ตรวจสอบสถานะ *ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับเพศชื่อสกุลโรงเรียนชั้นปีรหัสสถานะการโอน
ยังไม่ได้รับหลักฐานการโอน
2
1หญิงชญานิษฐ์สินธุภิญโญเตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
CI-001
ได้รับอีเมลล์แล้ว รอรับการยืนยันจากธนาคาร
3
2หญิงสุพิชฌาเสโสขอนแก่นวิทยายน
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-002
ได้รับหลักฐานกการโอนและได้รับการยืนยันแล้ว
4
3หญิงรตาแซ่เตี๋ยราชวินิต นนทบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-003
มีกรอกรายละเอียดการสมัครซ้ำ(ใช้รหัสที่กรอกล่าสุด)
5
4หญิงณัฐชาศรีธวัชพงศ์เตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-004
6
5หญิงวิสสุตากันนิกาสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
CI-005
7
6ชายศุภพรกลับกลายดี
จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาปีที่ 4
CI-006
8
7หญิงสาธิตาเกาไศยพงษ์เตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-007
9
8ชายศุภกรเนตรมณีแกลง"วิทยสถาวร"
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-008
10
9ชายวรพงศ์กิตติอนงค์ศรัทธาสมุทร
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-009
11
10ชายปฏิญญ์อินทร์แก้วเตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-010
12
11หญิงภูริชยาลิขนะพิชิตกุลมาแตร์เดอีวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-011
13
12หญิงอัญญาวีร์ปฐวีนิภานันท์อัสสัมชัญศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-012
14
13ชายกสินแซ่ลิ้มเตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-013
15
14หญิงพีรยารวีทรัพย์ไพศาลมาแตร์เดอีวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-014
16
15หญิงกุลนิษฐ์ ชิตรัตน์อัสสัมชัญศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-015
17
16หญิงศุภรัตน์ศรีลาธรรมสตรีอ่างทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-016
18
17ชายสิรวิชญ์ปาละสิงห์โพธิสารพิทยากร
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-017
19
18หญิงศุภรัตน์ศรีลาธรรมสตรีอ่างทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-018
20
19หญิงกนกพร บุญญานันท์หนองเเค "สรกิจพิทยา"
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-019
21
20หญิงนันทิยาแสงทาหนองแค"สรกิจพิทยา"
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-020
22
21ชายจักรินทุมาวงศ์เซนต์ดอมินิก
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-021
23
22หญิงนันทิยาแสงทาหนองแค"สรกิจพิทยา"
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-022
24
23ชายภัควิชเลิศพงศ์สถาพรอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-023
25
24ชายณัฐวัฒน์เบ็ญจสุพัฒนนันท์โพธิสารพิทยากร
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-024
26
25หญิงเจนจิราจารุอำพรพรรณโพธิสารพิทยากร
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-025
27
26หญิงกานต์สินีจึงสถาปัตย์ชัยเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-026
28
27หญิงชเนตนันท์บุญญทองรัตน์มาแตร์เดอีวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-027
29
28หญิงวิริยาบริสุทธิ์สตรีสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-028
30
29ชายชัชรินทร์แก้วอัมพรสวนกุหลาบ รังสิต
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-029
31
30หญิงชัชรีย์เวียงด้าน
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
CI-030
32
31หญิงอาทิตยาเรืองรายวัน
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
CI-031
33
32ชายกิตติพศ ปึงเจริญกุลสวนกุหลาบวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-032
34
33หญิงณิชกานต์เสริมศิริทรัพย์สตรีศรีสุริโยทัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-033
35
34ชายก้องภพบุตรรินทร์เซนต์ดอมินิก
มัธยมศึกษาปีที่ 6
CI-034
36
35หญิงนาเดียโซ๊ะมณีสตรีศรีสุริโยทัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5
CI-035
37
36CI-036
38
37CI-037
39
38CI-038
40
39CI-039
41
40CI-040
42
41CI-041
43
42CI-042
44
43CI-043
45
44CI-044
46
45CI-045
47
46CI-046
48
47CI-047
49
48CI-048
50
49CI-049
51
50CI-050
52
51CI-051
53
52CI-052
54
53CI-053
55
54CI-054
56
55CI-055
57
56CI-056
58
57CI-057
59
58CI-058
60
59CI-059
61
60CI-060
62
61CI-061
63
62CI-062
64
63CI-063
65
64CI-064
66
65CI-065
67
66CI-066
68
67CI-067
69
68CI-068
70
69CI-069
71
70CI-070
72
71CI-071
73
72CI-072
74
73CI-073
75
74CI-074
76
75CI-075
77
76CI-076
78
77CI-077
79
78CI-078
80
79CI-079
81
80CI-080
82
81CI-081
83
82CI-082
84
83CI-083
85
84CI-084
86
85CI-085
87
86CI-086
88
87CI-087
89
88CI-088
90
89CI-089
91
90CI-090
92
91CI-091
93
92CI-092
94
93CI-093
95
94CI-094
96
95CI-095
97
96CI-096
98
97CI-097
99
98CI-098
100
99CI-099
Loading...
 
 
 
เช็คสถานะประเภทเดี่ยว
เช็คสถานะประเภททีม