แบบรายงาน ผส.3.1 - 3.3 (2562)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมลชื่อ-สุกล ผู้กรอกข้อมูล
คำนำหน้าชื่อเกษตรกร
ชื่อ-สกุลเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์เกษตรกร
บ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดเขต
ชนิดสัตว์ที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [โคเนื้อ]
ชนิดสัตว์ที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [โคนม]
ชนิดสัตว์ที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [กระบือ]
ชนิดสัตว์ที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [แพะ - แกะ]
จำนวนสัตว์ทั้งหมดจำนวนสัตว์ป่วยจำนวนสัตว์ตาย
[ล้มตัวนอนไม่ยอมลุก]
[มีตุ่มใสหรือแผลหลุมที่ปาก/ลิ้น/กีบ/เต้านม]
[น้ำลายไหลยืด] [ท้องเสีย] [เคี้ยวเอื้องลดลง] [มีน้ำมูก] [หายใจลำบาก]
[แท้งหรือลูกตายแรกคลอด]
[รกค้าง] [ผสมติดยาก]
[ลูกมีรูปร่างผิดปกติ คอบิด คางสั้น หลังคด]
[อัณฑะอักเสบ บวม]
[ปัสสาวะมีสีคล้ายน้ำโค้ก]
[เดินวน มีอาการทางระบบประสาท]
[เตะขณะรีดนม] [ทรงตัวผิดปกติ]
[ตื่นกลัว และระแวงมากผิดปกติ]
[ข้อบวม] [ขาเจ็บ/กีบเจ็บ] [หน้าบวม/คอบวม]
[เยื่อบุตา/เยื่อเมือกบริเวณอวัยวะเพศ/เหงือก ซีด]
[เต้านมอักเสบ] [ตายเฉียบพลัน]
[ตายมีเลือดออกทางปาก จมูก หรือก้น]
ประวัติการทำวัคซีน [วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย]
ประวัติการทำวัคซีน [วัคซีนป้องกันโรคโรคบวม]
[พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค]
[รักษาสัตว์ป่วย] [ฉีดวัคซีน] [แจ้งปศุสัตว์อำเภอ]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่พื้นเมือง]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่ชน]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่เนื้อ]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่ไข่]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่แจ้]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่งวง]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ไก่ต๊อก]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [เป็ดเนื้อ]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [เป็ดไข่]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ห่าน]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [นกกระทา]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [นกกระจอกทศ]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [นกเขา]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [นกอีแอ่น]
ชนิดสัตว์ปีกที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [นกพิราบ]
จำนวนสัตว์ทั้งหมดจำนวนสัตว์ป่วยจำนวนสัตว์ตาย
อาการที่พบ [ตายกระทันหัน]
อาการที่พบ [อาการระบบทางเดินหายใจ]
อาการที่พบ [อาการทางระบบประสาท]
อาการที่พบ [ท้องเสีย]
อาการที่พบ [เป็ดตาขุ่น]
อาการที่พบ [หงอนเหนียงมีสีคล้ำ]
อาการที่พบ [หน้าบวม]
อาการที่พบ [ไซนัสบวม]
อาการที่พบ [มีจุดเลือดออกบริเวณผิวของหน้าแข้ง]
อาการที่พบ [แถว 10]
วิธีการเก็บตัวอย่าง
[แจ้งปศุสัตว์อำเภอ] [รักษาสัตว์ป่วย] [ทำวัคซีน]
[พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค]
ประเภทสุกรที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [พ่อหมู]
ประเภทสุกรที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [หมูนาง]
ประเภทสุกรที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [หมูสาว]
ประเภทสุกรที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [ลูกหมู]
ประเภทสุกรที่แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ [หมูขุน]
จำนวนสัตว์ทั้งหมดจำนวนสัตว์ป่วยจำนวนสัตว์ตาย [เป็นไข้นอนสุม]
[ล้มตัวนอนไม่อยากเคลื่อนไหว]
[มีตุ่มใสหรือแผลหลุมที่ปาก/ลิ้น/กีบ/จมูก/เต้านม]
[เยื่อบุตาอักเสบ] [ท้องเสีย] [อาเจียน] [อ้าปากหายใจ] [มีน้ำมูก] [มีน้ำมูกปนเลือด] [ไอ]
652
6/3/2019, 14:37:36
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายภูษิต ชูเชิด0872024555398/21 หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6000ทำ5600250000
655
7/3/2019, 9:39:01
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางสมทรง ใจยะสิทธิ์098776643436หัวหวายตาคลันครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์2500ทำชนิดสัตว์ปีก2500
657
7/3/2019, 10:04:19
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายวิชาญ ศรีนุช0562623751178หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6000ชนิดสัตว์ปีก2000000
658
7/3/2019, 10:04:28
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายวิชาญ ศรีนุช0562623751178หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6000ชนิดสัตว์ปีก2000000
659
7/3/2019, 10:07:09
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางสาวฐาพันนิตา สิงหราช0555/406ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์4000ทำ000000
660
7/3/2019, 10:09:23
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายสมชาย วิสาสะ0665ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์เขต6000ชนิดสัตว์ปีก25000
661
7/3/2019, 10:12:20
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนาย
ขวัญชัย พุ่มบ้านเช่า
033/312ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์6000ทำ
662
7/3/2019, 10:18:34
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางอุษา เทียบเทียม0124/1210ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์2500ทำชนิดสัตว์ปีก15000
663
7/3/2019, 10:21:53
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนาย
บุญเรือง ท้าวทรัพทวี
013/11พรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก2500
664
7/3/2019, 10:30:06
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายบวร ขันทอง0868037708372/41ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก30000
665
7/3/2019, 10:43:49
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายสถาพร ใจยะสิทธฺ์036หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์1500ทำชนิดสัตว์ปีก25000250000
666
7/3/2019, 10:49:06
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายบุญเลิศ เชื้อนุ่น04114หนองโพตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์85000ทำชนิดสัตว์ปีก2100
667
7/3/2019, 11:16:37
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายวีระ นามะโนสิทธฺ์0182/21หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก11200
668
7/3/2019, 11:18:38
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายบุญชู รอดหลำ0129/212จันเสนตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก5700
669
7/3/2019, 11:20:29
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายประภาส เขียวลาย0129/212จันเสนตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก5000
686
7/3/2019, 22:20:54amp6006@dld.go.thนายอภิสิทธิ์​ แบบประเสริฐนายนายพรรษา​ แสงดารา08995899151501เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์เขต6
693
8/3/2019, 10:04:45gamp60@dld.go.thนายประคอง เพ็ญนวนสินนาย
นางทุเรียน ยังไพบูลย์
05/45ไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์เขต6000ไม่ได้ทำไม่ได้ทำ0001500
694
8/3/2019, 10:13:26gamp60@dld.go.thนายประคอง เพ็ญนวนสินนางสมบัติ. วงษ์มณี089/21ไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์เขต6000
695
8/3/2019, 10:22:28
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายอัคสิทธิ์ แผ่นทอง070/12ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก2500
696
8/3/2019, 10:27:51
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายกิตติพงษ์ นุ่มภักดี086201552713/11ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์4000ทำ
697
8/3/2019, 12:35:23gamp60@dld.go.thนายประคอง เพ็ญนวนสินนางประยูร สอนแก้ว0361 ไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์เขต620
705
8/3/2019, 16:59:40gamp60@dld.go.thทองสุข แสนสอาดนายสำเริง มากเปี่ยม035/37โคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์เขต65000000
706
8/3/2019, 17:04:53gamp60@dld.go.thทองสุข แสนสอาดนายแพ ม่วงอ่อน0894ท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์เขต600050004000
708
10/3/2019, 11:21:33
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายใบ จอมคำสิง06/110ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก4800
709
10/3/2019, 11:24:16
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายนิวัฒษ์ อ่วนอ่อนตา0840ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก1600
710
10/3/2019, 11:26:20
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางสาวจันทร์รุ่ง อุเทน08418ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก2000
711
10/3/2019, 11:28:24
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายคำรน ขำเล็ก01544หัวหวายตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์400ทำชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก3000
712
10/3/2019, 11:36:16
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายชำนาญ คอกสูงเนิน067/15ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก5000000
713
10/3/2019, 11:39:12
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายอุดม โพธิรัตน์0648825316963หนองหม้อตาคลีนครสวรรค์เขต6ประเภทประเภทประเภทประเภทประเภท494000
714
10/3/2019, 11:41:07
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางสาวสมจิตร แซ่โตว0420ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก15000
715
10/3/2019, 11:51:15
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายอุดม โพธิรัตน์0871979307313ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์เขต6ประเภทประเภทประเภทประเภทประเภท1158600
716
10/3/2019, 11:43:50
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายอนุพงษ์ ทับพุ่ม0996สร้อยทองตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์20000ทำชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก2500
717
10/3/2019, 11:45:47
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางอุษา เทียบเทียม0124/110จันเสนตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก15000
718
10/3/2019, 11:48:15
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนายเกรียงกนก ศรีบรรเทา0674ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์3000ทำชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก1800
731
11/3/2019, 9:54:53amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายบุญมี มหิดุลย์041ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก12000
732
11/3/2019, 9:57:29amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายบุญมี มหิดุลย์041ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก12000
733
11/3/2019, 10:00:16amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายประชา ปานฉิม099/4 1ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก6000
754
11/3/2019, 13:15:33amp6012@dld.gothวันวิสา ชาตะรูปะนาง
ทัศนีย์ เกียรสุดาเกื้อกูล
014/16พุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์เขต6390000
755
11/3/2019, 13:17:46amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางพนิดา อายุพัฒน์053/1 6พุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์เขต665000
756
11/3/2019, 13:20:46amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางพนิดา อายุพัฒน์053/1 6พุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์เขต665000
757
11/3/2019, 13:31:54amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายปรีชา ตลับทอง0549ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก6000
758
11/3/2019, 13:34:50amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางสาวแอ๊ว ตลับทอง073ม.3ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก1000
759
11/3/2019, 13:37:21amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายดำรงค์ เมฆสุข090ม.3ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก10000
761
11/3/2019, 13:40:21amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางสมใจ กลิ่นเกษร0593ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก1500
762
11/3/2019, 13:41:17
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางศิรินันท์ ดาวเรือง010111จันเสนตาคลีนครสวรรค์เขต5ชนิดสัตว์ปีก4200
764
11/3/2019, 13:42:35amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางสาวภัคจิรา อ้วนสอสด01004ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก3000
766
11/3/2019, 13:45:53amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางบังอร เยาวมาล070/24ลำพยนต?ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก2000
767
11/3/2019, 13:50:46amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายจินดา จิตสันติ084/15ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก1000
768
11/3/2019, 13:52:58amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายสุวิทย์ พรสุขศรี01245ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก4500
769
11/3/2019, 13:55:01amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนายมานิตย์ ภักดี01274ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก1800
770
11/3/2019, 13:57:07amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางสนิท น้อยอยู่021 ม.2ม.2ตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก2500
771
11/3/2019, 13:59:36amp6012@dld.go.thวันวิสา ชาตะรูปะนางสอาด ลดโต060/12ตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์ปีก3000
784
11/3/2019, 20:42:31gamp60@dld.go.thทองสุข แสนสอาดนางจำเนียร ม่วงหวาน0105/14โคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์เขต6000
786
12/3/2019, 7:59:01siriwichai@gmail.comนายศิริวิชัย อ่อนคล้ายนางอารมณ์ ทองถาวรวงศ์06575248619/91พนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์เขต624
787
12/3/2019, 8:50:35a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายเสน่ห์ โพธิ์สอาด0810363550741บางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต6ชนิดสัตว์000ทำทำ
788
12/3/2019, 8:58:47a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายสนิท พลายแก้ว0930324479907อ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต61600
789
12/3/2019, 9:03:33a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางนารีรัตน์ ช้างแก้ว083842893015/37อ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต65
790
12/3/2019, 9:07:05a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายทวี นครจันทร์08197181575552ตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต650
791
12/3/2019, 9:13:14a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายประคอง ดิษสละ081971493483/31อ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต612000ทำ000000
802
12/3/2019, 9:53:36a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายปิยะ สนธิกุล092902161730/23ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต61200ทำ000000
805
12/3/2019, 9:58:29a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายวาย ผ่องอากาศ086002128416ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600024000000
809
12/3/2019, 10:02:56a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายทวี อินทวงศ์0904547295167/17ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60005000000
810
12/3/2019, 10:05:21a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางสาวสำเริง นาคผู้089085892046/12ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60005000
811
12/3/2019, 10:08:24a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายพงศ์กร กันทน่วม0979654748213/39ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60003000000
812
12/3/2019, 10:13:15a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายพร เอื่ยมน้อย0832170302158/24ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60006000000
813
12/3/2019, 10:14:14a6005@dld.go.thนายจักรพันธ์ ตะยุทธนางสาว
ซ่อนกลิ่น วันศิริสุข
081379228726/23บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60000700
814
12/3/2019, 10:16:21a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายเสน่ห์ แก้วคำ0935214063363/14ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600022000000
817
12/3/2019, 10:19:04a6005@dld.go.thนายจักรพันธ์ ตะยุทธนางสาวเกษร วันศิริสุข0871953626263บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต6500
823
12/3/2019, 10:30:45a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายสนธิวงศ์ จิมากร0931784836253/11ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60005000000
826
12/3/2019, 10:33:55a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายพชนะ แย้มอิ่ม0828943588146/42ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600015000000
827
12/3/2019, 10:37:18a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายพิพัฒน์ พรมแก้ว08841006567911ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600013000000
832
12/3/2019, 10:50:13a6005@dld.go.thนายจักรพันธ์ ตะยุทธนายอนงค์ วงษ์วาท075/11บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต61100ทำ5000
833
12/3/2019, 10:53:22pasut375@gmail.comนายปคาร พาสุทธิ์นายปคาร พาสุทธิ์0814756330190/93โกรกพระโกรกพระนครสวรรค์เขต6200ทำทำชนิดสัตว์ปีก2400
835
12/3/2019, 10:58:22a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายประศักดิ์ ปันกำจร0762ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
837
12/3/2019, 11:00:22a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายบุญมี เทพแก้ว0812ตาสังบรนรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
838
12/3/2019, 11:03:35a6005@dld.go.thนายจักรพันธ์ตะยุทธนายวิเชียร สายใหม087201629520/24บ้านแเดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต62000ทำ
839
12/3/2019, 11:04:28a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางสาวไพลิน เกิดผา093281377533/210ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60003200000
840
12/3/2019, 11:06:43a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายอุเทน เทศพัน0152/51ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60002000000
841
12/3/2019, 11:10:51a6005@dld.go.thนายจักรพันธ์ตะยุทธนายชิต สุกสี0928128194286บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต61000ทำ2000
842
12/3/2019, 11:11:31a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายทวีศักดิ์ เทศแสดง061985476613/17ด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60004000000
843
12/3/2019, 11:15:48a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายพิพัฒน์ พรมแก้ว07911ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
844
12/3/2019, 11:19:51a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายเกษม ปั้นเกี้ยว043/111ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60008000000
845
12/3/2019, 11:22:14a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายละมัย05411ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60003000000
846
12/3/2019, 11:25:39a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายสังวาลย์ คมขำ07412หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600020000000
848
12/3/2019, 11:30:41a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายไพโรจน์ ไพรสันต์09800678272376ตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600013000000
849
12/3/2019, 11:34:59a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายธงชัย แตงดารา024/36บางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60008600000
850
12/3/2019, 11:37:46a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายวิโรจน์ โจฤทธิโย0872117513498หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60002000000
851
12/3/2019, 11:40:11a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายบุญนาค อ่วมสมสวย0797ด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต60003000000
852
12/3/2019, 11:43:53a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายสุนทร ศรีเดช0714หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600020000000
853
12/3/2019, 11:45:50a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางสมคิด ใจบุญลือ028413หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
854
12/3/2019, 11:48:42a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางชุด พวงเหลือม0175/21หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
855
12/3/2019, 11:50:47a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายบุญส่ง ฟักศรี02461หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
856
12/3/2019, 11:51:271223aomza@msn.comกาญจนา ทรัพย์ปราชนายวินัย นิลสุ่ม0902294867334เนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์เขต2ชนิดสัตว์ปีก150ประเภท66
857
12/3/2019, 11:52:56a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายหวั่น อิ่มเขียว02797หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
858
12/3/2019, 11:55:30a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนางสำรี อิ่มจันทร์02561หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
859
12/3/2019, 11:58:18a6005@dld.go.thพสิษฐ์ ฟ้าภิญโญนายคอย ดิษปวน02591หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์เขต600010000000
862
12/3/2019, 12:34:17gamp60@dld.go.thทองสุข.แสนสอาดนางสำราญ ชังภัย034/11ท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์เขต600005000
863
12/3/2019, 12:36:11
nontapon2526@gmail.com
นนทพล รอดประเสริฐนางสาวชนิษา รอดประเสริฐ08135690307090ตาคลีตาคลีนครสวรรค์เขต5ชนิดสัตว์ปีกชนิดสัตว์ปีก1500
867
12/3/2019, 13:30:00siriwichai@gmail.comนายศิริวิชัย อ่อนคล้ายนายบุญธรรม คำประกอบ062942401788/41พนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์เขต619
Loading...