.000,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa w Klimontowie, Klimontów 180, 32-112 KlimontówA. Chmielnicka-Bogacz
153
59.CRU.COO.1610.59.202326.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Zespół Szkół w Żębociniewywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 21,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak sp.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceA. Borzemska
156
60.CRU.COO.1610.60.202326.01.2023 r.26.01.2023 r.Wynajem Sali sportowej w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Kościelcu9 dni x1,5 h 472,50 złA.R.M. Migas
158
61.CRU.COO.1610.61.202326.01.2023 r.26.01.2023 r.Wynajem Sali sportowej w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Kościelcu10 dni x1,5 h 472,50 złB.S.M. Migas
159
62.CRU.ROŚ.1610.62.202326.01.2023 r.25.01.2023 r.Prowadzenie w 2023 roku monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żębocin gm. Proszowice13.776,00 zł bruttoPrzedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 KielceM. Kwiatkowska
161
63.CRU.PPA.1610.63.202326.01.2023 r.23.01.2023 r.Dofinansowanie do wyjazdu w czasie ferii zimowych w dniach 30.01-04.02.2023 do Białego Dunajca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Proszowice1.800,00 zł bruttoZgromadzenie S.S. Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach, ul. Ojca Rafała 4, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
162
64.CRU.ROŚ.1610.64.202330.01.2023 r.30.01.2023 r.Odtworenie zniszczonych reperów geodezyjnych na terenie składowiska odpadów1.107,00 zł bruttoPrzedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 KielceM. Kwiatkowska
163
65.CRU.SKP.1610.65.202331.01.2023 r.31.01.2023 r.Uporządkowanie dokumenatcji kadrowo-płacowej polegające na zakwalifikowaniu dokumentów do odpowiedniej kategorii oraz sporządzenie ewidencji akt32,00 zł brutto/godzG.G.M. Ziarko
165
66.CRU.COO.1610.66.202331.01.2023 r.02.01.2023 r.Oczyszczanie przewodów kominowych wentylacyjnych; dymowych z kotłowni; sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych z wydaniem pisemnego protokołu615,00 zł netto/sprawdzenie; 150,00 zł netto pozostałe czyszczenieSpółka Usługowo-Handlowa "KOMINIARZ" sp. z o.o. ul. Gen. J. Hauke-Bosaka 8 KielceM. Migas
167
67.CRU.COO.1610.67.202331.01.2023 r.27.12.2022 r.Świadczenie usług telekomunikacyjnych- Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 2 w Proszowicach69,99 zł/mcK2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74, 32-100 ProszowiceM. Migas
170
68.CRU.MGOPS.1610.68.202331.01.2023 r.28.12.2022 r.Zapewnienie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych45,00 zł/dobę osoby sprawne; 90,00 zł/dobę osoby leżąceChrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Bolesławska 23, 32-310 KluczeA. Miśkiewicz
171
69.CRU.MGOPS.1610.69.202331.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa dzierżawy sprzętu biurowego Konica Minolta bizhub 4050139,00 zł netto/mcEKO DRUK Łukasz Idzik ul. Krakowska 66B, 32-090 SłomnikiA. Miśkiewicz
175
70.CRU.MGOPS.1610.70.202331.01.2023 r.02.01.2023 r.Umowa dzierżawy sprzętu biurowego Konica Minolta bizhub C284e159,00 zł netto/mcEKO DRUK Łukasz Idzik ul. Krakowska 66B, 32-090 SłomnikiA. Miśkiewicz
176
71.CRU.MGOPS.1610.71.202331.01.2023 r.04.01.2023 r.Aneks 1 do Umowy dotyczącej asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2022984.402,00 zł bruttoWojewoda MałopolskiA. Miśkiewicz
183
72.CRU.WO.1610.72.202331.01.2023 r.02.01.2023 r.Najem lokalu użytkowego o pow. 10 m2 w budynku przy ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice210,90 zł netto/mcStowarzyszenie Unii Miasteczek Polskich ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz DolnyM. Koperczak-BastaAneks 1
185
73.CRU.WO.1610.73.202308.02.2023 r.24.01.2023 r.Umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego1.500,00 zł netto/wstępna analiza i raportWektor Wiedzy sp. z o.o. ul. Lawendowa 1, 35-605 RzeszówB. Dziura
189
74.CRU.SKP.1610.74.202308.02.2023 r.03.01.2023 r.Obsługa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej500,00 zł brutto/mcFirma Handlowo-Usługowa "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówA. Borzemska
190
75.CRU.PPA.1610.75.202308.02.2023 r.06.02.2023 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiętności nawiązyania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień35,00 zł brutto/godzP.S.A. Chmielnicka-Bogacz
191
76.CRU.WIP-RIF.1610.76.202308.02.2023 r.07.02.2023 r.Aktualizacja użytków na działkach numer ewidencyjny 484/3; 484/2; 485/2; 244/8; 250; 249/2 położonych w Opatkowicach3.000,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne mgr inż. Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówW. Gawron
194
77.CRU.MGOPS.1610.77.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice23.000,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach ul. Kościuszki 15, 32-100 ProszowiceA. Miśkiewicz
195
78.CRU.MGOPS.1610.78.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice13.800,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach ul. Kopernika 7, 32-100 ProszowiceA. Miśkiewicz
196
79.CRU.MGOPS.1610.79.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice24.000,00 zł bruttoSamorządowe Przedszkole Nr 1 w Proszowicach ul. Krakowska 35, 32-100 ProszowiceA. Miśkiewicz
199
80.CRU.MGOPS.1610.80.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice30.800,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa w Ostrowie, Ostrów 1, 32-112 KlimontówA. Miśkiewicz
201
81.CRU.MGOPS.1610.81.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice9.600,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa w Klimontowie, Klimontów 180, 32-112 KlimontówA. Miśkiewicz
207
82.CRU.MGOPS.1610.82.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice19.200,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach, Szczytniki 91a, 32-112 KlimontówA. Miśkiewicz
210
83.CRU.MGOPS.1610.83.202308.02.2023 r.28.12.2022 r.Prozumienie dotyczące finansowania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin słabych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice16.800,00 zł bruttoSamorządowe Przedszkole Nr 2 w Proszowicach ul. 3 Maja 96, 32-100 ProszowiceA. Miśkiewicz
211
84.CRU.ROŚ.1610.84.202315.02.2023 r.-Umowa abonamentu - Airly3.148,00 zł nettoAirly sp. z o.o. ul. Mogilska 43, 31-545 KrakówM. Kwiatkowska
217
85.CRU.ROŚ.1610.85.202315.02.2023 r.14.02.2023 r.Pielęgnacja 3 sztuk drzew na nieruchomości nr dz. 1287/13 i 1287/10 w Proszowicach (ul. Szpitalna przy posesji nr 3 na drodze gminnnej dojazd do nieruchmości ul. Szpitalna 1)3.240,00 zł bruttoFirma Produkcyjno-Handlowa-Usługowa "JANET" Janusz Łakomy ul. Turystyczna 93, 32-082 BolechowiceM. Kwiatkowska
218
86.CRU.WIP-RI.1610.86.202315.02.2023 r.15.02.2023 r.Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej przez okres 12 miesięcy297.000,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej Proszowice sp. z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceW. Klęk
219
87.CRU.WIP-RI.1610.87.202315.02.2023 r.15.02.2023 r.Utrzymanie terenów zieleni urządzonej w mieście Proszowice przez okres 12 miesięcy135.000,00 zł bruttoMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice Spółka z o.o. ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceW. Klęk
220
88.CRU.WIP.RI.1610.88.202317.02.2023 r.15.02.2023 r.Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie punktów granicznych działki drogowej nr 2404/1 w obrębie Proszowice1.150,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne mgr inż. Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówW. Klęk
221
89.CRU.WIP.RI.1610.89.202317.02.2023 r.14.02.2023 r.Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie punktów granicznych działki drogowej nr 2635/2 w obrębie Proszowice950,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne mgr inż. Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówW. Klęk
223
90.CRU.WIP-RI.1610.90.202321.02.2023 r.21.02.2023 r.Przyłącz do sieci dystrybucyjnej budynku użyteczności publicznej- dom ludowy1.414,08 zł bruttoTauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 KrakówA. Adamek
224
91.CRU.WIP-RI.1610.91.202321.02.2023 r.20.02.2023 r.Budowa sieci energetycznej NN dla oświetlenia drogi gminnej dz. nr 51/2 oraz drogi dz. nr 49 w miejscowości Szklana19.680,00 zł bruttoZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceS. Olender
228
92.CRU.WIP-RM.1610.92.202321.02.2023 r.26.01.2023 r.Umieszczenie 26 sztuk pojemników na odzież używaną260,00 zł netto/mcMałopolski Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż w Krakowie ul. Studencka 19, 31-116 KrakówJ. Grysakowska
230
93.CRU.ROŚ.1610.93.202321.02.2023 r.17.02.2023 r.Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów70.000,00 zł bruttoMariusz Gołdyn MARKOP Kościelec 48, 32-100 ProszowiceP. Trzaskowski
233
94.CRU.WIP-RIF.1610.94.202321.02.2023 r.10.02.2023 r.Wykonanie mapy do celów projektowych na ulicy Świętej Trójcy w Proszowicach3.000,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne mgr inż. Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówS. Jastrzębski
235
95.CRU.WIP-RI.1610.95.202327.02.2023 r.27.02.2023 r.Wykonanie altany drewnianej o prostej bryle architektonicznej, parterowej na działce 87 w Kadzicach20.000,00 zł bruttoFirma SEBA-DREW Klimontów 42, 32-112 KlimontówA.Adamek
236
96.CRU.WIP-RI.1610.96.202327.02.2023 r.27.02.2023 r.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gminnym w miejscowości Bobin4.880,00 zł bruttoAdam Sosfa Firma Handlowo-Usługowa ul. Rynek 9, 32-100 ProszowiceA.Adamek
237
97.CRU.ROŚ.1610.97.202327.02.2023 r.21.02.2023 r.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych remizy OSP Mysławczyce1.500,00 zł bruttoEdyta Mań Pracownia Hydro-Bim ul. Krakowska 8, 32-120 Nowe BrzeskoK. Znamirowska
238
98.CRU.ROŚ.1610.98.202327.02.2023 r.27.02.2023 r.Pielęgnacja 13 kolnów pospolitych przy ulicy 3 Maja oraz klonu pospolitego w Rynku w Proszowicach2.000,00 zł nettoFirma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "JANET" Janusz Łakomy ul. Turystyczna 93, 32-082 BolechowiceM. Kwiatkowska