ทะเบียนหนังสือส่ง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนหนังสือส่ง
2
สภ.อาจสามารถ ประจำปี พ.ศ.2561
3
เลขที่ส่ง
หมายเลขหน่วย
ลง วัน เดือน ปี
จากถึงเรื่อง
การปฎิบัติ
หมายเหตุ
4
1
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 160/60คดี
5
2
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.61ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 161/60คดี
6
3
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.61ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 162/60คดี
7
4
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.61ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 163/60คดี
8
5
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.61ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 164/60คดี
9
6
0019(รอ).9(13)
1 ม.ค.61ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 165/60คดี
10
7
0019(รอ).9(13)
๒ ม.ค.๖๑ผกก.ฯอัยการ รอ.ส่งสำนวน ๓/๖๑รตอ กรวิทย์
11
8
0019(รอ).9(13)
๒ ม.ค.๖๑ผกก.ฯตม.ร้อยเอ็ดหนังสือส่งบุคคลต่างด้าวรตอ กรวิิทย์
12
9
0019(รอ).9(13)
๒ ม.ค.๖๑ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวน๔/๖๑รตอ กรวิทย์์
13
10
0019()รอ).9(13)
3 ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีท่ี
14
11
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีท่ี่ี
15
12
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีที่
16
13
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีท่ี
17
14
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีท่ี
18
15
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.รอ
ข้อตรวจดูข่าวสารข้อมูลส่วนบุคคล
คดี
19
16
0019(รอ).9(13)
3ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก
รายงานอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตทางถนน
จร
รตอ.ปุณณรัตน์
20
17
0019(รอ).9(13)
3.ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก.ฯ
รายงานการเบิกจ่ายอาวุธปืน
จ่ากองวันชัย
21
18
0019(รอ).9(13)
3,ม.ค.2561
ผกก.ฯสถานภาพอาวุธปืนจ่ากองวัันชัย
22
19
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯนายทะเบียน
ยืนยันผู้เข้าร่วมโครงการ
23
20
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯหนัังสือรับรอง
24
21
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯโพนทราย
ยืืนยันผู้เข้าร่วมโครงการ
25
22
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯหนังสืือรับรอง
26
23
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯโพนทราย
ยืนยัันผู้เข้าร่วมโครงการ
27
24
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯหนังสือรับรอง
28
25
0019(รอ).9(13
4ม.ค.61ผกก.ฯอาจสามารถ
ยืนยันผูู้้เจ้าร่วมโครงการ
29
26
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯหนังสือรับรอง
30
27
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯผบก.ทว.ส่งพิมพ์มือแก้ไขคืน
31
28
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯบางขุนเทียนแจ้งผลส่งหมาย
32
29
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติฯคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
33
30
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯกักขังกลาง
อายัดตัวนายตู่ฯ(สปป.ลาว)
34
31
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯทว.
35
32
0019(รอ).9(13)
4 ม.ค.61ผกก.ฯพฐ.ร้อยเอ็ดส่งแผ่นพิมพ์มือตรวจ
36
33
0019(รอ).9(13)
4 ม.ค.61ผกก.ฯผบก.ฯรายงาน พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ป.
ด.ต.ศรัญญู
37
34
0019(รอ).9(13)
4ม.ค.61ผกก.ฯนายอำเภอฯ
รายงานเรื่องร้องเรียน
38
35
0019(รอ).9(13)
5ม.ค.61ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติฯคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
39
36
0019(รอ).9(13)
5ม.ค.61ผกก.ฯผบก.ฝรก.
ส่งตัวข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ
การขับรถ
ธุรการจ่ากอง
ด.ต.วัันชัย
40
37
0019(รอ).9(13)
5 ม.ค.61ผกก.ฯผบก.
รายงานสำรวจเครื่องคอมผิวเตอร์
ธุรการจ่ากอง
ด.ต.วันชัย
41
38
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค.2561
ผกก.ฯศาล จว.รอ.รายงานผลการตรวจค้นธร.สส.ฯด.ต.ฉลาดฯ
42
39
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค. 2561
ผกก.ฯผบก.ฯ
ส่งหลักฐานปิดล้อมตรวจค้น
ธร.สส.ฯด.ต.ฉลาดฯ
43
40
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค. 2561
ผกก.ฯผบก.ฯ
รายงานการร้องเรียนยาเสพติด ต.หนองขาม
ธร.สส.ฯด.ต.ฉลาดฯ
44
41
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค. 2561
ผกก.ฯผบก.ฯ
รายงานเกี่ยวกับกรใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
อก.
ด.ต.สมัครฯ
45
42
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค. 2561
ผกก.ฯ
อัยการ ร้อยเอ็ด
ส่งตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีหมายจับ
คดี
46
43
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค.2561
ผกก.ฯอััยการฯ
ส่งสำนวนคดี จรท่ี4/2560
47
44
0019(รอ).9(13)
8ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการฯ
ส่งสำนวนคดีอาญาที่ 130/2560
ร.ต.อ.ณรงค์ฯ
48
45
0019(รอ).9(13)
8 ม.ค.2661
ผกก.ฯพฐ.ร้อยเอ็ด
ขอจนท.ตรวจร่องรอยเฉี่ยวชน
สอบสวน
พ.ต.ท.อ่อนสี
49
46
0019(รอ).9(13)
9 ม.ค.61ผกก.ฯพรบ กลางแจ้งผลคดีให้ทราบ
50
47
0019(รอ).9(13)
9 ม.ค.61ผกก.ฯ
ผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนฯ
จว.ยโสธร
แจ้งผลเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารบุคคล
คดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
51
48
0019(รอ).9(13)
9 ม.ค.61ผกก.ฯ
ขนส่ง จว.รอ.
สาขา สุวรรณฯ
แจ้งผลเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารบุคคล
คดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
52
49
0019(รอ).9(13)
9 ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก.
ขอรับอาวุธปืน SIG SAUER รุ่น P ๓๒๐ SP
จ่ากอง
53
50
0019(รอ).9(13)
9 ม.ค.2561
ผกก.ฯ
นายทะเบียน อ.เมืองร้อยเอ็ด
ยืนยันเข้าร่วมโครงการซื้ออาวุธปืน
สภ.ดู่
ร.ต.ท.สมศักดิ์ฯ
54
51
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.61
ผกก.ฯ
นายอำเภออาจสามารถ ขอตรวจสอบการได้รับอนุญาตฯ
คดี
ร.ต.อ.ณรงค์
55
52
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.ร้้อยเอ็ด
ส่งยาบ้า,เครื่องกระสุนปืน ตรวจพิสูจน์
คดี
ร.ต.อ.ณรงค์
56
53
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก.ฯ
เบิกเงิยรางวัลจราจร ธันวาคม 2561
กง.ฯ
57
54
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.2561
ผกก.ฯศาล จว.รอ.
รายงานผลการปฏิบัติตามหมายค้น
สส.ด.ต.ฉลาด
58
55
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก.
รายงานผลการสำรวจงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
อก.ด.ต.สมัคร
59
56
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการร้อยเอ็ด
ส่งบันทึกเปรียบเทียบปรับคดีอาญา
คดีด.ต.มานพ
60
57
0019(รอ).9(13)
10 ม.ค.2561
ผกก.ฯอัยการร้อยเอ็ด
ส่งบันทึกเปรียบเทียบปรับคดีจราจร
คดีด.ต.มานพ
61
58
0019(รอ).9(13)
11ม.ค.61
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีท่ี 9/61
62
59
0019(รอ).9(13)
11ม.ค.61
ผกก.ฯนายอำเภอแจ้งผลพิมพ์มือ
63
60
0019(รอ).9(13)
11ม.ค.61
ผกก.ฯขนส่่งสุวรรณแจ้้งผลพิมพ์มือ
64
61
0019(รอ).9(13
11ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.ส่งพิมพ์มือตรวจ
65
62
0019(รอ).9(13)
11ม.ค.61
ผกก.ฯอัยการฯ
ส่งสำนวนคดีท่ี 140/61
66
63
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯผบก.ฯ
ส่งรายชื่ออบรมครูแดร์
ด.ต.ศรัญญู
67
64
0019(รอ).9(13)
12 ม.ค.61
ผกก.ฯผบก.ฯขอรับใบสั่งจราจรพัสดุ
ด.ต.งันชัย
68
65
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.
ส่งของกลางตรวจพิสูจน์
69
66
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.
ส่งของกลางตรวจพิสูจน์
70
67
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.
ส่งของกลางตรวจพิสููจน์
71
68
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.
ส่งของกลางตรวจพิสูจน์์
72
69
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯอัยการฯ
ส่งสำนวนคดีท่ี 139/60
73
70
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯอัยการฯส่งสำนวนคดีช.9/60
74
71
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯผู้้พิพากษา
75
72
0019(รอ).9(13)
12ม.ค.61
ผกก.ฯทว.ฯ
76
73
0019(รอ).9(13)
13มค61ผกก.ฯทวตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมคดี
ร.ต.อ.ณรงค์
77
74
0019(รอ).9(10)(13)/74
15ม.ค.61
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติคดี
78
75
0019(รอ).9(13)
15ม.ค.61
ผกก.ฯทว.ตรวจสอบประวััติ
79
76
0019(รอ).9(13)
15 ม.ค.2561
ผกก.ฯผจก.สหกรณ.ฯผู้สามัญกง.
ร.ต.ท.บรรเจิด.ฯ
80
77
0019(รอ).9(13)
15 ม.ค.2561
ผกก.ฯผบก.ฯรายงานเดือน ธ.ค.2561กง.
ร.ต.ท.บรรเจิิด.ฯ
81
78
0019(รอ).9(13)
15 ม.ค.2561
ผกก.ฯ
นายกเทศมนตรีอาจสามารถ
สำรวจข้าราชการฯเช่าบ้านกง.
ร.ต.ท.บรรเจิิด.ฯ
82
79
0019(รอ).9(13)
15 ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
83
80
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯ
ผกก.กลุ่มงานฯเครือข่าย ศทก.
การขอใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์แบบปลอดภัย ( SSL VPN )
จร
รตอ.ปุณณรัตน์
84
81
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติ ผตห.คดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
85
82
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติ บุคคลคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
86
83
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯ
ผอ.สำนักคุ้มครอง
สิทธิ พท.2
ส่งรายงานการสอบสวนคดี
87
84
0019(รอ).9(13)
16ม.ค.61
ผกก.ฯ
ผกก.สน.วังทองหลาง
88
85
0019(รอ).9(13)
16ม.ค.61
ผกก.ฯผบก.ฯส่งรายชื่ออบรมฯอก.ด.ต.สมัคร
89
86
0019(รอ).9(13)
16ม.ค.61
ผกก.ฯ
นายอำเภออาจสามารถ ขอตรวจสอบการได้รับอนุญาตฯ
90
87
0019(รอ).9(13)
17มค61ผกก.ฯผอ.สถานพินิจฯแจ้งการดำเนินคดีคดี
พ.ต.ท.อ่อนสีฯ
0
91
88
0019(รอ).9(13)
17มค61ผกก.ฯทว
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ
คดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
92
89
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติ บุคคลคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
93
90
0019(รอ).9(13)
16 ม.ค.2561
ผกก.ฯพฐ.ตรวจสอบประวัติ บุคคลคดี
ด.ต.ไพรวรรณฯ
94
91
0019(รอ).9(13)
17 ม.ค. 2561
ผกก.ฯผบก.
ส่งข้าราชการอบรมงานสืบสวน
ธร.สส.ด.ต.ฉลาด
95
92
0019(รอ).9(13)
18 ม.ค.61
ผกก.ฯอัยการฯ
ส่่งสำนวนคดีท่ี 145/60
96
93
0019(รอ).9(13)
18 ม.ค.61
ผกก.ฯผบก.ฯ
ส่งเอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร
กง.
97
94
0019(รอ).9(13)
18 ม.ค.61
ผกก.ฯผบก.ฯ
ส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล
กง.
98
95
0019(รอ).9(13)
18 ม.ค. 2561
ผกก.ฯ
ผบ.เรือนจำร้อยเอ็ด
ส่งหลักฐานพักการลงโทษ
ธร.สส.ด.ต.ฉลาด
99
96
0019(รอ).9(13)
๑๙ ม.ค.๖๑
ผกก.ฯอัยการร้อยเอ็ดส่งสำนวนคดี จร ๓/๖๐
รตอ กรวิทย์
100
97
0019(รอ).9(13)
๒๐ ม.ค.๖๑
ผกก.ฯอัยการร้อยเอ็ด
ส่งสำนวนนายชัยยงฯผู้ต้องหา20/61
รตอ กรวิทย์
Loading...
Main menu