ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Danh sách CTV nhận Certificate
2
STTTênBanNote
3
1Phạm Lê Phương LanProgram Development
4
2Tạ Hoàng Anh Thư
5
3Nguyễn Nhật Hà
6
4Lê Nguyễn Tường Minh
7
5Phạm Huỳnh Phúc Nhân
8
6Lê Hoàng Thục Quyên
9
7Nguyễn Đức ThànhContent
10
8Hoàng Minh Cường
11
9Phạm Nguyễn Nhật Vy
12
10Hồ Như PhúcLogistics
13
11Nguyễn Quang Đông Nghi
14
12Trương Hà Minh Trang
15
13Trần Ngô Minh HạnhHuman Resources
16
14Phan Thảo Vân
17
15Nguyễn Quỳnh Như
18
16Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh
19
17Huỳnh Đắc ChươngDesign
20
18Vũ Ngọc Minh An
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100