ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Інститут математики НАН України
2
Зведена відомість
3
Курс
4
Напрям підготовки/Спеціальність111 Математика
113 Прикладна математика
5
6
№ з/пСпеціальністьПІБ студентаРік вступуНауковий
керівник
Найменування дисципліни (форма контролю, кількість балів за стобальною шкалою)
7
ННД.01 Іноз.м.ННД.03Філос.ДВІ.02 Функ. ан.ДВІ.03 Сучасні методи диф. рівн.ДВІ.01 Теор. зобр.ННД.02 Мат. студ.ННД.02 Мат. студ.ДВІ.07.01 Мат. мод. та мет. в пр. наукахДВІ.07.02 Обчисл. мет. в сучас. наук. досл.
8
екз.екз.екз.екз.екз.екз.залікекз.екз.
9
123456789
10
1111Бігун Дмитро Станіславович2018 О.О. Покутний90
А
відм.
91
А
відм.
75
С
добре
85
В
відм.
90
В
відм.
60
E
дост.
60
E
дост.
11
2111Гетьманюк Оксана Іванівна2018А. П. Голуб80
С
добре
96
А
відм.
94
В
відм.
90
В
відм.
60
Е
дост.
80
С
добре
75
С
добре
12
3111
Дуденко Сергій Анатолійович (відраховано)
2018 В.Л.Островський..92
В
відмін.
82
С
добре
..
13
4111Локазюк Олександра Вікторівна2018 В.М. Бойко82
С
добре
100
А
відм.
95
А
відм.
98
А
відм.
75
С
добре
95
А
відм.
100
А
відм.
14
5111Михайловський Володимир Віталійович
(відраховано)
2018
О.О. Калюжний
80
С
добре
90
А
відм.
98
А
відм.
82
С
добре
82
С
добре
.
15
6111Морозова Віка Георгіївна2018А.Г. Нікітін 91
А
відм.
90
А
відм.
77
С
добре
94
В
відм.
60
Е
дост.
75
С
добре
75
С
добре
.
16
7111
Шевченко Оксана Анатоліївна (відраховано)
2018Є. О. Полулях81
С
добре
96
А
відм.
95
А
відм.
90
В
відм.
80
С
добре
60
Е
дост.
60
E
дост.
17
8113
Массаковський Володимир Михайлович
2018О.М. Тимоха81
С
добре
90
А
відм.
60
Е
дост.
60
E
дост.
95
А
відм.
95
А
відм.
18
19
Заступник директора
з наукової роботи _______________ О.В. Антонюк Завідувач аспірантурою _______________ Н.О. Комащенко
20
Виконавець _______________ О.В. Локазюк
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100