DienDan_ChinhTri_DongGop_ChiTieu
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NGÀY TỔ CHỨC3/19/2017NHẬN NHỮNG LOẠI TIỀN TỆ NÀYUSD ($)EUR (€)JAPAN YEN (¥)AUD ($)NORWAY NOK (KR)Britian GBP (£)Canada CAD ($)
2
HỨA GỬISỐ TIỀN GỬILỆ PHÍ GỬI
3
TÊN NGƯỜI GỬISỐ TIỀNLOẠICHUYỂN SANG ($)SỐ TIỀNCHUYỂN SANG ($)SỐ TIỀNCHUYỂN SANG ($)NHẬN ĐƯỢC ($)HÌNH THỨC GỬINGÀY NHẬNTỔNG SỐ HỨA GỬI$600.00100.00%
4
NamViet$200.00USD$200.00$200.00$200.00$3.00$3.00$197.00Money OrderTỔNG SỐ TIỀN ĐÃ GỬI$600.00100.00%
5
TanDat$50.00USD$50.00$50.00$50.00$0.75$0.75$49.25TỔNG SỐ LỆ PHÍ$9.001.50%
6
MotChutGiChoQueHuong$100.00USD$100.00$100.00$100.00$1.50$1.50$98.50Money OrderTỔNG SỐ NHẬN$591.0098.50%
7
linhmientay$50.00USD$50.00$50.00$50.00$0.75$0.75$49.25CHƯA NHẬN ĐƯỢC$0.000.00%
8
hoaihuong99$50.00USD$50.00$50.00$50.00$0.75$0.75$49.25
9
TBPham$50.00USD$50.00$50.00$50.00$0.75$0.75$49.25Money Order
10
ngocminh68$100.00USD$100.00$100.00$100.00$1.50$1.50$98.50
11
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00LOẠI NGOẠI TỆTỈ GIÁ DOLLARS ($)NGÀY TRAO ĐỔI
12
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 USD ($)1.000011/16/2012
13
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 EUR (€)1.090011/16/2012
14
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 YEN (¥)81.220011/16/2012
15
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 AUD ($)0.710011/11/2015
16
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 NOK (KR)5.790111/16/2012
17
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 CAD ($)0.720011/16/2012
18
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.001 GBP (£)0.629611/16/2012
19
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
20
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
21
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
22
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
23
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
24
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
25
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
26
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
27
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
28
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
29
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
30
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
31
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
32
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
33
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
34
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
35
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
36
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
37
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
38
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
39
$0.00USD$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
40
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
41
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
42
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
43
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
44
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
45
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
46
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
47
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
48
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
49
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
50
0.00USD$0.000.00$0.000.00$0.00$0.00
Loading...