ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ZnakData rej.Data um.Przedmiot sprawyWartośćWykonawcaRealizujeAneksyUwagi
3
1.CRU.COO.1610.1.202402.01.2024 r.02.01.2024 r.Dzierżawa dwóch kserokopiarek do Szkoły Podstawowej w Klimontowie89,00 zł netto/mc - Ricoh; 150,00 zł z VAT/mc -KonicaCOPYTEC sp. z o.o. ul. Tuchowska 8, 33-100 TarnówM. Migas
4
2.CRU.WIP-RI.1610.2.202402.01.2024 r.02.01.2024 r.Opróżnienie pomieszczeń oraz piwnicy wchodzących w skład lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Królewskiej 24B Proszowice; piwnicy przynależnego do lokalu nr 53 przy ul. Królewskiej 70; załadunek odpadów, ich wywóz i utylizacja3.000,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceA. Adamek
5
3.CRU.WIP-RM.1610.3.202404.01.2024 r.03.01.2024 r.Czasowe zajęcie części działek oznaczonych numerem geodezyjnym 1258/10, 1257/71 obręb Proszowice61,50 zł bruttoAMG PROINVEST ul. Leśna 12, 32-100 ProszowiceJ. Grysakowska
6
4.CRU.COO.1610.4.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP w Kościelcu23.760,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
7
5.CRU.COO.1610.5.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP w Ostrów15.840,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
8
6.CRU.COO.1610.6.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP Nr 2 w Proszowicach88.560,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
9
7.CRU.COO.1610.7.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP w Żębocinie14.400,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
10
8.CRU.COO.1610.8.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP w Klimontowie15.840,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
11
9.CRU.COO.1610.9.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach14.400,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
12
10.CRU.COO.1610.10.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Udostępnianie obiektu pływalni wraz z lekcjami nauki pływania prowadzonymi przez instruktorów w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klasy III, IV i V SP nr 1 w Proszowicach84.240,00 zł bruttoMOSiR w Proszowicach sp. z o.o., ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
13
11.CRU.WIP-RM.1610.11.202404.01.2024 r.04.01.2024 r.Wycena nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 598/7 położonej w Proszowice600,00 zł nettoRWS "Wycena" Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż.. Ryszard Sibiga Śmiłowice 49, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
14
12.CRU.SKP.1610.12.202404.01.2024 r.03.01.2024 r.Świadczenie pomocy prawnej w zakresie wskazanym przez Zleceniodawcę125,00 zł netto/godzŁukasz Strutyński Kancelaria Radcy Prawnego ul. Grzegórzecka 76/7, 31-559 KrakówM. Ziarko
15
13.CRU.WIP-RI.1610.13.202408.01.2024 r.08.01.2024 r.Wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania pn. "Remont dróg transportu rolnego położonych na terenie Gminy Proszowice województwo małopolskie"7.000,00 zł bruttoK.S.W. Klęk
16
14.CRU.WIP-RI.1610.14.202408.01.2024 r.08.01.2024 r.Prace geodezyjne w zakresie uregulowania przebiegu dróg publicznych nr 160273K relacji Kol. Makocice- Szczytniki (droga gminna), nr 160300K relacji Szczytniki przez wieś (droga gminna) i nr 1260K relacji Klimontów- Szczytniki- Łętkowice (droga powiatowa), przebiegających po działce ewid. nr 29 w obrębie Szczytniki, gmina Proszowice5.000,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówW. Klęk
17
15.CRU.WIP-RI.1610.15.202411.01.2024 r.20.12.2023 r.Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (Żębocin 66)zg. z taryfąTAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 KrakówA. Adamek
18
16.CRU.COO.1610.16.202411.01.2024 r.09.01.2024 r.Dzierżawa sprzętu biurowego kserokopiarki Konica- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach149,00 zł netto/mcEKO DRUK ul. Krakowska 66B, 32-090 SłomnikiM. Migas
19
17.CRU.COO.1610.17.202411.01.2024 r.10.01.2024 r.Umowa licencyjna VULCAN- Szkoła Podstawowa w Kościelcu5.310,00 zł bruttoVULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 WrocławM. Migas
20
18.CRU.SKP.1610.18.202412.01.2024 r.12.01.2024 r.Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku położonym przy ul. 3 Maja 72 w Proszowicach po kompleksowych remontach bieżących pomieszczeń biurowych35,00 zł brutto/godzJ.H.M. Ziarko
21
19.CRU.ROŚ.1610.19.202412.01.2024 r.08.01.2024 r.Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i przepustów na terenie Gminy Proszowice70.000,00 zł bruttoMariusz Gołdyn "MARKOP" Kościelec 48, 32-100 ProszowiceP. TrzaskowskiAneks 1 03.04.2024
22
20.CRU.BRP.1610.20.202412.01.2024 r.29.12.2023 r.Opracowywanie i publikacja tekstów informacyjno-promocyjnych, materiałów wideo oraz wykonywaniu i publikacji zdjęć z wydarzeń wskazanych przez Zamawiającego oraz zamieszczaniu ich na portalu internetowym www.proszowicezbliska.pl oraz prowadzonym przez niego Facebooku800,00 zł netto/mcPortal Internetowy Bochnia Brzesko z Bliska Małgorzata Więcek-Cebula ul. Kącik 4, 32-700 BochniaA. Kotyza
23
21.CRU.MGOPS.1610.21.202412.01.2024 r.-Dzierżawa sprzętu biurowego Konica Minolta bizhub 4050139,00 zł netto/mcEKO DRUK ul. Krakowska 66B, 32-090 SłomnikiE. Psica
24
22.CRU.MGOPS.1610.22.202412.01.2024 r.-Dzierżawa sprzętu biurowego Konica Minolta bizhub C284e159,00 zł netto/mcEKO DRUK ul. Krakowska 66B, 32-090 SłomnikiE. Psica
25
23.CRU.ROŚ.1610.23.202418.01.2024 r.17.01.2024 r.Udzielenie pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt domowych pochodzących z terenu Gminy i Miasta Proszowice; dokonywaniu w razie konieczności uśmiercania zwierząt na miejscu wypadku; zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej zwierzętom do czasu ich przekazania właścicielowi lub podmiotowi wykonującemu usługi związane z wyłapywaniem i transportem do schroniska zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Proszowice; badanie, odrobaczanie, odpchlanie, szczepienie i sterylizacja/kastracja bezdomnych zwierząt- w przypadku znalezienia się nowego właściciela oraz usypianiu ślepych miotów zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących; zapewnieniu opieki weterynaryjnej zwierzętom gospodarskim, czasowo odebranym ich właścicielom lub opiekunomzg. z rzeczywistymi poniesionymi wydatkamiPrzychodnia Weterynaryjna w Proszowicach Władysław Żądło ul. Grzymały Siedleckiego 4, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
26
24.CRU.ROŚ.1610.24.202418.01.2024 r.17.01.2024 r.Kastracja i znakowanie psów i kotów właścicielskich oraz wolnożyjących kotówiloraz liczby wykonywanych zabiegów oraz stawek jednostkowychPrzychodnia Weterynatyjna Krzysztof Środa, Kościelec 152, 32-100 ProszowiceK. Znamirowska
27
25.CRU.ROŚ.1610.25.202418.01.2024 r.16.01.2024 r.Prowadzenie w 2024 roku monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Żębocin gm. Proszowice14.514,00 zł bruttoF.H. BARWA Jarosław Czajkowski ul. Warkocz 3-5, 25-253 KielceM. Kwiatkowska
28
26.CRU.ROŚ.1610.26.202422.01.2024 r.10.01.2024 r.Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskichkażdorazowo ustalane przez obydwie stronyA.O.K. Znamirowska
29
27.CRU.WIP-RI.1610.27.202422.01.2024 r.15.01.2024 r.Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Opatkowice- Klimontów60.270,00 zł bruttoZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda, ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceS. Olender
30
28.CRU.WIP-RI.1610.28.202422.01.2024 r.02.01.2024 r.Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.4.900,00 zł nettoNew Power Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 51 F lok. 9, 03-287 WarszawaS. Olender
31
29.CRU.COO.1610.29.202422.01.2024 r.02.01.2024 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcuwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 24,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceM. Migas
32
30.CRU.COO.1610.30.202423.01.2024 r.02.01.2024 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Zespół Szkół w Żębociniewywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 24,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceM. Migas
33
31.CRU.COO.1610.31.202423.01.2024 r.22.01.2024 r.Umowa licencyjna VULCAN- Zespół Szkół w Żębocinie3.750,00 zł bruttoVULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 WrocławM. Migas
34
32.CRU.ROŚ.1610.32.202423.01.2024 r.10.01.2024 r.Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (przeterminowanych leków z Aptek)4.986,00 zł netto/3 pojemniki; jednorazowa obsługa pojemnika 277,00 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
35
33.CRU.ROŚ.1610.33.202423.01.2024 r.10.01.2024 r.Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychjednorazowa obsługa 115,00 zł netto; za każdy kilogram odpadów w kwocie 22,22 zł nettoPogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne "Nowista" Sp. C.al. Armii Krajowej 35, 43-300 Bielsko-BiałaB. Dziura
36
34.CRU.WIP-RM.1610.34.202423.01.2024 r.22.01.2024 r.Czasowe zajęcie części działki oznaczonej numer geodezyjnym 846 obręb Klimontów w celu wykonania budowy przyłącza kablowego NA2XY-J 4x35 mm2 wraz z zabudową ZZP na działce nr ewid. 846 położonej w Klimontów61,50 zł bruttoZakład Elektryczno-Budowlany Wojciech Komenda ul. Partyzantów 28, 32-100 ProszowiceJ. Grysakowska
37
35.CRU.WIP-RIF.1610.35.202423.01.2024 r.12.01.2024 r.Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy bieżni w Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowice6.000,00 zł bruttoFirma Remontowo Budowlana Ryszard Czajka Królewice 93, 28-512 BejsceS. Jastrzębski
38
36.CRU.ROŚ.1610.36.202423.01.2024 r.11.01.2024 r.Odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt lub ich części znajdujących się w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Proszowice648,00 zł brutto/mcFirma Władysława Zaporowska "VIA" Czarnochowice 530C/72, 32-020 CzarnochowiceK. Znamirowska
39
37.CRU.ROŚ.1610.37.202423.01.2024 r.17.01.2024 r.Wyłapywanie i transport do Schroniska dla Zwierząt "RAFIK" w Bolesławiu ul. Parkowa 60 oraz zapewnienie opieki w ww. schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy i Miasta Proszowice3.600,00 zł brutto/pies pow. 12 tyg, 2.400,00 zł brutto/pies do 12 tyg; 4.428,00 zł brutto/suka z miotem; 1.845,00 zł brutto/kot pow. 12 tyg, 1.770,00 zł brutto/kot do 12 tyg; 2.214,00 zł brutto/kotka z miotem; miesięczny ryczałt za gotowość 2.250,00 zł bruttoJUKO sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 ZawiercieK. Znamirowska
40
38.CRU.COO.1610.38.202423.01.2024 r.02.01.2024 r.Obsługa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej600,00 zł brutto/mcFirma Handlowo-Usługowa "MAJKOR" Ostrów 73, 32-112 KlimontówM. Migas
41
39.CRU.COO.1610.39.202423.01.2024 r.02.01.2024 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Proszowicachwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto;KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceM. Migas
42
40.CRU.PPA.1610.40.202425.01.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowanych zajęciach i zawodach35,00 zł brutto/godzP.K.A. Chmielnicka-Bogacz
43
41.CRU.PPA.1610.41.202425.01.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 6 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzJ.S.A. Chmielnicka-Bogacz
44
42.CRU.BRP.1610.42.202425.01.2024 r.24.01.2024 r.Obsługa techniczna w trakcie imprezy plenerowej "Moto WOŚP Proszowice 2024"3.200,00 zł nettoZABAWA IMPREZA KONCERT HALINA CIEŚLIK, Kamieniec 16, 26-010 BodzentynA. Kotyza
45
43.CRU.BRP.1610.43.202425.01.2024 r.24.01.2024 r.Koncert duetu muzycznego podczas wydarzenia "Spotkanie promujące książkę Proszowice XIX" autorstwa Henryka Pomykalskiego1.500,00 zł bruttoM.S-ZA. Kotyza
46
44.CRU.COO.1610.44.202426.01.2024 r.02.01.2024 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych i płynnych - Szkoła Podstawowa w Ostrowiewywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1 m3 nieczystości płynnych - 24,00 zł/m3 (brutto)KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceM. Migas
47
45.CRU.COO.1610.45.202426.01.2024 r.26.01.2024 r.Umowa licencyjna VULCAN- Szkoła Podstawowa w Ostrowie3.750,00 zł bruttoVULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 WrocławM. Migas
48
46.CRU.COO.1610.46.202429.01.2024 r.23.01.2024 r.Licencja na oprogramowanie pn. "Legislator Standard" do COO492,00 zł brutto/rokABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12, WarszawaM. Migas
49
47.CRU.COO.1610.47.202429.01.2024 r.19.01.2024 r.Dostawa węgla 600 kg- Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 2 w Proszowicach1.500,00 zł brutto/ 1 tona węgla typu "orzech"Firma F.H.U. "ADMET" Adam i Teresa Czekaj Mniszów 6, 32-120 Nowe BrzeskoM. Migas
50
48.CRU.COO.1610.48.202429.01.2024 r.02.01.2024 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych w SP nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/1 godzTowarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Krakowie ul. Daszyńskiego 3, 31-537 KrakówM. Migas
51
49.CRU.COO.1610.47.202429.01.2024 r.08.01.2024 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczań szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcu35,00 zł brutto/godzH.K.M. Migas
52
50.CRU.COO.1610.48.202429.01.2024 r.08.01.2024 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczań szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcu35,00 zł brutto/godzB.S.M. Migas
53
51.CRU.COO.1610.49.202429.01.2024 r.08.01.2024 r.Umowa o odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczań szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kościelcu35,00 zł brutto/godzA.R.M. Migas
54
52.CRU.ROŚ.1610.52.202430.01.2024 r.26.01.2024 r.Wykonanie audytów budynków/działek pod lokalizację odnawialnych źródeł energii; Uzupełnienie dokumentów w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w naborze wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne - inwestycja B.2.2738,00 zł brutto/za każdy budynek/działkę; 4.920,00 zł bruttoAK-AS sp. z o.o. os. 2 Pułku Lotniczego 1G/25, 31-867 KrakówM. KwiatkowskaAneks 1 15.02.2024
55
53.CRU.BRP.1610.53.202431.01.2024 r.31.01.2024 r.Porozumienie o współpracy w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej odbiorców usług Spółki, dotycząca śladu wodnego produktów i usług oraz zarządzania zasobami wodnymi, w tym oszczędzania wody, poprzez wspólne działania uwzględniające potrzeby i możliwości każdej ze stron porozumienia-Wodociągi Proszowickie sp. z o.o. ul. Racławicka 1, 32-100 ProszowiceA. Kotyza
56
54.CRU.WIR-RM.1610.54.202401.02.2024 r.04.01.2024 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez umieszczenie na działkach oznaczonych nr ewid. 1258/10, 1257/71 obręb Proszowice przyłącza wodociągowego738,00 zł brutto/rocznieŻEL-BET DEVELOPER Sp. z o.o. ul. Orzechowska 53, 32-010 BaranówkaJ. Grysakowska
57
55.CRU.COO.1610.55.202401.02.2024 r.02.01.2024 r.Odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/1 godzKS-Dynamika ul. Jadwigi z Łobuzowa 8, 30-124 KrakówM. Migas
58
56.CRU.PPA.1610.56.202401.02.2024 r.29.01.2024 r.Remont świetlicy wraz z korytarzem w remizie OSP w Przezwodach4.000,00 zł bruttoOchotnicza Straż Pożarna w PrzezwodachA. Chmielnicka-Bogacz
59
57.CRU.PPA.1610.57.202401.02.2024 r.29.01.2024 r.Dofinansowanie do wyjazdu w czasie ferii zimowych w dniach 9.02-15.02.2023 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Proszowice2.500,00 zł bruttoZgromadzenie S.S. Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach, ul. Ojca Rafała 4, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
60
58.CRU.PPA.1610.58.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 5 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzM.W.A. Chmielnicka-Bogacz
61
59.CRU.PPA.1610.59.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Kościelcu maksymalnie do 10 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzI.CA. Chmielnicka-Bogacz
62
60.CRU.PPA.1610.60.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 6 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzB.D.A. Chmielnicka-Bogacz
63
61.CRU.PPA.1610.61.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 3 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzD.D.A. Chmielnicka-Bogacz
64
62.CRU.PPA.1610.62.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Klimontowie maksymalnie do 5 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzM.P.A. Chmielnicka-Bogacz
65
63.CRU.PPA.1610.63.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 1 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzW.L.A. Chmielnicka-Bogacz
66
64.CRU.PPA.1610.64.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach maksymalnie do 6 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzD.K.A. Chmielnicka-Bogacz
67
65.CRU.PPA.1610.65.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień35,00 zł brutto/godzP.S.A. Chmielnicka-Bogacz
68
66.CRU.PPA.1610.66.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie w ramach profilaktyki problemowej zajęć sportowych, promowania zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i innych form rekreacji, rozwijanie umiejętności nawiązywania nowych kontaktów z rówieśnikami, organizacje czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych dotyczących istoty choroby alkoholowej i innych rodzajów uzależnień, radzenie sobie w sytuacji nacisku grupy, stałą i systematyczną współpracą z rodziną dziecka, poprzez ich udział w organizowanych zajęciach i zawodach.35,00 zł brutto/godz (24 godz/mc)O.P.A. Chmielnicka-Bogacz
69
67.CRU.WSO1610.67.202401.02.2024 r.19.01.2024 r.Wymiana poszycia dachowego remizy OSP Kowala22.500,00 zł bruttoEwelina Piątek KINDER BALE MEXICO ul. 3 Maja 118, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
70
68.CRU.PPA.1610.68.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie maksymalnie do 3 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzD.R.A. Chmielnicka-Bogacz
71
69.CRU.PPA.1610.69.202401.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 2 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzW.K.A. Chmielnicka-Bogacz
72
70.CRU.WIP-RI.1610.70.202401.02.2024 r.12.01.2024 r.Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na własność Gminy Proszowice9.000,00 zł bruttoA.Z.S. Olender
73
71.CRU.WIP-RI.1610.71.202401.02.2024 r.29.01.2024 r.Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na własność Gminy Proszowice14.450,00 zł bruttoJ.K.S.Olender
74
72.CRU.WIP-RM.1610.72.202402.02.2024 r.30.01.2024 r.Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego położonego w Proszowicach przy ulicy Królewskiej 70 mieszkanie 53 oraz Królewskiej 24b mieszkanie 12.400,00 zł bruttoGEO-PLUS s.c. Dariusz Kaczmarczyk, Łukasz Ziarko z siedzibą ul. 3 Maja 74, 32-100 ProszowiceJ. Grysakowska
75
73.CRU.WIP-RIF.1610.73.202402.02.2024 r.02.02.2024 r.Uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Klimontów na odc. ref. 110 od km 1+900.0 do odc. ref 120 km 0+980.0 - etap IV odc. 110 od km 1+920 do km 2+770"8.000,00 zł bruttoMBD Projekt II sp. z o.o. ul. Żabiniec 101/2, 31-215 KrakówW. Gawron
76
74.CRU.PPA.1610.74.202402.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach maksymalnie do 16 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzE.P.A. Chmielnicka-Bogacz
77
75.CRU.WIP-RIF.1610.75.202405.02.2024 r.01.02.2024 r.Wykonanie aktualizacji wyceny nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 141/8 położonej w Proszowicach400,00 zł nettoRWS „WYCENA” Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Ryszard Sibiga z siedzibą Śmiłowice 49, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
78
76.CRU.PPA.1610.76.202405.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie maksymalnie do 4 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzE.D.A. Chmielnicka-Bogacz
79
77.CRU.PPA.1610.77.202405.02.2024 r.02.02.2024 r.Organizacja wiosennego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia4.800,00 zł bruttoStowarzyszenie LKS Agricola Klimontów, Klimontów 180, 32-112 KlimontówA. Chmielnicka-Bogacz
80
78.CRU.BKS.1610.78.202405.02.2024 r.01.02.2024 r.Reprezentowanie Gminy Proszowice podczas wydarzeń kulturalnych oraz promowaniu i szerzeniu kultury (zakup oliwek, wazeliny, stroików, środków czyszczenia instrumentów oraz remont instrumentów)2.000,00 zł bruttoStrażacka Orkiestra Dęta Błysk Żębocin 65, 32-100 ProszowiceA. Rokicińska
81
79.CRU.WIP-RIF.1610.79.202405.02.2024 r.01.02.2024 r.Dokumentacja projektowa na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa istniejącej stacji trafo oraz sieci do zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Proszowice"14.760,00 zł bruttoEL-Tom Tomasz Miodek ul. Jemiołowa 19b, 30-377 KrakówW. Gawron
82
80.CRU.WIP-RM.1610.80.202407.02.2024 r.06.02.2024 r.Wykonania wyceny nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 2274/2 położonej w Proszowicach600,00 zł nettoRWS „WYCENA” Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Ryszard Sibiga z siedzibą Śmiłowice 49, 32-120 Nowe BrzeskoJ. Grysakowska
83
81.CRU.COO.1610.81.202407.02.2024 r.02.01.2024 r.Odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/1 godzAkademia Piłkarska "Proszowianka" ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
84
82.CRU.COO.1610.82.202407.02.2024 r.02.01.2024 r.Umowa na wywóz i utylizację nieczystości stałych- Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 2 w Proszowicachwywóz i utylizacja 1m3 odpadów niesegregowanych - 200,00 zł/m3 brutto; wywóz i utylizacja 1m3 odpadów stałych posegregowanych - 150,00 zł/m3 brutto;KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J. ul. Jagiełły 25, 32-100 ProszowiceM. Migas
85
83.CRU.COO.1610.83.202408.02.2024 r.30.01.2024 r.Odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach- prowadzenie zajęć w ramach półkolonii77,00 zł netto/1 dzieńPaulina Adamczyk POSEJDON Szkoła Pływania Boronice 13, 28-500 Kazimierza WielkaM. Migas
86
84.CRU.WIP-RI.1610.84.202408.02.2024 r.22.01.2024 r.Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 5 rond zlokalizowanych w Gminie Proszowice polegającego na wykonaniu nasadzeń i/lub utrzymaniu nasadzonej zieleni na w/w rondach7.500,00 zł bruttoZakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. Żębocin 117, 32-100 ProszowiceW. Klęk
87
85.CRU.COO.1610.85.202408.02.2024 r.02.01.2024 r.Odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych na zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/1 godzAkademia Piłkarska "Proszowianka" ul. Parkowa 10, 32-100 ProszowiceM. Migas
88
86.CRU.COO.1610.86.202412.02.2024 r.01.01.2024 r.Odpłatne korzystanie z sali gimnastycznej/pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na sklepik szkolny Szkole Podstawowej nr 1 w Proszowicach28,46 zł netto/1 godzSKLEPIK SZKOLNY ul. 3 Maja 101, 2-100 ProszowiceM. Migas
89
87.CRU.PPA.1610.87.202412.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie wsparcia grupowego dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z problemem uzależnień, zagrożonych przemocą w rodzinie, a także spotkań indywidualnych dzieci i młodzieży terenu Gminy Proszowice z psychologiem150,00 zł brutto/godzPracownia Psychologiczna "Psychorefleksje" Paulina Wcisło ul. Głowackiego 3, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
90
88.CRU.PPA.1610.88.202412.02.2024 r.01.01.2024 r.Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach maksymalnie do 2 godz tygodniowo30,00 zł brutto/godzB.B.A. Chmielnicka-Bogacz
91
89.CRU.WIP-RM.1610.89.202413.02.2024 r.22.01.2024 r.Trwałe zajęcie nieruchomości gminnej poprzez umieszczenie na działce oznaczonej nr ewid.846 obręb Klimontów przyłącza kablowego NA2XY-J 4x35mm2 wraz z zabudową ZZP246,00 zł brutto/rokTAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 KrakówJ. Grysakowska
92
90.CRU.WIP-RIF.1610.90.202414.02.2024 r.13.02.2024 r.Wykonanie podziału działki numer ewid. 130/1 położonej w Koczanowie3.000,00 zł bruttoUsługi Geodezyjne Wojciech Skibiński os. Na Wzgórzach 42/6, 31-727 KrakówJ. Grysakowska
93
91.CRU.PPA.1610.91.202414.02.2024 r.02.02.2024 r.Zakup 6 stołów i 36 krzeseł do budynku wiejskiego w Szczytnikach Kolonii5.000,00 zł bruttoSołtys Sołectwa Szczytniki Kolonia, Szczytniki Kolonia 36, 32-100 ProszowiceA. Chmielnicka-Bogacz
94
92.CRU.MGOPS.1610.92.202416.02.2024 r.-Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030- Pomoc państwa z zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych60.143, 00 zł bruttoSkarb Państwa - Województwo MałopolskieA. Miśkiewicz
95
93.CRU.MGOPS.1610.93.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice23.400,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa w OstrowieA. Miśkiewicz
96
94.CRU.MGOPS.1610.94.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice8.700,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa Nr 1 w ProszowicachA. Miśkiewicz
97
95.CRU.MGOPS.1610.95.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice5.800,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa Nr 2 w ProszowicachA. Miśkiewicz
98
96.CRU.MGOPS.1610.96.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice2.400,00 zł bruttoSamorządowe Przedszkole Nr 1 w ProszowicachA. Miśkiewicz
99
97.CRU.MGOPS.1610.97.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice4.800,00 zł bruttoSamorządowe Przedszkole Nr 2 w ProszowicachA. Miśkiewicz
100
98.CRU.MGOPS.1610.98.202416.02.2024 r.28.12.2023 r.Porozumienie- Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najsłabszych ekonomicznie i zaniedbanych wychowawczo z terenu Gminy Proszowice9.300,00 zł bruttoSzkoła Podstawowa w ŻębocinieA. Miśkiewicz