ตารางการนำเสนอผลงานวันที่ 21 กันยายน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
กลุ่มการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้:
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา
2
วิพากษ์โดย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
3
ดำเนินรายการโดย:อาจารย์เพ็ญนภา พัทรชนม์
4
ลำดับ
เวลาชื่อเรื่องโดย
5
113.30 - 14.15 น.นวัตกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างบรรยากาศในระดับพื้นที่ สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม
6
214.15 - 15.00 น.4 ปี คสช. ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: มุมมองนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นายอับดุลเราะมัน มอลอ
7
315.00 - 15.40 น.
พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ
นายอิมรอน ซาเหาะ
8
15.45 น.รับประกาศนียบัตรในห้องนำเสนอผลงาน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu